VERSIJA NEĮGALIEMS
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
SpausdintiPrašymų (skundų) priėmimas
Tarybos posėdžių transliacija
Visagino savivaldybės 2014 m. biudžeto projektas
Aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklės
Atliekų tvarkymas
Oro kokybės rodikliai
Išorinės reklamos įrengimas
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Vaikų socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašas
Vaikų socializacijos programos
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa
Renginių organizavimas Visagino savivaldybės viešosiose vietose
Vaikų dienos centrai
Švietimo stebėsenos rodikliai
Spaudoje apie Visaginą
Gyvūnų laikymo ir auginimo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklės
Naujienos
2014-09-30  |   TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais 2014 m. spalio mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104):

Vytautas RAČKAUSKAS – spalio 1 d. nuo 15.00 iki 16.00 val.;

Sergejus KOTOVAS – spalio 1 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;

Aleksandr KLOČAN – spalio 6 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;

Jūratė Tamonienė – spalio 6 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;

Plačiau
2014-09-29  |   AKTUALI INFORMACIJA APIE EURĄ – KIEKVIENAM VISAGINIEČIUI

Spalio 1 d. Visagine vyksiančiuose euro seminaruose gyventojai, miesto įmonių bei organizacijų atstovai galės tiesiogiai sužinoti jiems rūpimą praktinę informaciją apie eurą iš Finansų ir Ūkio ministerijų, Lietuvos banko, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei kitų institucijų atstovų.

Kaip keisis visaginiečių gyvenimas? Kaip turi būti perskaičiuojamos kainos, atlyginimai, įmokos, pašalpos ir kita? Kas nutiks mūsų piniginėms ir pajamoms? Kaip prisijungti prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir gauti logotipą – ženklą „Perskaičiuota sąžiningai?“. Tai tik keletas klausimų, į kuriuos galės gauti atsakymus atėjusieji į informacinius renginius.

Gyventojams ir įmonių atstovams yra parengtos skirtingos seminarų programos. Įmonių ir organizacijų atstovai bei gyventojai laukiami Visagino savivaldybėje (Parko g. 14) nuo 10:15 val.

Plačiau
2014-09-29  |   VISAGINO SENJORŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „3D“

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VISAGINO FILIALAS PRISTATO DAILĖS FAKULTETO
(DEKANĖ MARIJA ŠČERBAKOVA),

DRABUŽIŲ KONSTRAVIMO IR DIZAINO FAKULTETO (DEKANĖ NADEŽDA OSTRIŽNOVA)

BEI ŠOKIO TEATRO FAKULTETO
DEKANĖS NIJOLĖS KLIUČINSKIENĖS DARBUS.

PARODA VEIKS 2014 M. SPALIO 1-30 DIENOMIS
VISAGINO KULTŪROS CENTRO
ETNOKULTŪRŲ SALĖJE (VILTIES G. 1)

PARODOS ATIDARYMAS SPALIO 1 D. 13.00 VAL. Plačiau

2014-09-29  |   VISAGINO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS NETRUKUS PASKELBS JAU 15-UOSIUS MOKSLO METUS

Trečiojo amžiaus universiteto Visagino filialas buvo įsteigtas 2000-aisiais. Tai senjorų neformaliojo švietimo ir sociokultūros veiklas įgyvendinanti visuomeninė organizacija, padedanti senjorams integruotis į pilnavertį bendruomenės gyvenimą ir oriai jaustis šiame amžiuje. Nuo 2013 metų rudens šis universitetas Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas kaip bendruomeninė neformaliojo švietimo organizacija. Joje jau keturiolika metų darbuojasi išimtinai tik savanoriai: dalis iš jų – patys senjorai – tam tikrų sričių specialistai, o kiti – dirbantys įvairių specialybių asmenys, laisvalaikiu savo turimomis kompetencijomis besidalinantys su senjorais. Ir tai nėra tik fragmentinė savanorystė: sutikę imtis veiklos kuriame nors universiteto fakultete, dėstytojai įsipareigoja mažiausiai vienerius mokslo metus pagal suderintą tvarkaraštį vesti užsiėmimus. Kasmet universitetas organizuoja senjorams veiklą 10-12 fakultetų, o kai kuriais mokslo metais fakultetų skaičius išaugdavo iki 16-18. Nuostabu, kad organizacijoje yra savanorių, kurie neatlygintinai darbuojasi nuo pat universiteto įsteigimo dienos. Ir kol kas nežada trauktis. Visagino TAU penkioliktuosius mokslo metus tradiciškai paskelbs spalio 1 dieną vyksiančio renginio, skirto Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, metu (15.00 val. Visagino kultūros centro „Sedulinos“ salėje).

Plačiau
2014-09-29  |   BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA (ĮSTAIGOS KODAS 190243519, TAIKOS PR. 21, VISAGINAS, 31107) PRIIMS Į DARBĄ BIBLIOTEKININKĄ BIBLIOTEKOS VEDĖJO PAREIGOMS EITI (1,0 ETATAS).

Darbo pobūdis: bibliotekos vedėjas organizuoja bibliotekos – informacinio centro veiklą, planuoja, analizuoja apibendrina bibliotekos darbą ir rengia ataskaitas; komplektuoją literatūrą, kaupia informacinius išteklius; rengia taisykles ir vadovėlių išdavimo-priėmimo grafikus, diegia informacinę sistemą MOBIS, vykdo vadovėlių ir kitos literatūros viešuosius pirkimus; rengia parodas, renginius, projektus, talkina mokytojams; dalyvauja gimnazijos veiklos programose ir projektuose; atlieka kitus darbus, numatytus bibliotekos vedėjo pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
* turėti aukštąjį universitetinį bibliotekinį išsilavinimą;
* išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų ir bibliotekų veiklą;
* gerai mokėti lietuvių (valstybinę) kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus);
* išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo bei tvarkymo taisykles;
* turėti kompiuterinio raštingumo žinių ir įgūdžių, dirbant „MS Excel“, „MS Word“ ir kitomis programomis;
* turėti bibliotekinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

Plačiau
2014-09-29  |   Pakeitimai Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos apraše

2014 m. liepos 4 d.  LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą  Nr. V-769 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite Teisės aktų registre, 2014-07-14, Nr. 2014-10242.
    
Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi Mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ar savininkams, vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas Mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms. Maitinimo organizavimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, reabilitacijos centruose), kuriose vykdomas vaikų ugdymas, Tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi.

Plačiau
2014-09-29  |   Visagino Jaunimo darbo centras ieško savanorio (-ės)

Visagino JDC bendradarbiaujant su Jaunimo savanoriška tarnyba priims jaunuolį (-ę) savanoriauti  ne mažiau kaip 3 mėnesiams (po 20 val. per savaitę).

Siūlomos veiklos (pagal pageidavimą):

-  Informacijos apie jaunimo poreikius ir galimybes jaunimui kaupimas;

- Informacinių renginių, įvairių akcijų  jaunimui organizavimas;

- Teminių seminarų bei užsiėmimų  vedimas;

- Jaunimo informavimas apie mobilumo galimybes – darbą, stažuotes, praktiką, mainus, savanorystę Europoje;

- Informacinių pranešimų bei straipsnių rengimas jaunimui aktualiomis temomis;

Plačiau
2014-09-25  |   KVIETIMAS LAIKYTI KONSTITUCIJOS EGZAMINĄ 2014

Rugsėjo 30 d., antradienį, 12 val., Visagino miesto bendruomenė kviečiama dalyvauti Konstitucijos egzamine 2014 ir išmėginti savo Konstitucijos žinias. Visuotinėje teisinių žinių pasitikrinimo akcijoje taip pat kviečiami dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, moksleiviai ir nuteistieji. Egzamino užduotys skirtos tiklinėms grupėms: teisinį išsilavinimą turintiems ir jo siekiantiems piliečiams bei piliečiams, neturintiems ir nesiekiantiems teisinio išsilavinimo.

Konstitucijos egzaminas vyks Visagino savivaldybės mažojoje posėdžių salėje I aukšte. Egzamino trukmė 45 min.

Visus mūsų bendruomenės narius, norinčius pasitikrinti teisines žinias, kviečiame registruotis į Konstitucijos egzaminą 2014 portale DELFI arba rugsėjo 30 d. 12 val. atvykus laikyti egzamino į Visagino savivaldybę adresu Parko g.14, Visaginas.

Plačiau
2014-09-25  |   KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI APLINKOS APSAUGOS PRIEMONES 2015 M.

Visagino savivaldybės administracija, vadovaudamasi Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. TS-168, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti aplinkosaugos priemones Visagino savivaldybės administracijos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. lėšomis.

Paraiškos gali būti teikiamos šioms aplinkosaugos priemonėms:

aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms;

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms;

atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms;

aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonėms;

visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms;

želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonėms;

miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonėms, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui;

kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonėms.

Plačiau
2014-09-25  |   PRAKTINIAI PATARIMAI VISAGINO ĮMONĖMS, ORGANIZACIJOMS IR GYVENTOJAMS, PADĖSIANTYS SKLANDŽIAU PASIRUOŠTI EURO ĮVEDIMUI

Rūpimą informaciją suteiks Finansų ministerijos, Lietuvos banko, Ūkio ministerijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.

EURO SEMINARAI VISAGINE VYKS SPALIO 1 D., TREČIADIENĮ:

Gyventojai, įmonių ir organizacijų atstovai laukiami Visagino savivaldybėje (Parko g. 14), pradžia 10:15 val.

Seminarai nemokami. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Išankstinė registracija tel. (8 6) 8405660.

IŠSAMIAU

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Rugsėjis
    2014     
AKTUALUS
KLAUSIMAS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
PAIEŠKA
SVETAINĖJE
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 3209
Dabar naršo: 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema