Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Verslui

Kontaktai:

Lauras Puslys
Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. (8 386) 39 117
el. paštas lauras.puslys@visaginas.lt

NAUJIENOS

Pratęsiamas Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės paraiškų teikimo terminas

Visagino savivaldybės administracija skelbia pakartotinį kvietimą teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programoje (Nr. 09) numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros skatinimo priemonių veiklas:

 1. Verslo plėtros projektų įgyvendinimas.
 2. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas.
 3. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas.
 4. SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje.
 5. Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas.
 6. Dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

Išsami informacija apie paramos gavimo sąlygas pateikiama Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše.

Paraiškos paramai gauti iš smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės priimamos iki 2019 m. spalio 18 d.


Suteikta negrąžintina finansinė pagalba

2019 m. liepos 25 d. pagal Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ĮTV-E-195 bei atsižvelgiant į Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų paskirstymo komisijos rekomendaciją buvo suteikta negrąžintina finansinė pagalba (de minimis) iš Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės:

 • UAB „Vismeta“ – 1000,00 Eur palūkanoms iš dalies padengti,
 • UAB „Alionos studija“ – 389,00 Eur,
 • UAB „VMS Montavimas“ – 3477,38 Eur,
 • UAB „Vaigas“ – 2920,00 Eur,
 • UAB „Ugmila“ – 2000,00 Eur,
 • Olga Maliar – 1000,00 Eur,
 • Ekaterina Amiryan – 1000,00 Eur,
 • UAB „Viri Tecnologija“ – 944,39 Eur verslo plėtros projektų įgyvendinimui,
 • MB „Sveikatingumo mokymo centras“ – 83,56 Eur bendrovės pradinių steigimosi išlaidų padengimui.

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"