VERSIJA NEĮGALIEMS
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
SpausdintiPrašymų (skundų) priėmimas
Tarybos posėdžių transliacija
Visagino savivaldybės 2014 m. biudžeto projektas
Aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklės
Atliekų tvarkymas
Oro kokybės rodikliai
Išorinės reklamos įrengimas
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Vaikų socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašas
Vaikų socializacijos programos
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa
Renginių organizavimo Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
Vaikų dienos centrai
Švietimo stebėsenos rodikliai
Spaudoje apie Visaginą
Gyvūnų laikymo ir auginimo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklės
2014-03-28 KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS PAGAL VISAGINO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOJE (PATVIRTINTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMU NR. TS-2) NUMATYTAS PRIEMONES

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoje (patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-2) numatytas priemones:
1. Labai mažų paskolų (mikrokreditų) SVV subjektams arba labai mažoms įmonėms (mikroįmonėms) suteikimas – iki 86 320 Lt.
2. Verslo plėtros projektai, kuriems įgyvendinti skiriama nuo 1 000 iki 20 000 Lt, bet ne daugiau kaip 50 % visų projekto kaštų (be PVM). Tinkamos finansuoti išlaidos – tai išlaidos, skirtos SVV subjekto įmonės plėtrai reikalingai naujai įrangai įsigyti.
3. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas, bet ne daugiau kaip 20 000 Lt. Jei projekto daliniam finansavimui paimta banko ar kitos kredito įstaigos paskola, šios priemonės lėšomis gali būti dengiamos už paskutinius 12 mėnesių priskaičiuotos palūkanos.
4. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas – kai savivaldybė įsipareigoja SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas, bet ne daugiau kaip 3000 Lt.
5. SVV subjekto dalyvavimas regioninėse, respublikinėse ir tarptautinėse parodose, kuriose pristatoma Visagino savivaldybė, išlaidų padengimas 100 proc., bet ne daugiau kaip 3000 Lt.

PlačiauNaujienos
2014-04-18  |   MIELI VISAGINIEČIAI,

Artėja viena reikšmingiausių ir simboliškiausių krikščionių švenčių – Kristaus Prisikėlimo šventė – šventos Velykos. Krikščionims ši šventė yra gyvybės, gėrio ir tikėjimo simbolis. Šiomis dienomis visų širdis pripildo šviesus ir giedras Velykų džiaugsmas, džiugios viltys bei nuoširdus noras daryti gera.

Velykų šventė skatina mus iš naujo apmąstyti ir suvokti save pasaulyje, įvertinti savo mintis ir poelgius bei būti gailestingiems ir atjausti savo artimą.

Nuoširdžiai sveikinu Jus šventų Velykų proga ir kiekvienam iš Jūsų linkiu sveikatos, laimės ir gerovės. Tegul Jūsų širdis apšviečia ir sušildo Kristaus Prisikėlimo šviesa.

Šviesių ir gražių šventų Velykų!


Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė

Plačiau

2014-04-17  |   VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KETVIRTO POSĖDŽIO

Pranešame, kad 2014 m. balandžio 24 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje   (Parko g. 14) vyks ketvirtas Visagino savivaldybės tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Visagino savivaldybės tarybos ir mero 2013 metų veiklos ataskaitai


2. Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2013 metų veiklos ataskaitos


3. Dėl pritarimo UAB „Visagino būstas“ vadovo 2013 metų ataskaitai


4. Dėl AB ,,Visagino mechanizacija“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo ataskaitai

Plačiau
2014-04-17  |   NUTRAUKIAMAS ŠILDYMO SEZONAS

Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV- 448 „Dėl 2013–2014 metų šildymo sezono pabaigos“, nuo 2014 m. balandžio 18 d. baigiamas 2013–2014 metų šildymo sezonas.

Plačiau
2014-04-17  |   DĖL PLANINIŲ REMONTO DARBŲ

Dėl planinių šilumos tinklų renovavimo darbų nuo 2014-04-23 8.00 val. iki 2014-04-28 15.00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas vartotojams adresais:
Parko g. 16 (VKC BANGOS salė), 14 (Visagino savivaldybė), Veteranų g. 2 (PC DOMINO). 


Dėl planinių šilumos tinklų renovavimo darbų nuo 2014-04-23 8.00 val. iki 15.00 val. 2014-05-30  val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas vartotojams adresais:
Parko g. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bei 2a (Visagino sporto centras). 

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Plačiau
2014-04-16  |   VYKO LABDAROS IR PARAMOS FONDO „MAISTO BANKAS“ AKCIJA

2014 m. balandžio 11–12 d. Visagino savivaldybės parduotuvėse ir prekybos centruose vyko Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ inicijuota pavasarinė maisto produktų rinkimo akcija. Akciją vykdė Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino neįgaliųjų draugija, ją organizuoti padėjo 51 savanoris.

Visaginiečiai aktyviai ir noriai dalyvavo akcijoje. Iš viso 1264 Visagino gyventojai prisidėjo prie jos ir nupirko vargingai gyvenantiems asmenims 3324 vnt. maisto produktų. Daugiausiai buvo surinkta makaronų, įvairių kruopų, aliejaus, cukraus, žmonės aukojo sausainių, šokolado ir arbatos.

Nuoširdžiai dėkojame Visagino „Verdenės“, Visagino „Atgimimo“ gimnazijų, Visagino Draugystės vidurinės mokyklos mokiniams, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro studentams, Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriui ir visiems visaginiečiams, prisidėjusiems prie akcijos.

Džiugu, kad „Maisto banko“ akcija Visagine tapo gražia tradicija, o gyventojai ir toliau noriai aukoja žmonėms, kuriems pagalba tiesiog gyvybiškai būtina.

Plačiau
2014-04-16  |   ĮVYKO TRADICINĖ ŠVAROS AKCIJA „DAROM 2014“

Balandžio 11 d. Visagine vyko tradicinė švaros akcija „Darom 2014“. Šiemet akciją organizavo Visagino savivaldybės administracija ir VšĮ „Mes darom“. Visus pavasarinio tvarkymosi darbus koordinavo Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Šlaustas. Akcija „Darom 2014“ truko dvi dienas – balandžio 11 ir 12 d. Šiemet Visaginą tvarkė ir gražino apie 600 žmonių.

Prie akcijos „Darom 2014“ aktyviai prisijungė miesto įmonės, švietimo įstaigos, savivaldybės administracijos darbuotojai ir gyventojai. Akcijos metu surinkta 18,2 tonos komunalinių atliekų, 3,4 tonos padangų, 3 tonos statybinių atliekų.

Akcijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie „Darom 2014“, o ypač parėmusioms iniciatyvą įmonėms: UAB „Visagino linija“, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Visagino būstas“, RVĮ „Visagino statybininkai“.

Plačiau
2014-04-15  |   VISAGINO KŪRYBOS NAMŲ UGDYTINIŲ LAIMĖJIMAI LAIVŲ MODELIŲ SPORTO VARŽYBOSE

2014 m. balandžio 12 d. Vilniuje vykusiose XXVIII LIETUVOS MOKINIŲ TECHNINIŲ SPORTO ŠAKŲ SPARTAKIADOS LAIVŲ MODELIŲ SPORTO VARŽYBOSE Visagino kūrybos namų laivų modeliavimo laboratorijos ugdytiniai tapo nugalėtojais F-2-A (radijo bangomis valdomos kopijos), EH-600 (civiliniai), EX-600 (eksperimentiniai) ir EK-600 (kariniai) klasėse. 

F-2-A (radijo bangomis valdomos kopijos) klasėje:
I vieta: Marek Misiun  

Plačiau
2014-04-14  |   NACIONALINIS ATSAKINGO VERSLO APDOVANOJIMAS 2014 M.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą. Nacionalinisatsakingo verslo apdovanojimas – tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje. 

Nacionaliniu atsakingo verslo apdovanojimu trijose nominacijose – Metų darbovietė, Metų bendruomeniškiausia įmonė, Metų aplinkosaugos įmonė – pagerbiamos tos įmonės, kurios labiausiai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo ir jos stiprinimo, poveikio aplinkai mažinimo Lietuvoje; jų veikla (jų produktai, paslaugos, projektai ar programos) demonstruoja pačių įmonių lyderystę ir nuoširdų jų įsipareigojimą veikti skaidriai ir sąžiningai elgtis su darbuotojais, visuomene ir valstybe, vertinti verslo veiklos poveikį aplinkai ir mažinti tokio poveikio neigiamas pasekmes. Kiekviena Apdovanojimo nominacija dar skirstoma į 3 kategorijas – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės šalies įmonės irtarptautinės įmonės ar jų filialai/atstovybės, veikiančios Lietuvoje.

Plačiau
2014-04-14  |   „LIETUVOS TALENTŲ“ ATRANKA VISAGINE

Didžiulio susidomėjimo sulaukęs projektas „Lietuvos talentai“ po trejų metų pertraukos vėl sugrįžta į TV3 eterį – šiemet rengiamas ketvirtasis „Lietuvos talentų“ sezonas. 
Kiekvienas Lietuvos regionas ir rajonas – tikras talentų lobynas. Todėl mes kviečiame Jus bendradarbiauti ir mūsų šou pagalba išgarsinti savo kraštiečius. „Lietuvos talentuose“ laukiami visi: drožėjai, siuvėjai, iliuzionistai, šokėjai, liaudies amatų meistrai, burtininkai, dainininkai, kartais, atrodo, ir keistų talentų savininkai. Prisiminkime pirmąjį sezoną, kai nugalėtoju tapo dantimis grojantis Mikas. Gal ir Jūs žinote žmonių, kurie verti didžiosios scenos ir gal net pasaulinės sėkmės (antrojo „Lietuvos talentų“ sezono nugalėtojas Martynas – vienas iš geidžiamiausių pasaulio akordeonistų).  Laukiame visų talentingų žmonių. Džiaugtumėmės gavę Jūsų rekomendacijas ir kontaktus.

Plačiau
2014-04-14  |   VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS EITI (0,5 ETATO)

Biudžetinė įstaiga Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras į. k. 300665693, Draugystės g. 12, Visaginas,  skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti (0,5 etato).

Darbo pobūdis: vyriausiasis buhalteris organizuoja ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos politiką.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
• turėti aukštąjį buhalterinį/finansinį arba ekonominį išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Balandis
    2014     
AKTUALUS
KLAUSIMAS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
PAIEŠKA
SVETAINĖJE
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 19
Dabar naršo: 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema