Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programa
Geri darbai – Visagino bendruomenės labui

Baigiantis 2013–2015 m. Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimo laikotarpiui, toliau pristatome Vietos bendruomenių tarybų (VBT) nuveiktus darbus, įgyvendinant šią programą. Jūsų dėmesiui – Visagino miesto I mikrorajono vietos bendruomenės tarybos nuveikti darbai. 
I mikrorajono vietos bendruomenės tarybos veiklą 2013–2014 m. koordinavo Visagino socialinių paslaugų centras, nuo 2015 m. – Visagino kūrybos namai. Nors koordinuojanti įstaiga pati nepriima sprendimų, tačiau jai tenka itin svarbus darbas organizuoti VBT priimtų sprendimų įgyvendinimą. 
I mikrorajono vietos bendruomenės tarybai pirmaisiais programos vykdymo metais vadovavo Andrejus Žutikovas, šiuo metu gyvenantis užsienyje. Jam išvykus VBT pirmininke išrinkta Irina Morozova, Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus direktorė.
2013–2014 m. I mikrorajono VBT daugiausiai lėšų skyrė viešųjų erdvių geresniam pritaikymui bendruomenės reikmėms. Pastatyti treniruokliai, įrengtas futbolo mėgėjams skirtos futbolo aikštės apšvietimas. VBT rūpesčiu Sedulinos al.–Vilties g. skverelyje išaugo „meilės medis“, tapęs neatsiejama visaginiečių tuoktuvių tradicijų dalimi. Kad „medelis“ lankomas liudija kelios dešimtys simbolinių meilės spynelių, kurių vis daugėja...
Šiais metais I mikrorajono bendruomenė parengė siurprizą miesto gyventojams – programos lėšomis bus nupirkta mobili scena, labai reikalinga nedideliems renginiams organizuoti. Prie šio tikrai nepigaus pirkinio lėšomis prisidėjo II ir III mikrorajonų VBT, tačiau didžiausią lėšų dalį skiria I mikrorajono taryba.
Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. paskelbė Vietos bendruomenių metais, todėl tikėtina, kad taip reikalinga Vietos bendruomenių savivaldos programa bus tęsiama.
Priminsime, kad Vietos bendruomenių savivaldos programa Visagino savivaldybėje įgyvendinama valstybės biudžeto lėšomis, kurios skiriamos savivaldybei per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. 2015 m. Visagino savivaldybei iš viso skirta 21225 Eur, kurie lygiomis dalimis paskirstyti trims vietos bendruomenės taryboms.

 
BAIGIAMA ĮGYVENDINTI VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 M. PROGRAMA

Šiais metais baigiama įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programa. Netrukus galėsime apibendrinti jos įgyvendinimą Visagino savivaldybėje ir pristatyti rezultatus miesto bendruomenei. 
Priminsime, kad mūsų savivaldybėje programai įgyvendinti sudarytos trys miesto mikrorajonų vietos bendruomenių tarybos (po vieną kiekviename mikrorajone), kurios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtomis lėšomis įgyvendina įvairias veiklas, orientuotas į bendruomenės sutelktumą, renginių organizavimą ir viešųjų miesto erdvių geresnį pritaikymą miestiečių poilsiui. Iš viso programos įgyvendinimo laikotarpiu 2013–2015 m. Visagino savivaldybei skirta 61570,0 Eur, kurie buvo lygiomis dalimis paskirstomi Vietos bendruomenės tarybų veikloms įgyvendinti. 
Šiais metais pirmoji numatytas veiklas įgyvendino III mikrorajono vietos bendruomenės taryba (pirmininkė Jūratė Tamonienė, tarybos veiklą koordinuoja Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras). Šios bendruomenės veiklos vizitine kortele tapusiame sporto aikštyne įrengti nauji treniruokliai, suoliukai ir šiukšlių dėžės. Kiemelyje šalia Draugystės progimnazijos pastatyti lauko šaškių ir šachmatų stalai su tvirtomis kėdutėmis. 
I ir II mikrorajonų vietos bendruomenės tarybos veiklas dar vykdo, jų rezultatus pristatysime metams baigiantis.

 

 


KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOMS

Visagino savivaldybės administracija kviečia teikti pasiūlymus Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos veikloms Visagino savivaldybėje įgyvendinti.
Šiais metais programai įgyvendinti mūsų savivaldybėje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 21225,0 Eur, kurie bus lygiomis dalimis (po 7075,0 Eur) paskirstyti trijų mikrorajonų vietos bendruomenės taryboms priimtiems sprendimams įgyvendinti.
Šiais metais (pirmą kartą) į Vietos bendruomenės tarybas bus kviečiami išrinktieji seniūnaičiai.
2014 m. vietos bendruomenės tarybos iš viso įgyvendino 15 sprendimų už bendrą 67000,0 Lt (19405,0 Eur) sumą. Įgyvendintų veiklų ir lėšų panaudojimo ataskaitą rasite čia.
Gyventojus, norinčius pateikti pasiūlymus dėl mikrorajonų vietos bendruomenių tarybų veiklų, kviečiame teikti pasiūlymus koordinuojančioms įstaigoms iki 2015 m. rugsėjo 25 d. Vėliau pateikti / gauti pasiūlymai nebus svarstomi ir į juos nebus atsižvelgiama.
Pasiūlymai (laisva forma) teikiami el. paštu arba darbo dienomis 8.00–17.00 val. atnešami į VBT koordinuojančias įstaigas:
I mikrorajono vietos bendruomenės tarybai – Visagino kūrybos namai, Vilties g. 16, el. paštas irina@inkubatorius.lt, tel. (8 386)  32 512 (darbo valandomis).
II mikrorajono vietos bendruomenės tarybai – Visagino viešoji biblioteka, Taikos pr. 52, el. paštas vbdirektore@sugardas.lt , tel. mob. 8 672  10 800;
III mikrorajono vietos bendruomenės tarybai – Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Draugystės g. 12, el. paštas centras@sugardas.lt, tel. (8 386)  60 099 (darbo valandomis).
 

ĮVERTINOME VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ VEIKLOS REZULTATUS

Sausio 22 d. Visagino savivaldybės posėdžių salėje vyko Vietos bendruomenių savivaldos plėtros 2013–2015 m. programos įgyvendinimo Visagino savivaldybėje aptarimas. Susirinkę savivaldybės mikrorajonų vietos bendruomenių tarybų pirmininkai, tarybų nariai bei koordinuojančių įstaigų vadovai pristatė bendruomenių tarybų veiklos rezultatus, papasakojo, kaip buvo planuojamos veiklos, kas nuveikta ir kokie darbai liko neužbaigti.
Priminsime, kad praėjusiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija programai įgyvendinti Visagino savivaldybėje skyrė 69,5 tūkst. litų, kurie lygiomis dalinis paskirstyti trijų miesto mikrorajonų vietos bendruomenių taryboms. Pristatome praėjusių metų vietos bendruomenių  tarybų nuveiktus darbus. 
I mikrorajono vietos bendruomenės taryba (pirmininkė Irina Morozova):
- nupirko 3 siuvimo mašinas  Trečiojo amžiaus universiteto Visagino filialo darbštuolėms įgyvendinti iniciatyvai „Visagino skraistės kūrimas“. Siuvimo mašinoms pirkti skirta 1170,0 Lt programos lėšų;
- nupirko sporto inventorių Visagino socialinių paslaugų centro lankytojų užsiėmimams sporto salėje. Panaudota 1909,0 Lt programos lėšų;
- pagaminta dekoratyvinė metalo konstrukcija „Laimės medis“. Tam skirta 19860,0 Lt programos lėšų, dekoratyvinė konstrukcija bus įrengta 2014 m. pavasarį.
II mikrorajono vietos bendruomenės taryba (pirmininkė Irina Šarikova):
- įrengė 4 lauko suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovą penkiems dviračiams laikyti, 2-jų vietų  metalinį treniruoklį, panaudota 10164,00 Lt programos lėšų;
- sutvarkė aikštelę šalia skulptūros „Katinas“ (paklojo plyteles, įrengė takelius), šiam tikslui skirta 10002,72 Lt  programos lėšų;
- Visagino paramos vaikui centre suorganizuota  edukacinė programa „Šakočio kepimas“ ir naujametė šventė likusiems be tėvų globos ir neįgaliems vaikams, šiam tikslui panaudota 1470,0 Lt programos lėšų;
- papuošė medžius kalėdine atributika, šiam tikslui išleista 1291,28 Lt programos lėšų.
III mikrorajono vietos bendruomenės taryba (pirmininkė Jūratė Tamonienė):
- įrengė sporto aikštelę (pastatė lauko treniruoklius, suoliukus, šiukšlių dėžę, įrengė smėlio dangą), tam panaudota 20000,0 Lt programos lėšų;
- organizuota III miesto mikrorajono kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Eglė papuošta mokinių pagamintais žaisliukais, organizuotas koncertas, šventinė programa. Šiam tikslui skirta 2938,0 Lt programos lėšų.
Taip pat vietos bendruomenių tarybų darbui organizuoti panaudota 695,0 Lt, t. y. vienas procentas visų programos lėšų. Už šiuos pinigus nupirktos įvairios raštinės prekės, rašalo kasetės spausdintuvams, kitos tarybų veiklai reikalingos prekės ir priemonės.
Susirinkimo dalyviai pažymėjo bendruomenių tarybų veiklos skaidrumą ir geranorišką gyventojų požiūrį bei įsitraukimą į VBT veiklas. Pagirtinas ir veiklų nuoseklumas. Antai III mikrorajono VBT 2012 m. buvo numačiusi papuošti gyvenamųjų namų fasadus grafičiais. Dėl įvairių derinimų veiklos perkeltos į 2013 m. Šiais metais VBT paskelbė konkursą, atrinko eskizus piešinių, kuriais turėjo pasipuošti mikrorajono gyvenamieji namai. Panoraminiu miesto piešiniu papuošta dekoratyvinė sienelė greta Draugystės vidurinės mokyklos amfiteatro. Taip pat sutvarkyta pirmojo savivaldybės mero V. Ščiurovo vardu pavadinto skverelio aplinka, pasodinti vietos bendruomenės tarybos nario padovanoti buksmedžių krūmeliai. Šiems darbams atlikti 2013 m. programos lėšos nenaudotos.
Kaip pastebėjo bendruomenininkai, gyventojai ne visada teisingai supranta VBT misiją ir turimus resursus. Taip pat tenka atsisakyti nemažai siūlomų veiklų dėl techninių priežasčių: teritorijos priskirtos įmonėms ir įstaigoms, veiklas riboja patiestos požeminės komunikacijos.
Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, dėkodamas bendruomenininkams ir jų veiklas koordinuojančių įstaigų darbuotojams, pažymėjo, kad programa tikrai prasminga ir reikalinga mūsų savivaldybei.

KVIEČIAME DALYVAUTI VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMOJE
Gerbiami visaginiečiai, šiais metais mūsų savivaldybėje bus pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programa, finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Ši programa pratęsia praėjusiais metais įgyvendintą Vietos bendruomenių savivaldos plėtros 2012 m. programą, kurios rezultatus jau pristatėme Visagino gyventojams (skaitykite čia).
Šiais metais, kaip ir praėjusiais, kiekviename miesto mikrorajone bus sudaromos Vietos bendruomenės tarybos, kurios įgyvendins nedidelius, tačiau vietos bendruomenei svarbius darbus, kad mūsų miestas būtų jaukesnis, patogesnis ir patrauklesnis vietos gyventojams ir svečiams.
Visagino savivaldybės administracija kviečia gyventojus pareikšti savo nuomonę apie aktualias problemas, siūlyti jų sprendimo būdus ir prašo užpildyti pridedamą anketą (lietuvių arba rusų kalba). Atkreipiame dėmesį, kad numatomas vieno mikrorajono Vietos bendruomenės tarybos biudžetas nedidelis – tik 23,0 tūkst. Lt, todėl negalime taisyti, remontuoti, renovuoti įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, gyvenamųjų namų bendrijoms priskirtų objektų ir teritorijų, dengti fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimų, skirti pašalpų ir socialinės paramos gyventojams.
Vietos bendruomenės tarybos gali paremti gyventojų iniciatyvas, kuriomis siekiama kosmetiškai pagerinti miesto viešąsias erdves, pritaikyti jas gyventojų poreikiams, didinti gyventojų saugumą, įvairiomis formomis skatinti gyventojų bendruomeniškumą, įsitraukimą į viešųjų reikalų svarstymą ir atsakomybę už savivaldybės ir miesto ateitį.
Užpildytas anketas prašome siųsti el. paštu laimondas.abarius@visaginas.lt arba atspausdintas pristatyti į Visagino savivaldybės administracijos gyventojų prašymų ir skundų priėmimo langelį (Parko g. 14, I aukštas), Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrą (Draugystės g. 12), Socialinių paslaugų centrą (Taikos pr. 13) arba Viešąją biblioteką (Taikos pr. 52).
Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2013 m. birželio 1 d.
Papildomą informaciją teikia jaunimo reikalų koordinatorius Laimondas Abarius (tel. (8 386)  34 476, el. p. laimondas.abarius@visaginas.lt).  
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-14 10:57:38
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 14267438
Šiandien apsilankė: 25641
Dabar naršo: 1166

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema