Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių  paslaugų sąrašo papildymas

Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių  paslaugų sąrašo pakeitimas

Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių  paslaugų sąrašo pakeitimas

1. ARCHITEKTŪRA, TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA

1.1. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas ir sutarties sudarymas

1.2. Teritorijų planavimo sąlygų sąvadų parengimas

1.3. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

1.4.Teritorijų planavimo dokumentų suderinimas

1.5. Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

1.6. Teritorijų planavimo dokumentų registravimas

1.7. Teritorijų planavimo dokumentų registro išrašų išdavimas

1.8. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas

1.9. Geodezinės, topografinės medžiagos išdavimas

1.10. Žemės sklypų planų ir topografinių planų derinimas

1.11.Numerių pastatams, patalpoms ir butams, pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas

1.12. Specialiųjų  reikalavimų išdavimas

1.13 Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

1.15. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Informacija apie leidimų įrengti išorinę reklamą Visagino savivaldybėje išdavimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą

1.16. Leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus išdavimas

2.  GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

2.1
. Pažymų apie gyvenamosios patalpos savininko (-ų) gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas (pažymų patalpų savininkams išdavimas)

2.2. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas

2.3. Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita prie Visagino savivaldybės

2.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos

2.5. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

2.6. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas

3. LICENCIJOS VERSTIS PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, TABAKO GAMINIAIS, NAFTOS PRODUKTAIS, LEIDIMAI PREKIAUTI

3.1. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimas, patikslinimas, papildymas, licencijų galiojimo panaikinimas, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimas ar licencijų galiojimo panaikinimas, licencijų dublikato išdavimas

Įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sąrašas

Įmonių, kurioms panaikintos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas

 

Įmonių, kurioms sustabdytos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas

 

3.2. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, papildymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ir dublikato išdavimas


Įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, sąrašas

 

Įmonių, kurioms panaikintos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais,sąrašas

 

Įmonių, kurioms sustabdytos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas

 

3.3.Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

 

Įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, panaikinimo sąrašas

 

Įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu, sąrašas

 

Įmonių, kurioms išduoti leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, sąrašas
 

Įmonių, kurioms išduoti leidimai verstis mažmenine suskystintų dujų prekyba, panaikinimo sąrašas

 

3.4.Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

 

3.5. Leidimų verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas

3.6.Leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

3.7. Leidimų verstis mažmenine ar didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, patikslinimas, papildymas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas

3.8. Mažosios loterijos organizavimo licencijos išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas ar dublikato išdavimas

3.9. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose renginių metu išdavimas

3.10. Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Visagino savivaldybės viešosiose vietose išdavimas


4.CIVILINĖ METRIKACIJA

4.1. Naujagimio gimimo registraviamas

4.2. Tėvystės pripažinimo registravimas

4.3. Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas

4.4. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

4.5 .Įvaikinimo registravimas

4.6.  Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

4.7.  Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

4.8.  Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

4.9. Pažymos  apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėse 

4.10. Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas

4.11 .Mirties registravimas 

4.12 .Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimas

4.13 .Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

4.14.Vardo, pavardės, tautybės keitimas

4.15.Civilinės būklės akto įrašo papildymas, ištaisymas, pakeitimas

4.16. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

4.17.Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

4.18. Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą

4.19. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Visus prašymus civilinės metrikacijos klausimais pateikite internetu!

Prisijunkite prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS.

5. LICENCIJOS (LEIDIMAI) VEŽTI KELEIVIUS, TRANSPORTO PRIEMONĖMS

5.1. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas patikslinimas, panaikinimas

5.2. Licencijų ir licencijų kopijų vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas

Įmonių ir individualią veiklą vykdančių asmenų kuriems išduoti leidimai(panaikinti leidimai) vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi sąrašas

7. NAMINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS 

7.1 Informacija apie naminių gyvūnų (šunų, kačių) registraciją

7.2  Leidimų laikyti agresyvių veislių šunis ir jų mišrūnus išdavimas

8. MOKESČIAI

8.1. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų (nekilnojamojo turto mokestis) priėmimas

8.2. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas (žemės nuomos mokestis)

8.3. Juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų formavimas ir priėmimas

8.4 Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas

9. ŽEMĖS ŪKIS IR ŽEMĖ

9.1. Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas ir atnaujinimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre

9.2. Elektroninis laukų įbraižymas žemėlapiuose

9.3. Kanopinių žvėrių padarytos žalos pasėliams nustatymas

9.4. Prašymų žemės ūkio klausimais (gauti išmokas ar draudimo įmokų kompensacijas) priėmimas

9.5. Paraiškų gauti tiesiogines ir kompensacines išmokas priėmimas ir patikrinimas

9.6. Traktorių ir kitos žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas ir techninių talonų išdavimas

9.7. Traktorių ir kitos žemės ūkio technikos išregistravimas

9.8. Traktorių ir kitos žemės ūkio technikos įregistravimas ir techninių pasų išdavimas

10. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMAS

10.1.  Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl lėšų skyrimo iš smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos priėmimas


11. APLINKOS APSAUGA

11.1. Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas

12. LEIDIMAI RENGTI MASINIUS VIEŠUOSIUS RENGINIUS

12.1. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas

13. ARCHYVO PAŽYMOS

13.1.Pažymų apie darbo stažą ir darbo užmokestį pensijai gauti išdavimas

13.2. Pažymų dėl likviduojamų įmonių dokumentų priėmimo į archyvą išdavimas


14. LEIDIMAI LAIDOTI IR PAŽYMOS APIE PALAIDOJIMĄ

14.1. Leidimų laidoti išdavimas

14.2. Pažymų apie mirusiojojo palaidojimo vietą išdavimas

15. VAIKO TEISIŲ APSAUGA

15.1. Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), prašymų priėmimas

15.2. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

15.3. Asmenų, norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantį vaiką, prašymų priėmimas

16. PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA

16.1. Pirminė teisinė pagalba

 17. PERSONALAS 


17.1. Prašymų leisti dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą priėmimas

 

18. ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS 

 

18.1 Licencijų tiekti per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos išdavimas, pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-18 11:30:00
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Rugsėjis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 5178
Dabar naršo: 183

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema