Visagino savivaldybė - 2017 m. biudžeto projektas

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
2017 m. biudžeto projektas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS
 

Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Visagino savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Lietuvos Respublikos ministerijų pateikta informacija apie skirtas specialias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams, 2017 metų biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos skyrių pateiktais duomenimis apie planuojamas gauti pajamas, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas, kreditinius įsiskolinimus.
Projektas teikiamas tarybai tvirtinti.
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių prognozuojamos pajamos (Įstatymo 8 priedėlis) negali būti keičiamos ir savivaldybės privalo vadovautis jomis rengdamos savo biudžetus. Visagino savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos sudaro 9003000 eurų, iš jų: gyventojų pajamų mokestis 8830000 eurų, žemės mokestis – 6000 eurų, nekilnojamojo turto mokestis – 91000 eurų, valstybės rinkliavos – 9000 eurų (valstybės rinkliavos planuojamos tik už Savivaldybės administracijos skyrių atliekamas paslaugas ir išduodamus dokumentus. Rinkliavų planas sudarytas atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos skyrių pateiktus duomenis), palūkanos už depozitus – 1000 eurų, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 58000 eurų, paveldo turto mokestis – 5000 eurų.
Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. Savivaldybių biudžetams 2017 metais skiriama 78,14 proc. (2016 metais buvo patvirtinta 75,49 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, palyginti su 2016 metais, didėja dėl papildomų pajamų poreikio Seimo ir Vyriausybės priimtiems sprendimams vykdyti – minimaliosios mėnesinės algos padidinimo iki 380 eurų nuo 2016 m. liepos 1 d. ir kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo nuo 2016 m. liepos 1 d. tęstinumui užtikrinti ir pajamų pokyčio korekcijos dėl įgyvendinamų struktūrų reformų ir didinamų mažiausiai uždirbančių vaikus auginančių šalies gyventojų neapmokestinamųjų pajamų. Nuo šių metų keičiasi GPM mokesčio pervedimo savivaldybėms tvarka. Jei ankstesniais metais šio mokesčio, susidedančio iš:
1) prognozuojamų pajamų iš GPM tos savivaldybės teritorijoje (Visagino savivaldybės dalis yra – 100 proc.;
2) prognozuojamų lėšų savivaldybių GPM išlyginti;
3) prognozuojamų lėšų išlaidų struktūrų skirtumams, kuriuos lemia nuo savivaldybių veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai, išlyginti,
1 dalį pervesdavo Valstybinė mokesčių inspekcija, o 2 ir 3 dalis – Finansų ministerija, tai pasikeitus Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymui, visas gyventojų pajamų mokestis bus gaunamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Finansinių rodiklių įstatyme patvirtintą gyventojų pajamų mokesčio dalį. Visagino savivaldybei 2017 metais patvirtinta šio mokesčio dalis – 0,726 proc. visoms savivaldybėms prognozuojamų pajamų iš GPM.
Nuo 2017 metų į savivaldybių prognozuojamas pajamas savarankiškoms funkcijoms vykdyti neįskaičiuojamos įmokos už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą. Šios įmokos lieka kaip savivaldybės biudžeto pajamos, kurias savivaldybė planuoja savarankiškai.
Užtikrinus papildomą lėšų poreikį Seimo ir Vyriausybės priimtiems sprendimams vykdyti, Visagino savivaldybei savarankiškoms funkcijoms atlikti numatomos 2437000 eurų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos, skirtos 2017 metams prognozuojamų palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis pajamų mažėjimui kompensuoti 100 procentų, palyginti su 2016 metais apskaičiuotomis pajamomis, ir 22000 eurų bendrosios dotacijos kompensacijoms – valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti. Savivaldybių pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti 2017 m. sudarys 11462000 eurų, palyginti su 2016 metais, jos didėja 2,7 proc., arba 304000 eurų.
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti numatytos 963000 eurų, mokinio krepšeliui finansuoti – 3905000, savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – 29200 eurų specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. Tai pat 43800 eurų numatytos valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui.
Be to, į savivaldybių biudžetą numatoma gauti 966000 eurų biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, 41000 eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, 5000 eurų vietinių rinkliavų įplaukų, 1000 eurų už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą.
Iki šiol dar nėra tiksliai žinoma, kiek bus skirta lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti ir Valstybės investicijų programoje numatytoms priemonėms finansuoti.
Tai pat biudžete numatyta 1370751 euro nepanaudotos 2016 metais savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstymas. Šios lėšos bus naudojamos trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 d., padengti, o likusi dalis – investicinių projektų kofinansavimui, paskolos grąžinimui, kitoms savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti.
Savivaldybių biudžetų pajamos iš visų šaltinių (kartu su specialiomis tikslinėmis dotacijoms ir 2016 metais savivaldybės biudžeto nepanaudotomis pajamomis) sudaro 18805427 eurus, palyginti su 2016 metais jos didėja 1.4 proc., arba 261686 eurais.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas yra nustatyta, kad savivaldybės, kurios asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis.
Susumavus planuojamas gauti savivaldybės biudžeto pajamas ir kitus finansavimo šaltinius Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai planuojami 18784800 eurų, iš jų išlaidoms – 16971950 eurų, arba 90,3 proc., visų asignavimų turtui įsigyti – 1812850 eurų, arba 9,7 proc. Asignavimų mažiau negu pajamų 20727 eurais dėl investiciniams projektams vykdyti planuojamų skirti 374173 eurų skolintų lėšų ir planuojamo 394800 eurų paskolos grąžinimo.
Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto asignavimai paskirstyti 10 programų vykdyti: 1 Savivaldybės valdymo tobulinimo programai – 2312001 euras, arba 12,3 proc. 2016 m. – 2303373 eurai), 2 Švietimo paslaugų plėtros programai – 8495223 eurai, arba 45,2 proc.( 2016 m. – 8303112 eurai), 3 Kūno kultūros ir sporto plėtros programai – 794019 eurų, arba 4,2 proc.( 2016 m. – 753204 eurai), 4 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai – 958483 eurai, arba 5,1 proc.(2016 m. – 902764 eurai), 5 Bendruomeniškumo skatinimo programai – 76107 eurai, arba 0,4 proc.(2016 m. – 59400 eurų), 6 Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 2435120 eurų, arba 13,0 proc.(2016 m. – 2383822 eurai), 7 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai – 88065 eurai, arba 0,5 proc.(2016 m. – 71353 eurai), 8 Aplinkos apsaugos programai – 1236458 eurai, arba 6,6 proc.(2016 m. – 1176045 eurai), 9 Savivaldybės ekonominės plėtros programai – 341352 eurai, arba 1,8 proc.(2016 m. – 466624 eurai), 10 Viešosios infrastruktūros plėtros programai – 2047972 eurai, arba 10,9 proc.(2016 m. – 1783750 eurų).
Su biudžeto projektu taip pat galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki vasario 10 d. elektroniniu paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt; arba tel. (8 386) 32665. Pasiūlymai biudžeto projektui dėl asignavimų didinimo arba naujų asignavimų numatymo bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį.

2017 m. biudžeto projektas
 
Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto projekto apžvalga

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-06 16:17:56
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 14267438
Šiandien apsilankė: 25641
Dabar naršo: 1166
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema