Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kraštovaizdžio formavimas

VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA

Visagino savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir įgyvendinti Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose projektą.
Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
Projekto tikslas – numatyti konkrečias Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių teritorijų kraštovaizdžio formavimo priemones, kurios padėtų išsaugoti vietovės kraštovaizdį, gerinti vietovės ekologinę būklę, užtikrintų kraštovaizdžio formavimo socialines, ekonomines ir ekologines funkcijas, išryškinti ir atkurti teritorijoje esančias gamtines ir kultūrines vertybes.
Visagino savivaldybės taryba 2017 m. spalio 26 m. sprendimu Nr. TS-199 patvirtino projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą.

Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"