Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
SpausdintiTarybos posėdžių transliacija
Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo 2015 m. konkursas
Prašymų (skundų) priėmimas
Aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklės
Atliekų tvarkymas
Oro kokybės rodikliai
Išorinės reklamos įrengimas
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Neformaliojo vaikų švietimo programų konkurso aprašas
Vaikų socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašas
Vaikų socializacijos projektai
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa
Vaikų dienos centrai
Švietimo stebėsenos rodikliai
Spaudoje apie Visaginą
Gyvūnų laikymo ir auginimo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklės
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
2015-10-07 X TARPTAUTINIO MONOSPEKTAKLIŲ FESTIVALIO „ATSPINDYS“ PROGRAMA

„Kviečiu Visagino teatralus į dešimtą jubiliejinį monospektaklių festivalį „Atspindys“. Linkiu visiems žiūrovams, teatro gerbėjams įdomių spektaklių ir gerų įspūdžių“
Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė

 •   Spalio 14 d.
 17.30 val. Festivalio atidarymas. BIRUTĖ MAR (Lietuva). Margueritte Duras „Meilužis“, lietuvių kalba (Visagino kultūros centro (toliau – VKC) „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 19.00 val. IRINA JEVDOKIMOVA (Rusija). Teatralizuotas koncertas „Himnas meilei“, rusų kalba (VKC „Bangos“ salė, Parko g. 16);
 20.30 val. VLADO BAGDONO koncertas, Lietuva (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7).

• Spalio 15 d.
 17.30 val.  NARINE GRIGORIAN (Armėnija). Nathalie Fillion „Dzin“, rusų kalba (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 18.30 val. NORA BADALIAN (Armėnija). Aldo Nicolaj „Truputį daugiau, truputį mažiau“, rusų kalba (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 19.30 val.  LIDIJA DANILČUK (Ukraina). „Ričardas po Ričardo“ pagal W. Shakespeare’o pjesę „Ričardas III“, anglų ir ukrainiečių kalbos (VKC „Bangos“ salė, Parko g. 16);
 20.30 val.  JANUSZ STOLARSKI (Lenkija). „Jobas mano draugas“ pagal Gdansko Bibliją ir žydų biblines legendas, lenkų kalba (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 21.30 val. Kino filmų peržiūros ir susitikimai su aktoriais (VKC „Draugystės“ kino salė, Parko g. 7).

PlačiauNaujienos
2015-10-09  |   VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS POSĖDIS

2015 m. spalio 8 d. įvyko Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisijos posėdis. Komisijos pirmininkė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Visagino skyriaus vedėja Vladislava Abramonienė.
Komisijai buvo pateiktas 31 gyventojų prašymas dėl vienkartinės materialinės pašalpos (iš dalies kompensuoti gydymo ir vaistų įsigijimo išlaidas ir kt.). Nuspręsta patenkinti 28 prašymus ir skirti 898 Eur paramą.
Posėdžio metu buvo svarstyti 24 prašymai dėl socialinės paramos, iš jų patenkinti: 5 prašymai – dėl socialinės pašalpos, 2 – dėl kompensacijos, 5 – dėl socialinės pašalpos ir kompensacijos. Taip pat buvo gauti ir dalinai patenkinti 2 prašymai dėl priklausomybės ligų gydymo.

Plačiau
2015-10-09  |   MOKINIAI SUSIPAŽINO SU VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Vietos savivaldos dienos išvakarėse, 2015 m. spalio 9 d., Visagino mokyklų devintokų grupė lankėsi Visagino savivaldybės administracijoje. Vizito tikslas – susipažinti su savivaldybės vadovų veikla.
Pirmiausia moksleiviai apsilankė pas savivaldybės administracijos direktorių Sergejų Mickevičių, kuris papasakojo jiems apie savivaldybės administracijos veiklą, pristatė savo darbotvarkę. Jaunuoliai drąsiai bendravo su direktoriumi ir uždavė nemažai klausimų apie direktoriaus pareigas, politinį pasitikėjimą, paklausti pasakojo, kaip sekasi mokytis, kuo norėtų būti baigę mokslus. Atsisveikindamas administracijos direktorius įteikė saldžių dovanėlių bei tušinukų su savivaldybės atributika.

Plačiau
2015-10-09  |   Lietuvos futbolo čempionatas Visagine

Paskutinės ,,Visagino" komandos rungtynės namuose, centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštėje:
2015-10-13 19.30 val. "Bekentas" (Vilnius);
2015-10-17 14.00 val. "Tera" (Vilnius);
2015-10-31 14.00 val. "Rotalis" (Vilnius).
Tai paskutinės rungtynės šiame sezone. Šios rungtynės lems, ar "Visagino" komanda iškovos medalius Lietuvos čempionate.
Kviečiame visus, ką domina gyvas futbolas, palaikyti savo komandą!

Plačiau
2015-10-08  |   NUSTATYTA ŠILDYMO SEZONO PRADŽIA

2015 m. spalio 8 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-1049 „Dėl 2015–2016 metų šildymo sezono pradžios“ nuo 2015 m. spalio 9 d. Visagino savivaldybėje nustatyta 2015–2016 metų šildymo sezono pradžia.

Plačiau
2015-10-08  |   Duonos šventė vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“

Ar kada nors teko užuosti, kaip kvepia ką tik iš krosnies ištraukta duona, pyragas ar šakotis? O ar teko skanauti šiltos duonelės gaminių? Ar kada nors matėte, koks sudėtingas procesas vyksta juos gaminant? Ar kada nors bandėte savo jėgas kepdami šakotį? Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai šios savaitės pradžioje, spalio 5 dieną, lopšelio-darželio kieme stebėjo ir gamino šakotį savo draugams.  Jiems padėjo UAB „Romnesa“ darbuotojai, kurie atvyko į lopšelį-darželį „Gintarėlis“ pagal vaikų socializacijos programą „Duona etninėje kultūroje ir kasdienybėje“. Pedagogės Olga Kozlova ir Jelena Zotova parengė šią programą, gavo savivaldybės finansavimą ir kartu su meninio ugdymo mokytoja Nadežda Žuliabina organizavo puikią šventę lopšelio-darželio ugdytiniams. Duonos šventėje „Duonele, duonele, surink aplink save visus draugus“ vaikai susipažino su šakočių kepimo procesu, ragavo šiltą iškeptą pyragą – šakotį. Šventėje vaikai dainavo dainas apie duoną, deklamavo eilėraščius, žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Visiems buvo linksma, įdomu ir labai skanu!  

Plačiau
2015-10-08  |   KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS ESAMOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZE

Rengdama Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginį plėtros planą, Visagino savivaldybės administracija atliko savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizę. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengta savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analize ČIA.
 Informuojame, kad šiuo metu prasideda antras plėtros plano rengimo proceso etapas, kurio metu bus rengiamas detalus plėtros tikslų, uždavinių ir priemonių planas.

Plačiau
2015-10-08  |   Sėkmingai įgyvendintas projektas „Visagino savivaldybės teritorijos atskirų objektų detaliųjų planų rengimas“

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad sėkmingai įgyvendintas projektas „Visagino savivaldybės teritorijos atskirų objektų detaliųjų planų rengimas“, projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-92-028.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Projektą bendrai finansavo ES struktūriniai fondai (85 proc.) ir Visagino savivaldybės administracija (15 proc.). Projekto bendra vertė 30 458,47 Eur.

Plačiau
2015-10-08  |   PASKIRTAS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

2015 m. spalio 8 d. įvyko Visagino savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo. Administracijos direktoriaus pavaduotuoju paskirtas Sigitas Šiupšinskas, kuris pradės eiti pareigas nuo 2015 m. spalio 26 d.
Sveikiname naujai paskirtą administracijos direktoriaus pavaduotoją!

Plačiau
2015-10-08  |   PADĖKA

Konstitucijos egzamino 2015 organizatoriai dėkoja Visagino savivaldybei, dalyvavusiai devintosios visuotinės teisinių žinių įvertinimo akcijos – Konstitucijos egzamino – I etape ir prisidėjusiai prie mūsų valstybės stiprinimo.
Rugsėjo 29 d. Visagino savivaldybėje įvyko pirmasis jau devintus metus iš eilės Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuojamo Konstitucijos egzamino etapas. Pilietiškumo ugdymo bei teisinių žinių patikrinimo akcijoje dalyvavo  501 visaginietis. Į antrąjį egzamino etapą pateko dvylika „Gerosios vilties“ progimnazijos ir trys „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniai.

Plačiau
2015-10-08  |   LAUKIAME PASIŪLYMŲ

Visagino miesto VVG vykdo projektą „Visagino miesto VVG strategijos parengimas“. Projektą remia Europos socialinio  fondo agentūra. Projekto tikslas – konsoliduoti Visagino bendruomenę siekiant jos aktyvaus dalyvavimo parengiant strategiją, kuri padės formuoti naujų darbo vietų kūrimui palankias sąlygas. Tikslinės grupės:  Visagino gyventojai, Visagino NVO, Visagino verslininkai.  Atsižvelgiant į padarytą SSGG analizę, pasitelkus specialistus ir aktyviai dalyvaujant Visagino bendruomenei bus parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m., skirta formuoti palankias sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ir jau esamų darbo vietų išsaugojimui.
Laukiame  Jūsų pasiūlymų dėl strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų el. p. visaginovvg@gmail.com.
Pirmininkė E. Ogijenko, kontaktinis tel. 8 682  65 423.

Plačiau
2015-10-08  |   Panevėžio lėlių vežimo teatro gastrolės Visagine!

Spalio 13 d. kviečiame vaikus (nuo 4 m. amžiaus) į Visagino kultūros centro „Draugystės“ koncertų salę, kur 12.30 val. bus pristatytas Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis „Gandriukas ir kaliausė“ (pagal L. Kručlovos ir L. Lopeiskajos kūrybą). Mes jums paseksime pasaką apie daržo kaliausę, kuri rūpinosi sužeistu ir pasmerktu mirčiai gandriuku. Tai jautri istorija apie kilnumą, ištikimybę ir tikrą draugystę. Artėja ruduo... Ant šakų kai kur dar kaba geltoni lapai... Vidury kviečių lauko stovi vieniša kaliausė Baisūnė. Vėjas plaiksto jos skylėtą apsiaustą, o ant jos krūtinės skamba varpelis... tai nepaprastas varpelis, tai mūsų Baisūnės širdis...

Plačiau
2015-10-07  |   KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ

Gerb. Visagino savivaldybės vadovai, darbuotojai bei gyventojai,
2015 m. spalio 12 d. (pirmadienį), nuo 13.30 iki 15 val. Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė apsilankys Visagino savivaldybėje. Regionų lankymas – tai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos prioritetas 2015–2016 m. Vizito metu lygių galimybių kontrolierė su komanda:
a) populiariai paaiškins, kas yra tos lygios galimybės, kodėl reikia jų siekti, kaip atpažinti diskriminaciją,
b) papasakos apie tarnyboje tiriamus piliečių skundus,
c) pristatys ir konkrečius anksčiau gautus skundus dėl galimos diskriminacijos iš Visagino,

Plačiau
2015-10-07  |   Taip, Donelaiti!

Šie metai skirti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti, tad šia proga gausu renginių visoje Lietuvoje. Ne išimtis ir mūsų miestas, kur jau įvyko keletas didesnių ar mažesnių susitikimų ta tema. Tačiau metai dar nesibaigia ir norime visus pakviesti spalio 10 d. 16.00 val. į Visagino kultūros centro „Sedulinos“ koncertų salę, kur įvyks Kauno valstybinio choro ir aktoriaus Dainiaus Svobodino renginys „Taip, Donelaiti! Keturi pamokslai“. Choro meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis. Skambės Kristijono Donelaičio tekstai, Vlado Švedo, Giedriaus Kuprevičiaus, Algimanto Bražinsko, Vidmanto Bartulio chorinė muzika ir liuteronų giesmės.

Plačiau
2015-10-07  |   VYKS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI, SKIRTI SOCIALINĖS RIZIKOS IR SOCIALINĘ PAŠALPĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS

Visagino socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-092.  Projekto tikslas – gerinti teikiamų paslaugų kokybę vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose.
Viena iš projekto veiklų yra socialinių įgūdžių mokymai (stiprinantys asmenybę ir motyvaciją), skirti socialinės rizikos ir socialinę pašalpą gaunantiems asmenims.

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2015     
AKTUALUS
KLAUSIMAS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 6036
Dabar naršo: 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema