Visagino savivaldybė - Skyriaus naujienos

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Skyriaus naujienos

2017 m. 

Kviečiame globėjus į savitarpio pagalbos grupę
 

2017 m. liepos 31 d. 18.00 val. adresu Taikos pr. 13, Visaginas (Visagino socialinių paslaugų centras), pagal GIMK programą atestuoti socialiniai darbuotojai Asta Karosienė ir Antanas Grigas kviečia globėjus ir įtėvius, auginančius  vaikus, į nemokamą savitarpio pagalbos grupę.
Savitarpio pagalbos grupė – tai grupinė diskusija su psichologu ir socialiniu darbuotoju, skirta globėjams. Grupės susitikimuose globėjai turės galimybę dalintis asmenine patirtimi ir jausmais, aptarti iškylančius iššūkius auginant globojamus vaikus, taip pat galės gauti informaciją iš specialistų aktualiomis temomis. Grupėje didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turės galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, iššūkiais bei problemomis, sulaukti profesionalios pagalbos ir palaikymo iš GIMK specialistų. Savitarpio pagalbos grupės veikla grindžiama bendrumo, savitarpio supratimo, pasitikėjimo, pagarbos ir kofidencialumo principais.

 

 

 

Tarptautinė dingusių vaikų diena

Gegužės 25 dieną minima Tarptautinė dingusių vaikų diena. Dingusių žmonių šeimų paramos centro (DŽŠPC) iniciatyva LR Seimas 2006 metais šią dieną įtraukė į atmintinų dienų sąrašą.
Šios minėtinos dienos tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Siekiama atkreipti tėvų dėmesį į turiningą vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, gresiančius už namų ribų.
Neretai vaikai išeina iš namų, neradę artimųjų palaikymo, šilumos, nesuprasti draugų. Tad, visų pirma, tėvai turėtų skatinti vaikus išsipasakoti, neslėpti nuo jų savo norų.
  Akcijos Visagino ugdymo įstaigose numatomas laikas ir veikla:

 

 

,,Vaiko konstitucijos" įteiktos visiems penktų klasių moksleiviams
 
Socialinės iniciatyvos ,,Nuoširdumo savaitė" metu, kuri buvo skelbta Visagine nuo gegužės 8 iki gegužės 14 dienos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai lankėsi visose miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
Susitikimų metu bendrauta su mokyklų penktų klasių moksleiviais. Jiems įteiktos ,,Vaiko konstitucijos".
,,Vaiko konstitucija" - tai specialus leidinys, skirtas vaikams, kuriame aprašytos vaiko teisės ir pareigos.
Mokyklose Vaiko teisių apsaugos darbuotojų apsilankymų metu buvo sudarytos galimybės gauti individualias konsultacijas vaiko teisių apsaugos klausimais mokyklos bendruomenei.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ ČIA

 

 

 

 

Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“

 

Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos, dirbančios su vaikais, Visagino paramos vaikams centras ir Visagine veikiantys vaikų dienos centrai dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“.
Gegužės 12 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dirbančių su vaikais, Visagino paramos vaikams centro ir Visagine veikiančių vaikų dienos centrų akcija „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.
 
2017-05-12 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų ar centrų, kurs gyvas šypsenas ar bandys apkabinti savo mokyklą, darželį, centrą ar vieni kitus.
 
2017-05-12  akcijos „Gyvenkime draugiškai“ numatomas laikas:


 

Laukiame norinčių tapti vaikų socialiniais globėjais

 


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdo projektą    Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
Visagino paramos vaikui centras netrukus pradės įgyvendinti Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų teikimo Utenos regione projektą.
Kviečiame Visagino gyventojus, kurie turi galimybes tapti socialiniais globėjais ir atverti savo namų duris tėvų globos netekusiems vaikams.
Kas yra socialiniai globėjai ir kas jais gali tapti?
Tai asmenys:
• pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir /ar seserys), netekusių tėvų globos;
• išklausę globėjų ir įtėvių mokymus.
Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, globojamais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo biologinę šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, rengs vaiką įvaikinimui ar globai kitų fizinių globėjų šeimoje.
• Laikinoji globa (rūpyba) galės trukti ne ilgiau kaip dvylika mėnesių.
• Socialinio globėjo namuose galės būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų. Planuojama socialinius globėjus diferencijuoti pagal vaikų amžių, t. y.: vieni socialiniai globėjai galėtų priimi vaikus iki 10 metų, kiti – nuo 10 iki 18 metų.
Laikinoji globa (rūpyba) socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą, sukurti vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai.
Socialiniai globėjai bus įdarbinami Paramos vaikui centre ir kas mėnesį gaus minimalų atlyginimą. Kiekvienam vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį bus mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka.
Tuos, kurie neturi galimybių tapti socialiniais globėjais, prašome perduoti šią žinią artimiesiems, kaimynams, draugams, bičiuliams, bendradarbiams.
Visus norinčius tapti socialiniais globėjais kviečiame atvykti į Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ar skambinti telefonu (8 386) 6 12 12.





Naujametinė vakaronė šeimose globojamiems vaikams bei jų globėjams
 
Tęsdamas gražią tradiciją pagerbti ir padėkoti šeimoms, priėmusioms į savo šeimas be tėvų globos likusius vaikus, šių metų sausio 5 d. Vaiko teisių apsaugos skyrius pakvietė globojamus vaikus ir jų globėjus naujametinė vakaronę, vykusią Visagino kultūros centro „Banga“ salėje.
Koncertą, naujametinę pasaką bei žaidimus šventės dalyviams dovanojo Visagino  kultūros centro kolektyvas. O tuo, kad mažieji vakaronės dalyviai būtų pradžiuginti Kalėdų Senelio dovanėlėmis, pasirūpino Visagino socialinių paslaugų centro globėjų/įtėvių mokytoja Asta Karosienė.
Globojamų vaikų bei jų globėjų vardu, Vaiko teisių apsaugos skyrius nuoširdžiai dėkoja Visagino kultūros centro administracijai bei kolektyui ir A. Karosienei už gražią šventę, geras emocijas bei suteiktą progą dar kartą pabūti kartu per didžiąsias metų šventes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 m.

VISAGINO SAVIVALDYBĖJE PRISTATYTA INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS EIGA
 

Šiuo metu Lietuvos globos įstaigose gyvena 3275 vaikai ir apie 6000 neįgaliųjų, turinčių proto ir (arba) psichikos negalią. Siekiant, kad šie žmonės gyventų šeimose ar bendruomenėje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
Pagrindinis projekto tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, žmogui su negalia ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plane numatyta kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų bendruomenėje sistemą, kuri sudarytų galimybę kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias paslaugas pagal poreikius ir būtiną pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, tokios nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
Apie tai 2016 m. gruodžio 6 d. Visagino paramos vaikui centre vyko apskrito stalo diskusiją  „Institucinės globos pertvarkos, pereinant prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams paslaugų įvertinimas ir planavimas Visagino savivaldybėje“. Diskusijoje dalyvavo Utenos regiono Pertvarkos procesų ekspertas Gytis Baltrūnas, Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė ir specialistė Gitana Ziziukienė, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Pristatyta Institucinės globos pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” eiga, plačiau kalbėta apie projekto tikslus, uždavinius, planuojamas įgyvendinti Visagino savivaldybėje veiklas, naujas teiktinas paslaugas.

Susitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis, požiūriu apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Akcentuota, kad keičiant įsigalėjusias visuomenėje neigiamas nuostatas, stiprinant bendruomenines paslaugas, vis mažiau vaikų pateks į institucinę globos sistemą, o patekusiems ir vaikus priėmusioms šeimoms bus teikiamos poreikius atitinkančios paslaugos. Nutarta per pusmetį numatyti tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų gaires, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės specifiką.


„GERA DARYTI GERA“


Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, skatindamas Visagino įstaigų/organizacijų, dirbančių su vaikais, aktyvumą prevencinėje veikloje, šeštą kartą organizavo pretendentų nominacijai „Gera daryti gera“ rinkimus, skirtus Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos - „Geltonojo kaspino“- dienai, minimai lapkričio 19 d.
Rinkimų tikslas – pagerbti ir apdovanoti vaikus, kurie 2015 – 2016 m. m. darė gerus, savanoriškus ir neatlygintinus darbus.
Šiais metais nominacijos „Gera daryti gera“ nugalėtojai buvo pagerbti ir apdovanoti 2016 m. lapkričio 16 d. Visagino KC „Banga“ vykusio renginio „Pasaulis be smurto“, skirto Pasaulinei smurto prieš vaikus prevencijos dienai ir Pasaulinei jaunimo dienai paminėti, metu.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais, „Vaiko konstitucijomis“ bei skėčiais, simbolizuojančiais vaiko saugumą bei priedangą nuo galimo smurto, buvo apdovanoti šie pretendentai:
„Atgimimo“ gimnazijos mokinė Jolanta ANISKOVA – už aktyvumą, pilietiškumą ir gražias idėjas, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą ir daromus geras darbus.
„Gerosios vilties“ progimnazijos Diana ZAMBACEVIČIŪTĖ - už sąžiningumą bei rūpinimąsi kitais, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą.
„Verdenės“ gimnazijos mokinys Deividas ČIUČIULKA - už rūpinimąsi mažesniais ir silpnesniais bei daromus gerus darbus.
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinė Ieva GRIKINYTĖ - už aktyvumą, pilietiškumą ir gražių kūrybinių idėjų įgyvendinimą, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą ir neatlygintinai daromus gerus darbus.
Vaikų lopšelio/darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinis Titas ŠADRINCEVAS - už dalinamą gerumą, dėmesingumą ir nuoširdumą savo draugams, už kasdien daromus gerus darbus.
Visagino vaikų lopšelio/darželio „Kūlverstukas” ugdytinis Dmitrij PETKEVIČ - už rūpinimąsi mažesniais ir silpnesniais bei daromus gerus darbus.
Visagino policijos komisariato pasiūlyti nominantai: „Gerosios vilties“ progimnazijos mokinys Aleksandr DAVYDOV ir „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Artiom VERENIČ - už padarytą gerą darbą – operatyviai suteiktą pagalbą savo nukentėjusiam draugui.
Skyrius nuoširdžiai dėkoja vaikams už jų gerus darbus bei už jų norą daryti gera. Raginame visuomet pastebėti tuos, kurie dalijasi su aplinkiniais savo gerumu, tuos, kuriais turime didžiuotis.

 

TRADICINIS SUSITIKIMAS SU VŠĮ SOTAS MOKYTOJAIS

2016 m. lapkričio 15 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, kartu su Socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriumi, organizavo susitikimą su Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) specialistais: psichologu Andriumi ATU ir socialine darbuotoja Nijole GIKNIENE. Susitikimai su VšĮ SOTAS mokytojais jau yrą tapę gražia tradicija, o A. ATAS ir N. GIKNIENĖ yra pelnę visaginiečių simpatiją bei pasitikėjimą.
Į pastarąjį susitikimą, kurio tema - „Paauglystė – iššūkis tėvams“, buvo pakviesti tėvai bei rūpintojai, auginantys paauglius vaikus ir susiduriantys su begale dilemų ir klausimų, kaip padėti tėvams bei jų vaikams kartu išgyventi paauglystės pokyčius.
Į susitikimą susirinkę dalyviai drąsiai ir atvirai dalijosi savo asmenine patirtimi bei rūpesčiais, uždavinėjo A. ATUI ir N. GIKNIENEI bei vienas kitam rūpimus klausimus ir kartu ieškojo būdų paauglystės iššūkiams spręsti.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė šiltu priėmimu, išsakė savo susižavėjimą Visagino   gyventojų nuoširdumu bei pažadėjo tęsti šį gražų ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą, ir pavasarį  vėl atvykti į Visaginą.
 

KVIEČIAME TAPTI GLOBĖJAIS ARBA ĮTĖVIAIS


2016 m. rugsėjo 6 d. 18.00 val. Visagino socialinių paslaugų centras (Taikos pr. 13, Visaginas) organizuoja įvadinius mokymus globėjams ir įtėviams pagal GIMK programą.

Pasiryžimas globoti ar įvaikinti vaiką yra ilgo kelio pradžia. Po šio svarbaus žingsnio vyksta būsimų globėjų ir įtėvių mokymai bei jų įvertinimas, kurio metu patikrinama, ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas. Vėliau, kai vaikas apsigyvena globėjų ar įtėvių šeimoje, susiduriama su realiais iššūkiais ir išbandymais. Taigi, labai svarbu, kad globėjai ir įtėviai turėtų galimybę įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo gebėjimų – bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas. Ilgą laiką pagalba globėjų ir įtėvių šeimoms buvo teikiama tik susidūrus su sunkumais.
Asmenys, ketinantys globoti ar įsivaikinti vaiką, turėtų kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių arba į Visagino socialinių paslaugų centro GIMK programos mokytoją Astą Karosienę (Taikos pr. 13, Visaginas, tel. (8 386) 74 220, mob. 8 618 38 669, el. p. asta.karosiene@vspc.lt).
Nelikite abejingi vaikų likimams – tapkite įtėviais arba globėjais


ĮVAIKINUSIOS ŠEIMOS KVIEČIAMOS Į XII VASAROS SUSITIKIMĄ

Kaip ir kasmet, rugpjūčio 5-7 d. įvyks įvaikinusių šeimų susitikimas (renginio vieta viešai neskelbiama, o detalesnę informaciją galite sužinoti tel. Nr. (8 5) 213 9782, (8 5) 233 1564).
Apie dalyvavimą susitikime maloniai prašome pranešti iki rugpjūčio 1 d. tel. (8 5) 213 9782, (8 5) 233 1564 arba el. p. ana.praproviene@vaikoteises.lt, toma.jonaviciute@vaikoteises.lt.
Kontaktiniai asmenys – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniosios specialistės Ana Praprovienė ir Toma Jonavičiūtė.
Lauksime Jūsų su dideliu džiaugsmu ir nekantrumu! Iki malonaus!

„GERUMO GĖLIŲ VAIVORYKŠTĖ“ 

Gegužės mėnuo – mėnuo be smurto prieš vaikus. Gegužės 25 dieną minima Tarptautinė dingusių vaikų diena.
Šiandien lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai ir kiti bendruomenės nariai susijungė ir paminėjo šias dienas. Gegužės mėnuo be smurto prieš vaikus prasidėjo lopšelyje-darželyje mėnesio pradžioje, kai vaikai, tėvai, pedagogai darė spalvotas įvairias gėles. Tai buvo akcijos pradžia, kaip nusiteikimas į gerus ir nuoširdžius tarpusavio santykius. Lopšelio-darželio vidaus koridorius papuošė banguojanti gėlių juosta, prie kuriuos prisidėjo visa bendruomenė. Gėlių temą pratęsėme ir šiandien piešdami gėles draugui, mamai, tėčiui, auklėtojai. Darželio takeliai pasipuošė įvairiaspalvėmis gėlėmis. Visą mėnesį organizavome nuostabias šeimų šventės grupių tėvams, o vaikai tėvams skyrė daineles, šokius, eilėraštukus, dovanojo savo rankomis padarytas dovanėles, o „Žvaigždučių“ grupės vaikai mamoms ir tėčiams padovanojo pačių pasodintas vazonėliuose gėlytes ir palinkėjo jas toliau auginti ir puoselėti.
Kasmetinė akcija „Gyvenkime draugiškai“ suteikė vaikams daug džiugių emocijų, geros nuotaikos, visus suvienijo darželio apkabinimui. Skambant linksmai muzikai, vaikai linguodami sukabintomis rankomis apkabino darželį.
Akcijos „Plauk, laiveli“ metu vaikai ir kiti bendruomenės nariai savo pačių pasigamintus laivelius sudėliojo pievelėje, linkėdami, kad visi dingę vaikai sugrįžtu namo. Šios minėtinos dienos tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Siekiama atkreipti tėvų dėmesį į turiningą vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, gresiančius už namų ribų.
Organizuotos akcijos pažadino šiltus jausmus ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų širdyse.

Visagino lopšelio- darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė kvietė visus gyventi draugiškai ir niekada nesipykti!

Gegužės 25 dieną Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė susirinko į jau tradicinį renginį „Gyvenkime draugiškai“, skirtą „Gegužė- mėnuo be smurto“ bei Tarptautinei dingusių vaikų dienai paminėti. Renginio vedėja „Kodėlčiukų“ grupės auklėtoja Tatjana Dejeva pasveikino visus su puikia saulėta diena ir pakvietė mažuosius pasidalinti mintimis apie darželį bei geriausią draugą. Skambėjo vaikų atliekamos dainelės bei smagios šokių melodijos. Į renginį visų pasveikinti ir palinkėti kuo daugiau šypsenų, skambaus juoko ir saulėtų dienų atvyko Utenos apskr. VPK Visagino policijos komisariato bei Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės. Po trumpo svečių sveikinimo žodžio į dangų pakilo spalvoti balionai, nešdami vaikų mintis ir palinkėjimus visam pasauliui. Dingusiems vaikams atminti darželio kieme medeliai „pražydo“ įvairiaspalviais pačių vaikų kurtais žiedais. Savo meilę darželiui visi, ir maži, ir dideli, išreiškė stipriai, stipriai jį apkabindami bei linkėdami vieni kitiems gyventi draugiškai,  niekada nesipykti.

Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ 

Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos, dirbančios su vaikais, Visagino paramos vaikams centras ir Visagine veikiantys vaikų dienos centrai dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“.

Gegužės 25 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dirbančių su vaikais, Visagino paramos vaikams centro ir Visagine veikiančių vaikų dienos centrų akcija „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.
 

2016-05-25 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų ar centrų, bandys apkabinti savo mokyklą, darželį, centrą ar vieni kitus.
 
2016-05-25  akcijos „Gyvenkime draugiškai“ numatomas laikas

Tarptautinė dingusių vaikų diena

Gegužės 25 dieną minima Tarptautinė dingusių vaikų diena. Dingusių žmonių šeimų paramos centro (DŽŠPC) iniciatyva LR Seimas 2006 metais šią dieną įtraukė į atmintinų dienų sąrašą.
Šios minėtinos dienos tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Siekiama atkreipti tėvų dėmesį į turiningą vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, gresiančius už namų ribų.
Neretai vaikai išeina iš namų, neradę artimųjų palaikymo, šilumos, nesuprasti draugų. Tad, visų pirma, tėvai turėtų skatinti vaikus išsipasakoti, neslėpti nuo jų savo norų.

PAGERBTI ĮTĖVIAI

2016-04-20 įvyko Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų susitikimas su visaginiečių šeima, 2016 metais į savo šeimą priėmusią (įvaikinusią) be tėvų globos likusį vaiką.
Susitikimo metu padėkota įvaikintojams už jų kilnų sprendimą priimti į savo šeimos ratą ir savo šeimos šiluma pasidalinti su vaiku, kuris praradęs šeimą ir galbūt iki šiol nežinojo, kas yra šeima – mama, tėtis, močiutė, senelis... 
Šiai šeimai buvo įteiktos atminimo dovanėlės: suvenyras „Už meilę vaikui“, simbolizuojantis gyvenimą, trapumą, sveikatą, meilę ir jaunystę; GIMK mokytojų išleista knygutė ,,Svetimą augina kaip savą", kurioje sudėtos mintys žmonių, nusprendusių į savo šeimą paimti auginti biologinių tėvų globos netekusius vaikus, mintys apie tai, kas juos paskatino ir kaip jie ryžosi priimti tokį sprendimą, ką galvojo ir kokius jausmus išgyveno žengdami tokį žingsnį, kaip jie jaučiasi savo gyvenimą ir rūpestį paskirdami „svetimam“, tikrųjų tėvų paliktam vaikui.

Į VAIKŲ GLOBOS NAMUS – SU KNYGA!

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiemet jau penktus metus vykdo socialinį projektą „Į vaikų globos namus – su knyga!“. Projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad globos namuose augantiems vaikams reikalinga ne tik materiali parama, bet ir idividualus dėmesys, šiltas bendravimas. Tuo tikslu ir organizuojamas Tarptautinės vaikų knygos paminėjimas – parodyti, kaip klausantis pasakų ar jas kuriant, galima geriau suprasti be tėvų globos likusius vaikus, jų vidinį pasaulį, paskatinti pamilti knygą.
Maloniai kviečiame Visagino gyventojus prisidėti prie šios gražios akcijos ir 2016 m. balandžio 1 d. nuo 15.00 val. aplankyti Visagino paramos vaikui centre globojamus vaikus, ir praleisti su jais laiką, kartu paskaitant knygą, šiltai pabendraujant.
Raginame aktyvius Visagino bendruomenės narius pradžiuginti Visagino paramos vaikui centro vaikučius savo dėmesiu, rasti galimybę padovanoti jiems knygų, kurias globotiniai galėtų skaityti akcijai pasibaigus.
 
Parengta pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos informaciją
 
 „VAIKO KONSTITUCIJOS“ PRISTATYMAS MIESTO MOKYKLOSE
 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos iniciatyva šiais metais buvo išleista „Vaiko konstitucija“. Tai specialus leidinys, skirtas vaikams, jų tėveliams, seneliams bei mokytojams, ir parengtas, vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui buvo pasiūlyta pristatyti ir padalinti „Vaiko konstituciją“ miesto ugdymo įstaigų penktokams, atkreipiant vaikų dėmesį ne tik į savo teises ir pareigas, bet ir suteikiant vaikams naudingos informacijos apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, nuo ko vaikus turi saugoti suaugusieji. Būtent penktokai, jau baigę pradines klases, tampa vis savarankiškesniais ir įgyja vis daugiau pareigų, prisiima daugiau atsakomybės.
Skyriaus specialistai, įteikę Visagino mokyklų penktokams „Vaiko konstitucijas“, tikisi, kad su šiuo leidiniu susipažins ne tik vaikai, bet ir jiems svarbūs suaugusieji, prisidėdami prie vaiko teisių ir pagarbos joms užtikrinimo.

PAGALBA VAIKŲ GLOBĖJAMS TĘSIAMA 
 
2015 m. gruodžio 9 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius jau ketvirtą kartą sukvietė savivaldybės vaikų globėjus į susitikimą su Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) įtėvių ir globėjų mokytojais Andriumi ATU ir Nijole GIKNIENE. Su VšĮ SOTAS pagal bendradarbiavimo sutartį Vaiko teisų apsaugos skyrius bendrauja jau ne vienerius metus, o susitikimai su šios įstaigos mokytojais jau tapo gražia tradicija. A. ATAS ir  N. GIKNIENĖ yra pelnę Visagino globėjų simpatiją bei pasitikėjimą ir yra laukiami ne tik kaip kaip mokytojai, bet ir kaip tėvai, galintys pasidalinti savo asmenine patirtimi, kartu ieškoti būdų, kaip spręsti iškylančias problemas, auginant vaiką.
Į susitikimą susirinkę globėjai drąsiai ir atvirai dalijosi savo globos patirtimi bei rūpesčiais, uždavinėjo A. ATUI ir N. GIKNIENEI rūpimus klausimus ir kartu ieškojo problemų sprendimo būdų.
Kaip visada, susitikimo metu vyravo labai šilta ir atvira atmosfera, o didelę darbo su vaikų globėjais ir įtėviais patirtį turinčių A. ATO ir  N. GIKNIENĖS patarimai ir rekomendacijos suteikė globėjams pastiprinimo bei didesnio pasitikėjimo savimi. Ne vienas globėjas pasidžiaugė, gavęs labai aiškų atsakymą, kaip elgtis konkrečioje stresinėje situacijoje.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė šiltu priėmimu, išsakė savo susižavėjimą Visagino   globėjų nuoširdumu bei pažadėjo tęsti šį gražų ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą, ir pavasarį  vėl atvykti į Visaginą.
Visagino savivaldybės administracijos
Vaiko teisi
ų apsaugos skyrius 
 
GERA DARYTI GERA 
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ketvirtą kartą organizavo pretendentų nominacijai „Gera daryti gera“ rinkimus. Rinkimų, kuriuose dalyvavo Visagino ugdymo įstaigos, tikslas – pagerbti ir apdovanoti vaikus, kurie 2014–2015 m. m. darė gerus, savanoriškus ir neatlygintinus darbus.
Nominacijos „Gera daryti gera“ nominantai buvo apdovanoti Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais bei simbolinėmis atminimo dovanėlėmis. Apdovanoti šie pretendentai:Visagino paramos vaikui centro globotinė Gabrielė CURANKOVA – už dėmesingumą ir nuoširdumą, už nuolatinį norą ir pastangas daryti gerus darbus.
Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Ilja MINASIANAS – už aktyvumą, pilietiškumą ir gražias idėjas, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą ir daromus geras darbus.
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinė Dovilė PETKELYTĖ – už gerumo ir nuoširdumo skatinimą, už pozityvumą ir aukščiausių vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą.
Skyrius nuoširdžiai dėkoja vaikams už jų gerus darbus bei už jų norą daryti gera. Raginame visuomet pastebėti tuos, kurie dalijasi su aplinkiniais savo gerumu, tuos, kuriais turime didžiuotis.

Lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos diena!

Vaiko teisių konvencija – tai išsamiausias dokumentas apie vaiko teises. Ir tai daugiausia pasaulio valstybių ratifikuotas žmogaus teisių susitarimas istorijoje!
Šis dokumentas įtvirtina konkrečias vaiko teises tarptautinėje teisėje, apibrėždamas universalius principus ir standartus dėl statuso ir elgesio su vaikais visame pasaulyje.
1989 metais vyriausybės visame pasaulyje pažadėjo visiems vaikams lygias teises. Šios teisės remiasi tuo, kad vaikui reikia išgyventi, augti, dalyvauti ir išvystyti savo potencialą. Konvencija taikoma vienodai visiems vaikams, nepriklausomai nuo to, kas jie yra ar iš kur jie kilę. Joje išdėstoma, ko reikia vaikui, kad vaikystė būtų saugi ir laiminga. Linkime, kad ši Konvencija būtų tinkamai suprantama ir vykdoma!
Mylėkime, gerbkime vaikus! Mes turime tokius vaikus, kokie patys esame. 


 PAMINĖKIME PASAULINĘ SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS DIENĄ

Kiekvienais metais lapkričio 19-ąją Lietuvoje minima Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena. Ši diena daugelyje pasaulio šalių pažymima įvairiais renginiais, nešiojant geltoną kaspinėlį – pasipriešinimo bet kokiam smurtui prieš vaikus simbolį.
Minint Geltonojo kaspino dieną, siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad smurto prieš vaikus atvejų nutylėti negalima ir būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad vaikas visuomet jaustųsi saugus, orus ir gerbiamas.
Vaiko teisių apsaugos skyrius kviečia visas Visagino ugdymo įstaigas paminėti Geltonojo kaspino dieną ir renginių metu atkreipti savo ugdytinių bei jų tėvelių dėmesį į pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius – vaikus.

SUSITIKIMAS „MEIKŠTŲ DVARE“  

2015 m. spalio 28 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva buvo organizuotas vaikų globėjų bei soc. darbuotojų susitikimas su priklausomybių reabilitacijos centro VšĮ „Meikštų dvaras“ darbuotojais.
Susitikimo tikslas – pakonsultuoti ir suteikti žinių globėjams, auginantiems vaikus, kurių tėvai serga priklausomybe nuo kvaišalų vartojimo.
Centro vadovas Mindaugas SURVILAS  supažindino susirinkusius su įstaigos veikla ir patirtimis, suteikė globėjams praktinių žinių, paragino juos burtis į savipagalbos grupes ir kartu dalintis savo džiaugsmais bei išgyvenimais, bendrai spręsti iškilusias problemas.
Susitikimo dalyviai  - vaikų globėjai - pasidalijo savo asmeninėmis istorijomis ir  rūpesčiais, gavo vertingų patarimų, kaip elgtis su savo šeimos nariais, turinčiais priklausomybę nuo kvaišalų. Didelę patirtį turinčio M. SURVILOS patarimai ne vieną globėją paskatino kiek kitaip pažvelgti į savo, kaip globėjo pareigas, suteikė pastiprinimo bei didesnio pasitikėjimo savimi.
Vaiko teisių apsaugos skyrius dėkoja VšĮ „Meikštų dvaras“ vadovui Mindaugui SURVILUI, psichologei Majai MACUK ir socialiniam darbuotojui Vytautui MILERIUI už labai vertingą pasidalijimą savo patirtimi ir pagalbą Visagino globėjams.
 
PAGERBTI ĮTĖVIAI

2015-08-13 įvyko Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų susitikimas su Visaginiečių šeima 2015 metais į savo šeimą priėmusią -  įvaikinusią be tėvų globos likusį vaiką.

Susitikimo metu padėkota įvaikintojams už jų kilnų sprendimą priimti į savo šeimos ratą ir savo šeimos šiluma pasidalinti su vaiku, kuris praradęs šeimą ir galbūt iki šiol nežinojo, kas yra šeima – mama – tėtė - močiutė - senelis....  Šiai šeimai buvo įteikta atminimo dovanėlė „Už meilę vaikui“, simbolizuojanti gyvenimą, trapumą, sveikatą, meilę ir jaunystę.

MINĖJOME ŠEIMOS DIENĄ

2015 m. gegužės 15 d. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ bendruomenė minėjo Tarptautinę šeimos dieną. Į šventę susibūrė gausus būrys tėvų, senelių, močiučių, broliukų ir sesučių. Šventę pradėjome draugišku lopšelio grupių vaikų apsikabinimu. Po to laukė šventinė programa, kurią parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai. Skambėjo nuotaikingos dainos lietuvių kalba, kurias atliko grupės „Lašeliai“ vaikai ir jų auklėtoja Natalja Marfionok. Šokių būrelio vadovė Danutė Fazilova su vaikais šoko linksmus ir spalvingus šokius. Tėvai dėmesingai stebėjo savo atžalų pasirodymus ir negailėjo jiems šypsenų bei plojimų. Šventei baigiantis, visi susirinkome lopšelio-darželio kieme draugiškai apsikabinti, dovanoti šypsenas.
Taip paminėjome Šeimos dieną, sudalyvavome akcijoje „Gyvenkime draugiškai“ ir padėkojome savo artimiesiems, už tai, kad esame.

IR VĖL SUSITIKOME SU VŠĮ SOTAS ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ MOKYTOJAIS 

2015 m. balandžio 22 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius jau trečią kartą sukvietė savivaldybės vaikų globėjus į susitikimą su Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) įtėvių ir globėjų mokytojais Andriumi ATU ir Nijole GIKNIENE.  A. ATAS ir N. GIKIENĖ yra pelnę Visagino globėjų simpatiją bei pasitikėjimą ir yra laukiami kaip mokytojai, galintys pasidalinti savo patirtimi bei įgūdžiais, paskatinti kiek kitaip pažvelgti į kylančias problemas, auginant globojamą vaiką.

Į susitikimą susirinkę globėjai atvirai dalijosi savo globos patirtimi bei rūpesčiais, kartu ieškojo problemų sprendimo būdų, buvo konsultuojami asmeniškai. Susitikimo metu vyravo labai šilta ir atvira atmosfera, o didelę darbo su vaikų globėjais ir įtėviais patirtį turinčių A. ATO ir  N. GIKNIENĖS patarimai ir rekomendacijos suteikė globėjams pastiprinimo bei didesnio pasitikėjimo savimi.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė šiltu priėmimu ir globėjų nuoširdumu bei pažadėjo tęsti panašius susitikimus - konsultacijas Visagino globėjams ir rudenį vėl atvykti į Visaginą.

„Girti negalima barti“ – kur dėsime kablelį auklėdami savo vaikus?

 

 

 

 


 Dauguma tėvų norėdami, kad jų atžalos daugiau pasiektų ar tiesiog dėl nesugebėjimo atrasti ryšio su vaikais apipila juos nuolatine kritika, moralizavimu ar net paniekinamais epitetais. Tačiau, ar taip padedama ugdytis asmenybei, ar vaikas padrąsinamas turėti savo nuomonę ir ją išreikšti? „Nustokime barti, pradėkime girti“ – šią savaitę prasideda taip pavadinta Všį Paramos vaikams centro organizuojama nacionalinė kampanija, kuria siekiama skatinti sveiką tėvų ir vaikų bendravimą.

Įvairūs viešai aptariami galimai netinkamo vaikų auklėjimo atvejai, kurie vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų emigrantų šeimose Norvegijoje ar Jungtinėje Karalystėje, mums primena, kaip svarbu stiprinti vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį. Pasak VšĮ Paramos vaikams centro vadovų, atrasti gerą santykį su savo vaiku yra labai svarbu, tačiau ne visada lengva.

Kaip pasakoja psichologė Jūratė Baltuškienė, VšĮ paramos vaikams centro programų vadovė, geri žodžiai vaiką augina labiau nei barimas: „Galiu paminėti daugybę atvejų, kai tėvai, lankydami mokymus, pradeda dažniau girti vaikus namuose ir patys nustemba, kad vaikai tapo ramesni, klusnesni, daugiau pasipasakoja, išdrįsta būti savimi,“ – teigia ilgametę patirtį turinti specialistė. Ji pripažįsta dažnai pastebinti niekuo nepagrįstą tėvų baimę pagirti savo vaiką „nepelnytai“ arba per daug neišlepinti vaikų pagyrimais. Tačiau papildomas pagyrimas nepakenks vaikui tiek, kiek jį skaudina ar atitolina nuo tėvų žeminantys pasakymai, nepasitikėjimas ar išreiškiamas nusivylimas vaiko pasiektais rezultatais. Psichologė tvirtina, kad tėvai, kurie pastebi daugiau teigiamų dalykų savo vaikuose ir už tai juos dažniau pagiria, pasidžiaugia, žavisi, labiau džiaugiasi savo tėvyste ar motinyste ir artimesniais santykiais su vaikais, nei tie, kurie dažniau atkreipia dėmesį į vaiką tik jam elgiantis netinkamai, ir už tai jį bara, baudžia, moralizuoja.

Kampanijos metu tėvai, pedagogai ir visi, bendraujantys su vaikais, bus skatinami ant specialių skrajučių užrašyti netinkamus vaikui sakyti žodžius ar posakius ir įmesti juos į specialią urną, o mainais gauti pagyrimų vaikui rinkinį. Urnos keliaus po Lietuvos mokyklas, darželius, savivaldybes, prekybos centrus (Vilniuje PC „Ozas“, Kaune PC „Molas“, Klaipėdoje PC „Big“), prie jų nuolat dirbs savanoriai, kurie ne tik dalins skrajutes, bet ir kalbėsis apie bendravimą su vaikais. Kur vyksta akcija, informaciją galite rasti čia. Atsisakyti barimo galima ir internete, tinklalapyje www.pvc.lt.

Kampanija „Nustokime barti, pradėkime girti“ skirta VšĮ Paramos vaikams centro dvidešimtmečiui. Per šį laikotarpį organizacija padėjo atsitiesti ar atgauti vaikystės džiaugsmą daugiau nei 40 tūkst. vaikų, dalyvaujantiems centro įgyvendinamose programose „Big Brothers Big Sisters“, „Pozityvi tėvystė“, „Vaikystė be smurto“, „Antras žingsnis“.

Kviečiame prisijungti prie socialinės akcijos "Nustokime barti, pradėkime girti"

Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015 m. balandžio 20-26 d.d.  SKELBIA  socialinę akciją “Nustokime barti, pradėkime girti”. Šia akcija siekiame atkreipti visuomenės dėmesį  į emocinės prievartos  prieš vaikus problemą. Akcijos metu kviesime atsisakyti vaikus žeidžiančių žodžių, ir dalinsime žodžius, kuriais suaugusieji gali pagirti ir paskatinti vaikus.

Akcija vyks visoje Lietuvoje – Visagine, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose miestuose ir rajonuose. Kviečiame ir Jus prisijungti prie šios akcijos.

Emocinė prievarta prieš vaikus yra visų prievartos rūšių prieš vaikus pagrindas. Gąsdina šio reiškinio paplitimas ir jo toleravimas mūsų visuomenėje. Vaikų auginimas ir ugdymas paremtas pagarba vaiko orumui, turi būti prioritetinis klausimas, siekiant pagerinti visuomenės ir ypač vaikų psichologinę savijautą ir psichinę sveikatą. 

Kviečiame Jus palaikyti šią socialinę akciją:

Akcijos veiksmai. Suderintose Visagino vietose nuo balandžio 20 iki balandžio 26 dienos bus pastatytos specialios dėžės, paženklintos akcijos atributika. Savanoriai kvies pro šalį einančius suaugusius žmones užrašyti į kortelę žodžius, kurių jie nebevartos auklėdami savo vaikus, ir korteles su užrašytais žodžiais mesti į dėžę. Atsikratę netinkamų žodžių, suaugusieji gaus kortelę su vaiką pagiriančiais ir skatinančiais žodžiais.

Ieškokite urnų:

Kviečiame Jus prisijungti prie socialinės akcijos ir internetiniame puslapyje www.pvc.lt atsisakyti netinkamų barimo žodžių bei gauti pagyrimo žodžius elektroniniu būdu - "Nustokime barti, pradėkime girti"

APIE AKCIJĄ SKELBIA IR:
•VšĮ Paramos vaikams centras internetiniame puslapyje: www.pvc.lt
•Interneto dienraštis "Bernardinai.lt": "Kiek kartų reikia pagirti vaiką, kad jis taptų vertas pagyrimo?"
•Interneto dienraštis "Delfi.lt": "Kiek kartų reikia pagirti vaiką, kad jis būtų vertas pagyrimo?"
•Interneto dienraštis "lrytas": "Girti negalima barti" - kur dėsime kablelį auklėdami vaikus?"
•Interneto portalas "tavo vaikas": "100 pagiriamųjų žodžių vaikui: sakykite juos kuo dažniau"
•Klaipėdos raj. savivaldybė: "Akcijos metu kvies atsisakyti vaikus žeidžiančių žodžių"
•Naujienų portalas "mano raseiniai.lt": "Nustokime barti-pradėkime girti"

Akciją “Nustokime barti, pradėkime girti” organizuoja ir remia VšĮ Paramos vaikams centras bei bendradarbiaujančių organizacijų tinklas Eurochild. 

PAGERBTI ĮTĖVIAI

2015-01-28 įvyko Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų susitikimas su Visaginiečių šeima 2014 metais į savo šeimą priėmusią -  įvaikinusią be tėvų globos likusį vaiką.

Susitikimo metu padėkota įvaikintojams už jų kilnų sprendimą priimti į savo šeimos ratą ir savo šeimos šiluma pasidalinti su vaiku, kuris praradęs šeimą ir galbūt iki šiol nežinojo, kas yra šeima – mama – tėtė - močiutė - senelis....  Šiai šeimai buvo įteikta atminimo dovanėlė „Už meilę vaikui“, simbolizuojanti gyvenimą, trapumą, sveikatą, meilę ir jaunystę.




VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS JAU PENKTUS METUS VYKDO PROJEKTĄ ,,PADĖK MANE UŽAUGINTI... AŠ LAUKIU“

Visagino socialinių paslaugų centras jau penktus metus vykdo projektą ,,Padėk mane užauginti... Aš laukiu“, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendinant šį projektą teikiamos socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, vedami įvadiniai ir tęstiniai mokymai globėjams ir įtėviams. Šį projektą vykdo atestuoti GIMK programos mokytojai Antanas Grigas ir Asta Karosienė.

Viena iš projekto veiklų vyko ir 2015 m. sausio 15 d. Visagino socialinių paslaugų centre – globėjų konferencija ,,Už meilę vaikui“, į kurią buvo pakviesti globėjai, socialiniai darbuotojai ir svečiai. Sveikinimo žodžius tarė Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Elena Čekienė, Visagino socialinių paslaugų centro direktorė Stanislava Ostrouch, GIMK programos  mokytoja Asta Karosienė, Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė.

Pasak mero pavaduotojos Elenos Čekienės: ,,Kiek daug reikia vidinės jėgos, drąsos ir kokia didelė širdis turi būti tų žmonių, kurie ryžtasi tokiam žingsniui, nebijau pasakyti – žygdarbiui. Juk priglausti, rūpintis, mylėti svetimą vaiką nėra taip paprasta“.

Visagino savivaldybės administracijos vardu mero pavaduotoja 4 globėjams įteikė Padėkos raštus. 11 asmenų 2014 m. tapę globėjais apdovanoti Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais ir Visagino socialinių paslaugų centro atminimo suvenyrais ,,Už meilę vaikui“. Konferencijos metu pranešimus skaitė Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė, specialistė Gitana Ziziukienė, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, GIMK programos mokytoja Asta Karosienė. Po iškilmingos konferencijos globėjai ir svečiai buvo pakviesti išgerti puodelio kavos, padiskutuoti jiems aktualiomis temomis.
Už puikų koncertą dėkojame Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokiniams ir kolektyvui.

NAUJAMETĖ VAKARONĖ GLOBOJAMIEMS VAIKAMS BEI JŲ GLOBĖJAMS „PASIDALINKIM GERUMU“

2014 m. gruodžio 17 d. į Visagino kultūros centre „Banga“ vykusią naujametinę šventę Vaiko teisių apsaugos skyriaus kvietimu susirinko Visagino miesto šeimose ir Paramos vaikui centre globojami vaikai ir jų globėjai. Ši šventė – tai jau 10 metų besitęsianti graži tradicija, kurios tikslas – pagerbti ir padėkoti šeimoms, priėmusioms be tėvų globos likusius vaikus, pradžiuginti šeimose ir globos įstaigoje gyvenančius mažuosius.
Šiltus žodžius už rūpestį likimo nuskriaustais vaikais globėjams ir nuoširdžius palinkėjimus globotiniams tarė Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė, Socialinių paslaugų centro GIMK mokytoja Asta Karosienė.
Koncertą bei žaidimus šventės dalyviams dovanojo Visagino vaikų kūrybos namų kolektyvas, savo pasirodymais pradžiugino ir patys globotiniai: Raminta atliko muzikinį kūrinėlį, broliai Vadimas ir Vitalijus visus sužavėjo temperamentingais šokiais. Visi vaikai dalyvavo žaidimuose, kartu su Vaikų kūrybos namų atlikėjais ir Kalėdų Seneliu minė mįsles.
Šventė tikrai pavyko, buvo gera pabūti kartu ir, pamiršus visus darbus ir rūpesčius, nuoširdžiai pasilinksminti. Vaiko teisių apsaugos skyrius tikisi, kad kiekvienas renginio dalyvis išsinešė iš jo puikią nuotaiką, geras emocijas, o vaikučius pradžiugino Kalėdų Senelio dovanėlės.
Už tai, kad pavyko organizuoti tokią puikią šventę, Vaiko teisių apsaugos skyrius nuoširdžiai dėkoja rėmėjui Viačeslavui Guseinovui ir pagrindinei renginio  organizatorei - Česlovo Sasnausko menų mokyklos pedagogei Irinai Guseinovai. Už gerumą, nuoširdumą, begalinę meilę ir rūpestį tėvų globos netekusiais vaikais ir jau 10 metų jiems organizuojamas naujametes šventes V. Guseinovas ir I. Guseinova buvo pagerbti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus V. A. Bukausko  padėkos raštais, GIMK mokytojos A. Karosienės padovanotu ypatingu suvenyru – stikliniu obuoliu „ Už meilę vaikui“.
Už nuoširdžią ir neatlygintiną pagalbą  bei geranorišką bendradarbiavimą Skyrius dėkoja Česlovo Sasnausko menų muzikos mokyklos pedagogėms Nataljai Dunajevai, Verai Rodionovai, Galinai Jaurovai ir Jelenai Krylovai, Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojams Astai Karosienei ir Antanui Grigui bei NVO „Tėvai prieš narkotikus“ Visagino padaliniui.

  „Ateik laukiamas, išeik mylimas“

Geltonojo kaspino diena – tai pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena. Lapkričio 19 dieną minint Geltonojo kaspino dieną mūsų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ nuo pat ryto vyko įvairiausia veikla: vaikučiai kirpo, piešė ir aplikavo geltonas šypsenėles, kuriomis paskui papuošė darželio sienas, iš geltonų rankyčių sudėjo saulytę su užrašu „Ištiesk pagalbos rankytę“. Buvo surengta vaikų piešinių paroda „Mes esame vienos saulės vaikai“. Grupėse kalbėjosi apie draugystę, užuojautą, pagalbą, toleranciją, sakomi gražiausi draugystės žodžiai, vaikučiai pažadėjo gyventi draugiškai, vieni kitiems padėti, palinkėjo saugios ir draugiškos dienos.

Skambant linksmai muzikai, visi vaikai džiaugsmingai šoko ir dainavo.    
                                                                                  
Paminėdami Geltonojo kaspino dieną siekėme ugdytinių bei jų tėvelių dėmesį į tai, kad vaikas visuomet jaustųsi saugus, orus ir gerbiamas:  „Ateik laukiamas, išeik mylimas“.

Geltonojo kaspino diena

Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ lapkričio 17-21 dienomis vyko Geltonojo kaspino diena. Visą savaitę vaikai stengėsi būti mandagūs, kultūringi, to mokė ir savo mažesnius draugus. Visiems pasakojo kiek daug žino mažybinių žodžių, švelnių ir mandagių žodžių. Stebėjo muzikos salėje lėlių teatro spektaklį „Daktaras Aiskauda", priešmokyklinio ugdymo grupės surengė pramogą - viktoriną „Draugiškumas, švelnumas, mandagumas". Visą savaitę vaikai puošė savo grupes geltona spalva, rengėsi geltonais rūbeliais. Kiekvienas stengėsi padaryti ką nors gero ir mielo.

 2014 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijai - 25-eri!

Vaiko teisių konvencija – tai išsamiausias dokumentas apie vaiko teises. Ir tai daugiausia pasaulio valstybių ratifikuotas žmogaus teisių susitarimas istorijoje!
Šis dokumentas įtvirtina konkrečias vaiko teises tarptautinėje teisėje, apibrėždamas universalius principus ir standartus dėl statuso ir elgesio su vaikais visame pasaulyje.

1989 metais vyriausybės visame pasaulyje pažadėjo visiems vaikams lygias teises. Šios teisės remiasi tuo, kad vaikui reikia išgyventi, augti, dalyvauti ir išvystyti savo potencialą. Konvencija taikoma vienodai visiems vaikams, nepriklausomai nuo to, kas jie yra ar iš kur jie kilę. Joje išdėstoma, ko reikia vaikui, kad vaikystė būtų saugi ir laiminga. Linkime, kad ši Konvencija būtų tinkamai suprantama ir vykdoma!
Mylėkime, gerbkime vaikus! Mes turime tokius vaikus, kokie patys esame.

SUSITIKIMAS SU VŠĮ SOTAS ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ MOKYTOJAIS  

2014 m. spalio 6 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius antrą kartą sukvietė savivaldybės vaikų globėjus į susitikimą su Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) įtėvių ir globėjų mokytojais Andriumi ATU ir Nijole GIKNIENE.  Į susitikimą susirinkę globėjai pasidalijo savo globos patirtimi bei rūpesčiais, kartu ieškojo problemų sprendimo būdų, buvo konsultuojami asmeniškai. Susitikimo metu vyravo labai šilta ir atvira atmosfera, o didelę darbo su vaikų globėjais ir įtėviais patirtį turinčių A. ATO ir   N. GIKNIENĖS patarimai ir rekomendacijos suteikė globėjams naujų žinių, pastiprinimo bei pasitikėjimo savimi.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė globėjų atvirumu ir, atsižvelgę į susirinkusiųjų pageidavimą bei poreikius, pažadėjo panašius susitikimus-konsultacijas Visagino globėjams rengti ir ateityje.

„GERA DARYTI GERA“

Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius trečią kartą organizavo pretendentų nominacijai „Gera daryti gera“ rinkimus, skirtus Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Rinkimų, kuriuose dalyvavo Visagino ugdymo įstaigos, tikslas – pagerbti ir apdovanoti vaikus, kurie 2013-2014 m. m. darė gerus, savanoriškus ir neatlygintinus darbus.

Birželio 10 dieną Skyrius pakvietė vaikus – pretendentus šiai nominacijai, kuriuos pasiūlė jų lankomos ugdymo įstaigos -  jaukiai pasibūti kartu. Vaikus lydėję asmenys pristatė savo atstovaujamos įstaigos nominantus, papasakojo apie kiekvieno iš jų  veiklą, atliktus gražius ir prasmingus darbus bei poelgius. Skyriaus padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti šie pretendentai:

Visagino vaikų kūrybos namų miuziklo studijos „Viol@“ ugdytinė Laura RAGAUSKAITĖ - už aktyvią, savanorišką ir neatlygintiną veiklą, pagalbą  garbaus amžiaus žmonėms bei dalijimąsi savo gerąja patirtimi.

Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos mokinė Ieva JEROCHINAITĖ – už aktyvumą, pilietiškumą ir gražias idėjas, už savanorišką veiklą ir pagalbą neįgaliesiems,už daromus gerus ir neatlygintinus darbus.

Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Dmitrijus ŠEVALDINAS – už aktyvumą, pilietiškumą ir savanorišką veiklą, už neatlyginamą pagalbą jos stokojantiems.

Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos mokinė Edita GREITOVIČ – už aktyvumą ir savanorišką veiklą, už pagalbą mažesniems ir silpnesniems, už daromus gerus ir neatlygintinus darbus.

Visagino paramos vaikui centro ugdytinis Andrejus JAKUBOVSKIS – už dėmesingumą ir nuoširdumą, už nuolatinį norą ir pastangas daryti gerus darbus.

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytinė Karolina BRAŽNIKOVAITĖ – už norą ir gebėjimą nuraminti bei paguosti silpnesnį, už gerumo ir nuoširdumo tarp bendraamžių skatinimą.

Skyrius nuoširdžiai dėkoja vaikams už jų gerus darbus bei už jų norą daryti gera. Raginame visuomet pastebėti tuos, kurie dalijasi su aplinkiniais savo gerumu, tuos, kuriais turime didžiuotis.

DĖKOJAME!

Akcija „Gyvenkime draugiškai“
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nuoširdžiai dėkoja visoms įstaigoms, dirbančioms su vaikais, kurios 2014-05-23 dalyvavo Skyriaus inicijuotoje, jau tradicija tapusioje, akcijoje „Gyvenkime draugiškai“.









SUSITIKIMAS SU VŠĮ SOTAS ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ MOKYTOJAIS 

2014 m. gegužės 13 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) sukvietė savivaldybės vaikų globėjus bei visus, kuriems rūpi vaiko globa, į susitikimą. VšĮ SOTAS mokytojai Andrius ATAS ir Nijolė GIKNIENĖ supažindino susirinkusius su VšĮ SOTAS veikla, gerąja Italijos bei Lietuvos vaiko globos patirtimi, paragino vaiko globėjus burtis į savipagalbos grupes ir kartu dalintis savo džiaugsmais bei išgyvenimais, bendrai spręsti iškilusias problemas.
Susitikimo dalyviai – vaikų globėjai - pasidalijo savo patirtimi bei rūpesčiais, norintieji buvo konsultuojami asmeniškai. Susitikimo metu vyravo labai šilta ir atvira atmosfera, o didelę darbo patirtį su vaikų globėjais ir įtėviais turinčių A. ATO ir N. GIKNIENĖS išsakytos mintys, konsultacijos ne vieną globėją įkvėpė naujiems iššūkiams ir suteikė pastiprinimo bei pasitikėjimo savimi jų nelengvame ir be galo svarbiame darbe.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė gausiai į susitikimą susirinkusių globėjų atvirumu ir šiluma, ne kartą pabrėždami, kad vaikų globėjai – tai ypatingi žmonės, kitos kultūros nešėjai - sukaupę savyje labai daug meilės, kuria besąlygiškai dalinasi su globojamais vaikais.
Vaiko teisių apsaugos skyrius dėkoja VšĮ SOTAS mokytojams, Visagino globėjams bei visiems, neabejingiems vaiko gerovei, ir linki vaikų globėjams neišsemiamos kantrybės, vykdant gražiausią misiją – padedant augti tėvų globos netekusiam vaikui.

AKCIJA „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“
Gegužės 23 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dirbančių su vaikais, Visagino paramos vaikams centro ir Visagine veikiančių vaikų dienos centrų akcija „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.
Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos, dirbančios su vaikais, Visagino paramos vaikams centras ir Visagine veikiantys vaikų dienos centrai dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“:
2014-05-23 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų ar centrų, bandys apkabinti savo mokyklą, darželį, centrą ar vieni kitus.

2014-05-23  akcijos „Gyvenkime draugiškai“ numatomas laikas

 Kviečiame dalyvauti apklausoje apie įvaikinimo organizavimą Lietuvoje

Šiuo metu pagal valstybinį veiklos auditą „Įvaikinimo organizavimas“, atliekama gyventojų apklausa, kurios tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę ir požiūrį į įvaikinimą. Siekiama apklausti kuo didesnį gyventojų skaičių, kad nuomonė būtų kuo objektyvesnė.

Jūs galite sudalyvauti apklausoje: http://www.publika.lt/apklausa-15-5369e5ead4011.html






ŠEIMŲ IR ŠEIMYNŲ ŠVENTĖ

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Birželio 1–oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas, labai svarbi kiekvienam vaikui. Jau tampa tradicija švęsti šeimų šventę, paraginant pavienes šeimas jungtis, įsitraukti į visuomeninę ir savanorišką veiklą, sutelkti šeimų organizacijas, šeimynas ir vaikus, neturinčius šeimos, sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, ir – svarbiausia – mokytis dalintis šiluma, pajusti artumą.
Šiais metais Šeimų šventė rengiama gegužės 31 dieną Vaizgaikiemio kaime (Prienų raj.). Šeimų ir Šeimynų šventės globėja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Šventė vyks visą dieną nuo 12 val. iki 19 val., todėl galite įsilieti į ją jums patogiu metu.
Organizatoriai tikisi, kad šiame renginyje, kaip ir pernai, ši šventė sutrauks daugiau nei 5000 dalyvių, ir kiekvienas jų ras sau mėgstamą, įdomią ir prasmingą veiklą. Šokiai dainos, žaidimai ir kitos šventinės pramogos suburs visus.
Dėl platesnės informacijos kreiptis: info@socmin.lt

Preliminari renginio prpograma.








ĮVAIKINUSIOS ŠEIMOS KVIEČIAMOS Į X-ĄJĮ VASAROS SUSITIKIMĄ

Rugpjūčio 1–3 d. prie vieno iš Lietuvos ežerų įvyks įvaikinusių šeimų susitikimas. Šiemet jis jubiliejinis – dešimtasis.
Kaip ir kasmet, tėveliai išklausys paskaitą, o su vaikais laiką leis vaikų užimtumo grupė, taip pat visų susitikimo dalyvių lauks įvairios pramogos bei staigmenos. Į renginį planuoja atvykti ir nemažai įvaikinusių vaikus iš Lietuvos užsienio piliečių šeimų. 
Apie dalyvavimą susitikime maloniai prašome mums pranešti iki birželio 21 d. tel. (8 5) 213 9782 arba el. p. toma.jonaviciute@vaikoteises.lt. Kontaktinis asmuo – vyresnioji specialistė Toma Jonavičiūtė.  
Lauksime Jūsų su dideliu džiaugsmu ir nekantrumu! Iki malonaus!

Diskusija „Ką galime padaryti, kad vaikai neatsidurtų globos įstaigose?“

2014 m. kovo 12 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir VšĮ „Paramos vaikams centras“ sukvietė institucijų, organizuojančių pagalbą bei paslaugas savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus, atstovus į apskritojo stalo diskusiją „Ką galime padaryti, kad vaikai neatsidurtų globos įstaigose?“. Susitikime dalyvavo Utenos apylinkės prokuratūros prokurorė  R. Blaškauskienė, Visagino PK specialistės, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro, Visagino Pirminės sveikatos priežiūros centro, Visagino Paramos vaikui centro, Socialinių paslaugų centro atstovai bei Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai.
Diskusijos metu VšĮ  „Paramos vaikams centras” projektų koordinatorė, psichologė Erna Petkutė pristatė 2013-2015 m. vykdomą projektą „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvoje“, kuriame dalyvauja Vilniaus m., Kauno m., Kauno raj., Klaipėdos raj., Mažeikių raj. ir Visagino savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriai, pakvietė susitikimo dalyvius padiskutuoti apie tai, koks pagalbos šeimoms ir specialistų bendradarbiavimo modelis būtų naudingiausias ir efektingiausias Visagine. 
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja A. Grigienė pateikė statistinius duomenis apie Visagino savivaldybės apskaitoje esančių socialinės rizikos šeimų situaciją bei pokyčius jose, pristatė darbo su socialinės rizikos šeimomis savivaldybėje modelį.
Apskritojo stalo dalyviai papasakojo apie savo atstovaujamų institucijų veiklą, teikiant paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, aktyviai reiškė savo poziciją bei pasiūlymus, siekiant gerinti pagalbos šeimai ir vaikui prieinamumą bei veiksmingumą. Didelio dėmesio sulaukė diskusija apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą, siekiant išvengti vaiko atskyrimo nuo jo biologinės šeimos.
Erna Petkutė, jau ne vienerius metus teikianti profesionalią pagalbą Vaiko teisių apsaugos skyriui bei kitoms savivaldybės institucijoms, pasidžiaugė geranorišku ir abipusiai naudingu bendradarbiavimu, pakvietė visas institucijas, neabejingas vaikui, ir toliau bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo – vaiko gerovės.

Naujametė vakaronė gobojamiems vaikams bei jų globėjams„Gerumo namai“

Jau tapo gražia tradicija, kad kiekvienais metais Vaiko teisių apsaugos skyrius, pagerbdamas ir atsidėkodamas šeimoms, priėmusioms į savo šeimas be tėvų globos likusius vaikus, organizuoja joms naujametinius renginius. Šių metų gruodžio 19 d. Skyrius Visagino miesto šeimose bei Visagino paramos vaikui centre globojamus vaikus kartu su savo globėjais pakvietė kartu pasitikti didžiąsias šventes, pasidalinti gerumu į Visagino kultūros centro „Bangos“salę.
 Prasidėjus vakaronei, šiltus padėkos žodžius už rūpinimąsi be tėvų globos likusiais vaikais globėjams tarė Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė. Koncertą bei žaidimus šventės dalyviams dovanojo Visagino vaikų kūrybos namų kolektyvas.
Šiais metais savo pasirodymais pradžiugino ir patys globotiniai: Raminta padovanojo muzikinį kūrinėlį, Vadimas su Vitalijumi sužavėjo temperamentingu šokiu, Jolanta nustebino savo akrobatiniais gebėjimais, o mažoji Margarita visus pralinksmino nuotaikingu eilėraštuku.
Vaikučiai noriai ir aktyviai stebėjo kalėdinį koncertą, dalyvavo žaidimuose. Mažieji šventės dalyviai liko sužavėti  gražiu renginiu, kiekvienas buvo pradžiugintas Kalėdų Senelio dovanėle.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais bei suvenyrais – angelais buvo apdovanoti 10 miesto gyventojų, kurie 2013 metais tapo vaikų globėjais. Viena jų, B. Klevickienė, priėmusi į šeimą du vaikus, buvo pagerbta ypatingu suvenyru -  stikliniu obuoliu  „Už meilę vaikui“, kurį jai įteikė Visagino socialinių paslaugų centro globėjų/įtėvių mokytojai Asta Karosienė ir Antanas Grigas. Beje, A. Karosienė ir A. Grigas taip pat verti ypatingos pagarbos -  jie tapo             2013 m. Visagino miesto nominacijos „Už nuopelnus vaiko gerovei“ nugalėtojais.
Už tai, kad pavyko organizuoti gražią šventę, nuoširdžiai dėkojame rėmėjui Viačeslavui Guseinovui, jau ne pirmus metus besirūpinančiam be tėvų globos likusiais vaikais,  Visagino kultūros centro režisierei Birutei Klevickienei bei vienai iš renginio iniciatorių Menų mokyklos pedagogei Irinai Guseinovai.
  

VISAGINE PAMINĖTA GELTONOJO KASPINO DIENA

Seniai žinoma, kad vaikai, patyrę prievartą ir smurtą vaikystėje, dažniausiai ir patys tampa smurtaujančiais tėvais. Tačiau, kaip bebūtų gaila, smurtas ne visuomet yra smerkiamas, o ši problema dažnai yra ignoruojama, nesiimant jokių priemonių apsaugoti savo vaikus nuo piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio jų atžvilgiu.
Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos  - „Geltonojo kaspino diena“ tradiciškai minima lapkričio 19-ąją, siekiant atkreipti visų mūsų dėmesį į tai, kad vaikai yra ta visuomenės dalis, kuriai turi būti skiriamas didžiausias mūsų dėmesys, didžiausia apsauga nuo blogio, skausmo, neigiamų išgyvenimų.
Šiais metais, „Geltonojo kaspino” dieną, lapkričio mėnesį Visagino mokymo įstaigose  vyko įvairiausi renginiai: organizuotos parodėlės, pokalbiai – diskusijos su vaikais apie nepakantumą smurtui, gerumo valandėlės. Renginių metu vaikai, jų tėvai bei pedagogai buvo raginti atkreipti dėmesį į vaikų problemas, suaugusieji kviesti auginti juos ypač atsakingai ir su meile.
Lapkričio 19 d. Visagino vaikų l/d „Kūlverstukas“ pakvietė Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių kartu paminėti Geltonojo kaspino dieną. Skyriaus atstovai kartu su geltona spalva pasipuošusiais vaikučiais stebėjo spektaklį draugystės tema, apsilankė šventės atributika išpuoštose grupėse, grožėjosi ir džiaugėsi mažųjų darbeliais, jų žiniomis apie „Geltonojo kaspino dienos“ minėjimo reikšmę. Geltonojo kaspino dienos proga ne tik darželio ugdytiniai, bet ir personalas buvo pasipuošęs geltona – tikėjimo ir šviesos spalva.
2013-11-22 Skyrius prie apskritojo stalo sukvietė Visagino socialinių paslaugų centro, Visagino Psichikos sveikatos centro ir Visagino pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui centro atstovus sudalyvauti atvejų analizėse, kartu ieškoti pagalbos vaikui teikimo būdų. Diskusijos metu kvalifikuotą konsultaciją suteikė viešnia – VšĮ “Paramos vaikui centras” projektų koordinatorė, psichologė Erna PETKUTĖ. Konsultacinė psichologės paskaita buvo pravesta ir VšĮ “Visagino ligoninė” medikams.
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, paminėdamas Pasaulinę smurto prieš vaikus prevencijos dieną, šiais metais pasiūlė ugdymo įstaigoms sudalyvauti piešinio/plakato/darbelio konkurse „Dovana, skirta Geltonojo kaspino dienai“.  Įstaigų atrinkti  darbeliai savaitę puošė savivaldybės administracijos holą, skleisdami jų autorių žinią apie vaikų norą gyventi jiems draugiškame pasaulyje.

Konkurso nugalėtojais buvo išrinkti trys kūriniai:
- Draugystės vid. m-klos mokinio Vitalijaus VARNO darbas „Tu ne vienišas”;
-Vaikų l/d „Auksinis gaidelis” „Žvaigždučių” grupės darbas „Draugystės planeta”;
-Vaikų l/d „Gintarėlis” grupės „Trobelė” darbas „Dovana”.

Vaiko teisų apsaugos skyrius dėkoja visiems, prisidėjusiems prie Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dienos organizavimo bei paminėjimo. Nuoširdžiai tikime, kad vykę renginiai  paskatino mus, suaugusiuosius, skirti vaikams daugiau dėmesio, dažniau susimąstyti, ką galime padaryti, kad mūsų vaikai gyventų saugesniame pasaulyje.

 

 

 

PAMINĖKIME PASAULINĘ SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS DIENĄ

Kiekvienais metais lapkričio 19-ąją Lietuvoje minima Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena. Ši diena daugelyje pasaulio šalių pažymima įvairiais renginiais, nešiojant geltoną kaspinėlį – pasipriešinimo bet kokiam smurtui prieš vaikus simbolį.

Minint Geltonojo kaspino dieną, siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad smurto prieš vaikus atvejų nutylėti negalima ir būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad vaikas visuomet jaustųsi saugus, orus ir gerbiamas.
Vaiko teisių apsaugos skyrius kviečia visas Visagino ugdymo įstaigas paminėti Geltonojo kaspino dieną ir renginių metu atkreipti savo ugdytinių bei jų tėvelių dėmesį į pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius – vaikus.

Renginiai skirti „Geltonojo kaspino“ dienai Visagine:

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla

Visagino Draugystės vidurinė mokykla

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Kūlverstukas“

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“   

PAGERBTI ĮTĖVIAI

013-10-25 įvyko Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų susitikimas su Visaginiečių šeimomis 2013 metais į savo šeimas priėmusiomis -  įvaikinusiomis be tėvų globos likusius vaikus.
Susitikimo metu padėkota įvaikintojams už jų kilnų sprendimą priimti į savo šeimos ratą ir savo šeimos šiluma pasidalinti su vaiku, kuris praradęs šeimą ir galbūt iki šiol nežinojo, kas yra šeima- mama- tėtė-močiutė - senelis....     Šioms šeimoms buvo įteiktos atminimo dovanėlės, simbolizuojančios sveikatą, meilę ir jaunystę.

 

 

KVIEČIAME Į ĮVAIKINUSIŲ ŠEIMŲ SUSITIKIMĄ RUGPJŪČIO 2–4 D.!

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir ir įvaikinimo tarnyba maloniai kviečia įvaikinusias šeimas į devintąjį vasaros susitikimą, kuris įvyks š. m. rugpjūčio 2–4 d.

Apie dalyvavimą renginyje prašome pranešti iki š. m. birželio 25 d.   
 
Kontaktiniai asmenys – Ana Praprovienė (tel. (8 5) 233 1564, e. p. ana.praproviene@vaikoteises.lt) ir Jurgita Juodytė, tel. (8 5) 213 2112, e. p. jurgita.juodyte@vaikoteises.lt). 

KVIETIMAS

 

 

Įvaikinimo situacijos apžvalga per 2007-2012 metus Visagino savivaldybėje

,

 
 

 „GERA DARYTI GERA“

Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius antrą kartą organizavo pretendentų nominacijai „Gera daryti gera“ rinkimus, skirtus Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Rinkimų, kuriuose dalyvavo Visagino ugdymo įstaigos, tikslas – pagerbti ir apdovanoti vaikus, kurie 2012-2013 m. m. darė gerus, savanoriškus ir neatlygintinus darbus.
Birželio 6 dieną Skyrius pakvietė vaikus – pretendentus šiai nominacijai, kuriuos pasiūlė jų lankomos ugdymo įstaigos, jaukiai pasibūti kartu. Vaikai pristatė savo  veiklas ir  ateities planus, pasakojo, kokia svarbi jiems jų pačių ir supančių žmonių gerovė, kaip prasminga džiuginti aplinkinius gerais darbais ir poelgiais.
Skyriaus padėkos raštais bei simbolinėmis dovanėlėmis buvo apdovanoti šie pretendentai:
Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos mokinė Anastasija FIODOROVA – už aktyvios ir sveikos gyvensenos populiarinimą, tikrųjų vertybių tarp jaunesniojo amžiaus mokinių ugdymą;

Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinys Rimantas TREIGYS - už savanorišką ir neatlygintiną veiklą, geranoriškumą ir teikiamą pagalbą mokyklos bendruomenei, skatinant pasitikėjimą savimi ir garsinant savo miestą;

Visagino Draugystės vidurinės mokyklos mokinys Kiril KANBEKOV - už savanorišką veiklą, geranoriškumo, aktyvumo skatinimą ir pagalbą jos stokojantiems;

Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Daniel GRIKIAS -  už atsakingumą ir pareigingumą, tikrųjų vertybių tarp bendraamžių diegimą.

Nominacijos nugalėtoja pripažinta Visagino paramos vaikui centro globotinė Raminta MICKEVIČIŪTĖ – už dalijimąsi savo nuoširdumu, teikiamą pagalbą mažiesiems Visagino paramos vaikui centro vaikams.

Skyrius nuoširdžiai dėkoja vaikams už jų gerus darbus bei už jų norą daryti gera. Raginame visuomet pastebėti tuos, kurie dalijasi su aplinkiniais savo gerumu, tuos, kuriais turime didžiuotis.

AKCIJA „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“

Gegužės 24 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dirbančių su vaikais, AKCIJA „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.

Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos, dirbančios su vaikais, dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“:

2013-05-24 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu ugdymo įstaigų vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų, bandys apkabinti savo mokyklą ar darželį, ar vieni kitus.

2013-05-24  akcijos „Gyvenkime draugiškai“ numatomas laikas

ŠEIMŲ IR ŠEIMYNŲ ŠVENTĖ

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Birželio 1–oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas, labai svarbi kiekvienam vaikui. Todėl siekiant paraginti pavienes šeimas jungtis, įsitraukti į visuomeninę ir savanorišką veiklą, sutelkti šeimų organizacijas, sustiprinti jų bendradarbiavimą, š. m. birželio 1 d. rengiama šeimų ir šeimynų šventė.
Organizatoriai tikisi, kad šiame renginyje, kaip ir pernai, gausiai dalyvaus šeimų organizacijos, o šventės metu užmegzti kontaktai paskatins šeimas tapti aktyvesnes, visuomeniškesnes. Šeimų ir šeimynų šventės globėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Renginyje kviečiamos dalyvauti visos šalies šeimos ir šeimynos, šeimas vienijančios ir su šeimomis dirbančios visuomeninės organizacijos. Renginyje šeimos ir šeimynos turės galimybę išklausyti ekspertų pranešimus ir dalyvauti diskusijose joms aktualiais klausimais bei pasidalinti savo patirtimi. Be to, numatomos pramogų erdvės vaikams – įvairios rungtys, apdovanojimai, spektakliukai mažiesiems, gyvo garso koncertas, kuriame dalyvaus garsūs atlikėjai ir kt.
Maloniai kviečiame ir laukiame visų š. m. birželio 1 d. šeimų ir šeimynų šventėje, kuri vyks Prienų rajone, Vazgaikiemio kaime esančiame Visuomenės harmonizavimo parke. Renginio pradžia – 12 val.  Šventės programą, nuorodas kaip nuvykti ir daugiau informacijos apie renginį rasite interneto puslapyje www.harmonypark.lt. Kviečiame šeimų organizacijas, kurios norės pristatyti savo veiklą, registruotis el. p. irena.ceinoriute@socmin.lt.

AKCIJA „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“

Gegužės 24 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dirbančių su vaikais, AKCIJA „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.
Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos, dirbančios su vaikais, dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“:

2013-05-24 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu ugdymo įstaigų vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų, bandys apkabinti savo mokyklą ar darželį, ar vieni kitus.

2013-05-24 numatomi renginiai

2012-01-24 Visagino savivaldybės mažojoje salėje įvyko Visagino tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaiko teisių apsaugos klausimais darbo grupės išplėstinis metodinis susitikimas „Emocinė prievarta“. Susitikime dalyvavo Paramos vaikams centro psichologė, psichoterapeutė, projektų vadovė Erna Petkutė. Grupės nariai įgavo daug metodinių ir praktinių žinių, kuriomis tobulins savo darbą teikiant kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems vaikams. 

Jau ne pirmus metus Visagino savivaldybės administracijos  Vaiko teisių apsaugos skyrius bendradarbiauja su Paramos vaikams centru, gauna metodinę pagalbą padedant vaikams, nukentėjusiems nuo smurto. Metodinio susitikimo metu buvo aptartos ir analizuotos šiuo metu esančios sudėtingos nukentėjusių nuo smurto vaikų situacijos, analizuoti įvairių institucijų specialistų veiksmai, aptarta kompleksinė pagalba smurtą patyrusiam vaikui. Nuspręsta 2013 metais organizuoti daugiau panašių metodinių susitikimų.

 

SUSITIKIMAS SU VAIKŲ GLOBĖJAIS

2012 m. gruodžio 19 d. įvyko planuotas Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų  susitikimas su Visagino miesto vaikų globėjais (rūpintojais). Susitikimo tikslas - padėkoti globojančioms šeimoms už jų kilnų darbą, suteikti daugiau informacijos apie vaikų globą, paskatinti šeimas imti globoti be tėvų globos likusius vaikus. Kiekvienam atvykusiam į susitikimą globėjui buvo įsegti ženkleliai su Skyriaus simbolika „Gera daryti gera“.
Renginį pradėjusi Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė pasveikino visus susirinkusius su artėjančiomis šventėmis, palinkėjo kantrybės ir sveikatos, kiekvienam - mylėti save ir savo šeimą. Tradiciškai, Skyriaus padėkos raštais buvo apdovanoti 5 asmenys, 2012 m. tapę vaiko globėjais. 3 globėjoms įteikti stikliniai obuoliai  „Už meilę vaikui“:
Jadvygai Leontjevai - savo šeimoje  globojusiai daugiausia vaikų;
Valei Budrevičienei - globojančiai 3 mažametes, ypatingai atsakingai ir su meile vykdančiai globėjos pareigas;
Julijai Uriupinai - jauniausiai savivaldybės globėjai.
Skyriaus vyresn. specialistė Gitana Ziziukienė susitikimo dalyviams pristatė  ir pakomentavo atliktą 2007 - 2011 m. vaikų globos situacijos Visagino savivaldybėje analizę, atkreipė dėmesį į opiausias problemas vaikų globos srityje.
Visagino socialinių paslaugų centro GIMK mokytoja Asta Karosienė pasidžiaugė didėjančiu asmenų, ketinančių baigti būsimiems globėjams/įtėviams skirtus, skaičiumi, gražiais globėjų, lankiusių tęstinius mokymus, atsiliepimais.
Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė priminė susirinkusiems apie išmokų globojamiems vaikams skyrimo tvarką, pasidalino piniginės ir kitokios socialinės paramos šeimai naujienomis, atsakė į globėjams rūpimus klausimus.
Būsimasis vaiko globėjas/įtėvis Oleg Matvejev pasiūlė globėjams burtis - organizuoti Visagino globėjų paramos grupę/klubą. Susibūrę į tokias grupes, vaikų globėjai dalintųsi savo džiaugsmais ir rūpesčiais, naudinga patirtimi, galėtų rengti projektus, organizuoti savo ir globotinių laisvalaikį. Toks pranešėjo pasiūlymas sulaukė didelio globėjų  palaikymo; buvo numatyta pirmojo aktyviausių globėjų susirinkimo data.
Vaiko teisių apsaugos skyrius, pagerbdamas ir atsidėkodamas šeimoms, priėmusioms be tėvų globos likusius vaikus, planuoja ir ateityje laikytis gražios tradicijos ir kiekvienais metais organizuoti renginius globėjams – žmonėms, pasirengusiems padėti užaugti vaikui.

GLOBOS APŽVALGA 2007-2011 m. 

VTAS ir Prokuratūros susitikimas

Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dieną - lapkričio 19 - Visagino savivaldybėje buvo organizuotas Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir  Visagino prokuratūros atstovų susitikimas. Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Prokuratūra bendradarbiauja, spręsdami įvairius vaiko teisių pažeidimo klausimus, atstovaudami vaiko interesus baudžiamosiose bylose.
Susitikimo metu buvo pasidžiaugta Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir teisėsaugos institucijų geranorišku , kokybišku bendradarbiavimu, aptartos geresnio ikiteisminio tyrimo organizavimo galimybės, siekiant, kad vaikas  ikiteisminio tyrimo metu būtų kiek galima mažiau traumuojamas, kad jo apklausa būtų kokybiškesnė. Vaiko teisių apsaugos skyrius pasiūlė spręsti galimybę dėl vaiko apklausos kambario policijoje įrengimo, aptarė konkrečias šiuo metu atliekamas ikiteisminių tyrimų situacijas.
 

PAMINĖKIME PASAULINĘ SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS DIENĄ

Kiekvienais metais lapkričio 19-ąją Lietuvoje minima Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena. Ši diena daugelyje pasaulio šalių pažymima įvairiais renginiais, nešiojant geltoną kaspinėlį – pasipriešinimo bet kokiam smurtui prieš vaikus simbolį.
Minint Geltonojo kaspino dieną, siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad smurto prieš vaikus atvejų nutylėti negalima ir būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad vaikas visuomet jaustųsi saugus, orus ir gerbiamas.
Vaiko teisių apsaugos skyrius kviečia visas Visagino ugdymo įstaigas paminėti Geltonojo kaspino dieną ir renginių metu atkreipti savo ugdytinių bei jų tėvelių dėmesį į pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius – vaikus.

Renginiai skirti „Geltonojo kaspino“ dienai Visagine:

Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla

Visagino Draugystės vidurinė mokykla

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Paramos vaikui centras

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Kūlverstukas“

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Auksinis raktelis“

Visagino vaikų lopšelis – darželis  „Auksinis gaidelis“

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“   

Visagino miesto Šeimos židinio bendrija „Draugiška šeima“

Visagino miesto Labdaros ir paramos fondas „Atgaivos sala“.

 

 „VTAS DIENOS UGDYMO ĮSTAIGOSE“

Vaiko teisių apsaugos skyrius, siekdamas vaiko teisių pažeidimų prevencijos bei prisidėdamas prie Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dienos renginių, organizuoja savo Skyriaus specialistų darbines išvykas į miesto ugdymo įstaigas.
Vieną kartą per savaitę dvi valandas (nuo 13 val. iki 15 val.) Skyriaus specialistai pagal iš anksto suderintą grafiką lankysis ugdymo įstaigose. Apsilankymo metu bus sudarytos sąlygos vaikams, pedagogams, tėvams konsultuotis, spręsti iškilusius klausimus, problemas tiesiogiai vietoje.
Kviečiame stebėti pranešimus apie VTAS apsilankymų grafiką ir aktyviai naudotis galimybe užduoti klausimą tiesiogiai vaiko teisių apsaugos specialsitams.
Lapkričio 7 dieną Vaiko teisių apsaugos skyrius jau lankėsi ,,Žiburio" pagrindinėje mokykloje.
Klausimus VTAS-iui galima pateikti iš anksto el. paštu. vaiku-teise@visaginas.lt.

GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ DĖMESIUI,

Kreipiamės į Jus prašydamos dalyvauti moksliniame tyrime, kuriuo siekiame suprasti vaikų psichologinės raidos pokyčius per ateinančius dvejus metus. Mus domina 8-10 metų vaikai, kurie yra įvaikinti ar gyvena ilgalaikėje globoje.

Vaiko psichologinė raida yra labai dinamiška. Ją veikia tiek paties vaiko ypatumai, gyvenimo aplinkybės, tiek  vaiko ir tėvų santykiai. Todėl mus domina, kaip Jūs apibūdinate savo vaiko asmenybę, įvardijate svarbiausius Jūsų vaiko raidos momentus ir gyvenimo įvykius. Mes prašysime Jūsų susitikti su mumis platesniam interviu. Taip pat Jūsų vaiko prašysime dalyvauti pokalbyje apie santykius su jam/jai svarbiais asmenimis. Šiame tyrime mums itin svarbi abiejų tėvų nuomonė apie vaiką, todėl klausimynų paketus parengėme mamai ir tėčiui atskirai.

Tyrimas vyks 2012 – 2014 metais, jį sudarys trys etapai. Pirmajame etape prašome Jus užpildyti klausimynus. Po to iki 2012 metų pabaigos mes prašysime Jus ir Jūsų vaiką dalyvauti išsamesniame interviu su mumis. Kiti du tyrimo etapai vyks 2013 ir 2014 metų balandžio mėnesiais. Jų metu prašysime Jus ir vaiką vėl užpildyti klausimynus. Su Jumis suderinsime Jums ir Jūsų vaikui patogų susitikimo laiką. Gauta informacija bus skelbiama tik apibendrinta  mokslinėse publikacijose.

Tyrimą vykdome laikydamiesi griežtų konfidencialumo reikalavimų: kiekvieno vaiko duomenys yra koduojami ir analizuojami anonimiškai. Asmeniniai vaiko duomenys bus žinomi tik tyrimo vykdytojams, kad būtų galima juos aptarti su Jumis, jeigu Jūs to pageidautumėte.
 
Sutikdami dalyvauti šiame tyrime svariai prisidėtumėte prie specialistams labai  trūkstamų mokslinių žinių apie Lietuvos vaikų psichologinę savijautą kaupimo bei jų praktinio taikymo kuriant vaikų gerovės programas. 

Jeigu sutiktumėte ir norėtumėte dalyvauti šiame tyrime ar gauti daugiau informacijos apie jį, prašome susisiekti su psichologe dr. Asta Zbarauskaite tel. 8688 73 497 arba el. paštu: astazb@gmail.com.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, tęsdama gražią vasaros susibūrimų tradiciją, jau aštuntą kartą maloniai kviečia įvaikinusias šeimas į susitikimą, kuris įvyks šių metų rugpjūčio 3–5 d.
Susitikimo metu šeimos turės galimybę ne tik pabendrauti, pasidalyti patirtimi, pasidžiaugti vieni kitų paaugusiomis atžalomis, bet ir dalyvauti praktiniame užsiėmime apie tėvystės įgūdžių tobulinimą. 
Apie dalyvavimą renginyje prašome pranešti tarnybai iki š. m. liepos 1 d.. Kontaktinis asmuo – vyresnioji specialistė Jurgita Vaitkutė, tel. (8 5) 2139782, el. p. jurgita.vaitkute@vaikoteises.lt.
Iki malonaus susitikimo!

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

 PADĖKA VAIKO GLOBĖJAI

2012-05-29 Visagino savivaldybės merė D. Štraupaitė perdavė socialinės apsaugos ir darbo ministro D. Jankausko padėkos raštą  visaginietei A. JAGOLNIKOVAI už tai, jog ji dalijasi meile, žmogiška šiluma su vaiku, netekusiu tėvų globos. A. Jagolnikova Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo atrinkta tarp geriausių šių metų Lietuvos vaikų globėjų.

A. Jagolnikova augindama savo neįgalų vaiką, rado dvasinės tvirtybės, energijos ir meilės, kurią gali duoti tėvų globos netekusiam vaikui. Ji priėmė į savo šeimą vaiką iš  kūdikių globos namų.
Moters bei jos sutuoktinio negąsdina jokie esami ir galimi sunkumai dėl globotinės, jie įsitikinę, kad meilė ir šiluma, kuria dalijasi su savo globotine, padės jiems įveikti bet kokias problemas. Šiuo metu šeimoje vyrauja abipusis džiaugsmas - laiminga mergaitė, suradusi šeimą; laimingi jos globėjai, matydami krykštaujančią mergaitę ir laimingas jų sūnus, turėdamas sesutę.

A. Jagolnikova yra puikus pavyzdys ir paraginimas mums - rasti galimybę sušildyti tėvų globos netekusį vaiką savo meile, suteikti jam savo namų jaukumą.

GEGUŽĖ – MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS

2012 m. gegužės 11 d. Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko akcija „Gyvenkime draugiškai“.
Grupių auklėtojos drauge su vaikais papuošė lopšelio-darželio interjerą baltais balandžiais, nes balandis – taikos, draugiškumo ir tolerancijos simbolis. Grupėse suaugusieji kalbėjosi su vaikais apie draugiškumą. Vėliau akcija buvo tęsiama lopšelio-darželio kieme. Skambant linksmai muzikai lopšelio-darželio bendruomenė susikibusi rakomis apkabino darželį. Po to piešė ant asfalto įvairius piešinius, pasakodami vienas kitam, ką nupiešė. Visiems buvo linksma ir gera.

AKCIJA „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“

Gegužės 11 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais, AKCIJA „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.
Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į vis dar labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į vis didėjančią patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su vaikais, dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“:

2012-05-11 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu ugdymo įstaigų vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų, bandys apkabinti savo mokyklą ar darželį.

2012-05-11 numatomi renginiai

 ATSAKINGESNIS POŽIŪRIS Į INSTITUCIJOJE GLOBOJAMO VAIKO IŠLEIDIMĄ SVEČIUOTIS ŠEIMOJE

Visagino paramos vaikui centro ir kitų aplinkinių rajonų vaikų globos namų vaikai dažnai yra išleidžiami svečiuotis į šeimas pas giminaičius ar svetimus žmones. Labai džiaugiamės, kad Visagino žmonės yra neabejingi šiems vaikams ir savaitgaliais, atostogų metu priima vaikus į savo šeimas, suteikia jiems natūralios šeimos gyvenimišką patirtį.
Norime atkreipti dėmesį, jog valstybė ėmėsi veiksmų, kad vaikų, iš vaikų globos namų, svečiavimasis šeimose būtų dar atsakingesnis, saugesnis - 2011-12-28 LR SADM ministras savo įsakymu Nr. A1-559 patvirtino tokių vaikų išleidimo svečiuotis tvarką. Pagal šią tvarką Vaiko teisių apsaugos skyrius ir globėjas privalo išsamiau susipažinti su šeima, surinkti daugiau dokumentų.
Suprantame, kad tai pareikalaus daugiau pastangų iš tų žmonių, kurie nori paimti globotinį. Tačiau tikime, kad visi bendrai suvoksime, jog visa tai daroma vaikų labui – kad jie patektų tik į patikimas, saugias šeimas.
Artėja didžiulės šventės – Velykos bei moksleivių pavasario atostogos, per kurias daug vaikų išvyksta į šeimas. Vaiko teisių apsaugos skyrius laukia naujų asmenų, šeimų, norinčių paimti svečiuotis į savo šeimą vaiką, ir tų, kurie jau turi patirties teikti šį abipusį džiaugsmą, nes patikrą dėl vaiko išleidimo iš globos namų nebus įmanoma atlikti per labai trumpą laiką. Taigi, jeigu planuojate šventėms ar išeiginėms paimti vaiką iš vaikų globos namų, kreipkitės kiek galima anksčiau, kad dėl laiko stokos nereikėtų nuvilti vaiko ir jūsų.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių Parko g. 14-205, 206 kab., tel. 61212.

 NAUJAMETĖ VAKARONĖ GLOBOJAMIEMS VAIKAMS BEI JŲ GLOBĖJAMS „PASIDALINKIM GERUMU“

Jau tapo gražia tradicija, kad kiekvienais metais Vaiko teisių apsaugos skyrius, pagerbdamas ir atsidėkodamas šeimoms, priėmusioms be tėvų globos likusius vaikus, organizuoja joms naujametičius renginius. Šių metų gruodžio 23 d. Vaiko teisių apsaugos skyrius Visagino miesto šeimose bei Visagino paramos vaikui centre globojamus vaikus kartu su savo globėjais pakvietė į Visagino kultūros centro „Banga“salę pabūti kartu, pasidalinti gerumu.
 Prasidėjus vakaronei, šiltus padėkos žodžius už rūpinimąsi be tėvų globos likusiais vaikais globėjams tarė Visagino mero pavaduotoja Elena Čekienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė. Koncertą-pasaką bei žaidimus šventės dalyviams dovanojo Visagino kultūros centro kolektyvas.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais bei suvenyrais–angelais renginio metu buvo apdovanoti trys miesto gyventojai, 2011 metais tapę vaikų globėjais, pasiryžę padėti užaugti be tėvų globos likusiems vaikams.
Vaikučiai noriai ir aktyviai stebėjo kalėdinę pasaką, dalyvavo žaidimuose, deklamavo Kalėdų Senelio palydovui – Besmegeniui - eilėraščius. Mažieji šventės dalyviai liko sužavėti  gražiu renginiu, kiekvienas buvo pradžiugintas Kalėdų Senelio dovanėle.
Už tai, kad pavyko organizuoti gražią šventę, nuoširdžiai dėkojame rėmėjui Viačeslavui Guseinovui, jau ne pirmus metus besirūpinančiam be tėvų globos likusiais vaikais,  bei renginio iniciatorėms – Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos pedagogėms Irinai Guseinovai, Galinai Jaurovai ir Verai Rodionovai.

Dėkojame Visagino kultūros centro kolektyvui ir NVO „Tėvai prieš narkotikus“ Visagino miesto padaliniui, padovanojusiems mūsų miesto mažiesiems gražią, linksmą ir šiltą naujametę pasaką.

Visagino savivaldybės administracijos     
Vaiko teisių apsaugos skyriaus kolektyvas

 VISAGINE PAMINĖTA GELTONOJO KASPINO DIENA

Seniai žinoma, kad vaikai, patyrę prievartą ir smurtą vaikystėje, dažniausiai ir patys tampa smurtaujančiais tėvais. Tačiau, kaip bebūtų gaila, smurtas ne visuomet yra smerkiamas, o ši problema dažnai yra ignoruojama, nesiimant jokių priemonių apsaugoti savo vaikus nuo piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio jų atžvilgiu. O juk pradėti „gydyti“ visuomenę reikia būtent nuo savęs, savo šeimos, savo artimiausios aplinkos.
Šiais metais, tradiciškai pažymint Pasaulinę smurto prieš vaikus prevencijos - „Geltonojo kaspino” dieną, lapkričio mėnesį Visagine ikimokyklinėse ugdymo įstaigose bei  mokyklose vyko įvairiausi renginiai: organizuotos meninių darbų parodėlės, pokalbiai – diskusijos su vaikais apie nepakantumą smurtui, gerumo valandėlės. Renginių metu vaikai, jų tėveliai bei pedagogai  raginti atkreipti dėmesį į pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius – vaikus, suaugusieji kviesti auginti juos atsakingai ir su meile.
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, paminėdamas Pasaulinę smurto prieš vaikus prevencijos dieną, kartu su Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru organizavo paskaitų – diskusijų ciklą.
2011 m. lapkričio 14 d. vyko paskaitos vaikų tėveliams „Auklėjimas be bausmių“ (lektorė VPMMMC psichologė Natalja Triševskaja).
2011 m. lapkričio 15 d. kartu su  bendrojo lavinimo mokyklų klasių auklėtojais, mokytojais, socialiniais pedagogais ir kitais su vaikais dirbančiais specialistais kalbėta tema „Kaip atpažinti smurtą patiriantį vaiką?” ( lektorė VPMMMC psichologė Rimvyda Ardamakovaitė).
2011 m. lapkričio 16 d. VPMMMC psichologė Aldona Giržadienė kartu su mokyklų  mokiniais paskaitoje - diskusijoje „Psichologinio atsparumo ugdymas. Savikontrolės įgūdžių lavinimas” kalbėjo apie pagarbą sau bei aplinkiniams, apie gebėjimą spręsti nesutarimus bei iškylančius konfliktus taikiai, be pykčių ir fizinės jėgos panaudojimo, išvengiant bet kokios prievartos.
Apibendrinant pravykusius Pasaulinei smurto prieš vaikus prevencijos dienai skirtus renginius, 2011 m. lapkričio 21 d. apskritojo stalo diskusijai „Ar įmanoma įveikti smurtą?” buvo sukviesti Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Visagino PK specialistai, Visagino mokyklinio amžiaus jaunimo susivienijimo, VšĮ "Linija doverija", mokyklų mokinių tarybos atstovai, mokyklų soc. pedagogai. Dalyviai aptarė pagalbos vaikui, patyrusiam smurtą, būdus, aptarė kylančias problemas, diskutavo apie tai, ką reikėtų keisti savyje ir bendruomenėje, kad nė vienas vaikas nebūtų skriaudžiamas ir gyventų saugiame pasaulyje be smurto, patyčių, be prievartos.
Ypatingai pradžiugino mokinių išsakytos mintys, kurios įtikino diskusijos dalyvius: vaikai tikrai supranta, kad su smurtu taikstytis negalima ir žino būdų, kaip išvengti smurto, kaip padėti bėdos ištiktam bendraamžiui.
Vaiko teisų apsaugos skyrius dėkoja visiems, prisidėjusiems prie Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dienos organizavimo bei paminėjimo. Nuoširdžiai tikime, kad vykusi akcija daugelį iš mūsų paskatino skirti vaikams daugiau dėmesio, paragino apsidairyti aplinkui ir susimąstyti, ar tikrai darome viską, kad mes ir mūsų vaikai gyventume saugesniame pasaulyje, ar kiekvienas mūsų prisidedame prie vaikui palankaus pasaulio kūrimo? 

RENGINIŲ AKIMIRKOS 


 AŠ PRIEŠ SMURTĄ? JEI IR TU – PRISIJUNK

Norėdami užtikrinti vaiko ugdymosi darnioje aplinkoje sąlygas, atkreipti bendruomenės dėmesį į vaikų apsaugą nuo smurto, puoselėti draugiškus ir taikius tarpusavio bendravimo santykius  2011 m. lapkričio 18 d. Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ paminėjome Geltonojo kaspino dieną – Tarptautinę smurto prieš vaikus prevencijos dieną. Šios akcijos simbolis – geltonas kaspinėlis, kuris simbolizuoja pasipriešinimą smurtui prieš vaikus.

Šia proga auklėtojos kalbėjo su vaikais apie draugiškus tarpusavio santykius, gaminosi geltonus kaspinėlius, puošė grupę geltonais balionais, piešė. Priešmokyklinukų grupėse buvo pravestos Zipio valandėlės, kurių metu vaikai patys daug samprotavo apie skriaudą, smurtą, gailestį, užuojautą, draugiškumą.

Į darželį vaikai atėjo geltonai pasipuošę. Dieną visų grupių vaikai rinkosi prie didelio mėlyno gaublio ir klijavo geltonus kaspinėlius. Akcijoje dalyvavo ir vaikų tėveliai.



Tikimės, kad ši akcija visus suartins ir paskatins būti draugiškesnius, supratingesnius, atlaidesnius vieni kitiems.

 

 

 PAMINĖKIME PASAULINĘ SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS DIENĄ

Kiekvienais metais lapkričio 19-ąją Lietuvoje minima Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena. Ši diena daugelyje pasaulio šalių pažymima įvairiais renginiais, nešiojant geltoną kaspinėlį – pasipriešinimo bet kokiam smurtui prieš vaikus simbolį.
Minint Geltonojo kaspino dieną, siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad smurto prieš vaikus atvejų nutylėti negalima ir būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad vaikas visuomet jaustųsi saugus, orus ir gerbiamas.
Vaiko teisių apsaugos skyrius kviečia visas Visagino ugdymo įstaigas paminėti Geltonojo kaspino dieną ir renginių metu atkreipti savo ugdytinių bei jų tėvelių dėmesį į pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius – vaikus.
Šiais metais Visagino bendruomenei  minint geltonojo kaspino dieną, Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras ( toliau VPMMMC) organizuoja paskaitų ciklą smurto tema:
1. Auklėjimas be bausmių. Lektorė Natalja Triševskaja, VPMMMC psichologė. 2011-11-14, 17.30 val. VPMMMC.
2. Kaip atpažinti smurtą patiriantį vaiką? Konsultavimo pradžiamokslis. Lektorė Rimvyda Ardamakovaitė, VPMMMC psichologė. 2011-11-15, 15.00 val. VPMMMC.
3. Psichologinio atsparumo ugdymas. Savikontrolės įgūdžių lavinimas. Lektorė Aldona Giržadienė, VPMMMC psichologė. 2011-11-16, 12.00 val. VPMMMC.
4. Ar įmanoma įveikti smurtą? Apskritojo stalo diskusija. 2011-11-21, 12.00 val. VPMMMC.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-28 13:14:47
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Rugsėjis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 9341
Dabar naršo: 84
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema