Visagino savivaldybė - Konkursai

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Konkursai

STARTUOJA ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTAS „SAVANORYSTĖ – NAUDA TAU IR KITIEMS“

Atviras darbas su jaunimu yra populiarus ne tik Europoje ir Lietuvoje.
Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kure laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis.
Projektas vyks 2017 m. rugsėjo 18 d. – gruodžio 10 d. VKN atvirame centre (Sedulinos al. 49).

Projekto tikslas - suteikti VKN atviro centro dalyviams teorinių žinių apie Savanorystės judėjimą bei išbandyti save praktinėse veiklose.

Projekte yra numatytos šios veiklos:
- 3 informaciniai seminarai savanorystės tematika;
- 2 susitikimai – praktikumai;
- jaunuolių anketinė apklausa apie savanorystę;
- Savanorystės logotipų konkursas ir sukurtų darbų paroda VKN;
- Finalinė projekto akcija per Tarptautinės savanorių dienos minėjimą.

Projektą įgyvendina Visagino kūrybos namai.
Projektą finansuoja Visagino savivaldybės administracija.


LIETUVOS IR UKRAINOS MAINŲ TARYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2017 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus skelbia Lietuvos ir Ukrainos mainų tarybos (toliau – Mainų taryba) projektų finansavimo 2017 metais konkursą.
Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos: jaunimo mainai ir kitokie jaunimo projektai (mokymai, seminarai, susitikimai, konferencijos, diskusijos, parodos ir plenerai, pažintiniai vizitai, informaciniai projektai).
Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant:
1.organizuoja veiklas padedančias identifikuoti, palaikyti ir populiarinti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą jaunimo tarpe, populiarinti UNSECO ir kitų Jungtinių tautų agentūrų tikslus ir programas;
2.organizuoja veiklas, skatinančias Krymo totorių atsikėlimo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 620 metų sukakties minėjimą bei domėjimąsi Krymo totorių kultūra, žmogaus teisėmis;
3.populiarina europines vertybes, skleidžia patirtį ir prisideda prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO rėmuose.

Daugiau informacijos apie konkursą, nuostatus, paraiškos teikimo formas rasite Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamos-lietuvos-ir-ukrainos-jaunimo-mainu-tarybos-finansavimo-konkursas-2017-m 


SKELBIAMAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Visagino savivaldybės strateginio 2017-2019 m. veiklos plano uždavinį 05.02.01.03 „Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“, skelbia Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 5 d., 16.30 val., konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 400 Eur.
Konkurso tvarkos aprašą (reikalavimai projektų teikėjams, finansavimo sąlygos, projektų paraiškų teikimo tvarka, finansuotinos veiklos, paraiškų teikimo ir vertinimo, sutarties sudarymo ir ataskaitų teikimo formos) skaitykite čia.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt


SKELBIAMAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ 2017 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

 Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Visagino savivaldybės strateginio 2017-2019 m. veiklos plano uždavinį 05.01.01.01. „Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas“, skelbia Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 5 d., 16.30 val., konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 1200 Eur.
Konkurso tvarkos aprašą (reikalavimai projektų teikėjams, finansavimo sąlygos, projektų paraiškų teikimo tvarka, finansuotinos veiklos, paraiškų teikimo ir vertinimo, sutarties sudarymo ir ataskaitų teikimo formos) rasite čia.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt

 


ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ 2017 M. FINANSAVIMO KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-140 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2017 m. kovo 23 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2017 m. finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).
Konkurso dokumentai skelbiami internete

Finansavimo konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (www.javakis.lt)  (toliau – JAVAKIS). Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite prisegtame dokumente.
Paskutinė paraiškų Konkursui pateikimo data – 2017 m. balandžio 22 d.
2017 m. balandžio 13 d. ir 19 d. nuo 9 iki 16 val. organizuojamos individualios potencialių paraiškų teikėjų konsultacijos dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų teikimo klausimų. Vienai organizacijai atsakyti į su Konkurso paraiškų pateikimu kylančius klausimus bus skiriama 30 minučių, todėl planuojančius dalyvauti labai prašome į konsultaciją ateiti turint konkrečius klausimus.
Konsultacijos vyks Departamento patalpose A. Vivulskio g. 5, Vilnius. Registracija yra būtina. Registracija į konsultacijas   
Konkurso klausimais darbo dienomis nuo 13.00 iki 16.00 el. paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Vyšniauskaitė, tel. (8 5) 2 497 007, el. p. gintare.vysniauskaite@jrd.lt.JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ 2017 METAIS KONKURSAS
 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-18.
Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo verslumą;
• skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;
• skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;
• ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;
• ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;
• vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.
Konkursui paraišką gali teikti:
• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).
Finansavimo prioritetai teikiami paraiškoms, kurias įgyvendinant:

• veikla vykdoma savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių, į projektą įtraukiant jaunimą, gyvenantį savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių;
• jaunimas skatinamas prisidėti prie bendruomeninių organizacijų ir (ar) jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Nuostatai ir paraiškos forma http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-r1qv.html
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.30 val. iki 16.30 val. pareiškėjus konsultuoja ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. 8 5 266 8134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.


TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO JAUNIMO SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2017 METAIS KONKURSAS
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-19.
 
Konkurso tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, finansuoti projektus, skirtus tarpinstituciniam viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui skatinti.
 
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą su viešuoju, privačiu ir nevyriausybiniu sektoriais, siekiant skatinti jaunimo socialinę integraciją, profesinį ir laisvalaikio užimtumą bei verslumą;
• kuriančios švietimo įstaigų, bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo įstaigos pasitraukiančiu jaunimu prevenciją ir gerosios patirties sklaidą;
• skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunimo pilietiškumą, socialines ir užimtumo kompetencijas bei socialinę atsakomybę, siekiant užtikrinti žalingų įpročių prevenciją;
• sudarančios sąlygas jaunimui vykdyti savanorišką veiklą;
• kuriomis siekiama plėtoti patyčių ir savižudybių tarp jaunimo prevenciją.
 
Konkursui paraišką gali teikti:
• nevyriausybinės organizacijos;
• jaunimo organizacijos;
• su jaunimu dirbančios organizacijos;
• regioninės jaunimo organizacijų tarybos;
• bendruomeninės organizacijos.
 
Finansavimo prioritetas teikiamas paraiškoms, kurių projektus įgyvendinant:
• veiklos vykdomos savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių, ir į projektą įtraukiamas jaunimas, gyvenantis savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių;
• projekte numatyta tęsti veiklas, kurios vykdytos prieš teikiant paraišką konkursui.
 
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Nuostatai ir paraiškos forma skelbiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-r1qv.html 
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.30 val. iki 16.30 val. pareiškėjus konsultuoja ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. 8 5 266 8134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.


KŪRYBINGAM JAUNIMUI – GALIMYBĖ IR GAUTI DARBO VIETĄ, IR LAIMĖTI KONKURSĄ


Kaip prisistatyti darbdaviui, kad jis pastebėtų tave, neturintį daug patirties, bet norintį dirbti, siekti žinių ir karjeros? Jaunimo garantijų iniciatyvos rėmuose skelbiamas konkursas, kuris 15-29 metų jaunimui padės tą padaryti originaliai ir įdomiai.
„Jauni, energingi, tačiau nepastovūs ir nežinantys, ko nori, stokojantys motyvacijos dirbti“, „Neturi patirties, turėsiu daug į tokį darbuotoją investuoti“ – taip dažnai darbdaviai apibūdina jaunuolius, ieškančius išsvajotos darbo vietos. Nepaisant to, darbdaviai vis dažniau ieško darbuotojų jaunimo tarpe, nes mano, kad jauni darbuotojai yra imlesni, greičiau prisitaiko prie naujovių ir lengviau įsisavina naujas technologijas. Visgi patraukliai prisistatyti darbdaviui ir parodyti savo stiprybes sugeba ne kiekvienas jaunuolis.
Todėl siekiant stiprinti inovatyvaus, norinčio dirbti jaunimo įvaizdį, įgyvendinamas bendras verslo ir viešojo sektoriaus projektas „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“, pagal kurį skelbiamas kūrybinis konkursas „Aš – geriausias“. Jauni asmenys (15–29 m.) kviečiami kurti vaizdo siužetus su kūrybišku originaliu savęs pristatymu darbdaviui. Konkurso prizinis fondas sudaro 2000 eurų. Konkurso nugalėtojas laimės 1400 eurų vertės kelionę dviem į pasirinktą šalį. Konkurso taisykles galima rasti interneto svetainėje www.jaunimogarantijos.lt/konkursas. Be to, puikiai prisistatę jaunuoliai gali sudominti ir realius darbdavius, kadangi atsiųsti filmukai bus skelbiami viešai.
Norintys dalyvauti iki 2017 m. balandžio 1 d. el. p. konkursas@jaunimogarantijos.lt kviečiami atsiųsti 1 min. trukmės vaizdo prisistatymą darbdaviui, kuriame paminėti žodžiai „Jaunimo garantijos“.
Šaltinis www.socmin.lt


KVIEČIAME DALYVAUTI NACIONALINIAME PARAMOS KONKURSE ,,JAUNIMO INICIATYVA“

Gintaro Steponavičiaus paramos fondas, norėdamas paskatinti jaunimo pilietiškumo vystymą, rengia pilietinių projektų konkursą „Jaunimo iniciatyva“. Jo pagrindiniai tikslai – jaunimo iniciatyvų skatinimas regionuose, jaunimo projektų rengėjams suteikti pakankamą metodinę bei materialinę pagalbą šių projektų vykdymui.
Konkurse gali dalyvauti mokinių tarybos, neformalios jaunimo grupės, susibūrimai, pavieniai entuziastai.
Fondui užpildyta paraiška teikiama el. paštu jaunimoiniciatyva2015@gmail.com iki 2016 m. spalio 5 d. 18.00 val.
Paraiškų vertinimo rezultatai bus paskelbti 2016 m. spalio mėn. Konkurso ataskaitinė konferencija bus 2017 m. sausio mėnesį. Konkurso nuostatai, paraiškos forma ir kita aktuali informacija apie konkursą skelbiama https://jaunimoiniciatyva.wordpress.com/category/dokumentainaudingos-nuorodos/

Fondo rekvizitai:
Gintaro Steponavičiaus paramos fondas
Nacionalinio pilietinio projekto ,,Jaunimo iniciatyva''
Projekto vadovė Ieva Sadauskaitė
El. paštas: jaunimoiniciatyva2015@gmail.com
Tel. Nr. +370 627 11 757

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA KVIEČIA ASOCIACIJAS IR VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2016 METAIS

Krašto apsaugos ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas dėl veiklos programų finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų 2016 metais. Kitiems metams yra patvirtintos keturios bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis prioritetinės temos, pateiktas programas atrinks komisija. Programoms įgyvendinti galės būti skiriamas dalinis finansavimas vieneriems metams, o bendra asignavimų suma siekia 330 tūkst. Eurų.
„2016 metais prioritetą teiksime tokioms programoms, kurios skatins karių socialinę integraciją, paramą tarnyboje sužeistiems ir į atsargą išleistiems kariams, taip pat visuomenės švietimui ir patriotiniam ugdymui, savanoriškumo skatinimui“, – sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Kitais metais į dalinį programų finansavimą taip pat galės pretenduoti projektai, skirti įprasminti Lietuvos kariuomenės istorinius įvykius ir pergales. Visa informacija apie asociacijų ir viešųjų įstaigų projektų finansavimą, nuostatai ir formos yra skelbiamos Krašto apsaugos ministerijos interneto puslapyje, adresu:
http://www.kam.lt/lt/veikla_576/bendradarbiavimas_su_asociacijomis/veiklos_programu_finansavimas.html.
Pateiktų programų atitikimą 2016 m. prioritetams ir perspektyvą ugdyti visuomenės valią ginti valstybę vertins komisija, vadovaudamasi Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatais. Paraiškos priimamos Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamente (Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius) iki 2016 m. vasario 29 d. Daugiau informacijos prašome teirautis tel. (8 5) 2 735 685 arba el. paštu: NVOprogramos@kam.lt

MOKSLEIVIAI KVIEČIAMI PRIIMTI VIEŠOJO KALBĖJIMO IŠŠŪKĮ

Sausio 5 d. pradėtas didžiausio Lietuvoje mokinių debatų konkurso „Eurodebatai: viešojo kalbėjimo iššūkis“ įgyvendinimas.  Skaičiuojama, kad šis, Jaunimo Europos komandos (JEK) narių vykdomas projektas, pritrauks iki 150 dalyvių. 9 - 12 klasių jaunuoliai rungsis net 21 šalies mieste ir miestelyje, o geriausi oratoriai susitiks finale Vilniuje.
Pasak konkurso organizatorių, jauni žmonės varžysis ne tik savo gebėjimais viešai kalbėti, bet ir idėjomis, glaudžiai susijusiomis su šiuolaikiniais Europos Sąjungos iššūkiais ir svarbiausiais klausimais dėl imigracijos politikos bei skaitmeninės rinkos galimybių savo mieste.
Šiomis aktualiomis ir opiomis temomis pasisakys ne tik didmiesčių, bet ir mažesnių Lietuvos miestelių, pavyzdžiui, Šilalės, Kuršėnų, Biržų ir kt. mokiniai. Mokinių kalbas klausys ir vertins miestų politikai, savivaldybės atstovai bei visuomenės veikėjai.
Miestų renginių nugalėtojai bus pakviesti dalyvauti viešojo kalbėjimo mokymuose bei varžytis finale Vilniuje kovo pradžioje. Pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti kelione į Briuselį. Be to, geriausiu išrinktas jaunasis oratorius turės progą lipti į  „TEDxVilnius“ sceną, nuo kurios visai Lietuvai galės išsakyti savo mintis.
„Tai, jog pradėjome bendradarbiauti su „TEDxVilnius“ komanda, yra didelis privalumas tiek mums, tiek dalyviams. Vos išgirdus apie galimybę laimėti teisę pasirodyti „TEDx“ formato renginyje, mūsų pašto dėžutės buvo užtvindytos teigiamais atsiliepimais ir geromis emocijomis“, – tikino viena iš projekto organizatorių Aušrinė Diržinskaitė.
TED tai pasaulinė platforma, skirta dalintis įkvepiančiomis idėjomis. „TEDx“ yra programa, skirta nepriklausomiems vietinių renginių organizatoriams, norintiems suburti žmones, kurie trokšta dalyvauti į TED konferencijas panašiuose renginiuose bei tapti TED bendruomenės nariais. „TED“ renginiuose yra kalbėję tokie žmonės kaip Bilas Geitsas ir Stevas Hawkings, kurių pasisakymai yra derinami su „TEDTalks“ vaizdo medžiaga.
Jaunuolius dalyvauti projekte kviečia ir „Humoro klubas“. Anot „Humoro klubo” nario ir vadybininko Pauliaus Ambrazevičiaus, įgūdis kalbėti prieš auditoriją turi būti ugdomas kiekvieno žmogaus, nes tai praverčia įvairiose situacijose.
„Baisu užlipti ant scenos? Tai normalu, net būtų keista, jog žmogus nesijaudintų. O labiausiai su šia baime kovoti padeda - pasiruošimas“, – dalyvius drąsina P. Ambrazevičius. Kuris kartu su kolegomis net paruošė specialiai konkurso dalyviams skirtą vaizdo įrašą https://youtu.be/qtXZpxbJCAA, kuris turėtų padėti apsispręsti dėl dalyvavimo „Eurodebatuose“.
Planuojama, kad debatai vyks vasario 15-19 dienomis. Informacija bus nuolatos atnaujinama www.pazinkeuropa.lt.
Dalyvių registracija vyks iki sausio 15 dienos.
Daugiau informacijos: Roberta Burinskaitė, tel. +370 616 26387, el. p. roberta@eurohouse.lt      
www.pazinkeuropa.lt  informacija

KVIEČIAME TEIKTI ERASMUS+ PARAIŠKAS JAUNIMO SRITYJE 2016 M

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities įgyvendinimą Lietuvoje, informuoja, kad paskelbtas oficialus kvietimas teikti paraiškas 2016 m. Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.
2016 metais paraiškas bus galima teikti 3 kartus. Pirmąjį kartą paraiškos teikiamos iki 2016 m. vasario 2 d. 13.00 val. Šio termino projektų pradžios data: 2016 m. gegužės 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo birželio 1 d.) iki rugsėjo 30 d. Visus paraiškų teikimo terminus 2016 m. rasite čia.
Nacionalinė agentūra priims abiejų tipų paraiškas, skirtas strateginėms partnerystėms: inovacijoms skirtus projektus bei gerosios praktikos mainų projektus. Rekomenduojame paraiškas teikti 1–2 terminui. Dėl lėšų trūkumo trečiasis kvietimas strateginėms partnerystėms gali būti neskelbiamas.
Kviečiame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles. Paraiškų formos, skirtos 2016 m. vasario 2 d. terminui dar nėra paskelbtos.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia.
Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.
Jei turite klausimų, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003.
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros informacija 


SKELBIAMI ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2016 M. KONKURSAI

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-792  „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2015 m. gruodžio 31 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkursus (toliau – Konkursai).
Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso dokumentai:
Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Teikėjo 2016 m. veiklų plano forma (Nuostatų 2 priedas). Teikėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas). Teikėjo gyvenimo aprašymo forma (Nuostatų 4 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 5 priedas). Programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 6 priedas). Teikėjo veiklų ataskaitos forma (Nuostatų 7 priedas).
Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso dokumentai:
Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Teikėjo 2016 m. veiklų plano forma (Nuostatų 2 priedas). Teikėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas). Teikėjo gyvenimo aprašymo forma (Nuostatų 4 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 5 priedas). Programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 6 priedas). Teikėjo veiklų ataskaitos forma (Nuostatų 7 priedas).
Paraiškos teikiamos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 1 d. 16.30 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta  ne vėliau nei 2016 vasario 1 d. (imtinai).
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 16.00 val. el. paštu ir telefonu konsultuoja Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Joana Mikalauskienė, tel. (8 5) 249 7007, el. p. Joana.Mikalauskiene@jrd.lt.

Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursas 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursą. Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-706.
Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunų žmonių verslumą;
• skatinančios socialinę įtrauktį ir pilietiškumą;
• skatinančios jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;
• ugdančios jaunų žmonių socialinius įgūdžius;
• skatinančios vienoje savivaldybėje veikiančių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo iniciatyvų veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, veikiančiomis jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi;
• sudarančios sąlygas jauniems žmonėms kokybiškai praleisti laisvalaikį;
• ugdančios jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant savižudybių prevencijai.
Konkursui paraišką gali teikti:
• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:
• veiklas vykdantiems savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
• vykdantiems veiklas su jaunimo neformaliomis grupėmis (neįregistruotos visuomeninės grupės; ne mažiau kaip du trečdalius jų narių sudaro jauni žmonės);
• skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie bendruomeninių organizacijų bei nevyriausybinių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Konkurso nuostatai, paraiškos forma, pildymo instrukcija skelbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-kyyv.html
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. (8 706) 68134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

Konkurso pristatymas (pagal išankstinę dalyvių registraciją el. paštu laimonas.abarius@visaginas.lt) vyks Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje 2015 m. gruodžio 16 d. nuo 16.00 val.

 
NACIONALINIS PILIETINIŲ PROJEKTŲ KONKURSAS „JAUNIMO INICIATYVA“

Gintaro Steponavičiaus paramos fondas, norėdamas paskatinti jaunimo pilietiškumą rengia pilietinių projektų konkursą „Jaunimo iniciatyva“. Jo pagrindiniai tikslai – jaunimo iniciatyvų skatinimas regionuose, jaunimo projektų rengėjams suteikti pakankamą metodinę bei materialinę pagalbą šių projektų vykdymui.
Konkurse gali dalyvauti vyresnių klasių moksleiviai ir neformalios 14-21 amžiaus jaunimo grupės. Paramos fondas neriboja konkursui pateikiamų projektų krypčių, tačiau planuojamos veiklos turi atitikti Lietuvos jaunimo poreikius, interesus ir įtraukti kuo platesnius jaunimo kiekius.
Kandidatai su savo projektais gali pretenduoti į 500 eurų siekiančią paramą. Ji skirta trumpalaikiams resursams, reikalingiems projekto įgyvendinimui įsigyti. Konkurso atrankos ir projekto vykdymo metu bus teikiama visokeriopa metodinė pagalba aktyviems jaunuoliams, padedant formuluoti projekto tikslus ir išvystyti projekto idėjas.
Paramos gavimo pirmenybė suteikiama projektams, kurie ugdo visuomenės pilietinį ir politinį aktyvumą bei sąmoningumą, pagrįstą atviros demokratinės visuomenės vertybėmis, yra plačiau naudojami savanoriško darbo resursai, papildomas finansavimas iš kitų šaltinių bei yra orientuoti į visą bendruomenę, o ne skirti uždaroms interesų grupėms.

Moksleivių ar neformali jaunimo grupė konkursui turi pateikti projekto paraišką (nuoroda internete https://jaunimoiniciatyva.wordpress.com/category/dokumentainaudingos-nuorodos/ ), spausdintu ir elektroniniu variantu iki 2015 metų gegužės 1 dienos.

Spausdintos paraiškos turi būti siunčiamos Gintaro Steponavičiaus paramos Fondo ,,Jaunimo iniciatyva“ projekto vadovei Ievai Sadauskaitei adresu jaunimoiniciatyva2015@gmail.com , kontaktinis telefonas (8 627) 11757

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2015 metų birželio 1 – gruodžio 1 dienos

Daugiau informacijos apie konkursą - https://jaunimoiniciatyva.wordpress.com/ .

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO JAUNIMO SRITYJE PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2015 METAIS KONKURSAS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2015 metais konkursą. Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-137.
 
Konkurso tikslas – spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, remti projektus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, ypač susijusius su darbiniu užimtumu, konkrečiose vietos bendruomenėse;
• kuriančios švietimo įstaigų, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančių organizacijų ir verslo sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančiais vaikais ir jaunimu gerosios patirties sklaidą ir prevenciją;
• skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunų žmonių darbinio užimtumo kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, siekiant teigiamų pokyčių savivaldybėje jaunimo politikos srityje;
• sudarančios sąlygas jaunimui įgyti darbinės patirties vietos įmonėse;
• vykdančios procesų, susijusių su jaunimu, stebėseną savo savivaldybėje, atsižvelgiant į šio konkurso tikslą;
• motyvuojančios niekur nedirbantį, nesimokantį ar mokymuose nedalyvaujantį jaunimą (NEET) pasinaudoti Jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamomis galimybėmis;
•  kuriomis skatinama pameistrystė, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi.
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:
• veiklas vykdantiems savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 50 000;
• vykdantiems veiklas su jaunimo neformaliomis grupėmis (neįregistruotos visuomeninės grupės, kurių ne mažiau kaip 2 / 3 narių sudaro jauni žmonės);
• skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie vietos bendruomenių bei nevyriausybinių jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo;
• kurių projektams numatomas tęstinumas.

 Konkursui pateikti projektai turi atitikti bent dvi iš šių sąlygų:
• turėti partnerių iš vietos savivaldos institucijų ir / ar privačiojo sektoriaus;
• projektas turi turėti papildomų finansavimo šaltinių;
• projektas turi būti tęstinis.

Konkursui paraišką gali teikti:
Nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
  
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 3000 eurų.
Konkurso nuostatai ir paraiškos forma skelbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-yzy4.html.

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki š. m. balandžio 9 d. (imtinai), adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Aureliją Mineikaitę, tel. Nr. 8 706 68265, el. p. Aurelija.Mineikaite@socmin.lt.

 

 JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2015 METAIS KONKURSAS

Siekdama kuo efektyviau įgyvendinti šiais metais patvirtintą Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo klausimams kaimuose ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti. Projektus konkursui galės teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.
 
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

•skatinančios jaunų žmonių verslumą;

•skatinančios socialinę įtrauktį ir pilietiškumą;

•skatinančios įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;

•ugdančios jaunų žmonių socialinius įgūdžius;

•skatinančios vienoje teritorijoje veikiančių jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo iniciatyvų veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi;

•sudarančios kokybiško jaunų žmonių laisvalaikio sąlygas;

•ugdančios sveikos gyvensenos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant savižudybių prevencijai.
 
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:

•veiklas vykdantiems savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 50 000;

•vykdantiems veiklas su jaunimo neformaliomis grupėmis (neįregistruotos visuomeninės grupės, kurių ne mažiau kaip 2 / 3 narių sudaro jauni žmonės);

•skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie vietos bendruomenių bei nevyriausybinių jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo;

•kurių projektams numatomas tęstinumas.
 
Konkursui paraišką gali teikti:

Jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančios organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (toliau – Pareiškėjas).
 
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
 
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki š. m. balandžio 9 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
 
Konkurso nuostatai ir paraiškos pildymo forma skelbiama http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-7g36.html

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Aureliją Mineikaitę, tel. Nr. 8 706 68265, el. p. Aurelija.Mineikaite@socmin.lt

 

KVIEČIAME DALYVAUTI AKCIJOJE „REZERVUOTA JAUNIMUI“

Rugpjūčio 28 d. startavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojama akcija „Rezervuota jaunimui“, kuria siekiama atskleisti kuo gyvena jaunas žmogus, kokie jo pomėgiai ir poreikiai.
Pagrindinis akcijos tikslas – ne tik skatinti pačius jaunus žmones aktyviai prisidėti prie akcijos, reikšti savo nuomonę ir išrinkti savo mėgstamiausias lankyti vietas visoje Lietuvoje, bet ir identifikuoti, kokiose vietose ir erdvėse dažniausiai lankosi skirtingų amžiaus grupių jauni žmonės.
Apie akciją, jos įgyvendinimo etapus, skaitykite Jaunimo reikalų departamento pranešime: http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas
Daugiau informacijos apie akciją suteiks Milda Petkevičiūtė tel. (8 52) 49 7117, el. paštas  milda.petkeviciute@jrd.lt. Akcijos puslapis: www.rezervuotajaunimui.lt, akcijos Facebook  puslapis: https://www.facebook.com/pages/Rezervuota-jaunimui/605726172879096.

 

JAUNIMO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS UGDYMO PROJEKTŲ KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-267 “Dėl jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ 2014 metų konkurso nuostatų patvirtinimo”, 2014 m. gegužės 16 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ 2014 metų konkursą.
Nuorodos į konkurso dokumentus:
Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ 2014 metų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Veiklų plano forma (Nuostatų 2 priedas). Teikėjo deklaracijos forma(Nuostatų 3 priedas). Formaliųjų kriterijų vertinimo forma (Nuostatų 4 priedas). Turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma(Nuostatų 5 priedas).
Paraiškos turi būti pateiktos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sodų g. 15, LT-01313 Vilnius, iki 2014 m.  birželio 16 d. 16.30 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau nei 2014 m. birželio 16 d. (imtinai).
Konkurso klausimais konsultuoja Departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistas Petras Uksas, tel.: (8 5) 2 461 355, el. p. petras.uksas@jrd.lt

JAUNIMO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS UGDYMO PROJEKTŲ „NUGALĖTI BLOGĮ GERUMU“ FINANSAVIMO 2013 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 11 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-246 ir 2013 m. birželio 14 d. paskelbtą leidinyje „Valstybės žinios“, skelbia Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ finansavimo 2013 metais konkursą.
Paraiškos teikiamos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sodų g. 15, LT-01313 Vilnius, iki 2013 m. liepos 4 d. 15.30 val. arba gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau nei 2013 m. liepos 1 d. (imtinai). Kontaktinis asmuo – Petras Uksas (Tel. Nr. (8 5) 2 461 355,  el. p. petras.uksas@jrd.lt).

Konkurso nuostatai, paraiškos forma, veiklos plano ir deklaracijų formos skelbiamos Jaunimo reikalų departamento interneto puslapyje http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-skelbia-jaunimo-socialines-atsakomybes-ugdymo-projektu-nugaleti-blogi-gerumu-finansavimo-2013-metais-konkursa

 

KVIEČIA JAUNUOSIUS ŽURNALISTUS

Eurodesk Lietuva ir Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“ kviečia 14 – 29 metų jaunus žmones tapti jaunaisiais žurnalistais. Mėgstantys rašyti, fotografuoti, filmuoti, tyrinėti ir kurti kitokiais būdais atras čia savo vietą, galės ne tik daugiau sužinoti apie europines temas ir įgyti žurnalistinio darbo gebėjimų, tačiau ir dalyvauti kompetencijų kėlimo renginiuose, susipažinti su bendraminčiais ir patirties semtis iš profesionalų.
Daugiau informacija apie programą http://www.jtba.lt/naujienos/912 ,
http://www.zinauviska.lt/lt/kas-mes/prisijunk-prie-musu arba www.facebook.com/veiklusjaunimas.

Programos „Veiklus Jaunimas“ informacija

KVIEČIA „SEIMAS GYVAS“

Esi 9-12 klasių moksleivis? Ir dar nesuplanavai Velykų atostogų, o norėtum smagiai ir turiningai praleisti laiką?
Mes Tau siūlome nuostabią galimybę, visą savaitę praleisti Seime su pasirinktu Seimo nariu. Tai bus ne tik išskirtinės atostogos, bet ir proga pamatyti Seimo nario darbą iš arti bei tiesiogiai prie jo prisidėti.
Praktikos metu pasirinktas seimo narys bus Tavo vadovas, su kuriuo dalyvausi komitetų, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, kituose renginiuose ir darbuose. Tai puikus šansas ne tik nuveikti kažką naujo, bet taip pat įgauti darbinės patirties, kadangi pasibaigus praktikai gausi sertifikatą, įrodantį Tavo darbo patirtį. Ir tai dar ne viskas, vienas iš geriausių praktikantų bus apdovanotas, tikrai neeiliniu prizu, kelione į Europos parlamentą Briuselyje. Ir Tu tikrai gali būti juo! Tau reikia tik paskubėti ir užpildyti anketą.
Mes Tau siūlome nuo 2013 m. kovo 25 d. iki 2013 m. kovo 29 d. kompiuterį ir televizorių iškeisti į įspūdžių kupinas atostogas!
Projektą „Moksleivių praktikos savaitė: SEIMAS GYVAI“ koordinuoja Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga.
Išsamesnė informacija ir dalyvio anketa el. svetainėje www.jaunimieciai.lt.

Jaunimo reikalų departamento informacija

DALYVAUK EUROPOS EGZAMINE

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia Jūsų organizaciją dalyvauti jau tradiciniu tapusiame Europos egzamine, kuris vyks 2013 m. gegužės 9 d.
Registracija į šių metų Europos egzaminą jau prasidėjo.
Registracija truks iki 2013 m. gegužės 1 dienos. Elektroninę Europos egzamino registracijos formą galima rasti internete: http://egzaminas.pazinkeuropa.lt/organizacijoms/registruotis
Informaciją apie projekto eigą ir etapus rasite spustelėję šią nuorodą: http://www.pazinkeuropa.lt/europos-egzaminas/europos-egzaminas-2013-taisykles-ir-eiga-475
„Europos egzaminą“ organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto partneriai – LR Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijos, Europe Direct informacijos centrai, Jaunimo Europos komanda, Ugdymo plėtotės centras ir viešosios bibliotekos. Informaciniai projekto partneriai – LRT ir 15 min.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KONKURSAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia programų konkursus nevyriausybinėms organizacijoms.

Regioninių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse, projektų finansavimo 2013 m. konkursas.
Programos aprašas ir paraiškos forma.
Paraiškas ir kitus būtinus dokumentus prašome pateikti iki 2013 m. balandžio 5 d. (imtinai) adresu: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Regioninių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse, projektų finansavimo konkursui. A. Vivulskio g. 11, 105 kab., 03610 Vilnius
Papildoma informacija teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinete arba telefonu (8 5) 266 8173.

Bendruomenių organizacijų projektų, skirtų šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti finansavimo 2013 metais konkursas.
Paraiškas ir kitus būtinus dokumentus prašome pateikti iki 2013 m. kovo 22 d. (imtinai) adresu:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Bendruomenių organizacijų projektų, skirtų šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti finansavimo konkursui. A. Vivulskio g. 11, 105 kab., 03610 Vilnius.
Bendruomenių organizacijų projektų, skirtų šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti finansavimo konkurso organizavimo nuostatus ir paraiškos formą galima rasti čia arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje www.socmin.lt skiltyje „Konkursai“. Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinete arba telefonu (8 5) 266 8173.

Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2013 metais atrankos konkursas.
Paraiškas ir kitus būtinus dokumentus prašome pateikti iki 2013 m. kovo 22 d. (imtinai) adresu:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2013 metais atrankos konkursui. A. Vivulskio g. 11, 105 kab. 03610 Vilnius
Programos aprašas ir paraiškos forma. Papildoma informacija teikiama ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje telefonu: (8-5) 266 8133.

Bendruomeninių organizacijų asocijuotų struktūrų projektų finansavimo 2013 m. konkursas.
Paraiškas ir kitus būtinus dokumentus prašome pateikti iki 2013 m. balandžio 5 d. (imtinai) adresu: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Bendruomeninių organizacijų asocijuotų struktūrų projektų finansavimo konkursui A. Vivulskio g. 11, 105 kab., 03610 Vilnius.
Konkurso organizavimo nuostatus ir paraiškos formą rasite čia arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapio www.socmin.lt skiltyje „Konkursai“. Papildoma informacija teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinete arba telefonu (8 5) 266 8173.

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PROJEKTŲ KONKURSAS

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skelbia 2013 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas.
Paraiškos priimamos iki 2013 m. kovo 20 d., 17 val.
Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:
renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;
leidybai: šviečiamiesiems, pažintiniams - informaciniams, moksliniams - informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.
Programos aprašas ir paraiškų formos skelbiamos Kultūros paveldo departamento interneto svetainėje http://www.kpd.lt/

  ĮVYKO „APSKRITOJO STALO“ NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d. Visagino kūrybos namuose įvyko Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narių visuotinis susirinkimas. Dalyvavo 9 asociacijos, posėdžiui pirmininkavo „Apskritojo stalo“ viceprezidentas Andrejus Žutikovas.
Posėdžio dalyviai aptarė pastarųjų metų „Apskritojo stalo“ veiklą. Atsižvelgiant į kai kurių organizacijų narių nepakankamą motyvaciją dalyvauti „Apskritojo stalo“ veikloje, svarstytas pačios asociacijos veiklos tikslingumas: sustabdyti veiklą ar tęsti ją, kokybiškai atnaujinant. Bendru sutarimu nuspręsta „Apskritojo stalo“ veiklą vykdyti.
Renkant asociacijos prezidentą, pasiūlyta vienintelė Donato Kotovo, atstovaujančio Lietuvos socialdemokratinio jaunimo Visagino skyriui, kandidatūra. Balsavimo metu (6 balsai – už, 3 – susilaikę, 0 – prieš) jis išrinktas „Apskritojo stalo“ prezidentu.
Kovo 13 d. numatomi asociacijos vykdomojo organo – valdybos – rinkimai. 

 

 

 

 

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS SKELBIA 2013 METŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ KONKURSUS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 21 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-76 ir 2013 m. vasario 27 d. paskelbtu leidinyje „Valstybės žinios“, skelbia 2013 metų lėšomis finansuojamų programų konkursus jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms:

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2013 metais konkursas.
Kontaktinis asmuo – Ramunė Rinkūnienė (tel. Nr. (8 5) 246 1675, el. p. ramune.rinkuniene@jrd.lt).


Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2013 metais konkursas.
Kontaktinis asmuo – Ramunė Rinkūnienė (tel. Nr. (8 5) 246 1675, el. p. ramune.rinkuniene@jrd.lt).
 

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2013 metais konkursas.
Kontaktinis asmuo – Milisenta Misevičiūtė (tel. Nr. (8 5) 246 1355, el. p. milisenta.miseviciute@jrd.lt).

Paraiškos turi būti pateiktos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sodų g. 15, LT-01313 Vilnius, iki 2013 m. kovo 20 d. 15.30 val. arba gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau nei 2012 kovo 20 d.Papildomą informaciją teikia bei paraiškų rengimo / pateikimo klausimais taip pat konsultuoja jaunimo reikalų koordinatorius Laimondas Abarius, el. p. laimondas.abarius@visaginas.lt

 

VISAGINAS IŠSIRINKO ATSTOVĄ Į LIETUVOS MOKINIŲ PARLAMENTĄ

Gruodžio 3 d. Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje vyko Lietuvos mokinių parlamento (LMP) Visagino miesto II turas, kuriame dėl galimybės patekti į Lietuvos mokinių parlamentą varžėsi miesto mokyklose išrinkti atstovai.
Priminsime, kad miesto švietimo įstaigose rinkimai vyko lapkričio 16–21 dienomis. Gaila, kad šių metų rinkiminėje kampanijoje dalyvavo tik trijų ugdymo įstaigų mokiniai: „Verdenės“ ir „Atgimimo“ gimnazijų bei „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos. Artiomas Bendelstonas atstovavo „Atgimimo“ gimnazijai, Vaidas Medeišis – „Verdenės“ gimnazijai, o Valentina Šapka buvo išrinkta „Gerosios vilties“ vidurinėje mokykloje.


Po valandą trukusių rinkiminių debatų ir slapto balsavimo Visagino savivaldybės atstove į Lietuvos mokinių parlamentą dvejų metų laikotarpiui išrinkta „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos 10b klasės mokinė Valentina Šapka, pakeisianti kadenciją baigiančią 2010 m. rudenį išrinktą „Verdenės“ gimnazijos abiturientę Gintarę Vikanytę.

 

 

 

 

 POLICIJA KVIEČIA DALYVAUTI KONKURSE IR FILMUOTI KELIŲ CHULIGANUS

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kelių policijos tarnyba kviečia gyventojus dalyvauti konkurse „Užfiksuok kelių eismo taisyklių pažeidėją“.
Konkursas vyksta 2012 m. lapkričio – 2013 m.
sausio mėnesiais. Informaciją teikti gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, kurie ne tik deklaruoja, bet ir patys vykdo saugaus elgesio kelyje reikalavimus. Konkurse negali dalyvauti policijos sistemos darbuotojai.
Vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuotas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, keliantis grėsmę eismo saugumui, chuliganiško vairavimo atvejai, pateikiami per policijos elektroninių paslaugų portalą www.epolicija.lt . Dalyviai, teikdami filmuotą medžiagą, nurodo užfiksuoto pažeidimo datą, laiką, vietą, taip pat privalo įrašyti žodį „konkursui“.
Konkursui gali būti pateikta tik vaizdo medžiaga, kuri turi būti kokybiška (rinkmenos dydis ne didesnis kaip 10 Mb), trumpai aprašyta, kad būtų galima konstatuoti Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Vaizdo medžiagos siuntėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, amžių, kontaktinius duomenis.
Nebus vertinama vaizdo medžiaga, užfiksuota ne Lietuvoje, persisiųsta iš interneto, varžybų, kitų renginių metu, taip pat uždarose ir privačiose valdose užfiksuoti pažeidimai, specialiųjų transporto priemonių vairuotojų veiksmai, automobilių sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimai prie prekybos centrų, parduotuvių, įstaigų, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Nebus vertinama ta informacija, kurių autoriai per konkurso laikotarpį buvo nubausti už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vaizdo fiksatoriais, dar 5 geriausią medžiagą atsiuntę dalyviai gaus policijos generalinio komisaro diplomus ir policijos suvenyrų.
Daugiau informacijos rasite pridedamuose konkurso nuostatuose.

Policijos departamento informacija

GRAFITŲ KONKURSAS

Visagino kūrybos namų Jaunimo užimtumo centras 2012 m. spalio 15- 30 d.
organizuoja konkursą „MANO STILIUS - GRAFFITI“. Daugiau informacijos skaitykite konkurso nuostatuose arba teiraukitės el. paštu  elena@vvkn.lt.

 

Visagino kūrybos namų informacija

 

 JRD SKELBIA SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS UGDYMO PROJEKTŲ „NUGALĖTI BLOGĮ GERUMU“ FINANSAVIMO 2012 METAIS ATRANKOS KONKURSĄ

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- Departamentas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 dienos įsakymu Nr. A1-40 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Departamentas įgyvendina 3.2 programos „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ 1.1.2.3. priemonę „skatinti jaunimo socialinę atsakomybę, remiant projektus, skirtus tėvystės įgūdžių formavimui ir pozityvių auklėjimo metodų sklaidai šeimoje“, skelbia Socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ finansavimo 2012 metais atrankos konkursą.
Konkurso tikslas – skatinti jaunimo socialinę atsakomybę, remiant projektus, skirtus tėvystės įgūdžių formavimui ir pozityvių auklėjimo metodų sklaidai šeimoje. Paraiškos turi būti pateiktos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sodų g. 15, LT-01313 Vilnius, iki 2012 m. liepos 4 d. 11.00 val. arba gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2012 liepos 4 d. (imtinai).
Socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ finansavimo 2012 metais atrankos konkurso dokumentai: nuostatai, paraiškadeklaracija,  veiklos planas.
Paraiškų teikimo klausimais informacija teikiama tel. nr. (8 – 5) 2 461 355.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, ketinančias dalyvauti konkurse, kviečiame kreiptis į savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorių L. Abarių, el. paštu jaunimo.taryba@visaginas.lt , tel. 8 601 45250.

 JRD SKELBIA KONKURSĄ „AŠ NORIU PRISIDĖTI PRIE JAUNIMO POLITIKOS PAŽINIMO“

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) š. m. liepos 12-15 d. dalyvaus Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime, kuris įvyks Prienų rajone, Visuomenės harmonizavimo parke. Tai pirmas Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas nepriklausomos Lietuvos istorijoje.
Departamentas šio renginio dalyviams organizuos Protų mūšius jaunimo politikos tema. Klausimai gali būti orientuoti į visas LRS Jaunimo politikos pagrindų įstatyme numatytas jaunimo politikos įgyvendinimo sritis: pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo; švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo; neformaliojo ugdymo; darbo ir užimtumo; apsirūpinimo būstu; laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros; socialinės ir sveikatos apsaugos; sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto; narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos; nusikalstamumo prevencijos.
Protų mūšiuose dalyvauti galės tie, kurie tik norės išbandyti savo jėgas ir pademonstruoti savo žinias jaunimo politikos srityje.
Šia proga, JRD skelbia konkursą tema „Aš noriu prisidėti prie jaunimo politikos pažinimo“. Norėdamas dalyvauti konkurse tu turi:
•sugalvoti 10 klausimų, susijusių su jaunimo politikos tema pagal išvardintas sritis;
•prie sugalvotų klausimų parašyti jų atsakymus;
•išsiųsti klausimus - atsakymus nurodytu el. paštu su žyma: konkursui: „Aš noriu prisidėti prie jaunimo politikos pažinimo".
Protų mūšio klausimus su atsakymais siųsti Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistei Editai Matulevičiūtei, el. paštu edita.matuleviciute@jrd.lt iki š. m. liepos 5 d. 17.00 val.
Penki geriausi konkurso autoriai bus apdovanoti, o jų klausimai bus įtraukti į Departamento organizuojamą Protų mūšį.

JRD informacija

PRASIDĖJO MOKYKLŲ REGISTRACIJA „EUROPOS EGZAMINUI“

2012 m. gegužės 9-ąją Lietuvoje vyks tradiciniu tapęs konkursas „Europos egzaminas“. Pernai iššūkį dalyvauti konkurse priėmė net 20 tūkst. mokinių iš daugiau nei 400 šalies mokyklų. Kviečiame mokytojus pasinaudoti galimybe įdomiai paminėti Europos dieną ir patikrinti savo moksleivių žinias apie Europos Sąjungą.
Projekto organizatoriai suteikia visą egzaminui rengti reikiamą medžiagą, tačiau tam, kad „Europos egzaminas“ pasiektų konkrečią mokyklą ir klasę, būtina asmeninė mokytojų iniciatyva. Pagrindinis prizas - pažintinė kelionė į Briuselį – yra skiriama ne tik laimėjusiems mokiniams, bet ir jų mokytojams.
Šiais metais skelbiami du konkursai mokytojams - „Idėja pamokai apie Europą“ ir „Geriausias klausimas apie Europą“, kuriuose galima laimėti įdomių ir vertingų prizų.
Daugiau informacijos apie egzaminą ir registracijos formą rasite internete http://ec.europa.eu/lietuva/mokytojui/europos_egzaminas/index_lt.htm  

JTBA informacija

 

 „KALBA.LT“ KONSULTUOJA NORINČIUS NEMOKAMAI STUDIJUOTI UŽSIENYJE

„Studijų užsienyje pasirinkimas - atsakingas ir laiko reikalaujantis uždavinys. Reikia apsispręsti ne tik dėl studijų krypties pasirinkimo, bet ir išsirinkti šalį, kurioje norite studijuoti bei tinkamą universitetą, išsiaiškinti studijų finansavimo galimybes, gyvenimo sąlygas, kultūrinius šalies ypatumus ir daug kitų klausimų. Rekomenduočiau visiems moksleiviams prieš priimant sprendimą, į kurį užsienio universitetą stoti, kuo detaliau išsiaiškinti savo galimybes bei sąlygas konkrečiame universitete“ – kviečia „Kalba.lt“ generalinis direktorius R. Jurkėnas.
Besidominčius nemokamų bakalauro ir magistro studijų galimybėmis užsienyje kviečiame apsilankyti interneto svetainėje
http://www.studijosuzsienyje.lt/ .

Kalba.Lt studijos informacija

 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „MOKYMASIS – GYVENIMUI, DARBAS – AUGIMUI“

Jei esi fotografas ar menininkas, naudojantis fotografiją kaip priemonę, siųsk savo darbus šiam apdovanojimui gauti. Tema – „Mokymasis – gyvenimui, darbas – augimui“. Nugalėtoją rinks tarptautinė vertinimo komisija.
Darbus teikti galima iki 2012 m. balandžio 11 d.
Daugiau informacijos apie techninius reikalavimus bei paraiškos forma čia.

Eurodesk Lietuva informacija

KVIEČIA „MOKOMASIS EUROPOS PARLAMENTAS“

Viešoji įstaiga „Europos namai“ kviečia jaunuolius ir merginas registruotis į 2012 m. vasario 11-12 d. vyksiančius „Mokomojo Europos Parlamento“ komitetų pirmininkų mokymus Vilniuje. Pretendentai užpildo anketą ir siunčia ją el. paštu: mep@eurohouse.lt. Laiško pavadinime būtina nurodyti „Registracija į komitetų pirmininkų mokymus“.
Kiekviena registracija bus patvirtinama el. paštu. Dalyvių skaičius ribotas, kilus klausimams konsultuoja projekto koordinatorė Roberta Burinskaitė el. paštu mep@eurohouse.lt arba  telefonu 8 652 50280.
Daugiau informacijos rasite čia.

VšĮ „Europos namai“ informacija

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO INFORMACIJA

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2012 metais, Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2012 metais, Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2012 metais, Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2012 metais konkursus.
Paraiškos teikiamos Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sodų g. 15, LT-01313 Vilnius, iki 2012 m. sausio 30 d. 13 val. arba siunčiama registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2012 sausio 30 d. (imtinai). Daugiau informacijos rasite čia.

KVIEČIA „SPECIALYBIŲ MUGĖ“

Tarptautinė organizacija FOX part of „Dream Foundation“ kviečia 9-12 klasių mokinius dalyvauti „Specialybių mugėje“, kuri vyks sausio 20 d. Sedulinos vidurinėje mokykloje. Mugės pradžia 13.00 val.
Renginio metu įvairių populiarių profesijų atstovai pristatys mokiniams pasirinktos profesijos ypatumus, o studentai papasakos apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, šiuolaikines studentų mokymosi ir gyvenimo sąlygas bei karjeros galimybes baigus studijas. 
Daugiau informacijos apie „Specialybių mugę“ rasite čia. 

 NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI KVIEČIAMI DALYVAUTI INFORMACINIUOSE SEMINARUOSE

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia į informacinius seminarus, skirtus šiais metais paraiškas teikusių bei ketinantiems teikti nacionalinių jaunimo organizacijų ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų (apskritųjų stalų) vadovams ir programų vadovams, finansininkams.
Informacinių seminarų tikslas – aptarti 2011 metų jaunimo organizacijų veiklos rezultatus, 2012 metų jaunimo politikos gaires bei keliamus kokybinius reikalavimus paraiškoms, kurios teikiamos Departamento programų finansavimo konkursams, naująjį neformaliojo ugdymo finansavimo modelį.
Seminaruose dalyvaus Departamento, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro atstovai.
Susitikimas vyks gruodžio 20 d., 10 val., viešbutyje Domus Maria, Aušros Vartų g. 12, Vilnius. Preliminari seminaro pabaiga 16 val. Daugiau informacijos apie planuojamą renginį rasite internete
http://www.jrd.lt/go.php/lit/Nacionaliniu_ir_regioniniu_jaunimo_organ/2248

 LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2012 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondą (toliau – Fondas) Lietuvoje, skelbia Fondo lėšomis 2012 metais finansuojamų projektų konkursą.
Konkursas skirtas:
1. jaunimo mainams ir projektams (mokymai, seminarai), kuriais jaunimo politiką įgyvendinančios ir su jaunimu dirbančios organizacijos skatinamos keistis gerąja patirtimi ir ją skleisti (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr. 1- 1 formatas);
2. kitiems projektams (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr. 2- 2 formatas):
2.1. projektai, kuriuos rengia ir įgyvendina organizacijos, skatinančios Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainus ir kitas iniciatyvas;
2.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo renginiai, susitikimai ir kitos iniciatyvos;
2.3. informaciniai projektai, kuriais siekiama skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kultūrinį bendradarbiavimą, pakantumą, geresnį tarpusavio supratimą ir pažinimą;
2.4. publikacijos, kuriomis siekiama suartinti lietuvių ir lenkų tautas.
Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios  ne pelno siekiančios švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Projekto dalyviai turi būti 13 – 30 metų amžiaus.
Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra.
Skelbiami šie konkurso prioritetai:
1. tarpkultūrinio ir tarpetninio dialogo skatinimas;
2. mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas;
3. veiklų, skatinančių kartų solidarumą, sklaida;
4. vietos bendruomenių įtraukimas į veiklas, skatinančias Lietuvos ir Lenkijos tautų draugystę ir tarpusavio supratimą.
Konkurso nuostatai ir paraiškos formos skelbiamos Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje http://www.jrd.lt/go.php/lit/Skelbiamas_Lietuvos_ir_Lenkijos_jaunimo_/2243
Paraiškos teikiamos iki 2012 m. sausio 31 dienos 15.15 val. Paštu galima išsiųsti iki 2012 m. sausio 24 d.

Jaunimo reikalų departamento informacija

ATLANTO SUTARTIES LIETUVOS BENDRIJOS IR GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS STOVYKLA

Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrija (toliau – LATA) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (toliau – LKA) pristato unikalią stovyklą vyresniųjų klasių (10-12 kl.) mokiniams, kuri vyks lapkričio 2–4 d. Lietuvos karo akademijoje, Vilniuje.
Renginio metu atrinkti dalyviai susipažins su akademijos kariūnų kasdienybe: perrengti kamufliažinėmis uniformomis, dalyvaus fizinės ištvermės reikalaujančiose rungtyse, taktinėse pratybose, mokysis individualių kario įgūdžių, psichofizinio rengimo,  nebylių valdymo signalų, klausysis specialių paskaitų apie Lietuvos kariuomenės ginkluotę ir LKA veiklą, susipažins su atranka   studijuoti Lietuvos karo akademijoje. Taigi visas tris dienas moksleiviai gyvens griežtu akademijos režimu, rytus pradėdami mankšta ir kariškais pusryčiais, o lengviau atsikvėpdami tik vakarais, kada dalyvių lauks pokalbiai prie arbatos su kariūnais ir jų dėstytojais.
Šia nemokama stovykla organizatoriai siekia ugdyti pilietinę valią ginti valstybę, kelti jaunimo sąmoningumą krašto apsaugos klausimais, skatinti moksleivius apsvarstyti galimybę sieti savo ateitį su profesionalaus kario tarnyba ir nepamiršti patriotizmo.
Į stovyklą bus pakviesta 20 motyvuotų  ir aktyvių 10–12  klasių mokinių, kurie iki š. m. spalio 27 d. (imtinai) užsiregistruos el. paštu jaunimasirkrastoapsauga@gmail.com, nurodydami savo vardą, pavardę, mokyklą, klasę, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą bei penkiais sakiniais pagrįs, kodėl būtent  jie turi būti pakviesti dalyvauti stovykloje. Dalyviai bus atrenkami atsižvelgiant į jų motyvaciją.
Daugiau informacijos apie stovyklą suteiks LATA atstovas Martynas Jonavičius, el. p. marcius92@gmail.com; tel. 8 654 63 934.

VISAGINO JAUNIMO 2011 METŲ NOMINACIJOS

Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia savivaldybėje veikiančias įstaigas, įmones, organizacijas teikti pretendentus į 2011 metų jaunimo nominacijas.
Užpildytos anketos (nominacijų konkurso nuostatai ir anketos forma) iki spalio 12 d. siunčiamos el. paštu jaunimas@visaginas.lt arba pristatomos į Visagino savivaldybės administracijos gyventojų prašymų priėmimo langelį (Parko g. 14, 109 kab.), arba Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (Parko g. 14, 215 kab.).
Papildoma informacija teikiama el. paštu jaunimas@visaginas.lt  ir tel. 8 386 34 476 (kviesti Laimondą Abarių).


KURK TRUMPAMETRAŽIUS FILMUS FESTIVALIUI „AŠ + MIESTAS = KINAS 2011“

Panevėžio kino centras „Garsas“ septintą kartą kviečia visus kino meno mylėtojus pažvelgti į miestą pro kino kameros objektyvą bei kurti savo trumpametražius filmus apie tai, kas mus supa ir kuo mes gyvename.
Festivalyje gali dalyvauti visi norintys. Vienas autorius ar autorių grupė gali pateikti vieną filmą. Juos vertins ir į festivalio programą atrinks kompetentinga kino profesionalų komisija. Organizatoriams filmus reikia atsiųsti DVD formatu iki 2011 m. rugpjūčio 22 d. Geriausių filmų autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais, kurių fondas siekia net 2 500 Lt. Dalyvių filmai bus nemokamai parodyti festivalio „AŠ + MIESTAS = KINAS“ renginyje rugsėjo 4 d., sekmadienį, 15.00 val.
Koks filmas gali tapti konkurso nugalėtoju? Jis turėtų trukti ne ilgiau kaip 5 minutes (įskaitant titrus). Vertinant darbus daugiausiai dėmesio bus skiriama filmo idėjos originalumui, filmo meniniam apipavidalinimui bei techninei kokybei.
Dalyviai turi galimybę pretenduoti ir į specialias nominacijas, kurias įsteigė festivalio rėmėjai. „Aukštaitijos radijas“ pristato nominaciją „Už gerą garsą vaizde“, taip pat specialius prizus geriausių darbų dalyviams skirs „KTV Plius“ televizija ir dienraštis „Panevėžio balsas“.
Dalyvio anketą ir daugiau informacijos apie festivalį rasite interneto svetainėje
www.garsas.lt. Nepraleisk progos dalyvauti konkurse, nes tavęs laukia neįtikėtinos saviraiškos galimybės!

Eurodesk Lietuva informacija

SKELBIAMAS NVO – VERSLO PARTNERYSČIŲ RĖMIMO KONKURSAS

Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje (toliau – JTVP) skelbia konkursą NVO – verslo bendrų iniciatyvų diegti ĮSA sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimui.
JTVP vykdo Europos Socialinio fondo finansuojamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“, SFMIS Nr. VP1-1.1-SADM-03-V-02-001, NVO – verslo bendrų iniciatyvų diegti ĮSA sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimą konkurso būdu. Verslo – NVO bendrų iniciatyvų tikslas – skatinti verslo ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę abipusiai naudingose srityse įgyvendinant įmonių socialinės atsakomybės principus (iniciatyvos perkamos šiose srityse: aplinkosauga, darbo santykiai, žmogaus teisės, verslo skaidrumas, antikorupcija, verslo integravimas į visuomenę, verslo pilietiškumo ir savanorystės skatinimas).
Konkurso dalyviams rekomenduojama registruotis ir siųsti klausimus faksu (8 5) 210 74 01 arba elektroniniu paštu ieva.labanauskiene@undp.org. Papildoma informacija, susijusi su šiuo konkursu, bus siunčiama tik registruotiems dalyviams ir skelbiama interneto svetainėje www.undp.lt.
Daugiau informacijos http://www.undp.lt/index.php?page=alias-22&hl=lt_LT

Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje informacija

JAUNŲJŲ TALENTŲ“ KONKURSAS

Jau devintus metus MAXIMA remia talentingiausius šalies moksleivius mokslo, muzikos, sporto, meno ir kūrybos bei visuomeniškumo srityse. Kaip ir kasmet, šiemet konkurso nugalėtojai visus mokslo metus gaus mėnesines 500 ir 250 litų stipendijas.
„Jaunųjų talentų“ konkursą per devynerius metus laimėjo daugelis šiandien ne tik Lietuvoje žinomų  jaunuolių. „Labai svarbu gauti tokią paskatą, kaip įrodymą, kad kažkam rūpi ką tu darai ir kiek nuveikei“, - sakė Eurovizijos scenoje šiemet pasirodžiusi Evelina Sašenko, kuri „Jaunųjų talentų“ konkursą laimėjo besimokydama vienuoliktoje klasėje.
MAXIMA LT generalinis direktorius Gintaras Jasinskas ragina mokytojus ir tėvelius padrąsinti vaikus, turinčius gabumų, dalyvauti „Jaunųjų talentų“ konkurse. „Talentingiems vaikams dažnai pritrūksta pasitikėjimo savimi, o mūsų rengiamas konkursas galėtų tapti pirmuoju žingsniu pripažinimo link“, - sakė  UAB MAXIMA LT generalinis direktorius Gintaras Jasinskas. Kad toks konkursas yra galimybė jauniems žmonėms išmėginti save pripažįsta ir švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. „Tai puiki proga jauniems žmonėms išmėginti save, pasitikrinti savo svajonių kompasą ir kartu gauti neblogą paspirtį tiek svajonių įgyvendinimui, tiek suprasti, kad gali būti pastebėtas ir įvertintas“, – sako jis.
Konkurso „Jaunieji talentai“ nugalėtojus renka kompetentinga vertinimo komisija, kurią sudaro bendrovės MAXIMA atstovai ir konkurso partneriai – ekspertai iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos radijo ir televizijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo. Laimėtojai atrenkami ne tik pagal moksleivių pasiektus rezultatus konkrečioje srityje, bet ir pagal bendrą pažangumą.
Šiemet stipendijos bus skirtos 20 gabiausių Lietuvos moksleivių – 5 moksleiviai, po vieną kiekvienoje srityje, bus apdovanoti pagrindinėmis stipendijomis, 15 moksleivių – skatinamosiomis. Pagrindinė mokslo metus kas mėnesį mokama stipendija siekia 500 Lt, skatinamoji – 250 Lt. Paraiškas dalyvauti konkurse moksleiviai gali siųsti iki liepos 5 d. Visa informacija apie konkurso taisykles skelbiama interneto puslapyje
www.maxima.lt.

Jaunimo reikalų departamento informacija

DALYVAUK PROJEKTE „MOKSLEIVIAI – Į VYRIAUSYBĘ“

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bendradarbiaudama su Nacionaline moksleivių akademija, Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos mokinių parlamentu, jau trečius metus iš eilės kviečia baigiamųjų klasių moksleivius dalyvauti projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę“.
Rugpjūčio 22–26 dienomis moksleiviai atliks praktiką pasirinktoje ministerijoje arba Ministro Pirmininko tarnyboje. Taigi dalis moksleivių turės galimybę praktikuotis ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM).
Visi praktikos dalyviai iš arti susipažins su Vyriausybės, valstybės institucijų ir politikų kasdieniu darbu, galės stebėti Vyriausybės posėdžius, dalyvauti įvairiuose susitikimuose.
Projektu „Moksleiviai – į Vyriausybę“ siekiama skatinti jaunimą dalyvauti šalies valdymo procesuose, prisidėti prie pilietinės visuomenės formavimo, domėtis valstybės institucijų veikla ir priimamais sprendimais.
Projekte kviečiami dalyvauti baigiamųjų (šiemet baigę 11–12 klases arba 3–4 gimnazijos klasę) klasių moksleiviai. Visi norintys atlikti savaitės praktiką iki liepos 18 d. turi užpildyti dalyvio anketą. Rugpjūčio 1 d. bus paskelbti 30 laimingųjų, kuriuos paskelbs atrankos komisija, sudaryta iš projekto organizatorių ir projekto partnerių, pirmininkaujama praėjusių metų projekto dalyvės Karolinos Andrijauskaitės.
Pernai SADM praktiką atliko tuometinės absolventės Viktorija Linkevičiūtė iš Kauno ir abiturientė Marija Šaraitė iš Utenos.
Kviečiame moksleivius iš visos Lietuvos aktyviai dalyvauti ir šiemet!
Dalyvio anketą ir daugiau informacijos apie projektą „Moksleiviai – į Vyriausybę“ ir dalyvių atranką galima rasti projekto svetainėje www.moksleiviaivyriausybeje.lt.
 
SADM Ryšių su visuomene skyriaus informacija

ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2011 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

Nuostatai

 

 

 

 

SKELBIAMAS JAUNIMO VERSLUMO UGDYMO IR SKATINIMO PROJEKTŲ KONKURSAS 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2011 metais konkursą. Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skatinančius jaunimo užimtumą (ypač vasaros metu), kuriuo ugdomi tiek praktiniai įgūdžiai savo jėgomis kurti produktus arba paslaugas, tiek gebėjimai juos realizuoti rinkoje. Projektų finansavimui konkurso būdu planuojama skirti 45 tūkst. litų. Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 7,5 tūkst. litų Konkurso nuostatus galima rasti Departamento internetiniame puslapyje http://www.jrd.lt./

 

 

 

KVIETIMAS KONKURSUI

WHAT DO YOU KNOW ABOUT YOUR COUNTRY


Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) kviečia moksleivius dalyvauti Baltijos šalių konkurse „What do you know about your country“. Tai 3-jų etapų konkursas, vykstantis Baltijos šalyse gruodžio 6 – kovo 25 dienomis. Jo esmė – skatinti Lietuvos moksleivius domėtis Lietuvos istorijos, politikos, ekonomikos ir kultūros aktualijomis, bei šias žinias panaudoti kūrybiškiausiais būdais. Įvairių užduočių metu 9-12 klasių moksleiviai patikrins savo žinias ir kovos dėl pagrindinio prizo – 3-jų dienų išvykos į Latviją kartu su Latvijos ir Estijos moksleiviais. 10 geriausių komandų laukia kiti prizai.
Svarbiausia:
1.Komanda,  sudaryta iš penkių mokinių (9-12 klasių) ir juos lydinčio mokytojo, turi užsiregistruoti internetinėje svetainėje http://whatdoyouknow.eu/. Vėliau ji dalyvaus  3 etapų konkurse, kuriame turės atlikti testines ir kūrybines užduotis.
2.Pirmasis turas,  kurį praeis 20 geriausių komandų, vyks internetu, todėl labai svarbu užtikrinti jo prieigą  komandai mokykloje.
Projekto idėja gimė Latvijoje 2009 metais. Jis sulaukė didelio susidomėjimo -  norą dalyvauti pareiškė  200 moksleivių  iš visos Latvijos. Paskatinti sėkmės projekto iniciatoriai nusprendė šiemet projektą vykdyti visose Baltijos šalyse, siekdami jas suvienyti ir priminti pasauliui, jog ne tik buvome, bet ir esame vieningi iki šių dienų. Šią žiemą, Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS)  pasiryžo bendradarbiauti projektą įgyvendinant ir Lietuvoje.
Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) – savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė organizacija, vienijanti mokinius — savo narius bendroms iniciatyvoms bei problemų sprendimui. Lietuvos moksleivių sąjungos vizija yra vienyti ir visapusiškai atstovauti saugius, pilietiškus, nepriklausomus nuo socialinės aplinkos, aktyviai dalyvaujančius visuomenės gyvenime, vientisos žinių ir ekonomikos visuomenės dalyvius,  kūrybingus ir savarankiškus mokinius.

Kvietimas

VISAGINO JAUNIMO LOGOTIPO KONKURSO NUOSTATAI

Nuostatai

JRD SKELBIA INSTITUCINIO FINANSAVIMO 2011 METAIS KONKURSUS  

JRD skelbia institucinio finansavimo 2011 metais konkursus

 

 

 

 

 

IGNALINOS AE REGIONO PLĖTROS TARYBA SKELBIA KONKURSUS REGIONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ, JAUNIMO ORGANIZACIJŲ IR VIETINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMUI

Paraiškos priimamos nuo 2010 m. gruodžio 15 d. iki 2011 m. sausio 17 d. Ignalinos AE regiono plėtros agentūroje (Ateities g. 23, Ignalina).

Informaciniai seminarai  projektų rengimo klausimais vyks tokiu grafiku: 

SAVĘS PAŽINIMAS PER TEATRĄ IR ŠOKĮ - JAUNIMO MAINUOSE OLANDIJOJE „EU(TH) IN MOVEMENT“

2010 m. rugpjūčio 3-14 d. Olandijoje, Ommen mieste, pagal programą „Veiklus jaunimas“ vyks jaunimo mainai „EU(th) in Movement“, kuriuos organizuoja neformali jaunimo grupė „Global Flow“. Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (KJOSAS), kartu su organizacijomis iš Italijos („YMCA Italy“), Graikijos („Global Soma“), Vengrijos („Egyesek Youth Association“) ir Rumunijos („Synergy Iasi Romania“), yra šio projekto partneriai.
Šiuose jaunimo mainuose dalyvaus jaunimas nuo 18 iki 25 metų iš Olandijos, Lietuvos, Graikijos, Italijos, Vengrijos ir Rumunijos – po 5 dalyvius iš kiekvienos. Pastarieji nebūtinai turi turėti patirties šokio ar teatro srityse – svarbiausia yra susidomėjimas šiais menais bei noras dalyvauti.
Organizatoriai padengs visas apgyvendinimo ir maitinimo bei 70 % kelionės išlaidų. Dalyvio mokestis – 75 eurai asmeniui.
Išsamesnį projekto aprašą bei dalyvio anketą anglų kalba rasite interneto puslapyje http://www.kaunostalas.lt. Užpildytą dalyvio anketą iki liepos 12 d. siųsti adresu rootela@gmail.com

RAŠINIŲ IR NUOTRAUKŲ KONKURSAS: MŪSŲ TEISĖS, MŪSŲ LAISVĖS

Paminėdama 60-ąsias Europos žmogaus teisių konvencijos metines, Europos Taryba ir ELSA International (Europos teisės studentų asociacija) kviečia teisės studentus iš visos Europos dalyvauti šiame konkurse. Jie gali pateikti arba rašinį, kuriuo įvertintų Strasbūro juridinės sistemos pasiekimus ir trūkumus, arba fotoreportažą, parodantį Žmogaus teisių konvencijos poveikį Europos piliečių kasdieniam gyvenimui. Geriausi trys darbai bus apdovanoti piniginiais prizais bei plačiai paskleisti ir pristatyti per pagrindinę atminimo ceremoniją pažymint Konvencijos sukaktį, kitą rudenį Strasbūre.
Galutinis darbų pateikimo terminas – 2010 m. rugpjūčio 15 d.
Visa informacija apie konkursą ir prizus: http://www.ourrightsourfreedoms.org

Eurodesk Lietuva informacija 

JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMO KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2010 metais konkursą.
Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kurie skatintų jaunimo užimtumą (ypač vasaros metu) mokant įvairių amatų per praktines veiklas, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių.
Projektams finansuoti konkurso būdu planuojama skirti 50 tūkst. litų. Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 5 tūkst. litų.
Paraiškos pristatomos į Jaunimo reikalų departamentą (iki gegužės 30 d.) arba siunčiamos paštu (iki gegužės 25 d.).
Daugiau informacijos apie konkursą Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į „MISIJA SIBIRAS’10“

Jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras’10“ kviečia tave prisijungti prie būsimos ekspedicijos komandos!
Tai išskirtinė galimybė įrodyti sau ir savo draugams, kad Lietuva ir jos istorija tau rūpi.
Projektas „Misija Sibiras“ organizuojamas jau 5-tus metus iš eilės, per tą laiką į Rusijos Federacijos ir Kazachstano Respublikos vietoves išvyko 7-ios jaunimo ekspedicijos. Jų metu dalyviai tvarko lietuvių kapines, bendrauja su vis dar Sibire gyvenančiais lietuviais ir jų bendruomenėmis, susipažįsta su buvusiomis masinių trėmimų ir kalinimo sąlygomis. Didžiąją laiko dalį ekspedicijos dalyviai gyvena palapinėse, daugybę kilometrų keliauja pėsčiomis.
Šiais metais ekspedicija vyks liepos 1–16 d. Sverdlovsko srityje, Rusijos Federacijoje.
Prisiliesk ir tu prie savo šalies istorijos!
Dalyvio atrankos anketą rasite interneto puslapyje www.misijasibiras.lt. Atranka vyks iki gegužės 28 d. Projekto organizatoriai – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

 BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS SPRENDŽIANT AKTUALIUS JAUNIMUI KLAUSIMUS VILNIAUS IR UTENOS APSKRITYSE

Susitikimas-diskusija

DARBOTVARKĖ

 

 

 

 

 

 

KONKURSAS JAUNIESIEMS VERSLININKAMS

Viešoji įstaiga Nacionalinės plėtros institutas kartu su partneriais VšĮ Kauno regioninis inovacijų centras, VšĮ KTU regioninis mokslo parkas, VšĮ Projektų parkas įgyvendina projektą „Jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymo erdvė“ (JUVENE).
JUVENE skelbia jaunimo verslumo skatinimo iniciatyvą, kuria nori palengvinti jaunųjų verslininkų kelią į rinką – pamokyti, patarti, padrąsinti, supažindinti, paremti. JUVENE konkursų „vinis“ – kūrybiškumas. Šiuo tikslu VETO krizei konkursai organizuojami atviros konferencijos būdu – neformalus bendravimas, laisvas idėjų generavimas, diskusijos su bendraminčiais ir patyrusiais verslininkais, smegenų audros ir kūryba. Viso to pasekmės – nauji ir perspektyvūs verslo projektai Lietuvoje!
JUVENE organizuos tris regioninius verslo idėjų konkursus, iš kurių po 3 nugalėtojus pateks į finalą. Su mentorių pagalba finalistai paruoš ir komisijai pristatys savo verslo planus idėjoms įgyvendinti bei bus apdovanoti solidžiais prizais. Prizinis fondas I-ajai vietai sieks iki 20 tūkst. Lt, II-ajai – iki 15 tūkst., o III-iajai – iki 10 tūkst. Lt. Prizai nebus lagaminėlio su pinigais pavidalu (kaip daug kam norėtųsi). Patirtis rodo, kad pradedančiajam verslininkui kur kas svarbiau pristatyti save rinkoje, užmegzti naujus kontaktų, surasti partnerių ir įgyti rinkos dalyvių pasitikėjimą. Todėl aprašo apačioje rasite, ką šiuo metu turime apdovanojimų sąraše (kuris iki finalo dar gerokai pasipildys).
Regioniniai konkursai vyks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau kiekviename iš jų dalyvauti gali visi pradedantieji verslininkai iš visos Lietuvos. Tai bus pavasario, vasaros ir rudens sesijos, sudarytos iš tokių etapų: 
Norintieji dalyvauti registruoja savo verslo idėją/-as www.juvene.lt;
Komisija atrenka 15 perspektyvių idėjų;
Papildomi balai suteikiami atsižvelgiant į portalo lankytojų vertinimus;
Konkurso metu atrinkti dalyviai dirba su mentoriais ir tobulina savo verslo idėjas;
15 dalyvių pristato savo idėjas komisijai renginio metu;
3 geriausieji patenka į finalą ir rengia verslo planus;
Finaliniame konkurse dalyviai pristato savo verslo įgyvendinimo planą komisijai;
Visi yra apdovanojami;
Toliau dirbame kartu ir palydime laimėtojus į sėkmę.
Dėmesio! Priklausomai nuo regioninio konkurso, kuriame pasirenkate dalyvauti, sėkmės atveju jums lieka vis mažiau laiko verslo planui parengti. Be to, su kiekvienu konkursu didėdamas prizinis fondas pritrauks daugiau dalyvių ir stiprins verslo idėjų konkurenciją. Todėl jūsų šansai patekti į finalą ir jame laimėti yra kur kas didesni, jei savo verslo idėją pradėsite vystyti pavasario sesijos metu. Pasinaudokite proga!
Tiems, kurie bijo, kad jų idėjos gali būti nukopijuotos, pranešame, kad:
Už geros idėjos visuomet slypi informacija ir žinios, kurių nukopijuoti tiesiog neįmanoma;
Idėja be geros komandos yra tas pats kaip automobilis be kuro – galite pastatyti jį kieme ir grožėtis;
Dalinantis idėjomis galima sužinoti, kad jūsų suvokimas apie idėjos vertę buvo klaidingas, arba
Surasti bendraminčių ir iš geros idėjos išvystyti dar geresnę.
Visą informaciją apie konkursą, taisykles, konkursų tvarkaraštį rasite interneto svetainėje www.juvene.lt

VAIKŲ IR JAUNIMO DARBŲ KONKURSAS „ŽALGIRIO MŪŠIUI – 600“

Nagi, pasakyk, kada įvyko Žalgirio mūšis? Taip, šiemet bus minimos 600-osios jo metines. Ta proga Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą 2010 m. paskelbti Žalgirio mūšio metais ir skelbia vaikų ir jaunimo darbų konkursą „Žalgirio mūšiui – 600 “.
Konkurso sąlygos:
- Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas.
- Pageidautinas piešinių formatas: ne didesnis kaip A3 (29,7 x 42 cm).
- Piešiniai gali būti atlikti įvairiomis technikomis: tapybos, grafikos, piešinio, koliažo, aplikacijos, fotomontažo ir kt.
- Konkursiniai darbai turi būti atsiųsti iki 2010 m. birželio 1 d. adresu:
Konkursui „Žalgirio mūšiui – 600“
Ryšių su visuomene skyrius
Komunikacijos departamentas
Seimo kanceliarija
Gedimino pr. 53,
01109 Vilnius
Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 62 11, el. paštas vasink@lrs.lt
- Darbo kitoje pusėje būtina užklijuoti informacinę etiketę (autoriaus vardas, pavardė, klasė, amžius, mokyklos arba namų adresas, telefonas).
Darbų vertinimas:
- Komisija surengs darbų atranką, kurios metu ir bus įvertinti geriausi kūriniai.
- Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes.
- Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti prizais, o geriausi darbai – eksponuojami Seimo parodų galerijoje (Gedimino pr. 53, Vilnius) bei išspausdinti specialiame žurnalo „Seimo kronika“ numeryje.
- Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa Seimo Kanceliarijos nuosavybe.
- Parodos rengėjai – Seimo Kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius – pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir juos spausdinti leidiniuose.

Lietuvos Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyriaus informacija

„AKTYVUS PILIETIŠKUMAS – MANO GYVENIMO BŪDAS!“

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su JAV ambasada Lietuvoje, kuruojant Lietuvos jaunimo turizmo centrui, skelbia moksleivių pilietiškumo konkursą „Aktyvus pilietiškumas – mano gyvenimo būdas“. Idėjų pateikimas vyksta užpildžius projekto idėjos formą bei atsiuntus ją iki 2010 m. balandžio 5 d.
Moksleivi, žiniasklaidoje bei iš aplinkinių dažnai girdi apie pilietinę visuomenę, tačiau matai, jog aplink vis vien niekas nesikeičia? Matai aktualias jaunimo ar visuomenės problemas, kurios nesulaukia tinkamo dėmesio ir manai, kad turi idėjų, kaip, įtraukiant aplinkinius, jas išspręsti? Gal jau dalyvauji ar organizuoji įdomias pilietines veiklas, akcijas ir norėtum, kad apie jas išgirstų plačioji visuomenė? Esi 9–12 klasių moksleivis, gali atrasti, suburti vienminčių komandą, kurią sudarytų tavo mokslo draugai, mokytojai, bendruomenės nariai? Esi aktyvus, turi noro ir entuziazmo įgyvendinti projekto idėją nuo minties iki apčiuopiamo rezultato? Nori išbandyti savo kūrybines galias?
Jei į daugumą klausimų atsakei „taip“ – dalyvauk moksleivių socialiniame projekte-konkurse „Aktyvus pilietiškumas – mano gyvenimo būdas“. Geriausias projektas bus apdovanotas specialiai šiam konkursui įsteigtu prizu – kelione į pasirinktą istorinę ar kitą įžymią ar įdomią Lietuvos vietą!
Konkurso eiga. Idėjų pateikimas vyksta užpildžius projekto idėjos formą (ją galite parsisiųsti iš www.mediastudies.lt pasirinkę nuorodą „Aktyvus pilietiškumas“) ir išsiuntus ją iki 2010 m. balandžio 5 d. nurodytu elektroninio pašto adresu. Atsiuntę idėjos aprašą ir nurodę kontaktus autoriai (autorių grupės) iki balandžio 9 d. gaus organizatorių patvirtinimą apie dalyvavimą konkurse
Projektų idėjų įgyvendinimo terminas: balandžio 10 d.–gegužės 30 d.
Projektų vertinimo ir pretendentų į konkurso nugalėtojus atrankos rezultatai bei apdovanojimo renginio tiksli vieta ir laikas bus viešai paskelbti iki 2010 m. birželio 2 d.
Apdovanojimo renginys – birželio 11 d.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje http://www.mediastudies.lt/ .
Eurodesk LT informacija

 STARTUOJA PIRMAS LIETUVOJE PAGALBĄ DAIKTAIS TEIKSIANTIS TINKLALAPIS

Nuo kovo 15 dienos atsiveria pirmasis tinklas, jungiantis tiek galinčius suteikti paramą, tiek tuos, kuriems ji reikalinga. www.pagalbadaiktais.lt – prie tokio pavadinimo tinklalapio prisijungę asmenys ar organizacijos galės dovanoti tiek naujus, tiek jau naudotus daiktus ar net paslaugas. Visa jų suteikta pagalba pasieks tuos, kuriems ji labiausiai reikalinga. Šiuo metu tinklalapyje jau yra įregistruota 319 tokių žmonių ar organizacijų poreikių. Anot pagalbadaiktais.lt tinklo kūrėjų, projektas skatina žmones dalintis ir kurti savo šalies gerovę.
 „Visiems stokojantiems reikalinga pagalba tam, kad kurtume savo ir savo šalies ateitį. Pagalbadaiktais.lt  kurs pilietinę ir neabejingą visuomenę, gebančią ne tik spręsti savo problemas, bet ir padėti pakliuvusiam į bėdą“, – sakė pagalbadaiktais.lt projektą  įgyvendinančio Pilietinės atsakomybės fondo (toliau – PAF) vadovas Mindaugas Danys. Anot jo, projekto šūkis „Duoti  – tai gauti. Imti –  tai duoti!“ pasirinktas neatsitiktinai. Jis byloja apie visoms pusės – tiek duodančiajam, tiek imančiajam teikiamą naudą.
Prisidėti prie  pagalbadaiktais.lt tinklo veiklos kviečiamos ir bendruomenės.
Bendradarbiaujant su EMP Recycling įmone, PAF įgyvendina akcijas „Atnešk seną ir bendruomenė gaus veikiantį!“. Į jas aktyviai įtraukiamos vietos bendruomenės. 
Šių akcijų metu gyventojai kviečiami senus sugedusius prietaisus atiduoti į antrinį perdirbimą. Už surinktus nereikalingus daiktus stokojantiems bendruomenės nariams EMP Recycling atveš itin praversiančių naudotų, bet veikiančių prietaisų.
Pirmoji į akciją įsitraukė Salako miestelio (Zarasų raj.) bendruomenė. Ji jau nuo kovo 1 d. renka nereikalingą seną buitinę techniką ir tinklalapyje pagalbadaktais.lt fiksuoja  miestelio stokojančių gyventojų poreikius. Planuojama, kad akcija bus įgyvendinta kovo 21 dieną.
Išsamesnės informacijos apie pagalbadaiktais.lt projektą teirautis tinklo koordinatoriaus Arūno Survilos, tel.  +370 699 15484, el. paštas arunas@pagalbadaiktais.lt.
Jaunuolius ir jaunuoles, norinčius tapti šios akcijos savanoriais Visagine, prašome kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorių Laimondą Abarių,  mob. +370 655 24307, el. paštas jaunimas@visaginas.lt.

NACIONALINIS VERSLUMO KONKURSAS „RENKUOSI VERSLĄ“

Viešoji įmonė „PROFAT“ kviečia 10–12 klasių mokinius dalyvauti nacionaliniame verslumo konkurse „Renkuosi verslą“. Daugiau informacijos apie konkursą rasite priede.

 

 

 

 

NAUJAS VAIKO TEISIŲ PLAKATO KONKURSAS

Prieš 20 metų Jungtinių Tautų Organizacija priėmė Vaiko teisių konvenciją. Tai reiškia, kad Jungtinių Tautų šalys narės pirmą kartą susitarė dėl tam tikrų teisių, kurios turi būti gerbiamos bet kokioje situacijoje ir taikomos visiems, jaunesniems nei 18 metų, vaikams. Šiuo metu Konvenciją yra pasirašiusios 195 šalys.
Europos Komisija, Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas skiria 4-ąjį plakato konkursą šiai svarbiai sukakčiai paminėti. Tad dalyvauk – sužinok daugiau apie savo teises ir išreikšk save!
Daugiau informacijos apie konkursą rasite internete http://www.eurojeune.eu/index_lt.htm
Dėmesio: plakatai teikiami iki š. m. kovo 19 d.

 

KAIP VEIKIA NATO?

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) kviečia vyresniųjų klasių mokinius dalyvauti tradiciniame seminare-simuliaciniame žaidime „Kaip veikia NATO?“. Seminaro metu dalyviai susipažins su NATO veikla ir imituos NATO sprendimų priėmimą, gindami jiems paskirtos NATO narės interesus.
„Kaip veikia NATO?“ vyks 2010 m. kovo 30–31 d. Seimo rūmuose, Vilniuje. Organizatoriai padengs maitinimo ir nakvynės viešbutyje išlaidas.
Norintieji dalyvauti turi užsiregistruoti ir teisingai atsakyti į anketoje pateiktus klausimus iki 2010 m. kovo 24 d. Registracijos formą ir užduotis galima rasti internete adresu www.lata.lt/simuliacija.
Informaciją teikia LATA YC atstovė ryšiams su visuomene Lina Gerulaitytė, el. p. lina.gerulaityte@gmail.com , tel. 8 674 34 388.

MAŽŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Labdaros paramos fondas „Tekantis vanduo“, remiamas Nyderlandų fondo R.C. Magdenhuiso, skelbia Mažų projektų konkursą 2010 m. Šio konkurso tikslas – skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų aktyvumą, išsiaiškinant svarbiausias spręstinas socialines problemas artimiausioje aplinkoje, ieškant racionaliausių ir tinkamiausių būdų toms problemoms išspręsti.
Numatoma remti tokias iniciatyvas:
- Vidinis organizacijos stiprinimas, labdaros/paramos idėjų įgyvendinimas, panaudojant sumanių kraštiečių patirtį, menininkų kūrybą, pritraukiant piliečių asmenines, socialiai orientuoto verslo ir pan. lėšas;
- Savanoriško darbo ir tarpusavio pagalbos principų taikymas, mažinant neįgaliųjų, vienišų, turinčių priklausomybių ir pan. žmonių socialinę atskirtį, sprendžiant socialinių grupių (vaikų, jaunimo, pagyvenusių, moterų ir pan.) problemas.
Paraiškos apimtis 2–3 lapai, kur būtina:
- Nurodyti tikslų prašančios organizacijos pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą;
- Trumpai ir konkrečiai apibūdinti vykdomos veiklos pagrindines kryptis;
- Pateikti prašomos paramos argumentaciją, t. y. nurodyti kokią socialinę problemą ir kodėl reikia spręsti;
- Nurodyti projekto įgyvendinimo eigą: kas bus tiesioginiai projekto vykdytojai, o kas naudos gavėjai;
- Pateikti reikalingų lėšų sąmatą, kurioje konkrečiai nurodyti svarbos tvarka kam ir kiek reikia lėšų bei visus galimus ir numatomus finansavimo šaltinius, rėmėjus;
- Nurodyti numatomą socialinį efektą, įgyvendinus projektą, t. y. laukiamus konkrečius pokyčius.
Paraiškas iki 2010 m. gegužės 31 d. teikti  Žydrei Grabauskienei el. paštu  aszydre@centras.lt, o Registravimo pažymėjimus – faksu  (8 37) 489 109,  (8 37) 489 109.
Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 489 109, nedarbo metu (8 37) 489 109.
Maksimali tikėtina paramos suma 7000 Lt.
Bus vertinamas paramos prašančios organizacijos narių aktyvumas bei pastangos, projekto aktualumas ir dalykiškumas, sprendimo konkretumas,  pasirengimas įgyvendinti projektą,  gebėjimas numatyti įgyvendinamo projekto naudą, norimus pasiekti pokyčius.
Paramos prašanti organizacija apie svarstymo rezultatus bus informuota raštu per tris  mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos.
Parama neskiriama: darbo užmokesčiui, patalpų nuomai, komunalinėms ir kitoms einamosioms išlaidoms padengti. Pirmenybė nebus teikiama projektams, kurių esmė nėra pokyčiai, o tik norimų įsigyti priemonių sąrašas (pvz.: kompiuterinė įranga, treniruokliai, garso stiprinimo aparatūra, biliardas, išvykos į tarptautinius renginius ir pan.). 

JAUNAS KRAUJAS – LAISVAS KRAUJAS

Visagino mokinių taryba ir Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kviečia jaunimo muzikos ir šokių kolektyvus dalyvauti Visagino jaunimo muzikos ir šokių grupių festivalyje JAUNAS KRAUJAS – LAISVAS KRAUJAS.
Festivalis vyks kovo 19 dieną, 18.00 val., Visagino kultūros centro „Orbitos“ salėje. Dalyvius kviečiame registruotis iki kovo 5 dienos. Čia rasite festivalio nuostatus ir dalyvio anketą.
Daugiau informacijos apie festivalį Jums suteiksime el. paštu jaunimas@visaginas.lt arba tel. 8 655 24 307. 

PAKARTOTINAI SKELBIAMAS JAUNIMO FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „VISAGINO  ŠVIESA IR ŠEŠĖLIAI“
Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba pakartotinai skelbia jaunimo fotografijos konkursą „Visagino šviesa ir šešėliai“, kurio temos Visagino šviesios ir tamsios kasdienybės momentai, švenčių šurmulys ir pošventinė netvarka, švelnumas, jautrumas, altruizmas ir abejingumas, smurtas, vandalizmas.
Reikalavimai:
1.
Konkurse gali dalyvauti Visagino gyventojai iki 30 m. amžiaus.
2. Autoriai pateikia ne daugiau kaip 2 fotonuotraukas (išspausdintas arba skaitmeninėje laikmenoje), atitinkančias konkurso temą. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
3. Nuotraukos dydis – A4 formato, nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje – ne mažesnė kaip 1800 x 2400 dpi, minimalios kompresijos.
Nuotraukos iki 2010 m. kovo 8 d. pateikiamos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko g. 14-245) arba siunčiamos el. p. svietimo.skyrius@gmail.com.
Daugiau informacijos apie konkursą rasite Visagino savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Jaunimas“. Pasiteirauti galite mob. tel. 8 655 24 307 arba el. p. jaunimas@visaginas.lt.
Konkurso dalyvių darbus vertins autoritetinga komisija, geriausi darbai bus eksponuojami, o jų autoriai – apdovanoti atminimo prizais.“ 

NUOTRAUKŲ KONKURSAS „KĄ MUMS REIŠKIA EURAS?“

Euras yra bendra valiuta, šiuo metu naudojama 16 iš 27 Europos Sąjungos šalių narių, kurios kartu sudaro euro zoną.
Europos Komisija organizuoja nuotraukų konkursą 14–18 metų amžiaus jauniems žmonėms iš ES šalių, dirbantiems komandomis ir bandantiems tyrinėti euro temą Europos Sąjungoje.
Norėdami dalyvauti, turite pateikti originalią, jūsų komandos sukurtą nuotrauką, atspindinčią, kaip jūs suprantate eurą. Ką jums reiškia euras? Kuo jums patinka euras?
Pirmasis konkurso etapas vyks nacionaliniu lygiu: kiekvienoje ES šalyje narėje bus išrinkta po vieną komandą laimėtoją. Visi šių komandų nariai gaus prizus. Iš 27 nacionalinių laimėtojų septynios geriausios komandos bus pakviestos į Briuselį, kur apdovanojimų įteikimo ceremonijoje bus įteikti prizai konkurso nugalėtojams.
Nuotrauką konkursui reikia pateikti iki 2010 m. kovo 31 d. Kaip tai padaryti, sužinosite svetainėje adresu http://www.euroinphoto.eu/index_lt.htm 
Eurodesk LT informacija

MENINIS KONKURSAS „VASARIO 16 D. – MANO ŠVENTĖ“

Asociacija „Mes – Jaunimas“ Lietuvos valstybės atkūrimo dienos progai paminėti skelbia fotografijų ir trumpametražių filmukų konkursą, kuriame kviečiami dalyvauti jaunieji menininkai: visų mokyklų mokiniai, Lietuvos universitetų, kolegijų menų fakultetų studentai ir kiti nepriklausomi menininkai. Tema: „Vasario 16 d. – mano šventė“. Nugalėtojų darbai bus eksponuojami specialiose parodose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Meno darbai taip pat bus pristatomi asociacijos „Mes – Jaunimas“ renginiuose.
Konkursas vyks 2010 m. sausio–vasario mėnesiais. 2010 m. vasario mėnesį bus skelbiami nugalėtojai ir rengiama paroda.
Iki 2010 m. sausio 31 d. dalyvių prašoma užsiregistruoti el. paštu mesjaunimas@gmail.com atsiunčiant pagrindinius kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, gimimo metus, tel. numerį, el. pašto adresą, mokymosi įstaigą).
Iki vasario 6 d. fotografijas ir filmus siųsti elektroninių paštu mesjaunimas@gmail.com arba įrašius į CD siųsti adresu: Asociacija „Mes-Jaunimas“, A. Smetonos g. 5-308, LT-01115 Vilnius.
Konkurso dalyviai gali siųsti ne daugiau kaip 5 fotografijas ir vieną trumpametražį filmą.
Eurodesk LT informacija

BŪSIMŲJŲ STUDENTŲ DĖMESIUI!

Dream Foundation – tai tarptautinė pelno nesiekianti organizacija, padedanti jaunimui įgyvendinti jų svajones. Pagrindinis organizacijos tikslas – kurti galimybes, teikti informaciją ir remti studijas užsienyje, kur jauni žmonės gali įgyti reikiamų įgūdžių, žinių ir informacijos, naudingos ateityje.
Daugiau informacijos apie organizacijos veiklą ir jos siūlomas galimybes rasite čia arba interneto svetainėje http://www.dreamfoundation.eu/

 

SKELBIAMAS JAUNIMO INFORMACIJOS KONKURSAS

Trafo portalas (jauniems žmonėms su idėjomis, kurios įkvėpia) kviečia visus jaunus žmones iki 30 metų dalyvauti konkurse. Jo dalyviai turi sukurti pranešimą, filmuką, tekstą ar padaryti nuotrauką vienai iš šių kategorijų: Išsakyk tai; Daryk taip, kaip aš; Kaip aš patekau iš taško A į tašką B. Tai suteiks galimybę laimėti prizus: muzikinius grotuvus ir EURODaugiau informacijos apie konkursą anglų kalba http://trafo.euro26.org/ .

JAUNIMO MAINAI ISLANDIJOJE

Jaunimo organizacija PROFAT renka 10 jaunų stačiatikių (14–15 metų amžiaus) grupę jaunimo mainams. Jaunimo mainų projektas „They shall all be one“ finansuotas Europos Komisijos programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis.
Trumpas projekto aprašymas ir pirmo vizito Islandijoje dienotvarkė – čia. Projekto kalba – anglų.
Grupė turi būti suformuota iki gruodžio 21 d. Norintys dalyvauti iki gruodžio 15 d. turi rašyti VšĮ PROFAT vadovei Linai Sodžiūtei el. paštu lina.sodziute@profat.lt
Daugiau apie VšĮ PROFAT veiklą, vykdomus projektus galite paskaityti interneto svetainėse www.profat.lt ir www.profas.org.

ANTIKORUPCIJOS DIENAI PAMINĖTI – MOKINIŲ RAŠINIŲ KONKURSAS
„ŽINAU KAIP PAŽABOTI KORUPCIJĄ!“

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antrąkart rengia mokinių rašinių konkursą, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9-ajai) paminėti. Žinau, kaip pažaboti korupciją! – skelbia konkurso pavadinimas ir kviečia aktyviai dalyvauti Lietuvos vyresniųjų klasių moksleivius.
Konkurso organizatoriai atkreipia dėmesį, kad korupcija – opi problema Lietuvoje. Mokiniams taip pat rūpi ši visuomenės yda, todėl jie nori ir gali suaugusiems pasiūlyti, kaip reiktų spręsti korupcijos problemas, rašydami temomis: „Geriausias receptas – kaip kovoti su korupcija“, „Mano taikinys – korupcija“, „Man su korupcija ne pakeliui“, „Jei aš būčiau STT vadovas“.
2009 m. nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 2 d. rengiamame kūrybiniame rašinių konkurse kviečiami dalyvauti visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 klasių ir gimnazijų I–IV klasių moksleiviai, rašinių laukiame iki 2009 m. gruodžio 2 d. el. paštu ne.korupcijai@moksleiviai.lt  arba adresu Konstitucijos pr. 25, Vilnius.
Penki geriausių darbų autoriai bus paskelbti gruodžio 9 d. Jiems atiteks STT įsteigti prizai, STT direktoriaus ir LMS prezidentės padėkos raštai. Apie konkurso rezultatus nugalėtojai bus informuojami asmeniškai.
Visa informacija apie konkursą, konkurso nuostatai ir prizinių vietų nugalėtojai bus skelbiami LMS (www.moksleiviai.lt ) ir STT (www.stt.lt ) interneto svetainėse.
Konkurso nuostatus ir reikalavimus rasite čia.

ATRANKA Į RENGINĮ BELGIJOJE APIE JAUNUS ŽMONES, ESANČIUS SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE IR SKURDE

Jaunimo reikalų  departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis susitarimu tarp Lietuvos ir Flandrijos, rengia atranką į renginį  „Gerinant jaunų žmonių, esančių socialinėje atskirtyje ir skurde, priėjimą prie jiems skirtų darbo su jaunimu paslaugų“ („Improving access to youth work for young people in situations of social exclusion and poverty“), vyksiantį Belgijoje.
Renginio data:  2009 m.  lapkričio 16–22 d.
Renginio forma: aktyvus pažintinis vizitas į vietas, kuriose renkasi jauni žmonės, esantys socialinėje atskirtyje ir skurde (paslaugų centrai, jaunimo centrai, konsultavimo centrai, t. t.), su seminaro elementais ir gerosios praktikos mainais.
Klausimai, kuriais vyks seminaras:
Kaip galime identifikuoti jaunus žmones, esančius socialinėje atskirtyje ir skurde, ir jų buvimo vietą?
Kodėl yra svarbu pasiekti tokius asmenis?
Kaip galima pasiekti tokius asmenis?
Kokios yra tokių jaunų žmonių nedalyvavimo priežastys?
Kaip būtų galima pakelti tokių jaunų žmonių motyvaciją ir dalyvavimą egzistuojančiose darbo su jaunimu struktūrose ir veiklose?
Kokie yra metodai motyvuoti ir skatinti jaunus žmones, jaunimo darbuotojus, NVO ir kitus asmenis, tiesiogiai dirbančius su jaunais žmonėmis, pasiekti šią tikslinę grupę – jaunus žmones, esančius socialinėje atskirtyje ir skurde?
Ar metodai, pasiūlyti T-kit vadove „Socialinė aprėptis“ yra aktualūs?
Bendrieji ir specialieji reikalavimai:
1. Amžius nuo 18 metų;
2. Dirbantis valstybinėje ar nevyriausybinėje organizacijoje, kurioje kandidato veikla yra tiesiogiai susijusi su jaunais žmonėmis, patiriančiais socialinę atskirtį ir/ar skurdą;
3. Geros anglų kalbos žinios;
4. Rimti ketinimai skleisti ir įgyvendinti renginyje įgytą patirtį ir žinias šioje srityje (tiek profesiniame lygmenyje, tiek savanoriškai).
Išlaidų padengimas:
Tarptautinės kelionės Vilnius–Briuselis–Vilnius (išskyrus bagažo viršsvorį) ir medicininių išlaidų draudimą šios kelionės metu apmoka Departamentas. Viešnagės Belgijoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka Belgijos pusė.
Paraiškos dalyvauti pateikimas:
Kandidatas, siekiantis dalyvauti renginyje, užpildo Paraiškos formas lietuvių ir anglų kalba. Paraiškos dėl dalyvavimo renginyje siunčiamos:
Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriui su žyma „Dalyvių atrankos konkursui“ elektroniniu paštu s.jancauskaite@jrd.lt  iki š.m. spalio 23 d. 15.00 val. arba adresu
Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Gedimino pr. 37, LT-01109 Vilnius
Pristatant į Departamentą, paraiškos priimamos iki 2009 m. spalio 23 d. 15.00 val. Paštu gauti vokai su pašto siuntimo žyma, vėlesne nei spalio 21 d., nebus atplėšiami ir svarstomi.
Po paraiškų vertinimo atrankos rezultatai bus skelbiami JRD svetainėje (www.jrd.lt), o atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai. Atrinkti dalyviai turės parengti prezentaciją (anglų kalba)  – Lietuvos jaunų žmonių, esančių socialinėje atskirtyje ir skurde, ypatumai: faktai ir skaičiai.  
Telefonas pasiteiravimui
Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius
Sandra Jančauskaitė-Aragroug (8 5) 246 16 78

JAUNIMO VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO FINANSAVIM 2009 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Jaunimo veiklos kokybės gerinimo finansavimo 2009 metais konkursą.
Konkurso nuostatus skaitykite Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje www.jrd.lt arba čia.

NACIONALINIS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS INSTITUTAS – JAUNIESIEMS ŽURNALISTAMS

Atsižvelgdama į vis blogėjantį, paremtą mitais pažeidžiamų visuomenės grupių vaizdavimą žiniasklaidoje, kurstomą netoleranciją bei klestinčią patyčių kultūrą, Nacionalinis socialinės integracijos institutas inicijuoja Nacionalinę socialiai atsakingų jaunųjų publicistų ugdymo programą.
Ši programa – pirmoji Lietuvoje, kurios įgyvendinimo metu nebus susikoncentruojama į pavienius mokymus. Jaunųjų publicistų ugdymo programa įgyvendins sistemą, kuri gabius jaunuosius publicistus atpažins, tinkamai motyvuos, parems, teiks informaciją ir paskatins socialiai atsakingai veiklai.
Besiformuojant būsimųjų žurnalistų rašymo įgūdžiams siekiama suteikti objektyvią informaciją, paremtą Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų patirtimi. Jaunieji publicistai turės galimybę tiesioginio kontakto su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis paneigti išankstines nuostatas.
Išsamesnės informacijos apie programą, aktualumą, jos etapus, nuolatinį programos dalyvių vertinimą ir galimybę organizacijoms prisidėti prie jos įgyvendinimo ieškokite http://www.zmogui.lt/jaunieji-zurnalistai.
Šiuo metu įgyvendindami Nacionalinę socialiai atsakingų jaunųjų publicistų programą ieškome programos dalyvių. Kvietimą jauniesiems publicistams dalyvauti programoje galite rasti adresu http://www.zmogui.lt/node/47
Projekto partneriai: Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Globali iniciatyva psichiatrijoje.

AKCIJA „AŠ – PILIETIS“

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius skelbia akciją „Aš – pilietis“, kuri vyks nuo 2009 m. spalio 1 d. iki gruodžio 20 d.
Užpildytos ir pasirašytos paraiškos priimamos iki gruodžio 1 d. Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (Parko g. 14-215).
Papildomą informaciją apie akcijos organizavimą suteiks Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistai Artūras Pimpė ir Laimondas Abarius, telefonas pasiteirauti (8 386) 34 476.
Akcijos nuostatai
Teikėjo paraiškos forma

KVIETIMAS DALYVAUTI PROGRAMOS „TARPTAUTINIAI JAUNIMO APDOVANOJIMAI“ MOKYMŲ KURSUOSE
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kviečia kultūros, švietimo, socialinius darbuotojus, pedagogus, jaunimo organizacijų vadovus į programos „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ mokymų kursus apie šios programos vykdymą. Baigę kursus dalyviai galės pradėti vykdyti TJA programą savo organizacijose ir būti šios programos vadovais. Kursai vyks 2009 m. spalio 19–20 d. Vilniuje. Daugiau informacijos apie programą rasite čia.
Norinčius dalyvauti mokymuose prašome kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorių Laimondą Abarių, tel. (8 386) 34 476, mob. tel. 8 655 24 307, el. paštas jaunimas@visaginas.lt

GRAFIČIŲ MEISTRAI KVIEČIAMI DALYVAUTI DIDŽIAUSIO LIETUVOJE GRAFIČIO PIEŠIME
Ką simbolizuoja Berlyno siena? Kaip ji gali prakalbinti Tavąjį grafičių meną? Nežinai?
Visus grafičių piešėjus kviečiame išbandyti savo jėgas didžiausio Lietuvoje grafičio piešime „Grafičiai be sienų“. Šis Nacionalinio socialinės integracijos ir Gėtės institutų organizuojamas konkursas atvers duris į didžiausio grafičio piešimą. 225 m2 sienos – tiek erdvės teks stipriausias idėjas pateikusioms šešioms grafučių piešėjų komandoms.
Įgyvendinant šias idėjas komandas palaikys breiko šokėjai „Invisible soul“, diskotekų vedėjas Mamania ir kiti renginio dalyviai.
Renginio „Grafičiai be sienų“ komisija tavo darbų lauks iki š. m. rugsėjo 29 dienos. Išsamesnės informacijos apie konkurso taisykles ieškokite nuostatuose.
Norėdami pateikti nuostatus atitinkantį eskizą – būtinai susipažinkite su istorine Berlyno sienos dalimi. Nepamirškite užpildyti dalyvio anketą.
„Grafičiai be sienų“ naujienas – interneto svetainėje www.zmogui.lt

Nacionalinio socialinės integracijos instituto informacija

VILNIAUS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS RUGSĖJĮ SKELBIA JAUNIMO TURIZMO MĖNESIU

Vilniaus turizmo informacijos centras rugsėjį skelbia jaunimo turizmo mėnesiu. Pasaulinė turizmo organizacija 2009 metais paskelbė šūkį „Turizmas – įvairovės šventė“. Tad jei esi studentas, kviečiame tave aktyviai dalyvauti žygiuose, ekskursijose, lankyti muziejus, galerijas. Renginiai studentams nemokami, tačiau būtina iš anksto paimti kvietimą į norimą renginį!
Detalesnę informaciją rasite čia.

EUROPOS TARYBA KVIEČIA KURTI FILMUKUS JAUNIMO FORUMUI

Europos Taryba (ET) kviečia kurti filmukus jaunimo forumui, kurio tema: „Žmogaus teisių ugdymas su jaunais žmonėmis“, kuris vyks Europos Jaunimo Centre (EJC) Budapešte, Vengrijoje.
Forumo organizatoriai nori suteikti dalyviams galimybę pamatyti, kaip skirtingai Europos šalyse jaunimas supranta žmogaus teises. Organizatoriai kviečia kurti 1 minutės trukmės filmukus žmogaus teisių tema.
Šie filmukai bus parodyti forumo metu, o taip pat per ET 60 metų jubiliejų.
Kriterijai filmukams:
1.Susiję su forumo tema;
2.Susiję su ET 60 metų jubiliejaus minėjimo tema;
3.Įkvepiantys jaunimą dirbti forumo tema;
4.Pristatantys patirtis, įgytas ET renginiuose.
Kas gali kurti filmukus?
Visi norintys! Visi, kurie nori nusiųsti žinutę ET ir forumo, rengiamo EJC dalyviams, kviečiami kurti filmukus. Kurti ir siųsti filmukus ypatingai kviečiami jaunimo iš įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Techniniai reikalavimai filmukams:
1.Paruošti populiariausiais formatais: .avi, .mp4, .wmv, .ogm, .mpg arba .wav.
2.Trukmė – iki 1minutės;
3.Sumontuoti ir paruošti žiūrėti;
4.Filmukai turėtų būtų anglų, prancūzų arba rusų kalba. Jei naudojama kokia nors kita kalba, būtini subtitrai viena iš šių trijų kalbų;
5.Filmuko pradžioje, arba pabaigoje, turi būti nurodyta kas jį sukūrė.
Kaip atsiųsti filmukus?
Jei filmukas yra iki 100MB dydžio, jį geriausia būtų talpinti internete, adresu: http://www.yousendit.com/, nurodant Dariusz Grzemny el. pašto adresą: Dariusz.GRZEMNY@coe.int. Organizatoriai prašo nesiųsti filmukų el. paštu. Jei filmuko dydis yra virš 100MB, organizatoriai prašo atsiųsti jį įrašytą į CD arba DVD diskus, adresu:
Dariusz Grzemny, / European Youth Centre /Council of Europe /30, rue Pierre de Coubertin, /67000 Strasbourg, France.  
Filmukai turi būti atsiųsti iki rugsėjo 27 dienos.
Iš viso bus atrinkta 60 filmukų, kurie bus parodyti EJC rengiamame forume, o taip pat ET 60 metų jubiliejaus šventėje.
Jei turite klausimų, rašykite el paštu: Dariusz.GRZEMNY@coe.int  . 

EUROPOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS 2011 METŲ LOGOTIPO IR ŠŪKIO KONKURSAS

2011-ieji metai paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais.
Nuo rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 18 d. galite siųsti savo Europos savanoriškos veiklos metų 2011 logotipo ir/ar šūkio pasiūlymus. Bus atrinkti 20 galutinių logotipų ir šūkių, iš kurių bus atrinktas nugalėtojas. Konkurso finalistai bus kviečiami į Briuselį 2009 m. gruodžio 16 d., kur bus paskelbtas nugalėtojas.
Daugiau informacijos rasite Europos savanorystės metams skirtame tinklalapyje (anglų kalba)  http://www.eyv2011.eu/DisplayPage.asp

Jaunimo reikalų departamento informacija IALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA KVIEČIA  PRISIJUNGTI PRIE „PAGALBOS VAIKAMS LINIJOS“ KOMANDOS
Rugsėjo mėnesį Lietuvoje pradės veikti nemokamas, bendras visoje Europoje „Pagalbos vaikams linijos“ numeris 11 61 11.
„Pagalbos vaikams linija“ visų pirma skiriama labiausiai socialiai pažeidžiamoms vaikų grupėms: augantiems socialinės rizikos šeimose, vaikų globos institucijose, nusikalsti linkusiems, svaiginančias medžiagas vartojantiems, mokyklų nelankantiems, smurtą ir prievartą patiriantiems vaikams. „Pagalbos vaikams linija“ yra kaip tiltas sunkioje padėtyje atsidūrusiam vaikui, jungiantis valstybės ir nevyriausybinį sektorius, veikiančius vaiko teisių apsaugos srityje. Tik glaudžiai bendradarbiaudami mes galime pasiekti geresnių rezultatų ir užtikrinti vaikams geresnę ir laimingesnę vaikystę“.
Linija bus nemokama skambinantiems iš visų tinklų ir taksofonų. Planuojama, kad „Pagalbos vaikams linijoje“ į skambučius profesionalūs darbuotojai atsilieps darbo dienomis nuo 10 iki 22 val. Kitu paros metu skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga bus galima naudotis, suteikiant informaciją apie tai, kur galima gauti pagalbą tuo metu, kai paslauga neteikiama. „Pagalbos vaikams linija“ pradės veikti 2009 m. rugsėjo mėnesį.
Kvietimą tapti savanoriu rasite čia.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM informacija

KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ UKRAINOJE

Ukrainos nacionalinė jaunimo organizacijų taryba kartu su Ukrainos Šeimos, jaunimo ir sporto reikalų ministerija rengia konferenciją „Nauji iššūkiai jaunimui – esamų iniciatyvų vaidmuo“. Konferencija vyks šių metų rugsėjo 4-7 dienomis Kijeve, Ukrainoje.
Konferencijos esmė - pristatyti esamas jaunimo iniciatyvas, kurias vykdo Europos organizacijos su Ukrainos jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis; kurti naujus projektus, kuriuose daugiau dėmesio būtų skiriama tarptautiniam jaunimo bendradarbiavimui, jaunimo mobilumo ir darbo skatinimui. Taip pat aptarti galimus projektų finansavimo šaltinius.
Konferencijos tikslai:
Išanalizuoti programas ir iniciatyvas, vykdytas 2006-2008 metais;
Pristatyti projektus, kurie buvo vykdyti 2006-2008 metais;
Sukurti idėjas naujiems projektams;
Aptarti galimus projektų finansavimo šaltinius.
Konferencijos tikslinė grupė:
Nacionalinių jaunimo organizacijų atstovai ir tarptautinių jaunimo organizacijų atstovai atsakingi už tarptautinių projektų vykdymą;
Fondų, remiančių tarptautinius jaunimo projektus atstovai;
Pilietiškai aktyvūs žmonės dirbantys su jaunimo politikos įgyvendinimu.
Konferencija vyks ukrainiečių, rusų ir anglų kalbomis. Darbas grupėse vyks anglų kalba.
Organizatoriai padengs visas apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. Kelionės išlaidas dalyviai turi pasidengti patys. Jei susidomėjote, užpildykite dalyvio anketą, kurią galite rasti čia, iki rugpjūčio 27 dienos ir atsiųskite el. paštu: uyf@ukr.net.
Jaunimo reikalų departamento informacija

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ ROKO MUZIKOS FESTIVALIS „REBEL ROCK“
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ kviečia jaunimo roko muzikos grupes dalyvauti ketvirtajame respublikiniame moksleivių roko festivalyje „Rebel Rock“.
Informaciją apie renginį, organizatorių kontaktus bei dalyvio anketą rasite čia.
Festivalio dalyvių registracija vyks iki rugpjūčio 5 d.
Nespėjusius laiku užsiregistruoti, bet norinčius dalyvauti festivalyje, taip pat kilus organizacinio pobūdžio klausimams, prašau kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorių L. Abarių (el. paštas jaunimas@visaginas.lt, tel. 8 655 24307).ŠĮ RUGPJŪTĮ PRASIDEDA VERSLUMO PROJEKTAS
Esi jaunas? Jautiesi senas kaip pasaulis? Nori veikti KAŽKĄ, bet nežinai, ką? Nenori nieko veikti? Gerai žinai, ko sieki gyvenime? Ne? Norėtum sužinoti?
Mes turime siūlymą būtent TAU!
Kas vyksta? Nacionalinės plėtros instituto verslumo ugdymo projektas.
Kada? Nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pabaigos.
Mes siūlome: geriau pažinti save, nusistatyti asmeninius siekius, lavinti originalumą, orientaciją į rezultatus ir pozityvumą, tiesiog užsiimti įdomia veikla ir išmokti dalykų, kurie tikrai pravers gyvenime ir darbe.
Mes tikimės ir pasistengsime, kad Tu ir kiti projekto dalyviai būtų: iš įvairių Lietuvos savivaldybių; vyresniųjų klasių moksleiviai ar studentai (16–21 m.); pasirengę dalyvauti visose projekto veiklose – nuo įvadinio seminaro rugpjūtį iki apibendrinimo ir įvertinimo spalį.
Projekto metu vyks nuolatinis darbas su jo dalyviais ir šios veiklos:
Įvadinis seminaras rugpjūčio 11–14 d.
Šventojoje: klubų veiklos inicijavimas, dalyvių susipažinimas ir komandos formavimas, projekto pristatymas, asmeninių siekių nustatymas, motyvavimas tolesnei veiklai, klubų veiklos planų ir siektinų rezultatų sudarymas.
Jaunimo verslumo klubų veikla (po 3 susitikimus Panevėžyje, Švenčionyse ir Anykščiuose): suplanuotų rezultatų siekimas padedant jaunimo konsultantams – verslumo klubų koordinatoriams.
Projekto apibendrinimo ir įvertinimo seminaras spalio 30 d. Vievyje, kurio metu dalyviai įvertins projektą, jo eigą ir pasirinktą metodiką, apibendrins savo pasiekimus ir išmokimus, susijusius su projektu, bus motyvuojami tolesnei veiklai po projekto, suplanuos tolesnes veiklas.
Išsamus projekto aprašymas čia.
Dalyvavimas projekte yra nemokamas.
Detalesnė informacija apie seminarus ir jų programą bus pateikta atrinktiems kandidatams.
Jei nori dalyvauti projekte, užpildytą dalyvio registracijos anketą iki 2009 m. rugpjūčio 5 dienos atsiųsk el. paštu rasa@npi.lt
Projekto rėmėjas: Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų socializacijos programa (socializacijos programos vykdomos visus metus), Lietuvos jaunimo turizmo centras.
VšĮ Nacionalinės plėtros instituto informacija

TURI MINČIŲ – DOVANOK NAUJOJO TŪKSTANTMEČIO VIZIJĄ LIETUVAI 
2009 m. liepos 15 d. savaitraštis „Atgimimas“ skelbia konkursą „Padovanok Lietuvai viziją“ ir kviečia visus Lietuvos ateičiai neabejingus žmones siūlyti savąjį šalies sėkmės receptą Lietuvai. Konkurso prizinis fondas – 15 tūkstančių litų. Vizijų kūrėjams organizatoriai siūlo aštuonias temas:
1. Lietuva 1009–2009. Kas toliau?
Per tūkstantį metų Lietuva buvo ir didžiausia Europos valstybė, ir milžiniškos totalitarinės valstybės provincija, ir vienos pirmųjų konstitucijų pasaulyje autorė, ir paskutinė pagoniška valstybė Europoje. Tūkstantmetis yra ne tik gera proga apžvelgti į tai, kas buvo, bet ir puiki galimybė sukurti bendrą ilgalaikę mūsų valstybės viziją.
2. Lietuvos iššūkis krizei – Tavo veiksmų planas valstybei
Pasaulinė krizė užklupo nepasiruošusius ne tik mūsų valstybės vadovus, bet ir paprastus piliečius. Didėjantis nedarbas, bankrutuojančios įmonės, augantys mokesčiai verčia mus visus peržiūrėti prioritetus ir ieškoti išeičių iš susidariusios padėties bendromis pastangomis. Kovoje su krize priimami sprendimai tikriausiai nulems, ar artimiausiu metu Lietuva taip ir liks Europos užkampiu, ar pagaliau pateisins Baltijos tigro vardą.
3. Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje
Daugybės lietuvių, išsimėčiusių po pasaulį, santykis su tėvyne yra nevienareikšmiškas. Nors didžioji dalis iš jų jaučia Lietuvai sentimentus, tačiau teigia niekuomet negrįšią atgal. Antra vertus, tai geriausi Lietuvos ambasadoriai pasaulyje. Kokios priemonės padėtų suartinti Lietuvą su po pasaulį išsisklaidžiusiais tautiečiais ir teiktų abipusę naudą?
4. Bendruomenių idėjos – visuomenės varomoji jėga
Visi sutinkame, jog iniciatyvų „iš apačios“ stoka kuria bejėgiškumo ir abejingumo jausmą visuomenėje. Būtent todėl itin svarbu dalintis jau įgyvendintų bendruomeninių ir pilietinių iniciatyvų receptais, ir naujų iniciatyvų vizijomis.
5. Augink atsakingai! Vaikai – Lietuvos viltis
Šiandienos vaikai po keliasdešimties metų bus Lietuvos įvaizdžio formuotojai, tad tai, kaip auklėsime juos dabar, nulems, kas valdys šalį ateityje. Būtent todėl smurtas šeimose, beglobiai vaikai, jų daromi nusikaltimai yra tie iššūkiai, kuriuos reikia priimti čia ir dabar.
6. XXI amžius ir mano sveikata
Nesibaigianti sveikatos apsaugos sistemos reforma gerovės nesukuria nei gydytojams, nei pacientams. Kiek atsakomybės už visuomenės sveikatą turėtų prisiimti mūsų mokesčių perskirstytoja valstybė, kiek atsakomybės turėtų tekti darbdaviams, o kiek – patiems žmonėms? Kaip turėtų būti sustyguota sveikatos apsaugos sistema, kad geriausių gydytojų konsultacijos ir profesionali pagalba būtų prieinama visiems?
7. e. Lietuva – kokios elektroninės Lietuvos mums reikia?
Naujosioms technologijoms tenka vis svarbesnis vaidmuo mūsų gyvenimuose, tačiau kol kas tai vyksta stichiškai, nenustačius aiškių bendrų prioritetų. Ką reikia daryti, kad Lietuva iš tiesų taptų „žinių valstybe“?
8. Ar Lietuva gali/turi būti „žalia“ valstybė?
Aplinkosauga klimato kaitos akivaizdoje tampa vis aktualesne tema, apie kurią turi kalbėti ir galvoti ne tik valdžios struktūros, bet ir eiliniai piliečiai. Kiekvienas pasiūlymas ir kiekviena, net ir mažiausia, iniciatyva šioje situacijoje įgauna neįkainojamą vertę.
Konkurso sąlygos:
Vizijų laukiame iki rugsėjo 30 d. Teksto apimtis – ne daugiau kaip 10 puslapių. Kiekvienos vizijos pradžioje būtina pateikti trumpą santrauką, pasiūlyti savo viziją gali ir asmuo, ir organizacija.
Vizijos siunčiamos: elektroniniu paštu vizija@atgimimas.lt arba paprastu paštu – Padovanok Lietuvai viziją, T. Vrublevskio g. 6, LT 01143 Vilnius. Vizija turi atitikti vieną iš pasiūlytų temų.
Konkursą „Padovanok Lietuvai viziją“ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Specialiuosius prizus įsteigė bendrovės: „Omnitel“ ir „Stumbras“.
Konkurso darbus vertins Elena Leontjeva, Monika Garbačiauskaitė, Indrė Makaraitytė, Robertas Dargis, Antanas Zabulis, Monika Garbačiauskaitė, Vladas Lašas, Vygaudas Ušackas, Algis Čaplikas, Algirdas Čiburys, Tomas Balžekas, Alvydas Jokūbaitis, Romas Sakadolskis.
Konkurso rėmėjai ir partneriai: Užsienio reikalų ir Sveikatos apsaugos ministerijos, bendrovės: „Eika“, „Omnitel“, „G4S“, „Stumbras“, „Delfi“, „15 minučių“, „Tiesa UK“, „Inspired Communications“.
Daugiau informacijos: Dalia Jankaitytė, el. p. dalia@atgimimas.lt, Vytautė Šmaižytė, el. p. vytaute@atgimimas.lt.
Telefonai pasiteirauti: (8 5) 261 96 08, 231 34 24.

Nepriklausomo politikos portalo atgimimas.lt informacija


MUZIKA PRIEŠ SKURDĄ: SUKURK SAVO DAINĄ IR DALYVAUK TARPTAUTINIAME KONKURSE!
Ar nori padėti kovoti su skurdu visame pasaulyje, o muzika yra tavo būdas pasisakyti? Tada sukurk savo dainą ir dalyvauk tarptautiniame konkurse „Muzika prieš skurdą“. Įgarsink savo mintis!
Kaip tai padaryti? Tai paprasta:
Jei esi 15–30 metų amžiaus ES pilietis, galintis sukurti dainą apie kovos su skurdu visame pasaulyje svarbą, sukurk savo dainą ir iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. nusiųsk organizatoriams. Tada paprašyk draugų ir šeimos narių balsuoti už labiausiai patikusią dainą.
Kas tau iš to? Gali laimėti savo dainos įrašą profesionalioje studijoje ir pasirodymą Plėtros dienų metu, Stokholme, 2009 m. spalio 22–24 d., kurias plačiai nušvies žiniasklaida!
Nori sužinoti daugiau? Skaityk sąlygas ir reikalavimus čia.
Daugiau informacijos apie tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie kovos su skurdu, ieškok http://www.ifightpoverty.eu/
Europos Komisijos informacija

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „SHOOTNATIONS 2009“: AUGANT XXI AMŽIUJE
„Shoot Nations“ yra nemokamas globalus jaunimo fotografijos konkursas, suteikiantis jauniems žmonėms galimybę pasireikšti darant nuotraukas. Jame kviečiami dalyvauti 11–25 metų amžiaus jauni žmonės iš bet kurios pasaulio vietos. Tereikia pateikti 3 nuotraukas, piešinius ar grafinio dizaino darbus, kuriuose atsispindi šios temos:
1. Nes esu mergina / Nes esu vaikinas
2. Kas mane stabdo?
3. Kuo galėčiau būti?
Dalyviai turėtų žvelgti į juos supantį pasaulį ir pagalvoti, kokia yra jų vieta jame, kokie yra apribojimai, pranašumai ir galimybės gimus vyru ar moterimi? Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti, o jų darbai dalyvaus Jungtinių Tautų būstinėje, Niujorke, vyksiančioje parodoje, skirtoje Tarptautinei jaunimo dienai.
Darbus galite siųsti iki 2009 m. liepos 31 d.
Daugiau informacijos: http://www.shootnations.org
Eurodesk Lietuva informacija


LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO KONTAKTŲ UŽMEZGIMO MOKYMAI - SEMINARAS „DEVELOP2GETHER“

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas (toliau – Fondas) kviečia dalyvauti tarptautiniuose kontaktų užmezgimo mokymuose – seminare „Develop2gether“.
Lietuvių ir lenkų jaunimo bendros veiklos paskutinius dvejus metus nuosekliai auga. Mes siekiame stiprinti įvairių jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, institucijų (toliau – Organizacija) bendradarbiavimą bei norą bendradarbiauti inicijuodami kontaktų užmezgimą, stiprindami bendradarbiavimą bei Lietuvos ir Lenkijos bendrų projektų kokybę.
Jei nori įgyvendinti tarptautinį jaunimo projektą, skirtą Lietuvos ir Lenkijos jaunimui, tačiau neturi partnerės Organizacijos Lenkijoje, neturi patirties, pakankamai įgūdžių įgyvendinant tarptautinius projektus, šis seminaras skirtas būtent Tau!
Pagrindinės mokymų – seminaro temos: projektų vadyba, tarpkultūrinis mokymasis, lygiavertė partnerystė, neformalus ugdymas, aktyvus jaunimo dalyvavimas, darbas tarptautinėje grupėje.
Kas: Jei Tau 18 metų ir daugiau, esi jaunimo organizacijos narys, mokytojas, socialinis darbuotojas, dirbi su jaunimu ar pan. ir gali bendrauti anglų kalba;
Iš kur: iš Organizacijos, kuri ieško partnerės organizacijos Lenkijoje drauge įgyvendinti dvišalį jaunimo projektą bei nėra dalyvavusi jokiuose Fondo rengtuose mokymuose;
Kada: š.m. rugsėjo 11-15 dienomis plus kelionės dienos; Kur: Nasutow, Lenkija (www.domnasutow.pl);
Kaip: reikia užpildyti dalyvio anketą anglų kalba ir atsiųsti ją el. paštu develop2gether@frse.org.pl iki š.m. liepos 31 d.
Atrinkti dalyviai bus informuoti el. paštu iki š.m. rugpjūčio 14 d. (kartu atsiunčiama ir detali programa);
Išlaidos: apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas finansuoja Fondo nacionalinės valdymo institucijos - Lietuvoje – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.jrd.lt), Lenkijoje – Švietimo sistemos plėtros fondas (www.frse.org.pl). Daugiau informacijos apie renginį bei dalyvavimo sąlygas anglų kalba rasi čia.
Turite klausimų? Prašome kreiptis:
Lietuvoje: į Kristiną Dambrauskaitę el. paštu k.dambrauskaite@jrd.lt arba telefonu (8 5) 2461676;
Lenkijoje: į Eweliną Miłon el. paštu emilon@frse.org.pl
Jaunimo reikalų departamento informacija

„ĮSIVAIZDUOK NAUJĄ PASAULĮ“

Švietimo mainų paramos fondas - Europos Kūrybiškumo ir naujovių metų koordinatorius Lietuvoje - kviečia įvairaus amžiaus fotografus dalyvauti Europos Komisijos inicijuotame fotografijos konkurse „Įsivaizduok naują pasaulį“.
Europos Komisija kviečia fotografus profesionalus ir mėgėjus, fotografijos studentus ir visus talentingus žmones siųsti nuotraukas fotografijos konkursui „Įsivaizduok naują pasaulį“. Dalyvauti gali visi Europos Sąjungos valstybių narių, šalių kandidačių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos gyventojai, kurie mėgsta fotografiją.
Konkurso „Įsivaizduok naują pasaulį“ komisijai pirmininkaus fotografijos profesorius, Europos meno institucijų lygos (ELIA) pirmininkas Chrisas Wainwrightas. Dalyvių darbus vertins ir nugalėtojus rinks tarptautinė garsių fotografijos ir kitų meno sričių specialistų komisija. Specialusis prizas skirtas už labiausiai publikai patikusią fotonuotrauką, kurią rinks konkurso interneto svetainės lankytojai.
Pirmosios vietos laimėtojas gaus fotoaparatą ar foto įrangos už 5000 eurų sumą ir kelionę į Stokholmą, kur vyks  kūrybiškumo ir naujovių metų uždarymo ceremonija. Antrosios vietos laimėtojas - 2000 eurų fotoaparatui ar foto įrangai ir kelionę į Stokholmą, 3 vietos - 1000 eurų fotoaparatui ar foto įrangai ir kelionę į Stokholmą.
Veikia konkursui skirta svetainė www.imagine2009.eu, kurioje rasite visą papildomą informaciją, reikalingą dalyvauti konkurse. Nuotraukas galima siųsti iki 2009 m. rugpjūčio 31 d.

TARPTAUTINIS KONKURSAS PILIETINĖS VISUOMENĖS TEMA

„Trust for Civil Society“ (Pasitikėjimo pilietine visuomene grupė) centrinėje ir rytų Europoje organizuoja esė, foto-pasakojimų ir video konkursą, kaip vieną iš Pilietinės Visuomenės Forumo dalių. Pilietinės Visuomenės Forumas - tai tarptautinis aktyvistų, akademikų ir NVO profesionalų susitikimas, kuris įvyks Bratislavoje (Slovakija) š.m. rugsėjo 16-18 dienomis.
Visi konkurse dalyvausiantys įrašai turėtų būti susieti su pilietinei visuomenei aktualiais klausimais, skatinti pilietinį įsipareigojimą ir aktyvumą.
Laimėtojai gaus:
- stipendijas, skirtas asmeniniam idėjos realizavimui,
- galimybę paviešinti savo projektus,
- galimybę prisijungti prie tarptautinės jaunų žmonių komandos,
- galimybę dalyvauti Pilietinės Visuomenės Forume Bratislavoje, Slovakijoje, rugsėjo 16-18 dienomis.
Projektus galima pristatyti iki š.m. liepos 12 dienos.
Dalyvauti kviečiami šių šalių piliečiai: Albanijos, Baltarusijos, Bosnijos- Hercogovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Jugoslavijos, Makedonijos, Vengrijos, Kosovo, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Juodkalnijos, Lenkijos, Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Ukrainos.
Daugiau informacijos rasite http://www.csf.ceetrust.org/ ir Pilietinės Visuomenės Forumo konkurso profiliuose MySpace bei Facebook (pavadinimas: Civil Society Forum contest) Jaunimo reikalų departamento informacija 

JAUNIMO VERSLUMO UGDYMO IR SKATINIMO PROJEKTŲ
FINANSAVIMO 2009 M. KONKURSAS
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2009 m. konkursą.
Konkurso tikslas – finansuoti projektus pagal Konkurso nuostatų 7 punkte numatytas temas, kurie prisidėtų prie jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo situacijos Lietuvoje analizės bei verslumo esamų ir naujų metodikų ir veiklų kūrimo, tobulinimo ir plėtojimo. 
Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, registruotos Asociacijų (Žin., 2004, Nr. 25-745) įstatymo nustatyta tvarka; su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Asociacijų (Žin., 2004, Nr. 25-745), Viešųjų įstaigų (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752; ), Religinių bendruomenių ir bendrijų (Žin., 1995, Nr. 89-1985) ar Labdaros ir paramos fondų įstatymų (Žin., 1996, Nr. 32-787; 2004, Nr. 7-128) nustatyta tvarka.
 Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni žmonės.
 Teikianti projektą organizacija turi turėti ne mažiau kaip dvejus metus patirties verslumo ugdymo ir skatinimo srityse. Konkursui planuojama skirti 70 000 litų. 
Vertinant projektus bus atsižvelgiama į šiuos prioritetus:
1. Teikiamo projekto tikslinė grupė yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Žin., 2007, Nr. 15-555) patvirtintose nustatytose probleminėse teritorijose gyvenantys jauni žmonės (galioja tik 6.1. Konkurso nuostatų punktui);
2. Į projekto vykdytojus yra įtraukti jauni žmonės;
3. Projektas atitinka Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008 – 2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Žin., 2008, Nr. 46 - 1728), tikslus bei uždavinius;
4. Projektas vykdomas su partneriais;
5. Projektas yra papildomai finansuojamas iš kitų šaltinių;
6. Konkursui teikiamo projekto turinys apima daugiau nei vieną Konkurso nuostatų 7 punkte nurodytą temą.  
Būtina pateikti keturis paraiškos egzempliorius (originalą ir tris kopijas).
Paraiška turi būti tvarkinga, susegta, puslapiai sunumeruoti. Konkurso nuostatus ir paraiškos formą rasite čia. 
Paraiškos teikiamos iki liepos 3 d. (imtinai). Paštu galima išsiųsti iki liepos 1 d.
Išsamesnės informacijos teiraukitės tel. (8 5) 246 1607, Ligita Poškaitė, el. p. l.poskaite@jrd.lt    

DIZAINO PARODA „POPIERUKAS“

„Virgo dizaino studija“
kviečia menininkus, dizainerius ir visus kūrybiškos sielos žmones 2009 gruodžio 1 - 6 dienomis dalyvauti Kauno architektų sąjungos galerijoje organizuojamoje dizaino parodoje „Popierukas“. Tema daiktai iš popieriaus. Amžiui ir išsilavinimui apribojimų nėra.
Daugiau informacijos bei organizatorių kontaktus rasite čia.SUKURK SOCIALINĘ ANTIKORUPCINĘ REKLAMĄ
Labdaros ir paramos fondas „Kauno plėtros forumas“ (KPF), Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) skelbia kūrybinį konkursą jaunimui „Sukurk socialinę antikorupcinę reklamą“, kuris prasideda gegužės 21 d. ir tęsis iki rugsėjo 21 d.
Jei Tau 16–25, mėgsti piešti, filmuoti ar fotografuoti bei nesi abejingas korupcijos virusui – siųsk savo kūrinius adresu darbai@korupcijaine.lt ir stebėk kaip juos vertins specialiai šiam konkursui sukurtos svetainės  www.korupcijaine.lt. lankytojai. Svarbiausia – originali ir įtaigi idėja.
Konkurso tikslas – ne tik išsiaiškinti su kokiomis korupcijos formomis dažniausiai tenka susidurti jaunimui, bet ir atpažinti motyvus bei vertybes, kurių skatinamas žmogus užkirstų kelią korupcijai. „Mūsų manymu jaunimas yra itin kūrybiškas ir kupinas originalių idėjų – dėmesį sukaustančių, verčiančių susimąstyti, nusijuokti ar surimtėti. Jie dažnai mato tai, ko nepastebi kiti. Tai jaunų žmonių privalumas – jie gali parodyti kitokią realybę, kitokį korupcijos ir antikorupcijos suvokimą“ – sakė KPF direktorius Dainius Genys, vienas iš konkurso iniciatorių.
Kompetentinga komisija rinks kiekvieno mėnesio laimėtojus. Pasibaigus darbų pateikimo laikui (rugsėjo 21 d.), svetainėje www.korupcijaine.lt bus paskelbtas balsavimas už geriausius darbus. Konkurso nugalėtojai bus renkami atsižvelgiant į balsavimo rezultatus ir vertinimo komisijos nuomonę bei apdovanoti itin vertingais prizais.
Jei nugalėsi visus konkurentus ir Tavo reklama labiausiai patiks vertinimo komisijai bei visai tautai, teks atlaikyti  absoliučios šlovės gūsį. Tavo socialinės reklamos idėja bus matoma lauko reklamos stenduose, ją rodys TV ir spausdins žurnalai, o kol maudysies reklamos eksperto šlovės spinduliuose, turėsi galimybę  tobulėti besimokydamas fotografijos, grafikos ir video subtilybių. Mokymus ves profesionalūs video, fotografijos ir grafikos specialistai.
Daugiau informacijos rasi: www.korupcijaine.lt.

METŲ JAUNOJO EUROPIEČIO APDOVANOJIMAI
Kiekvienais metais Heinz-Schwarzkopf jaunos Europos fondas drauge su Europos jaunimo parlamentu kviečia 18-28 metų europiečius, kurie tam tikru būdu paskyrė save Europos komunikacijai ir integracijai, būti nominuotiems šiam apdovanojimui. Prizą sudaro 5000 eurų, skirtų finansuoti šešių mėnesių praktinius mokymus su Europos Parlamento ar kitos Europos institucijos nariu. Taip pat ši suma gali būti skirta finansuoti Europos integraciją skatinančiam projektui.
Galutinis paraiškų siuntimo terminas – 2009 m. birželio 30 d.
Daugiau informacijos:
http://www.heinz-schwarzkopf-stiftung.de/?l=en&area=9&areaS=688&id

UNICEF VIDEOKONKURSAS
UNICEF nori išvysti, ką tu manai apie vaikų teises! Jau dvidešimtosios Vaikų teisių konvencijos (Convention on the Rights of the Child - CRC) - dokumento, aukštinančio visas svarbias jaunų žmonių teises - metinės. Jei tau ne daugiau kaip 25 metai, sukurk filmuką, parodantį, ką vaikų teisės reiškia tau, visam pasauliui, tavo šaliai, tavo bendruomenei ar tau asmeniškai. Filmukai turi būti iki 1 minutės trukmės ir bus vertinami pofesionalios komisijos bei jaunimo iš viso pasaulio. Dalyvauti galima tiek individualiai, tiek grupėmis. Filmukas nugalėtojas bus panaudotas CRC dvidešimtųjų metinių šventėje bei transliuojamas visame pasaulyje 2010 metų tarptautinės Vaikų televizijos laidų dienos proga.
Galutinis darbų pateikimo terminas – 2009 m. rugpjūčio 1 d.
Daugiau apie CRC bei konkursą: http://www.unicef.org/voy/takeaction/takeaction_4439.html 


EUROPOS KOMISIJA KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS
Europos Komisija, vadovaudamasi programos „Veiklus jaunimas“ 3.2 veiksmu „Jaunimas pasaulyje“, kartu su Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąja agentūra kviečia teikti paraiškas projektams, kurie skatina programoje dalyvaujančių šalių ir šalių, kurios nėra Europos Sąjungos kaimynės, bendradarbiavimą su jaunimu susijusiose srityse.
Pagrindiniai šio kvietimo teikti paraiškas tikslai: gerinti jaunų žmonių ir jaunimo srities darbuotojų mobilumą; skatinti jaunimo galimybių plėtrą ir aktyvų dalyvavimą;  skatinti jaunimo organizacijų ir struktūrų gebėjimų ugdymą tam, kad jos galėtų prisidėti prie pilietinės visuomenės raidos; skatinti bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika jaunimo ir neformaliojo švietimo srityse; padėti plėtoti jaunimo politiką, jaunimo sektoriaus darbą ir savanorišką veiklą; plėtoti ilgalaikę jaunimo organizacijų partnerystę ir tinklus.
Pirmumo teisė bus teikiama tiems projektams, kurie geriausiai atspindės šiuos programos „Veiklus jaunimas“ prioritetus: jaunų žmonių dalyvavimas; kultūrinė įvairovė; Europos pilietiškumas; mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimas ir specialųjį 2009 m. prioritetą: jaunų žmonių sutelkimas ir sąmoningumo kėlimas dėl tokių pasaulinių problemų, kaip darnus vystymasis, migracija ir klimato kaita.
REIKALAVIMUS ATITINKANTYS KANDIDATAI
Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (NVO) arba viešosios organizacijos. Tokie patys reikalavimai galioja ir organizacijoms partnerėms. Pareiškėjai privalo būti bent 2 metus teisiškai įsisteigę vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių.
Projekte turi dalyvauti organizacijos iš mažiausiai keturių skirtingų šalių (įskaitant ir pareiškėją) ir mažiausiai iš dviejų ES programos „Veiklus jaunimas“ šalių. Bent viena iš šių organizacijų turi būti įregistruota kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje ir dvi – šalyse partnerėse.
TRUKMĖ
Projektus būtina pradėti vykdyti 2009 m. lapkričio 1 d.–gruodžio 31 d. Projektų minimali trukmė – 6 mėnesiai, maksimali – 12 mėnesių.
BIUDŽETAS
Agentūros finansinė parama negali viršyti 80 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimali projektui skiriama subsidija gali būti ne didesnė kaip 100 000 EUR.
GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA
Paraiškas reikia išsiųsti ne vėliau kaip 2009 m. birželio 1 d. šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, „Youth in Action“ Programme – EACEA/05/09, BOUR, 4/029 Avenue du Bourget, 1 BE-1140 BRUSSELS
PAPILDOMA INFORMACIJA
Išsamias gaires paraiškų teikėjams ir paraiškos blanką galite rasti internete adresu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_3_2_en.php
Paraiška turi būti parengta naudojant specialų paraiškos blanką ir apimti visus priedus ir būtiną informaciją.
Europos Komisijos informacija

KONKURSAS „JUODAS = BALTAS = GELTONAS“

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informuoja, kad Kauno technologijos universiteto televizijos „Kobra TV“ laida „Studentų gatvė“ kartu su kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ iniciatyvine grupe skelbia vaizdo konkursą prieš diskriminaciją ir netoleranciją – „Juodas = Baltas = Geltonas“.
Konkurso organizatoriai kviečia kurti ir siųsti vaizdo filmus, atskleidžiančius netolerancijos bei diskriminacijos apraiškas. Vaizdo siužeto trukmė – iki 15 minučių, vaizdo formatui netaikomi jokie apribojimai, siužetus reikia įrašyti į kompaktinį diską ir kartu su atspausdinta dalyvio anketa iki 2009 m. gegužės 10 d. atsiųsti adresu Video konkursas „Juodas = Baltas = Geltonas“, KTU televizija „Kobra TV“, Gričiupio g. 9-536, LT-51373 Kaunas.
Jūsų atsiųstus vaizdo siužetus vertins laidos „Studentų gatvė“ rengėjų komanda, kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ atstovai ir paslaptingasis filmų kritikas. Geriausiųjų laukia prizai bei galimybė parodyti savo sukurtus vaizdo siužetus „Kobra TV“ eteryje, kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ pristatymų metu, o galbūt ir kino teatre „Skalvija“.
Kilus klausimams rašykite el. paštu inga@kobra.ktu.lt

 SOCIALINĖS REKLAMOS KONKURSUI PASIBAIGUS

Vasario mėnesį vyko socialinės reklamos konkursas. Į organizatorių kvietimą atsiliepė daugiau kaip 20 mokinių, kurie pristatė 18 individualių ir kolektyvinių darbų. Sulaukėme piešinių iš visų miesto mokyklų: „Žiburio“ pagrindinės, „Gerosios vilties“, Draugystės ir Sedulinos vidurinių mokyklų, „Atgimimo“ ir „Verdenės“ gimnazijų mokinių.
Kovo 3 dieną vertinimo komisija, sudaryta iš Visagino savivaldybės administracijos specialistų, Visagino policijos komisariato atstovų, Visagino mokinių tarybos narių, įvertino pateiktus darbus. Pastebėta, kad ne visi atitiko konkurso sąlygas, kitiems, deja, pritrūko atidumo rašant užrašus, kruopštumo, o kartais tiesiog išbaigtos idėjos. Kai kurie tikrai kruopščiai ir šiltai atlikti darbeliai, netapo nugalėtojais vien dėl to, kad jiems pritrūko socialinei reklamai būdingo įtaigumo, blogybės, prieš kurią kovojama, akcentavimo. Taigi, vertinimo komisijai teko nelengva užduotis rasti kompromisą tarp darbų tematikos, meniškumo ir prognozuojamo poveikio stebėtojui.
Komisija, apsvarsčiusi darbus, vieningai įvertino tik piešinį alkoholio vartojimo prevencijos tema: geriausiu pripažintas „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinės kompiuterinės grafikos būdu atliktas piešinys. Kitose grupėse išrinkti nugalėtoją buvo sunkiau: po ilgų svarstymų atrinkti Sedulinos vidurinės mokyklos 8 klasės mokinės Vasilisos Gruninos ir Draugystės vidurinės mokyklos mergaičių kolektyvinis darbas. Ar šie piešiniai taps prevencinės reklamos plakatais, dar bus diskutuojama su dizaino ir poligrafijos specialistais.
Organizatoriai dėkoja visiems, pristačiusiems savo piešinėlius, tai: „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos mokinės: Jekaterina Mankevič, Margarita Ivanova, Jelena Lobanova, „Verdenės“ gimnazijos mokinys Viktoras Piliovas, Draugystės vidurinės mokyklos mokinės Jevgenija Gubko, Anita Ramazanova, Alina Atamas, Karina Šikil. Visą pluoštą piešinių pateikė Sedulinos vidurinės mokyklos mokiniai, kuriems vadovauja dailės mokytoja Svetlana Bendelston, tai: Ana Kunčevskaja, Violeta Zainulina, Vasilisa Grunina, Anastasija Tom, Zvonova Aliona, Ilja Krasnovas.
„Atgimimo“ gimnazijos mokytojo Andrejaus Denisenkos paskatinti, darbus pateikė Andrejus Mochovas, Viktoras Diagteriovas, Julija Sitnikova, Viktoras Movčanas, Pavelas Simdiankinas, Viačeslavas Jekateriničevas, T. Liščenko, Ina Bolrun, Anžela Gordijenko, Darja Seliutina, Ženia Bartaševič, Varia Iljina.
Visagino savivaldybės administracija ir Visagino mokinių taryba artimiausiu metu visus socialinės reklamos piešėjus pakvies į susitikimą, kurio metu padėkos socialinės reklamos autoriams.

 TARPTAUTINIS JAUNIMO TAIZÉ SUSITIKIMAS
„PASITIKĖJIMO PILIGRIMYSTĖ VILNIUJE“

Gegužės 1–3 dienomis Vilniuje įvyks didžiausias šių metų renginys jaunimui – Tarptautinis jaunimo Taizė susitikimas „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“. Numatoma, kad į maldos, pokalbių ir bendravimo dienas atvyks apie 5 tūkst. jaunuolių iš Lietuvos, aplinkinių Baltijos ir tolimesnių šalių.
Jau yra užsiregistravę dalyviai iš Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Italijos, Lenkijos, Ukrainos, laukiama jaunimo iš Baltarusijos, Rusijos ir visos Europos Sąjungos. Pagal užsienio svečių skaičių susitikimas bus vienas didžiausių renginių Lietuvos tūkstantmečio ir Vilniaus – Europos kultūros sostinės – metais.
Bendrų maldų, pokalbių, pietų ir vakarienės vieta bus Vilniaus centras – senamiesčio bažnyčios, Katedros aikštė, Sereikiškių parkas. Tikimasi, kad kaip įprasta Taizė susitikimuose, daugumą svečių apsistoti pakvies Vilniaus miesto šeimos.
Susitikime dalyvaus Taizė bendruomenės prioras brolis Aloisas, keletas kitų brolių, į teminius susitikimus bus kviečiami dvasininkai, menininkai, rezistentai, visuomenės veikėjai, politikai. Susitikimo idėją sveikina ir jį rengiant prisideda Vilniaus ir visos Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Chrizostomas bei Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, taip pat kitos krikščionių bendruomenės ir tautinės bendrijos.
„Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“ nėra tik vienkartinis, tris dienas truksiantis renginys. Ne ką menkesnės reikšmės yra ir pasiruošimas susitikimui. Jis Vilniaus mieste ir apylinkėse prasidėjo dar 2008 metų spalį. Kiekvienoje Vilniaus parapijoje susikūrusios įvairiatautės jaunimo grupės, jos kas savaitę renkasi bendrai maldai, aptarti organizacinį ir dvasinį pasiruošimą. Vilniaus jaunimas rengiasi atvyksiantiems svečiams pristatyti Lietuvos sostinę kaip įdomų, šiuolaikišką, dvasingą ir svetingą miestą.
Iki šios dienos jau 150 vilniečių užsirašė būti savanoriais ir padėti susitikimo metu. Tikimasi sulaukti savanorių iš kitų Lietuvos miestų ir net kitų šalių. Pasibaigus susitikimui jaunimas bus skatinamas tęsti prasidėjusias iniciatyvas.
Susitikimą organizuoja Taizė bendruomenė ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras. Organizatoriai kviečia norinčius dalyvauti registruotis iki balandžio 10 d. Visą informaciją galima rasti interneto svetainėje adresu http://www.taize.fr/lt_article8031.html.
Apie Taizė susitikimus.
Jau 30 metų Taizė bendruomenė su didžiųjų Europos, Azijos, Amerikos ir Afrikos žemynų Krikščionių bažnyčiomis rengia tarptautinius susitikimus gyvenimo prasmės ir tikėjimo ieškančiam jaunimui. Taip pat kiekvienų metų pabaigoje kuriame nors Europos mieste vyksta daugiatūkstantiniai jaunimo susitikimai. Taizė broliai susirinkusius dalyvius kviečia į bendras pamaldas, teminius seminarus ir diskusijų įvairiomis temomis grupes. Paskutinis toks susitikimas 2008–2009 m. sandūroje vyko Briuselyje, ten susirinko 40 000 jaunuolių iš Europos ir kitų pasaulio šalių. 

KONKURSAS „UŽ ŠVIESESNĮ PASAULĮ BE ŠIUKŠLIŲ“

Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC), siekdamas skatinti visuomenę rūpintis švara ir aplinka, organizuoja konkursą „Už šviesesnį pasaulį be šiukšlių“. Konkurso nuostatai.


FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „MANO KRAŠTO GAMTA“

Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC), siekdamas skatinti visuomenę rūpintis švara ir aplinka, organizuoja fotografijų konkursą 9–12 klasių mokiniams „Mano krašto gamta“. Konkurse bus išrinkti kūrybiškiausi moksleiviai. Konkurso nuostatai.  

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „KULTŪROS PAVELDAS FOTOGRAFIJOSE“

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kviečia visus, sulaukusius 12–21 metų, dalyvauti jaunimo tarptautinio fotografijų konkurso „Kultūros paveldas fotografijoje“ nacionaliniame atrankos ture. Įvairus etninių ir konfesinių mažumų paveldas, grakštus, bet primirštas Lietuvos dvarų ir rūmų dekoras, istoriniai parkai ir sodai, vertingi medinės architektūros statiniai ir kitos konkurso nacionalinio turo nuostatuose nurodytos temos laukia Jūsų akylos akies ir ryškaus įamžinimo.  Laureatus š. m. rugsėjo 18 d. pakviesime į šventinį fotografijų parodos ir, tuo pačiu, Europos paveldo dienų atidarymo renginį, o jų nuotraukos puikuosis Katalonijoje (Ispanija) leidžiamame kataloge.
Reikalavimus nuotraukoms ir kitą reikalingą informaciją rasite konkurso nacionalinio turo nuostatuose Kultūros paveldo departamento interneto tinklalapyje www.kpd.lt/lt/jaunimo_fotografijos_konkursas 
Iki š. m. kovo 31 d. lauksime Jūsų fotografijų adresu: Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius. Detaliau paaiškinsime paskambinusiems tel. (8 5) 211 32 39, kontaktinis asmuo – vyr. specialistė Nijolė Narbutaitė, arba parašiusiems el. paštu nijole.n@heritage.lt  
Laukiame fotonuotraukų, o kartu su jomis ir atsiliepimų, komentarų ar pasiūlymų!

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
2009 M. ASOCIACIJŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ATRANKA

2009 m. skelbiamos 5 prioritetinės temos:
1. „Lietuvos laisvės kovoms atminti“
2. „Lietuva — 5 metai NATO“
3. „Jaunimas ir krašto apsauga: gera idėja“ 
4. „Misijose tarnaujančių karių šeimų gerovės programa“
5. „1410 m. Žalgirio mūšio jubiliejų pasitinkant“
Detaliau apie prioritetines temas skaitykite čia.
Organizacijos, planuojančios vykdyti veiklos programas šiomis išvardintomis temomis, paraiškas privalo pateikti iki nustatytos datos — 2009 m. sausio 30 d. ar kovo 16 d. (žr. prie kiekvienos temos)
Veiklos programų rėmimo tvarka
Krašto apsaugos ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis gali būti finansuojamos konkrečios asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programos, kurios prisideda prie rengimosi visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui ir prie valstybės gynybinės galios stiprinimo, šalies saugumo ir nepriklausomybės, piliečių teisių ir laisvių užtikrinimo.
Iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų nefinansuojamos ūkio subjektų (uždarųjų akcinių bendrovių, ūkinių bendrijų, kitų pelno siekiančių įmonių), profesinių sąjungų, politinių partijų, sporto federacijų, gyvenamųjų namų ir butų savininkų bendrijų vykdomos programos. Valstybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui ar ilgalaikiam turtui įsigyti.
Organizacijų teikiamos veiklos programos turi atitikti bent vieną iš šių tikslų:
1. informuoti visuomenę apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką, Lietuvos kariuomenę ir jos vaidmenį užtikrinant šalies saugumą;
2. rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija;
3. rūpintis karių pilietiniu ir kultūriniu ugdymu;
4. rūpintis Lietuvos kariniu-gynybiniu paveldu ir kultūros vertybių apsauga, iškilių asmenybių ir istorinių įvykių įamžinimu ir pagerbimu;
5. globoti neįgalius ir vienišus dimisijos karius, laisvės kovų dalyvius, misijose tarnaujančių karių šeimų narius;
6. ugdyti pilietinę visuomenę. 
Asociacija ar viešoji įstaiga Krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamentui pateikia programą (laisva forma) ir krašto apsaugos ministro patvirtintos formos Asociacijos / viešosios įstaigos veiklos programos finansavimo paraiškos formą. Prie paraiškos turi būti pridedamos šių dokumentų kopijos:
1. organizacijos įregistravimo pažymėjimas;
2. organizacijos įstatai;
3. dokumentas, įrodantis organizacijos valdymo organo teisėtumą.
Asociacijos ar viešosios įstaigos, gavusios lėšų veiklos programoms įgyvendinti, su Krašto apsaugos ministerija sudaro finansavimo sutartį, kurioje aptariami pateiktos Programos įgyvendinimo terminai, finansavimo tvarka ir kitos sąlygos.
Asociacijos ar viešosios įstaigos, įvykdžiusios programą, už panaudotas lėšas Krašto apsaugos ministerijai atsiskaito Finansų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, pristatydamos:
1) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą (Forma Nr. 2),
2) faktinio biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą (faktinio biudžeto lėšų panaudojimo aprašą, išdėstytą pagal išlaidų pobūdį)
3) pirminių apskaitos dokumentų, patvirtinančių padarytas išlaidas, kopijas.
Detalesnės informacijos teirautis Viešųjų ryšių departamente telefonu (8 5) 2785 216.

 „ŠIUOLAIKINIO KARIO PORTRETAS“ –
KONKURSAS VISIEMS RAŠANTIEMS IR KURIANTIEMS


Krašto apsaugos ministerija jau ketvirtą kartą skelbia konkursą „Šiuolaikinio kario portretas“. Šiais metais konkursas išsiplėtė ir jame kviečiami dalyvauti ne tik rašantys žiniasklaidos atstovai, bet ir vis besidomintys Lietuvos kariuomene ir rašantys ar kuriantys garso ir vaizdo medžiagą. Svarbiausia, kad ši medžiaga atitiktų konkurso temą ir būtų publikuota viešai.
Krašto apsaugos ministerija, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Lietuvos žurnalistų sąjunga pasirašė susitarimą ir patvirtino konkurso nuostatus, pagal kuriuos kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip tris darbus. Elektronines darbų kopijas iki 2009 m. kovo 2 d. prašome pristatyti į Lietuvos žurnalistų sąjungą (S. Konarskio g. 49, Vilnius) arba atsiųsti el. paštu info@lzs.lt; vis@kam.lt.
Darbus, atsižvelgdama į darbų kūrybiškumą, originalumą, teksto kalbą, vertins Vertinimo komisija, sudaryta iš Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Krašto apsaugos ministerijos atstovų. Konkurso prizinis fondas – 6000 Lt. Geriausi konkursui pateikti darbai bus publikuojami atskiru leidiniu ir įteikti kiekvienam dalyviui.
Konkurso laimėtojai bus paskelbti ir premijos įteikiamos gegužės mėnesį minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienas.
Praėjusių metų konkurse dalyvavo 18 autorių, jie pateikė 25 publikacijas. Pirmosios vietos nugalėtoja buvo paskelbta Vilma Jankienė („Aviacijos pasaulis“). Taip pat prizines vietas laimėjo atsargos pulkininkas Jonas Gečas ir vyresnysis leitenantas Mindaugas Matukonis.
2007 m. Vertinimo komisija pirmosios vietos neskyrė. Antrąja vieta įvertinti trys „Alytaus naujienų“ žurnalistės Aldonos Kudzienės rašiniai, trečioji vieta atiteko Andriui Vaitkevičiui iš naujienų portalo www.alfa.lt. Dviem paskatinamosiomis premijomis apdovanotos žurnalistė Jurgita Činkienė, kurios rašinys „Moteriška odė šarvuočiui“ publikuotas žurnale „MM“, ir Zita Kaktienė, „Šiaulių naujienose“ išspausdinusi rašinį „Savanorių vadas apie karą nesvajoja“.
2006 m. vykusiame pirmajame konkurse geriausiais autoriais buvo pripažinti Vilma Jankienė („Aviacijos pasaulis“), Denisas Nikitenko („Vakarų ekspresas“), Živilė Kavaliauskaitė („Šiaulių kraštas“) ir majoras Albertas Dusevičius, tarnavęs Afganistane.
Konkurso nuostatai

KONKURSAS PROGRAMOS „NARKOTIKŲ PREVENCIJA IR INFORMACIJA APIE JUOS“ TIKSLAMS ĮGYVENDINTI

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  informuoja, kad 2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamentas patvirtino specialiąją programą „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“. Šia programa siekiama įgyvendinti ES kovos su narkotikais strategijoje 2005–2012 m. ir ES kovos su narkotikais veiksmų planuose (2005–2008 m. ir 2009–2012 m.) nustatytus tikslus, remiant projektus. Programoje gali dalyvauti viešosios ar privačios organizacijos ir institucijos (vietos valdžios institucijos, universitetų skyriai ir mokslinių tyrimų centrai), dirbančios informacijos apie narkotikų vartojimą ir jo prevencijos, su narkotikais susijusios žalos mažinimo ir gydymo srityje. Projektų įgyvendinime privalo dalyvauti bent du partneriai iš skirtingų ES arba EFTA/EAA valstybių narių (vienas projekto teikėjas, kitas projekto partneris).
Europos Komisija paskelbė konkursą programos „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“ tikslams įgyvendinti.
Konkursas skirtas finansuoti specialius tarptautinius projektus. Paraiškas prašoma pateikti iki 2009 m. balandžio 8 d. 
Projektai gali būti skirti:
a) daugiadisciplininiui tinklui kurti, socialinėms ir sveikatos problemoms, kurios kyla dėl narkotikų vartojimo, akcentuoti;
b) narkotikų vartojimo prevencijai, žalai mažinti, įvairiems gydymo metodams;
c) pilietinei visuomenei įtraukti į ES Kovos su narkotikais strategijos ir Veiksmų plano įgyvendinimą;
d) skirti ES Kovos su narkotikais veiksmų plano priemonėms įgyvendinti, stebėsenai, vertinimui ir pan.

Paraiškas projektams gali teikti kovos su narkotikais, narkomanijos prevencijos ar narkomanijos gydymo srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos, vietos savivaldos institucijos, universitetai, mokslinių tyrimų centrai ir pan. Projekto įgyvendinime turi dalyvauti bent dvi organizacijos, institucijos iš skirtingų ES arba EFTA/EAA valstybių narių arba viena gali būti ir iš valstybių kandidačių.
Projektams įgyvendinti Europos Komisija skirs ne daugiau kaip 80 proc. reikalingo finansavimo. Likusi dalis turi būti skiriama arba projekto teikėjo, arba padengiama iš kitų finansavimo šaltinių. 

 PARAIŠKOS LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMAI

Projektų paraiškas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai galima teikti iki 2009 m. balandžio 30 d. pagal šiuos prioritetus:
- verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtra;
- darnios bendruomenės kūrimas (maži projektai).
33 milijonų eurų Europos regioninės plėtros fondo parama bus skiriama 2-ojo kvietimo latvių ir lietuvių bendradarbiavimo per sieną projektams. Latvijos ir Lietuvos programos biudžetas 2007–2013 m. projektams finansuoti yra 60 milijonų eurų.
Paramą gali gauti vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno regionų Lietuvoje bei Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionų Latvijoje.
Programą administruojantis Jungtinis techninis sekretoriatas kviečia į informacinius seminarus Šiauliuose, N. Akmenėje, Anykščiuose, Zarasuose, Klaipėdoje, Plungėje, Kaune ir Zarasuose. Išsami informacija apie seminarus ir paraiškų teikimą skelbiama programos interneto svetainėje www.latlit.eu. 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO INFORMACIJA

Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbia 2009 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos projektų paraiškų priėmimą daliniam finansavimui gauti.
Dalinis finansavimas skiriamas konferencijoms, seminarams, smulkiajai leidybai, meninei ir kultūrinei veiklai, CD ir vaizdo priemonėms, interneto svetainėms ir kitoms veikloms, skatinančioms nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimą ir saugojimą
Prioritetas teikiamas projektams, kurie: prisidės prie Departamento programų – Europos paveldo dienų „Europa, bendras paveldas. Istoriją kuriame kartu“, Europos žydų kultūros dienos „Šventės ir tradicijos“, Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimo aktualizavimo, Parkų ir sodų kultūros kelio, Lietuvai reikšmingų kultūros objektų, esančių užsienyje, paieškos – įgyvendinimo; projektinę veiklą vykdys nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose; prisidės prie Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo; į nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo ir žinių skleidimo veiklą įtrauks jaunąją Lietuvos kartą.
Kartu su paraiška (1 egzempliorius) privaloma pateikti projekto vykdytojo registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtintą kopiją ir projekto vykdytojo įstatų/nuostatų tinkamai patvirtintą kopiją.
Dokumentus prašome siųsti iki 2009 m. kovo 6 d. adresu: Tarptautinis, ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Projektų paraiškos turi būti kruopščiai užpildytos, nurodant jose realius projektų įgyvendinimo terminus ir išsamius, tikslius vykdytojo institucijos/organizacijos duomenis

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškos formą ir dalinio finansavimo taisykles žr. Kultūros paveldo departamento interneto tinklalapyje: http://www.kpd.lt
Tel. ir el. paštas pasiteiravimui: (8 5) 211 32 39, nijole.n@heritage.lt


FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „TŪKSTANTIS ŽVILGSNIŲ Į LIETUVĄ“

Kūrybinio projekto „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“ fotografijos konkursą organizuoja Lietuvos jaunimo turizmo centras, tai yra Nacionalinės jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijos dalis.Konkurso tikslai ir uždaviniai:

1. Ugdyti jaunimo tautinę savimonę, teisingą tautos kultūros paveldo sampratą skatinant mokinius domėtis unikaliais Lietuvos istoriniais, kultūriniais, geografiniais, literatūriniais, architektūriniais ir kitais objektais, iškiliomis Lietuvos asmenybėmis.
2. Sudaryti sąlygas talentingiems jauniems žmonėms giliau pažinti savo gimtąjį kraštą.
3. Ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti savišvietą, lavinti kūrybinius ir meninius gebėjimus, darbo su fotoaparatu įgūdžius, ugdyti kūrybinį potencialą.
4. Fotografijomis pabrėžti Lietuvos krašto išskirtinumą tarp kitų pasaulio šalių.
5. Suteikti konkurso dalyviams galimybę savo kūrybą pristatyti kitiems.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokyklų 7–12 klasių mokiniai. Fotografijos darbai teikiami nuo 2009 m. vasario iki kovo 31 d.
Daugiau apie konkursą skaitykite pridedamuose fotografijos konkurso „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“ nuostatuose.RAŠINIŲ KONKURSAS „TŪKSTANTIS ŽVILGSNIŲ Į LIETUVĄ“

Kūrybinio projekto „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“ rašinių konkursą organizuoja Lietuvos jaunimo turizmo centras, tai yra Nacionalinės jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijos dalis.

Konkurso tikslai ir uždaviniai:
1. Puoselėti Lietuvos istoriją, kultūrą, skatinant mokinius domėtis ir didžiuotis savo tėvyne.
2. Ugdyti jaunimo tautinę savimonę, teisingą tautos kultūros paveldo sampratą skatinant mokinius domėtis unikaliais Lietuvos istoriniais, kultūriniais, geografiniais, literatūriniais, architektūriniais ir kitais objektais, iškiliomis Lietuvos asmenybėmis.
3. Sudaryti sąlygas talentingiems jauniems žmonėms giliau pažinti savo gimtąjį kraštą.
4. Ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti savišvietą, lavinti kūrybinius bei meninius gebėjimus, ugdyti kūrybinį potencialą.
5. Rašiniais pabrėžti Lietuvos krašto išskirtinumą tarp kitų pasaulio šalių.
6. Suteikti konkurso dalyviams galimybę savo kūrybą pristatyti kitiems.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokyklų 7–12 klasių mokiniai. Rašiniai teikiami nuo 2009 m. vasario iki kovo 31 d.
Daugiau apie konkursą skaitykite pridedamuose rašinių konkurso „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“ nuostatuose.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA KVIEČIA ASOCIACIJAS IR VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2016 METAIS

Krašto apsaugos ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas dėl veiklos programų finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų 2016 metais. Kitiems metams yra patvirtintos keturios bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis prioritetinės temos, pateiktas programas atrinks komisija. Programoms įgyvendinti galės būti skiriamas dalinis finansavimas vieneriems metams, o bendra asignavimų suma siekia 330 tūkst. Eurų.
„2016 metais prioritetą teiksime tokioms programoms, kurios skatins karių socialinę integraciją, paramą tarnyboje sužeistiems ir į atsargą išleistiems kariams, taip pat visuomenės švietimui ir patriotiniam ugdymui, savanoriškumo skatinimui“, – sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Kitais metais į dalinį programų finansavimą taip pat galės pretenduoti projektai, skirti įprasminti Lietuvos kariuomenės istorinius įvykius ir pergales. Visa informacija apie asociacijų ir viešųjų įstaigų projektų finansavimą, nuostatai ir formos yra skelbiamos Krašto apsaugos ministerijos interneto puslapyje, adresu:
http://www.kam.lt/lt/veikla_576/bendradarbiavimas_su_asociacijomis/veiklos_programu_finansavimas.html.
Pateiktų programų atitikimą 2016 m. prioritetams ir perspektyvą ugdyti visuomenės valią ginti valstybę vertins komisija, vadovaudamasi Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatais. Paraiškos priimamos Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamente (Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius) iki 2016 m. vasario 29 d. Daugiau informacijos prašome teirautis tel. (8 5) 2 735 685 arba el. paštu: NVOprogramos@kam.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-19 08:15:53
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Rugsėjis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 6008
Dabar naršo: 110
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema