Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Naujienos
 
2017-06-16 |  Pranešimas apie numatomą prekybos paskirties pastato (statinio) Veteranų g. 9, Visagine, projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis, UAB „Lidl Lietuva“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus prekybos paskirties pastato statybos projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir prekybos paskirties pastato statyba Veteranų g. 9, Visagine, yra galima.
Statytojas per 3 darbo dienas prie pastato dalies turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: „Prekybos paskirties pastato, Veteranų g. 9, Visagine, statyba“.

Plačiau

2017-06-28 |  Šaukiamas Etikos komisijos posėdis

2017 m. birželio 30 d. 14.30 val. šaukiamas Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (Parko g. 14).

Plačiau

2017-06-28 |  VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMAI


VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMAI 2017 m.

Plačiau

2017-06-27 |  VADIMUI KOROBOVUI – EUROPOS BRONZA!

2017 m. birželio 22 d. Serbijos sostinėje Belgrade startavo Europos jaunių (iki 18 metų) ir jaunimo (iki 23 metų) baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Jame tarp 700 dalyvių iš 35 Europos šalių dalyvavo ir 19 jaunųjų Lietuvos BKI irkluotojų, tarp kurių visaginiečiai Vadimas Korobovas, Ilja Davidovskij ir Jevgenijus Kuračionokas. Čempionatas vyko keturias dienas.
Pirmąjį medalį Lietuvos delegacijai iškovojo Vadimas Korobovas. Birželio 24 d. jis jaunimo grupės vienviečių kanojų 1000 m rungties A finale užfiksavo 3 min. 52.284 sek. laiką ir pasidabino bronza. Tai yra ir naujasis Lietuvos rekordas šiame nuotolyje! 

Plačiau

2017-06-27 |  Kviečiame į mokymus norinčius tapti globėjais ir įtėviais

Visagino savivaldybėje 2017 m. birželio 13 d. baigė mokymus pirmoji šiais metais  būsimų globėjų ir įtėvių mokymų grupė, kurią vedė atestuoti socialiniai darbuotojai Asta Karosienė ir Antanas Grigas. Įvadinius GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) mokymus lankė 11 potencialių globėjų ir įtėvių. Būsimi globėjai ir įtėviai išklausė 10 temų, kurių metu buvo ugdomi ir pastiprinami penki gebėjimai: saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas, vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas, vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius bei bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas. Visų mokymų metu su potencialiais globėjais ir įtėviais yra dirbama ne tik mokymų pagalba, bet taip pat šeimos ar asmenys yra lankomi namuose, kur toliau su jais yra bendraujama ir bendradarbiaujama.

Plačiau

2017-06-27 |  Prekyba žmonėmis

Ar kas nors, kada nors, susimąsto, kad kiekvienas iš mūsų gali tapti prekeivių žmonėmis auka? Tikrai ne! Mes esame tikri, kad su mumis tai neatsitiks, tai yra kažkur toli ir šita problema nėra aktuali mūsų bendruomenėje. Deja, prekyba žmonėmis neretai yra apibūdinama kaip XXI amžiaus tragedija ir yra viena pelningiausių nusikalstamo verslo sričių, atnešanti kas metus milijoninį pelną, todėl nukentėti gali kiekvienas iš mūsų, ir šalia mūsų. Prekyba žmonėmis tai – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimas  (Valstybės žinios, Nr. 49-2166).

Plačiau

2017-06-27 |  Paskirtas finansavimas projektui „Naujos 2 MW elektros galios biokuro kogeneracinės elektrinės statybai Visagine

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 04.1.1-LVPA-K-110 įgyvendinimo priemonei „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ skirtų Sanglaudos fondo lėšų.
Projektą įgyvendins UAB „Blix LT“, kuri iki sutarties pasirašymo dėl finansavimo skyrimo viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai turi pateikti statybą leidžiantį dokumentą ir techninį projektą. Detalesnę informaciją galite rasti čia.

Plačiau

2017-06-27 |  VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais 2017 m. liepos mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104):

– Aleksandr KLOČAN – liepos 3 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
– Aurimas GUDAS – liepos 3 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
– Tamara GAIVORONSKAJA – liepos 4 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;

Plačiau

2017-06-27 |  Galbūt jūsų namuose ir širdyse yra vietos dar vienam vaikui

Pagal GIMK programą atestuoti socialiniai darbuotojai Asta Karosienė ir Antanas Grigas kartu su Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigiene ir specialiste Gitana Ziziukiene 2017 m. birželio 23 d. dalyvavo prevenciniame renginyje ,,Saugumo savaitė“, kurį organizavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas. Mūsų tikslas – paskatinti žmones globoti ar įsivaikinti be tėvų globos likusius vaikus.
Dažnai tėvų globos netekusiam vaikui sunku surasti norinčią bei galinčią jį globoti šeimą ir vaikas ypatingais atvejais apgyvendinamas vaikų globos namuose. Siekiant mažinti vaikų, gyvenančių globos namuose, skaičių atestuoti socialiniai darbuotojai kvietė miesto gyventojus ir svečius pagalvoti apie vaikų globą ar įvaikinimą ir dalyvauti globėjų ir įtėvių programoje GIMK. Programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą.

Plačiau

2017-06-26 |  SKELBIAME APŽIŪRĄ

Visaginas pasižymi gėlynų gausa, suteikiančia miesto želdynams žavumo ir jaukumo. Gėlėmis pražydę daugiabučių namų kiemai bei balkonai ne tik džiugina kaimynus ir praeivius, bet ir skatina rūpintis aplinka. Todėl kaip ir kasmet Visagino savivaldybės administracija vėl skelbia Visagino savivaldybės gyventojų įrengtų ir gražiausiai tvarkomų gėlynų ir balkonų apžiūrą, kurios tikslai – išrinkti gražiausiai Visagino savivaldybės gyventojų tvarkomus gėlynus ir apželdintus balkonus, išreikšti padėką juos įrengusiems ir prižiūrintiems gyventojams bei populiarinti tradicijas gražinti daugiabučių namų kiemus bei balkonus, skatinti gyventojus kurti jaukią erdvę laisvalaikiui bei poilsiui. Gyventojų sukurtų gėlynų ir gėlėmis papuoštų balkonų gausa rodo, kad šie tikslai yra realybė.

Plačiau

2017-06-26 |  Nuo 2017 m. liepos 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-155 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d.  nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.
 
Nuo 2017 m. liepos 1 d. apie 1,9 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 1,0 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.

PRIMENAME, kad nuo š. m. birželio 1 d. netaikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plačiau

2017-06-22 |  Policija teikia informaciją telefonu 8 700 60 000

Šiuo metu informacija teikiama telefonu 8 700 60000 ir el. paštu info@policija.lt,  asmenys darbo dienomis 8-18 val. (penktadieniais 8-16.45 val.) konsultuojami šiais klausimais:
asmens tapatybės dokumentų išdavimas/keitimas;
užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje;
leidimų laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas/keitimas fiziniams asmenims, ginklų paveldėjimas, įsigijimas/pardavimas ir kt. licencijavimo klausimai;
apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimas/keitimas.

Plačiau

2017-06-21 |  Visagino savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

2017 m. birželio 27 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks Visagino savivaldybės tarybos posėdis (darbotvarkė sudaryta Visagino savivaldybės mero 2017 m. birželio 20 d. potvarkiu Nr. PV-43).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-91 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

2. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-129 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

3. Dėl 2017-2018 mokslo metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo

4. Dėl įgaliojimo pritarti ikimokyklinio ugdymo programoms

Plačiau

2017-06-20 |  Skelbiamas konkursas Visagino savivaldybės teritorijoje

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turintys juridiniai asmenys – VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VŠĮ „Žaliasis taškas“ skelbia konkursus:
• Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėjui parinkti;
• Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėjui parinkti.

Plačiau

2017-06-20 |  Dėl eismo apribojimo

Informuojame, kad nuo 2017-06-21 iki 2017-06-30 bus vykdomi paviršinių lietaus nuotekų sistemos remonto darbai Energetikų g. dalyje priešais Taikos pr. 84 gyvenamąjį namą. Darbus atlieka  įmonė, laimėjusi konkursą, kurį surengė užsakovas – UAB „Visagino būstas“.
Atsižvelgiant į tai, eismas nuo žiedo Taikos pr. iki įvažiavimo į kiemus iš Energetikų g. bus uždarytas.
Savivaldybės administracijos direktorius Sergejus Mickevičius sako: „Suprantu, kad remonto darbai sukelia nepatogumų visaginiečiams. Tikiuosi, kad gyventojai supras: lietaus nuotekų sistema šiame ruože avarinės būklės ir reikia ją sutvarkyti. Remontuojamos teritorijos apvažiavimas numatomas Draugystės gatve. Atsiprašau gyventojų už laikinus nepatogumus.“

Plačiau

 
Archyvas
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Birželis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 8765
Dabar naršo: 58

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema