Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Prašymai

1. ARCHITEKTŪRA, TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA

1.1.Prašymas dėl detaliojo planavimo organizavimo teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo

1.2. Prašymas dėl teritorijų planavimo sąlygų sąvadų parengimo

1.3. Prašymas dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo

1.4. Prašymas dėl teritorijų planavimo dokumentų suderinimo

1.5.  Prašymas dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo

1.6. Prašymas dėl teritorijų planavimo dokumentų registravimo

1.7. Prašymas dėl teritorijų planavimo dokumentų registro išrašų išdavimo

1.8 Prašymas dėl  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo

1.9.  Prašymas dėl geodezinės, topografinės medžiagos  išdavimo

1.10.Prašymas dėl žemės sklypų planų, topografinių planų derinimo

1.11.Prašymas dėl numerių žemės sklypams ir/arba pastatams, ir/arba patalpoms, ir/arba butams suteikimas ir/arba keitimas

1.12. Prašymas išduoti  specialiuosius reikalavimus

1.13.1 Prašymas išduoti leidimą

1.15. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą

1.16.1  Paraiška žemės kasinėjimo darbų atlikimui;

1.16.2  Derinimo lapas prie paraiškos žemės kasinėjimo darbų atlikimui;

1.16.3  Leidimas (derinimas) atlikti žemės kasinėjimo darbus;

1.16.4  Leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus registracijos žurnalas;

1.16.5  Žemės kasinėjimo darbų užbaigimo aktas.


2. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

2.6. Prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, panaikinimo

3.LICENCIJOS VERSTIS PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, TABAKO GAMINIAIS, NAFTOS PRODUKTAIS, LEIDIMAI PREKIAUTI

3.1.1 Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo

3.1.2.Paraiška dėl vienkartinės  licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo

3.1.3.Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo

3.1.4.Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo

3.1.5.Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimo

3.1.6.Paraiška dėl licencijos galiojimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdymo panaikinimo

3.2.1. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo

3.2.2.Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo

3.2.3.Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimo

3.2.4.Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimo

3.2.5. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimo

3.2.6. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo

3.3. Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

3.4. Prašymas išduoti (pakeisti) leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

3.5.1 .Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais


3.5.2. Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais


3.5.3. Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą


3.6.1. Prašymas sustabdyti leidimo verstis prekyba nefasuotais produktais galiojimą


3.6.2. Prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba nefasuotais produktais galiojimą

3.6.3. Prašymas panaikinti leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais produktais galiojimą

3.7.1. Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

3.7.2. Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

3.7.3. Prašymas patikslinti leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis

3.7.4. Prašymas papildyti leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis

3.7.5. Prašymas išduoti leidimo prekiauti suskystintomis naftos dujomis dublikatą

3.7.6. Prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimą

3.8.1.Prašymas išduoti licenciją organizuoti mažąją loteriją

3.8.2.Prašymas patikslinti išduotą licenciją organizuoti mažąją loteriją

3.8.3.Prašymas išduoti licencijos organizuoti mažąją loteriją dublikatą

3.8.4.Prašymas panaikinti  licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimą/galiojimo sustabdymą

3.9.  Prašymas išduoti leidimą (-us) prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose renginio metu

3.10. Prašymas išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose


4. CIVILINĖ METRIKACIJA

4.1. Prašymas įregistruoti naujagimio gimimą

4.2 ir 4.3 Prašymas įregistruoti tėvystės nustatymą (pripažinimą)

4.4. Prašymas užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimą įtraukti į apskaitą

4.5. Prašymas įregistruoti įvaikinimą

4.6. Prašymas įregistruoti santuoką

4.7. Prašymas užsienio valstybėje įregistruotą santuoką įtraukti į apskaitą

4.8. Prašymas įtraukti į apskaitą santuoką sudarytą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka

4.9. Prašymas išduoti pažymą apie šeiminę padėtį ketinamčiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje

4.10. Prašymas įregistruoti santuokos nutraukimą, išduoti ištuokos liudijimą

4.12. Prašymas išduoti pakartotinį liudijimą

4.13. Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašo kopiją , nuorašą , išrašą


4.14. Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tatutybę

4.15. Prašymas papildyti, ištaisyti, pakeisti civilinės būklės akto įrašą

4.16. Prašymas atkurti civilinės būklės įrašą

4.17. Prašymas anuliuoti civilinės būklės įrašą

4.18
. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą ištuoką

4.19.Prašymas įtraukti užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį į apskaitą


5. LICENCIJOS (LEIDIMAI) VEŽTI KELEIVIUS, TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

5.1.1. Prašymas dėl leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo

5.1.2. Prašymas dėl leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi patikslinimo

5.1.3. Prašymas dėl leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi panaikinimo

5.2.1. Prašymas išduoti/pratęsti licenciją/licencijos dublikatą verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

5.2.2 Prašymas išduoti/pratęsti licencijos kopiją/licencijos kopijos dublikatą ,verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

7.NAMINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS

7.1 Prašymas dėl leidimo laikyti agresyvių veislių šunis

8. MOKESČIAI

8.1. Prašymas dėl mokesčio lengvatos suteikimo

8.2. Prašymas dėl mokesčio lengvatos suteikimo

8.3 Valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio deklaracija

8.4. Prašymas dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo

9. ŽEMĖS ŪKIS IR ŽEMĖ

9.1. Prašymas dėl žemės ūkio valdų įregistravimo, išregistravimo ir atnaujinimo žemės ūkio ir kaimo verslo registre

9.2. Prašymas dėl elektroninio laukų įbraižymo žemėlapiuose

9.3.
Prašymas dėl kanopinių žvėrių padarytos žalos pasėliams nustatymo

9.4. Prašymas gauti išmokas ar draudimo įmokų kompensacijas 

9.5. Prašymas dėl paraiškų gauti tiesiogines ir kompensacines išmokas priėmimo

9.7.
Registravimo prašymas traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai)

 

10.SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMAS

10.1 Prašymas dėl finansinės paramos suteikimo iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos

11. APLINKOS APSAUGA

11.1 Prašymas dėl leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

12. LEIDIMAI RENGTI MASINIUS VIEŠUOSIUS RENGINIUS

12. 1. Prašymas išduoti leidimą organizuoti  renginį

13. ARCHYVO PAŽYMOS

13.1. Prašymas išduoti archyvo pažymą

13.2. Prašymas dėl pažymos apie likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo savivaldybės archyvui išdavimo

14. LEIDIMAI LAIDOTI IR PAŽYMOS APIE PALAIDOJIMĄ

14.1.Prašymas dėl leidimo laidoti

14.2. Prašymas išduoti pažymą apie mirusiojo palaidojimo vietą


15. VAIKO TEISIŲ APSAUGA

15.1. Prašymas dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)

15.2. Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymų nustatymo

15.3 .Prašymas dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos piliečių, norinčių įvaikinti, sąrašą 17.PERSONALAS

17.1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą


18. ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS

18.1. Prašymas išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-21 09:33:42
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Rugsėjis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 5913
Dabar naršo: 55

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema