Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
SpausdintiTarybos posėdžių transliacija
Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo 2015 m. konkursas
Prašymų (skundų) priėmimas
Aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklės
Atliekų tvarkymas
Oro kokybės rodikliai
Išorinės reklamos įrengimas
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Neformaliojo vaikų švietimo programų konkurso aprašas
Vaikų socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašas
Vaikų socializacijos projektai
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa
Vaikų dienos centrai
Švietimo stebėsenos rodikliai
Spaudoje apie Visaginą
Gyvūnų laikymo ir auginimo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklės
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Naujienos
2015-09-04  |   VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS POSĖDIS

2015 m. rugsėjo 3 d. įvyko Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisijos posėdis. Komisijos pirmininkė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Visagino skyriaus vedėja Vladislava Abramonienė.
 
Komisijai buvo pateikti 24 gyventojų prašymai dėl vienkartinės materialinės pašalpos (iš dalies kompensuoti gydymo ir vaistų įsigijimo išlaidas ir kt.). Nuspręsta patenkinti 19 prašymų (5 nepatenkinti) ir skirti 580 eurų paramą.
 
Posėdžio metu buvo svarstyti 5 šeimų prašymai dėl socialinės paramos skyrimo (1 prašymas dėl socialinės pašalpos, 1 – dėl socialinės pašalpos ir kompensacijos, 3 – dėl kompensacijos), iš jų 1 prašymas dėl socialinės pašalpos ir kompensacijos nepatenkintas. Taip pat buvo gauti 2 prašymai dėl priklausomybės ligų gydymo (1 nepatenkintas).

Plačiau
2015-09-04  |   Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia konkursą į laisvą darbo vietą

Pareigos Logopedas (1 et.)
Darbo vieta (miestas):
Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Reikalavimai:
1.Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija: logopedo specializacija.
2.Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
3.Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

Plačiau
2015-09-03  |   ETNOKULTŪRINIUS REGIONUS ATSPINDINČIO KRAŠTOVAIZDŽIO KONKURSAS

Aplinkos ministerija kartu su Etninės kultūros globos taryba 2015 m. III-IV ketv. organizuoja Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkursą.

Plačiau
2015-09-03  |   VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEPTINTO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2015 m. rugsėjo 11 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks septintas septintos kadencijos Visagino savivaldybės tarybos posėdis (darbotvarkė sudaryta Visagino savivaldybės mero 2015 m. rugsėjo 2 d. potvarkiu Nr. PV-39).
  
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo


2. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo


3. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Visagino savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Plačiau
2015-09-03  |   DĖL PARAMOS BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ

Informuojame, kad iki 2015 m. rugsėjo 15 d. (imtinai) priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Parama skiriama bičių laikytojams, kurie:
nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą;
turi bityno pasą;
turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Plačiau
2015-09-02  |   NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SRITYJE VEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI

Visagino savivaldybės administracija kviečia įregistruotų Juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių organizacijų (asociacijų, labdaros ir paramos fondų, religinių bendruomenių ir bendrijų, viešųjų įstaigų (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Visagino savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę, atstovus dalyvauti pasitarime, kuriame bus aptariamos prioritetinės 2016 m. projektuose remiamos veiklos (paslaugos) ir kiti aktualūs projektų finansavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimai.
 
Pasitarimas vyks 2015 m. rugsėjo 11 d. 10 val. Visagino savivaldybėje  Parko g. 14-219.

Plačiau
2015-08-31  |   Visagino valstybinės kalbos centras organizuoja valstybinės kalbos kursus

Visagino valstybinės kalbos centre organizuojami I, II ir III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų kursai.
Užsiėmimų pradžia 2015 m. rugsėjo mėn.

Kursai mokami.

Kontaktinis  tel. ( 8 386) 32 411

Plačiau
2015-08-31  |   VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMAI

VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMAI 2015 m.

Plačiau
2015-08-31  |   TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais 2015 m. rugsėjo mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104):
 
Sergejus KOTOVAS – rugsėjo 7 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
 
Aleksandr KLOČAN – rugsėjo 7 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
 
Zinaida TRESNICKAJA – rugsėjo 10 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;

Plačiau
2015-08-31  |   PARENGTI SUSIPAŽINIMUI VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2015-2020 M. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA IR PLANO PROJEKTAS

Informuojame, kad parengti Visagino savivaldybės 2015-2020 m. atliekų tvarkymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir Visagino savivaldybės 2015-2020 m. atliekų tvarkymo plano projektas.

Plano rengimo organizatorius – Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, LT-31139, Visaginas, tel. (8 386) 61 092, el. p. danute.kardeliene@visaginas.lt, atstovai ryšiams – Danutė Kardelienė, interneto prieiga – www.visaginas.lt

Susipažinimas su SPAV ataskaita ir plano projektu.
Plačiau
2015-08-31  |   VISKAS APIE MOKYKLINĘ KUPRINĘ

Greitai prasidės nauji mokslo metai, parinkime moksleiviams mokyklinę kuprinę atitinkančią reikalavimus.  Mokyklinės kuprinės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“.


Reikalavimai mokyklinėms kuprinėms
Mokyklinė kuprinė- speciali kuprinė, nešama pasikabinus per pečius ant nugaros ir skirta naudojamiems mokykloje ugdymo reikmenims susidėti.
1.Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai.
2.Mokyklinės kuprinės turi būti gaminamos su diržais ir rankenėle.

Plačiau
2015-08-26  |   „LIETUVOS DRAUDIMAS“ IR VISAGINO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA SAUGOTI VAIKUS KELYJE

Jau 16-tą kartą mokslo metų pradžią didžiausia ne gyvybės draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ ir Visagino savivaldybė kviečia pasirūpinti vaikų saugumu keliuose ir gatvėse, o vairuotojus ragina vairuoti saugiau ir atidžiau. Rugsėjis skelbiamas akcijos „Apsaugok mane“ mėnesiu, kurio metu „Lietuvos draudimas“ visus Visagino savivaldybės moksleivius apdraus asmens draudimu, o savivaldybė „Apsaugok mane“ ženklu pažymės pavojingiausias perėjas prie mokyklų.

Plačiau
2015-08-25  |   POLICIJA PRIMENA! RUGSĖJO 1-ĄJĄ PASITIKIME SAUGIAI!

Primename, kad siekiant sumažinti alkoholio prieinamumą nepilnamečiams, išvengti galimų apsinuodijimų, nelaimingų įvykių bei ugdyti jaunimo supratimą, kad linksmybėms alkoholis nereikalingas, 2007 m. buvo priimtas draudimas prekiauti alkoholiu rugsėjo 1-ąją.

Plačiau
2015-08-25  |   VIZITAS Į ASTRAVĄ

2015 m. rugpjūčio 22 d. Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja ir Visagino savivaldybės tarybos narys Jevgenijus Šuklinas lankėsi Baltarusijoje, Astravo mieste vykusioje pramonės parodoje-mugėje „Severnyj vektor Grodnenščiny“ ir dalyvavo tarptautiniame ekonomikos forume „Naujos galimybės ir bendradarbiavimo perspektyvos“.

Parodoje-mugėje dalyvavo daugiau kaip 60 pramonės, žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių iš trijų Gardino srities rajonų – Ašmenos, Smurgainių ir Astravo. Tarptautiniame ekonomikos forume dalyvavo Gardino srities rajonų vadovai, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir kitų užsienio šalių ambasadų ir savivaldybių atstovai. Forumas buvo skirtas naujoms tarptautinio bendradarbiavimo galimybėms aptarti.

Plačiau
2015-08-25  |    VISAGINAS ĮEINA Į MAŽIAUSIAI UŽ ŠILDYMĄ MOKANČIŲ LIETUVOS MIESTŲ PENKETUKĄ

Po VĮ Ignalinos atominės elektrinės uždarymo šilumos kaina Visagino miesto gyventojams per vieną naktį išaugo ketveriopai. Tam, kad ją sureguliuoti, prireikė žymiai daugiau laiko. Šiandien miestas jau gali džiaugtis įveikto didelio darbo rezultatais. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rugpjūčio mėnesio duomenimis, Visaginas įeina į mažiausiai už šildymą mokančių Lietuvos miestų penketuką.

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2015     
AKTUALUS
KLAUSIMAS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 401
Dabar naršo: 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema