Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Seniūnaičių rinkimai

Vyksta Visagino savivaldybės seniūnaičių pakartotiniai rinkimai

Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu seniūnaičių pakartotinių rinkimų grafiku organizuojami Visagino savivaldybės seniūnaičių pakartotiniai rinkimai Visagino savivaldybės Sedulinos al., Kosmoso g., Taikos pr. ir Karlų seniūnaitijose.

Seniūnaičių rinkimų organizavimą reglamentuoja Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas, savivaldybės teritorijų suskirstymą į seniūnaitijas reglamentuoja Visagino savivaldybės mero 2019 m. birželio 19 d. potvarkis Nr. PV-E-73  „Dėl Visagino savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas“.

SENIŪNAIČIO STATUSAS, TEISĖS IR PAREIGOS

Seniūnaičio statusą, teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33-34 straipsniai.

REIKALAVIMAI KELIAMIEMS SENIŪNAIČIAMS

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis (nuo 18 m. amžiaus) seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Seniūnaičiu negali būti renkamas:

  • asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
  • asmuo, kuris yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
  • asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje;
  • tos savivaldybės tarybos narys, administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, administracijos valstybės tarnautojas.

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS TEIKIMO TVARKA

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai (ne mažiau kaip 5 asmenys turintys teisę rinkti seniūnaitį), pateikę raštu argumentuotą siūlymą (laisva forma), taip pat bendruomeninė organizacija / bendruomeninės organizacijos.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PRISTATYTI KANDIDATAS Į SENIŪNAIČIUS

Kandidatai į seniūnaičius turi pateikti šiuos dokumentus:

  • sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (Aprašo 7 priedas);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • trumpą gyvenimo aprašymą;
  • kandidato nuotrauką 3x4 cm;
  • susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;
  • sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis (Aprašo 8 priedas).

Kandidatas į seniūnaičius gali atšaukti savo kandidatūrą pateikęs Komisijos pirmininkui rašytinį atsisakymą.

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS REGISTRAVIMO TVARKA

Kandidatų į seniūnaičius dokumentai  registruojami iki 2019 m. gruodžio 5 d. 17.30 val. Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus Prašymų ir skundų priėmimo langelyje (Parko g. 14, 109 kab.). Komisija, pasibaigus kandidatų registravimo terminui, sudaro kandidatų į seniūnaičius sąrašą ir jį skelbia savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt

KAS GALI DALYVAUTI SENIŪNAIČIŲ RINKIMUOSE

Seniūnaitį gali rinkti tik 18 metų sulaukę veiksnūs asmenys, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena seniūnaitijos, kurios seniūnaitis renkamas, teritorijoje (toliau – gyventojas). Atvykęs dalyvauti rinkimuose, gyventojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Komisijos nariai patikrina, ar į rinkimus atvykęs asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi rinkimai. Jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi seniūnaičio rinkimai, jis gali dalyvauti renkant seniūnaitį, jei bent du toje seniūnaitijoje deklaravę gyvenamąją vietą gyventojai raštu patvirtina, kad šis asmuo gyvena toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi rinkimai (1 priedas).

RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, kuris laikomas susirinkimo pirmininku, dalyvaujant Komisijos nariams, ir Komisijos sekretorius. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus. Rinkimus ir apklausą organizuoja ir sprendimus priima Seniūnaičių rinkimų organizavimo komisija. Seniūnaičių rinkimo procedūra detaliai aprašyta Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos apraše. Rinkimai laikomi įvykusiais, kada rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 proc. tose seniūnaitijose gyvenančių ir rinkimų teisę turinčių gyventojų.

SENIŪNAITIJŲ, KURIOSE ĮVYKS SENIŪNAIČIŲ PAKARTOTINIAI RINKIMAI, RIBOS

Karlų k. seniūnaitija

Čeberakų k., Karlų k., Makaravo k., Babrūšos k., Drūkšinių k., Mantvilų k., Petriškės k., Serbiejiškės k., Skrytelių k., Stabatiškės k., Šaškų k., Tumelinos k.

Kosmoso g. seniūnaitija

Kosmoso g. poriniai numeriai: 14/1, 16, 18, 28, 28A, 30, 30A, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

Kosmoso g. neporiniai numeriai: 5, 7, 9 A, 9 B, 9C.

Taikos pr. neporiniai numeriai: 1,1A, 1B, 1C, 3, 5, 7, 7A, 7B, 9, 9A, 9B, 11, 13, 15, 15A, 15B, 15 C, 15 D, 15E, 15H.

Taikos pr. poriniai numeriai: 4, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 10, 10A.

Sedulinos al. seniūnaitija

Festivalio g. neporiniai numeriai: 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 17.

Festivalio g. poriniai numeriai: 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 6, 6A, 8, 8A, 10.

Kosmoso g. poriniai numeriai: 2, 4, 6, 8, 12, 12A.

Sedulinos al. neporiniai numeriai: 1, 3, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11.

Sedulinos al. poriniai numeriai: 4, 4A, 6, 6A, 6B, 8, 10, 12, 12A, 14, 14A.

Parko g. poriniai numeriai: 2, 2A, 2B, 2 C, 2E, 2H, 4, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 16A.

Parko g. neporiniai numeriai: 1, 7, 7B, 11, 13, 15, 17, 19.

Visagino g. neporiniai numeriai: 5.

Vilties g. poriniai numeriai:2, 4, 8, 10, 12, 14.

Vilties g. neporiniai numeriai: 1, 3, 5, 5A.

Partizanų g. poriniai numeriai: 2.

Taikos pr. seniūnaitija

Veteranų g. poriniai numeriai: 12, 14, 16, 20, 22.

Tarybų g. neporiniai numeriai: 9, 11, 15, 17, 21, 23.

Taikos pr. poriniai numeriai: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Statybininkų g. neporiniai numeriai: 9, 11, 13, 15/62.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ PAKARTOTINIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

EIL. NR. SENIŪNAITIJOS PAVADINIMAS RINKIMŲ BŪDAS RINKIMŲ VIETA PAKARTOTINIŲ RINKIMŲ DATA, LAIKAS
1. Karlų seniūnaitija Balsavimo būdu

Karlų k.

Gruodžio 10 d. 18 val.
2. Taikos pr. seniūnaitija Apklausos būdu

„Atgimimo“ gimnazija, Tarybų g. 23

Gruodžio 11 d. 17–19 val.
3. Kosmoso g. seniūnaitija Apklausos būdu „Gerosios vilties“ progimnazija, Partizanų g. 5 Gruodžio 12 d. 17–19 val.
4. Sedulinos al. seniūnaitija Apklausos būdu „Gerosios vilties“ progimnazija, Partizanų g. 5 Gruodžio 12 d. 17–19 val.
Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"