Visagino savivaldybė - Naujienos

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Naujienos

Nauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudėtis 

Vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 2 straipsniu, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją sudaro 17 narių, jie skiriami 5 metams. Kalbos komisijos narius skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai vadovauja pirmininkas, kurį Švietimo ir mokslo komiteto teikimu iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narių 5 metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Seimas.
Dabartinė Valstybinė lietuvių kalbos komisija sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. XI-2035, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. XI-2037.
2017 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas svarstė tris su Valstybine lietuvių kalbos komisija susijusius projektus ir vadovaudamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 2 straipsniu priėmė tokius nutarimus dėl naujos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudėties:
1. Nutarimu Nr. XIIIP-794 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos“ atleisti ankstesnės kadencijos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariai ir paskirti nauji. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariais paskirti:
1) Daiva ALIŪKAITĖ;
2) Audrys ANTANAITIS;
3) Albina AUKSORIŪTĖ;
4) Vilija DAILIDIENĖ;
5) Daiva DAUGIRDIENĖ;
6) Laimantas JONUŠIS;
7) Jūratė KATINAITĖ;
8) Rūta KAZLAUSKAITĖ;
9) Lina MURINIENĖ;
10) Bonifacas STUNDŽIA;
11) Andrius UTKA;
12) Daiva VAIŠNIENĖ;
13) Vidas VALSKIS;
14) Jolanta VASKELIENĖ;
15) Rasuolė VLADARSKIENĖ;
16) Vilma ZUBAITIENĖ.
Minėtu sprendimu iš pareigų atleista Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė PALIONYTĖ.
2. Nutarimu Nr. XIII-795 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko atleidimo“ iš pareigų atleista Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva VAIŠNIENĖ.
3. Nutarimu Nr. XIII-796 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko paskyrimo“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku paskirtas Audrys ANTANAITIS.

Tarptautinė konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“

Lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko tarptautinė konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“, kurią organizavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetu, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija.
Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša, kultūros viceministrė dr. Gintautė Žemaitytė.
Pirmojoje konferencijos dalyje pranešimus skaitė ir mintimis apie kalbos politiką savo šalyse dalijosi svečiai iš užsienio: Latvijos Respublikos Saeimos narė prof. dr. Janīna Kursīte–Pakule, Prancūzijos ambasados Lietuvoje patarėjas kultūros ir bendradarbiavimo klausimais, Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Jean'as-Marie Sani, Lenkų kalbos tarybos prezidiumo narys ir Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto prof. dr. Tadeusz'as Zgółka
Antroji dalis, kurioje savo įžvalgomis apie kalbą, lituanistinį ugdymą ir kalbos normas pasidalino Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė, Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja, Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Zita Nauckūnaitė, rašytoja Renata Šerelytė, buvo įvadas į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės dr. Daivos Vaišnienės moderuojamą diskusiją. 
Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo apie visuomenės požiūrius į kalbą, kūrybinio darbo ir kalbos normų santykį, lietuvių kalbos vartojimo švietimo sistemoje problemas. Konferencija buvo transliuojama tiesiogiai, todėl jos įrašą galite pažiūrėti čia. 

Praktinis seminaras savivaldybės darbuotojams  

„Kalboje visų namai“ – tai jau antrą kartą šalyje organizuojamų Lietuvių kalbos dienų šūkis. Visagino savivaldybės įstaigos ir šiemet aktyviai atsiliepė į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimą prisidėti prie lietuvių kalbos prestižo didinimo, lietuvių kalbos mokymosi motyvacijos stiprinimo, lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje skatinimo.
 Vienas iš maždaug pusšimčio mūsų savivaldybės įstaigose organizuotų renginių buvo Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojų praktinis seminaras savivaldybės darbuotojams. Į jį susirinko 25 savivaldybės administracijos darbuotojai, panorę prisiminti ir įtvirtinti pagrindinius rašybos, skyrybos, žodyno, gramatikos dalykus.
Laikas neprailgo: buvo ir klausimų, ir diskusijų. Iš tiesų buvo smagu matyti aktyvius kolegas, neabejingus dokumentų kalbai ir siekiančius tobulėti. Juk kalboje visų namai.

 

 

 
 

Lietuvių kalbos dienų renginiai 

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos dienų renginiais ir, žinoma, aktyviai juose dalyvauti.
http://www.vlkk.lt/veikla/lietuviu-kalbos-dienos/lietuviu-kalbos-dienu-planas-2017


 

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBINĖS KALBOS KONTROLĖS SKYRIAUS SVEIKINIMAS 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
2017-ieji paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas, kad mokinių lietuvių kalbos žinios prastėja, vertindamas lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą, siekdamas atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, svarbą visuomenei, nutarė paskelbti 2017 metus Lietuvių kalbos kultūros metais.
2016 m. rugsėjo 27 d. priimtame nutarime Nr. XII-2657 taip pat siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudaryti Lietuvių kalbos kultūros metų komisiją, kuri iki 2016 m. lapkričio 15 d. parengtų Lietuvių kalbos kultūros metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti, bei 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvių kalbos kultūros metų komisijos patvirtintai programai įgyvendinti.

„LIETUVIŲ KALBA MUMS...“

Šiais žodžiais Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei Valstybinės kalbos kontrolės skyriai kreipėsi į savivaldybės biudžetines įstaigas ir paprašė prisidėti prie Lietuvių kalbos dienų Visagine – atsakyti į klausimą, kas įstaigai yra lietuvių kalba.
Džiaugiamės sulaukę šiltų, jautrių, širdingų žodžių. Dėkojame visiems ir kiekvienam už meilę mūsų šalies kalbai, jos puoselėjimą ir dalinamės Jūsų mintimis.

Visagino „Verdenės“ gimnazijos 3a klasės mokiniai savo žodžius iliustravo piešinėliais ir kartu su auklėtoja Danguole Savičiene išleido minčių apie lietuvių kalbą knygutę. Pavartykime šią spalvingą lietuvių kalbos žodžių knygą.

SAVIVALDYBĖJE LANKĖSI VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PIRMININKĖ

Kovo 10 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Ji susitiko su savivaldybės mere Dalia Štraupaite, administracijos direktoriumi Sergejumi Mickevičiumi, Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Aušra Šarkiene. Susitikimo metu buvo aptarti valstybinės kalbos vartojimo, taisyklingumo, valstybinės kalbos kontrolės įgyvendinimo savivaldybėje klausimai, kylančios problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Daug dėmesio skirta Visagino valstybinės kalbos centro lietuvių kalbos kursų finansavimo galimybėms.
Baigiantis susitikimui pirmojo vizito Visagino savivaldybėje proga savivaldybės merė įteikė viešniai atminimo dovaną.
Komisijos pirmininkė taip pat lankėsi Valstybinės kalbos kontrolės skyriuje, su Skyriaus darbuotojomis aptarė aktualius kalbinius klausimus, pasidalino tolesnio bendradarbiavimo perspektyvomis.

BAIGIAMASIS LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ RENGINYS VISAGINE

Lietuvių kalbos dienos 2016-ais metais rengiamos pirmą kartą. Jų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Atsižvelgdama į tai, kad vasario 21-ą dieną minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena, Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą ir paprašė pritarti iniciatyvai vasario 16 – kovo 11 dienų laikotarpiu rengti Lietuvių kalbos dienas. Komitetas šiai iniciatyvai pritarė.
Visagine Lietuvių kalbos dienų iniciatyva buvo priimta su ypatingu dėmesiu: juk mūsų kasdieniame gyvenime lietuvių kalba yra ir gimtoji, ir valstybinė, ir... mažumos mažumoje kalba! Ta proga vyko daug Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių, o 2016 m. kovo 10 d. 15.30 val. Visagino kultūros centro „Draugystės“ salėje visi susirinko į baigiamąjį Lietuvių kalbos dienų Visagine renginį.
Renginį savo mintimis apie tai, kas jiems yra lietuvių kalba, pradėjo Visagino „Verdenės“ gimnazijos 3a klasės mokiniai (auklėtoja Danguolė Savičienė).
Lietuvių kalbos dienų Visagine dalyvius pasveikino ir puoselėti savo kalbą palinkėjo savivaldybės merė Dalia Štraupaitė. 
Sveikinimo žodį tarė ir į Visaginą atvykusi gražios Lietuvių kalbos dienų organizavimo idėjos iniciatorė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Ji pasidžiaugė, kad į Lietuvių kalbos dienų renginius įsiliejo gausus būrys darželių, mokyklų, bibliotekų ir savivaldybių bendruomenių. Pirmininkė apdovanojo šiemet jau ne pirmą kartą Nacionalinį diktantą rašiusius visaginiečius: šiais metais jau 6-ą kartą Nacionalinio diktanto konkurse dalyvavusią Jadvygą Kuznecovą, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Dokumentų valdymo skyriaus vertėją, 3-ią kartą rašiusį Nacionalinį diktantą Ramūną Čiučiulką, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės inžinierių, ir 2-ą kartą Nacionalinį diktantą rašiusias: valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valstybės tarnautoją Kristiną Videiko ir „Gerosios vilties“ progimnazijos darbuotojas Vladą Gaidelienę, Liudmilą Babuškiną, Nijolę Rūkštelienę, Valdą Luneckienę.
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė paskelbė ir apdovanojo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadų, kurių metu mūsų mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir rusų mokomąja kalba mokiniai parodo savo žinias ir įgūdžius, savivaldybės etapo nugalėtojus. Be apdovanojimų neliko ir teksto apie pirmąją lietuvišką knygą vertimo į lietuvių kalbą nugalėtojai.
Visą mėnesį Lietuvių kalbos dienų renginiai vyko Visagino savivaldybės švietimo įstaigose, tad aktyviausius Lietuvių kalbos dienų renginių dalyvius savo įstaigose sveikino Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorė Vanda Beinorienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Mikštienė, Visagino Draugystės progimnazijos direktorius Rimantas Petravičius, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Irena Oficerova ir lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorė Elena Čekienė.
Susirinkusiesiems eiles skaitė Visagino „Verdenės“ gimnazijos gimnazistas, meninio skaitymo konkurso regiono etapo trečiosios vietos laimėtojas Arvydas Galaguzas, lietuviškomis dainomis džiugino Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytiniai, o lietuvių liaudies dainas prisiminti padėjo Visagino kultūros centro folkloro ansamblis „Krusnė“.
Džiaugiamės, kad Lietuvių kalbos dienos subūrė didžiulį būrį kalbai neabejingų visaginiečių, – juk kalba tol gyva, kol skamba mūsų lūpose.
Prisiminkime baigiamojo Lietuvių kalbos dienų renginio Visagine akimirkas

Įvyko seminaras „Kalbos patarimai. Ką reikia tobulinti“ 

2016 m. kovo 2 d. įvyko vienas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva šiais metais pirmą kartą rengiamų Lietuvių kalbos dienų renginių Visagino savivaldybėje – Visagino savivaldybės administracijos Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus organizuotas praktinis seminaras biudžetinių įstaigų darbuotojams „Kalbos patarimai. Ką reikia tobulinti“. Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje, kalbos prestižui didinti.
Seminare „Kalbos patarimai. Ką reikia tobulinti“, vykusiame Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Aušra Šarkienė ir kalbos tvarkytoja (vyresnioji specialistė) Lina Dainienė supažindino su teisės aktais, nustatančiais valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, aptarė dažnesnius bendrinės kalbos normų pažeidimus įstaigų dokumentuose: rašybos, skyrybos, gramatikos, žodyno ir kitas klaidas, atsakė į dalyvių klausimus.

LIETUVIŲ KALBOS DIENOS VISAGINE

Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengiamos pirmą kartą. Lietuvių kalbos dienų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Atsižvelgdama į tai, kad vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena, Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą ir paprašė pritarti iniciatyvai vasario 16 – kovo 11 d. laikotarpiu rengti Lietuvių kalbos dienas. 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdyje Komitetas šiai iniciatyvai pritarė.
Lietuvių kalbos dienos prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telks užsienio lietuvių bendruomenes, stiprins lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didins lietuvių kalbos prestižą.
Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai bus organizuojami ir mūsų savivaldybėje. Kviečiame susipažinti su Visagino savivaldybėje planuojamais organizuoti Lietuvių kalbos dienų renginiais ir, žinoma, aktyviai juose dalyvauti. 

Lietuvių kalbos dienos akimirkos

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-28 11:37:49
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 14101500
Šiandien apsilankė: 20606
Dabar naršo: 536
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema