Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
ES fondų investicijos

2017 m. 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KONKURSUS

2017 m. rugsėjo 7 d. posėdžiavusios Visagino Energetikų g. seniūnaitijos ir kaimiškųjų seniūnaitijų teritorijos  ir Visagino - vakarų teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos, apsvarstė priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo prioritetus.

Visagino Energetikų g. seniūnaitijos – kaimiškųjų seniūnaitijų teritorijos (Energetikų g. seniūnaitija, Tumelinos seniūnaitija, Karlų seniūnaitija, Magūnų seniūnaitija ir Pasmalvės seniūnaitija) išplėstinės seniūnaičių sueigos nutarimu, nustatyti šie priemonės įgyvendinimo prioritetai:
1.Bendruomeninė veikla ir kita veikla nukreipta į bendruomeninės, vaikų ir jaunimo užimtumą, bei kultūrinį švietimą;
2.Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams;
3.Sporto ir sveikatinimo veikla.
Projektams šioje teritorijoje finansuoti numatyta skirti 3985,0 Eur.

Visagino vakarų seniūnaitijų teritorijos (Kosmoso g. seniūnaitija, Partizanų g. seniūnaitija, Parko g. seniūnaitija, Pakrantės seniūnaitija ir Festivalio g. seniūnaitija) išplėstinės seniūnaičių sueigos nutarimu nustatomi šie priemonės įgyvendinimo prioritetai:
1.Viešųjų erdvių, pirmiausia esančių Festivalio g. seniūnaitijoje, geresnis pritaikymas vaikų laisvalaikiui ir poilsiui;
2.Papildomų vietų dviračių parkavimui įrengimas šioje teritorijoje esančiose vietose;
3. Aktyvaus laisvalaikio žiemos metu formų įvairovės plėtra;
4. Įvairaus amžiaus gyventojų (pirmiausia vaikų) skaitymo skatinimas;
5.Visagino miesto I mikrorajono teritorijų, sudarančių Festivalio g., Parko g., Partizanų g., Kosmoso g. seniūnaitijų ir Pakrantės  seniūnaitijos estetizavimo ir vizualizacijos (pristatymo viešoje erdvėje) iniciatyvos.
Projektams šioje teritorijoje finansuoti numatyta skirti 5000,0 Eur.
Projektus konkursui gali teikti juridinių asmenų registre įregistruotos Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Projektinės paraiškos teikiamos vadovaujantis Aprašo reikalavimais, užpildant nustatyto pavyzdžio formą ir pateikiant paraiškos formos 7 dalyje nurodytus dokumentus. 

Projektai teikiami iki 2017 m. rugsėjo 27 d. 16.30 val. Visagino savivaldybės administracijai (109 kab.) arba siunčiami paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursui“, Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas“.  
Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. rugsėjo 27 d.
Konsultacijos projektų teikimo klausimais vyks rugsėjo 19 d., 16.00 val. Visagino savivaldybės didžioje posėdžių salėje.
Informaciją apie konkursą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius (tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas

PRIDEDAMA:

1. Aprašas

2. Paraiškos forma

 VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PAPILDOMUS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSUS

1) Visagino savivaldybės administracija skelbia papildomą Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 16.30 val. konkurso nuostatuose nustatyta tvarka.
Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2016–2022 metų projektų finansavimo tvarkos aprašas, projekto paraiškos ir vertinimo forma pridedami.

2) Visagino savivaldybės administracija skelbia papildomą Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų 2017 metų rėmimo konkursą.
Konkursui teikiami projektai privalo atitikti bent vieną iš šių prioritetų:
1. veiklos, skirtos nevyriausybinių organizacijų gebėjimams stiprinti;
2. veiklos, skirtos Visagino miesto populiarinimui;
3. veiklos, skirtos savanoriškos veiklos populiarinimui.

Konkurso nuostatai, projekto paraiškos ir vertinimo forma, Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso komisijos darbo reglamentas pridedami.
Projektai teikiami iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16.30 val.

Projektų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Laimonas Abarius, tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt


 

 PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 

Pranešame, kad yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas "Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos. 2 kvietimas Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02".
Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. Pagal Priemonę remiamos veiklos tikslas –  padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms viešajame sektoriuje.

Finansuojamos veiklos – Viešasis valdymas. 
 
Remiamos veiklos – Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas.

Papildoma informacija čia.


Kvietimas teikti paraiškas Regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo paramai gauti

2017 m. balandžio 26 d.  donorai paskelbė naujojo instrumento - Regioninio  EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo pradžią. Šis fondas yra Daugiašalio regioninio bendradarbiavimo fondo, kurį finansuoja EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai ir administruoja tiesiogiai donorai per atsirinktą fondo operatorių (Ecorys Polska ir JCP Italy konsorciumas), dalis. Šio fondo tikslas yra finansuoti tarptautinius bandomuosius projektus, kurie skatintų tvarų ir kokybišką jaunimo užimtumą, taip pat skatintų gerosios patirties mainus tarp šalių. Šis fondas finansuoja šias tris pagrindines sritis:
Inovacijos ir tyrinėjimai;
Praktinės (know-how) ir gerosios patirties perdavimas;
Analizė ir tyrimai.

 Tarptautiniams projektams iš minėto fondo įgyvendinti 7 metų laikotarpiui yra skirta 60.6 milijonų eurų. Prašoma paramos suma 1 projektui įgyvendinti negali būti mažesnė nei 1 mln. eurų. Maksimali galima paramos dalis projektui – 85 proc. projekto vertės.

Paraiškas gali teikti visos 15 šalių paramos gavėjų1, taip pat Airija, Ispanija ir Italija. Pareiškėju gali būti organizacijų konsorciumas kurį sudaro organizacijos iš ne mažiau kaip 2 šalių. Vedantysis konsorciumo partneris/organizacija turi būti bet kuris subjektas, įsteigtas vienoje iš 15 šalių paramos gavėjų, o kiti konsorciumo partneriai (jų skaičius neribojamas) gali būti bet kuris subjektas, įsteigtas vienoje iš 15 šalių paramos gavėjų, taip pat Airijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Taip pat į organizacijų konsorciumą gali įeiti ir ekspertinis partneris, kurs gali būti bet kuris subjektas, įsteigtas bet kurioje šalyje donorėje ar reikalavimus neatitinkančioje ES valstybėje narėje arba bet kuri tarptautinė organizacija.

Šio fondo tikslinė grupė – jaunimas nuo 15 iki 29 metų, didesnį dėmesį skiriant 25-29 metų amžiaus grupei. Taip pat didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ilgalaikiams bedarbiams, žemos kvalifikacijos darbuotojams, neaktyvioms moterims kurios prižiūri vaikus arba nedarbingiems suaugusiesiems, etninėms mažumoms, įskaitant romus, prieglobsčio prašytojams, žmonėms, turintiems psichikos sveikatos problemų ir neįgaliesiems.

Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Visą informaciją apie kvietimą ir paraiškos teikimo procedūras (anglų kalba) galima rasti čia: www.eeagrants.org/fundforyouthemployment  ir čia: http://ecorys.pl/eeagrants/

Iškilus klausimams dėl paraiškų rengimo ir teikimo, taip pat galima kreiptis ir į šio fondo operatorių Ecorys Polska ir JCP Italy konsorciumą el. paštu eeagrants@ecorys.com arba telefonais +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ir +35 92 491 75 18.

 

Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą (pagal uždavinį 05.02.01.03 „Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“). Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 12 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 400 Eur.

 

Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą (pagal uždavinį 05.01.01.01. „Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas“). Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 12 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 1200 Eur.

 

Visagino savivaldybės Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2017 metų projektų rėmimo konkursą (pagal uždavinį 05.01.01.02 „Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas“). Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 12 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 700 Eur.


Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01
 
Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą Nr. 05.4.1-CPVA-K-303

Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas Nr. 04.3.1-FM-F-002

 Kviečiame atvykti į informacinį INVEGA renginį Alytuje

Kviečiame atvykti į informacinį INVEGA renginį Utenoje


 

   

     

ES fondų investicijos Lietuvoje


 


 


STARTUOJA TARTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA LATVIJA-LIETUVA

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas.

 


 

 

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://latlit.eu/calls-for-proposals/

Kvietimas


 
IEŠKOMI PARTNERIAI PROJEKTAMS PAGAL PROGRAMĄ „KŪRYBIŠKA EUROPA“.

Daugiau informacijos galite rasti čia  

 

IEŠKOMI PARTNERIAI PROJEKTAMS PAGAL PROGRAMĄ „ERASMUS+“.

 

Daugiau informacijos čia 


 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinės priemonės NR. J03-IVG-T „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“ priemonę NR. 03.1.1-IVG-T-809
Nr.03.1.1-IVG-T-809 - http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-jungtines-priemones-nr-j03-ivg-t-dalinis-palukanu-kompensavimas-priemone-nr-03-1-1-ivg-t-809
Finansavimo tikslas
Padidinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV) verslumo lygį.

Remiamos veiklos
1. Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – priemonė Nr. 03.1.1-IVG-T-809) remiama veikla – dalinis palūkanų kompensavimas SVV subjektams: 1.1. garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis, portfelinėmis garantijomis garantuotų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę finansavimą per bet kurią skolinę Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1 investicinio prioriteto „Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių, įskaitant verslo inkubatorius, steigimo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ finansinę priemonę Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“; 1.2. garantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, tiems SVV subjektams, kurie yra gavę finansavimą iš finansų įstaigos nuosavų lėšų; INVEGOS negarantuotų investicinių paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę finansavimą iš finansų įstaigos nuosavų lėšų; garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų.


 

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinės priemonės NR. J03-IVG-T „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“ priemonę NR. 03.1.1-IVG-T-811


Nr.04.2.1-IVG-T-811 - http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-jungtines-priemones-nr-j03-ivg-t-dalinis-palukanu-kompensavimas-priemone-nr-03-1-1-ivg-t-811
Finansavimo tikslas
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Remiamos veiklos
Priemonės 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – priemonė Nr. 04.2.1-IVG-T-811) remiama veikla – garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms. Dalinis palūkanų kompensavimas taikomas tik investicinėms paskoloms ir finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.


Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos-Latvijos programos finansavimui gauti.

 

http://latlit.eu/eng/informacija_lietuviskai1/

 

Paskelbti kvietimai į programos  informacinius seminarus

 

http://latlit.eu/interreg-latvia-lithuania-invites-to-seminars/


 
Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas

Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 04.3.2-LVPA-K-102  
 


 

 

Partnerių paieška:

 

Ieškomi partneriai projektui  pagal ERASMUS+KA3 Socialinės įtraukties programą tema “Pasaulietiškumo ugdymas vidurinėse mokyklose“

 

Susidomėjusius prašome kreiptis tiesiogiai į projekto iniciatorius adresu Mrs. Ellen Pauwels Project coordinator Internationalization Ellen.pauwels@sgrbrussel.be +32 477 713 157 iki gegužės 12 d.


https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en


Projekto partnerių paieškos kvietimas iš Almerijos  valstybinio švietimo departamento (Ispanija)pagal K A3 Erasmus plus programos 3 veiksmą: Politikos reformų rėmimas, socialinė įtrauktis per švietimą, mokymą ir jaunystę.


 

 

 


 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT“


 

 

Partnerių paieškos kvietimas iš Belgijos, Briuselio sostinės regiono Eterbeko savivaldybės pagal Europa piliečiams programą. Tema – didesnis piliečių įtraukimas į kasdienį gyvenimą, ypatingai akcentuojant daugiakultūriškumą.


 

 

 

Rytinės Anglijos Suffolk‘o savivaldybės partnerių paieškos kvietimą pagal programą „Kūrybiška Europa“, skirtą savivaldybėse sukauptų kultūros, istorijos, bei kitokio paveldo archyvų prieinamumo didinimą atskiroms interesų grupėms (pagyvenusiems asmenims, žmonėms su negalia, vaikams, etninėms mažumoms ir pan.).

 

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente. Savo interesą galite išreikšti iki rugsėjo 13 d. šiuo el. pašto adresu: amy.rushton@suffolk.gov.uk.


Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškasBuvusiosios „Sedulinos" mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir endruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-91

 

 


 

Kvietimas teikti paraiškas projektams finansuoi pagal priemonę „Eco-Inovacijos LT+“ Nr. 2 Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-2

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-15 11:41:24
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Rugsėjis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 4966
Dabar naršo: 121

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema