VERSIJA NEĮGALIEMS
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
SpausdintiPrašymų (skundų) priėmimas
Tarybos posėdžių transliacija
Visagino savivaldybės 2014 m. biudžeto projektas
IAE regiono projektų konkursas
Aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklės
Atliekų tvarkymas
Oro kokybės rodikliai
Išorinės reklamos įrengimas
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Vaikų socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašas
Vaikų socializacijos programos
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa
Renginių organizavimo Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
Vaikų dienos centrai
Švietimo stebėsenos rodikliai
Spaudoje apie Visaginą
Gyvūnų laikymo ir auginimo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklės
2014-07-16 PASIKRAUK GIMTADIENIO ENERGIJOS! VISAGINUI – 39

Man trisdešimt devyneri ir aš pats jauniausias Lietuvoje! Į mano gimtadienį kviečiami visi! Bus daug muzikos, šokių, dainų ir linksmybių. Ateik ir tu!
Tavo Visaginas – jauniausias Lietuvos miestas

Muzikos, šokių, dainų ir linksmybių tikrai netrūks! Miestas jau pasipuošė gimtadieniui, pasidabino ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis ir laukia savo svečių. Pagrindiniai gimtadienio renginiai vyks rugpjūčio 1–3 dienomis. Penktadienį 19.00 val. šventę pradėsime gyvos muzikos vakaru prie Visagino kultūros centro (Vilties g. 5), kur mažajame amfiteatre koncertuos mūsų kraštietė, dainininkė Ona Kolobovaitė (sopranas). Po koncerto programą tęs Kultūros centro džiazo atlikėjai, tad galėsite jaukiai praleisti laiką ir pasimėgauti žavinga muzika po atviru dangumi.
Šeštadienio rytą nuo 10.00 val. visaginiečius žadins keliaujantis orkestras – miesto gatvėmis šventiniu autobusu-kabrioletu važinės Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo vyrai ir būgnais bei blizgančiomis dūdomis kels jūsų šventinę nuotaiką. 11.00 val. autobusas prie PC „Domino“ lauks norinčiųjų pakeliauti miesto gatvėmis (kaina – 3 Lt).
Nuo 10.00 val. prie kultūros centro etnokultūrų pastato (Vilties g. 1) pradedamos floristinių kilimų kūrybinės dirbtuvės ir mugė. Norime priminti, kad registracija kursiantiems floristinius kilimus vyksta iki liepos 31 d. tel. (8 386) 31 865 arba el. paštu sekretore@visaginokultura.lt.

PlačiauNaujienos
2014-07-18  |   Baigtos įgyvendinti projekto „Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – II etapas“ veiklos

Visagino savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – II etapas“ finansuojamą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
Projekto tikslas – Visagino savivaldybės administracijos viešojo administravimo efektyvumo didinimas.
Projekto uždavinys – Visagino savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas.
ES lėšos – 129 664,53 Lt.
Savivaldybės biudžeto lėšos 22 882,47 Lt.
Bendra projekto vertė 152 547 Lt.
Projekto įgyvendinimo metu darbuotojams buvo suteikta galimybė kelti kvalifikaciją ir tobulinti gebėjimus susijusius su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu. Visagino savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose yra numatyta tobulinti darbuotojų administracinius gebėjimus, kelti jų kvalifikaciją ir sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesinei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų.

Plačiau
2014-07-17  |   Visagino savivaldai – 20 metų

Mūsų miestui šiais metais sukanka 39-eri, tačiau tikrai ne kiekvienas žino, kad liepos 19-tą dieną Visaginas minės dar vieną svarbią sukaktį – miesto savivaldos dvidešimtmetį. Praėjo dar visai nedaug, tačiau pasitinkant šį jubiliejų verta prisiminti Visagino savivaldos istoriją.
Atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje 1990 m. Sniečkaus energetikų gyvenvietė priklausė Ignalinos rajonui, 1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimu pavadinimas pakeistas į Visagino gyvenvietę. Visaginiečiai ir jiems atstovaujantis Seimo narys Petras Papovas aktyviai siekė įteisinti jos savarankiškumą. Po ilgų diskusijų 1994 m. liepos 19 d. LR Seimo įstatymu buvo įsteigta Visagino miesto savivaldybė.
I miesto savivaldybės taryba į posėdį susirinko 1995 m. balandžio 12 d., pirmuoju meru išrinktas Vladimiras Ščiurovas. Kiek vėliau pradėta formuoti savivaldos struktūra, kuriama miesto simbolika. Pirmuoju administratoriumi tapo Andžejus Pupinis, kuris iki šiol sėkmingai darbuojasi savivaldybės labui.
Visagino miesto savivaldybės II kadencijos tarybai (1997–2000 m.) teko sunkus išbandymas – 2000 m. buvo ruošiamasi priimti IAE eksploatavimo nutraukimo įstatymą. Nepaprastomis sąlygomis reikėjo įtvirtinti vietos savivaldą. Pirmą kartą per kadenciją dirbo du merai – Vladimirą Ščiurovą pakeitė naujai išrinktas meras Antanas Ivanauskas.
Mero Vytauto Račkausko vadovaujamai III kadencijos tarybai pavyko pasiekti, kad Visagino savivaldybės teritorija būtų padidinta beveik septynis kartus. Trečiasis Visagino savivaldybės meras ilgiausiai (2000–2011 m.) vadovavo savivaldybei, mero pavaduotojais buvo: III kadencijoje – Danutė Prišmantienė, IV – Dalia Štraupaitė; V – iki 2009 m. Dalia Štraupaitė, nuo 2010 m. – Vladislava Abramonienė (visuomeniniais pagrindais).

Plačiau
2014-07-17  |   KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS PAGAL VISAGINO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOJE (PATVIRTINTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMU NR. TS-2) NUMATYTAS PRIEMONES

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoje (patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-2) numatytas priemones:
1. Verslo plėtros projektai, kuriems įgyvendinti skiriama nuo 1 000 iki 20 000 Lt, bet ne daugiau kaip 50 % visų projekto kaštų (be PVM). Tinkamos finansuoti išlaidos – tai išlaidos, skirtos SVV subjekto įmonės plėtrai reikalingai naujai įrangai įsigyti.
2. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas, bet ne daugiau kaip 20 000 Lt. Jei projekto daliniam finansavimui paimta banko ar kitos kredito įstaigos paskola, šios priemonės lėšomis gali būti dengiamos už paskutinius 12 mėnesių priskaičiuotos palūkanos.
3. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas – kai savivaldybė įsipareigoja SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas, bet ne daugiau kaip 3000 Lt.
4. SVV subjekto dalyvavimas regioninėse, respublikinėse ir tarptautinėse parodose, kuriose pristatoma Visagino savivaldybė, išlaidų padengimas 100 proc., bet ne daugiau kaip 3000 Lt.

Plačiau
2014-07-16  |   Artimųjų laiškai žuvusiesiems skatins susimąstyti apie saugų eismą

Liepos 20 d. Visagine, po vidurdienio Šv. Mišių apaštalo Pauliaus bažnyčioje tęsis naujas Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuojamas renginių ciklas „Saugokime vieni kitus kelyje“, kurio metu visuomenės dėmesį į aukų pareikalaujančius tragiškus eismo įvykius mėginama atkreipti netradiciniu būdu.
Dešimtyje renginių, birželį – lapkričio mėnesiais vyksiančių įvairiose šalies vietose, dalinami keturi laiškai, žuvusiesiems parašyti jų artimųjų.
„Tekstai tikrai sukrečiantys... Perskaitęs tokį laišką pagalvoji ne tik apie artimąjį, bet ir apie save“, - sakė saugaus eismo prevencijai skirtus renginius organizuojančio VšĮ „Renginių kodas“ vadovė Kristina Kaikarienė.
Jos įsitikinimu, kuo daugiau nestandartinių, skirtingų priemonių bus panaudota prevencinių akcijų metu, tuo didesnė tikimybė, jog vis daugiau žmonių susimąstys apie gyvybės išsaugojimą ir tragišką likimą.
Suplanuota, kad sukrečiantys laiškai pasklis ir po Panevėžį, Čekiškę, Kryžių kalną, Joniškį, Radviliškį, Šiluvą, Vilnių, Telšius.

Plačiau
2014-07-16  |   Išvykstantiems studijuoti jaunuoliams būtina pasirūpinti sveikatos draudimu

Studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetus kasmet patraukia vis daugiau mūsų kraštiečių. Jaunuoliai, studijuojantieji Europos Sąjungos (ES) šalių ir Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino bei Šveicarijos aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl jiems šių įmokų Lietuvoje mokėti nereikia. Tačiau išvykstant artimiausioje teritorinėje ligonių kasoje (TLK) svarbu susitvarkyti dokumentus ir išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).
Svarbu žinoti, kad abiturientų, gavusių kvietimus studijuoti užsienio šalių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, PSD Lietuvoje pratęsiamas tik tuomet, kai jie TLK pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir mokymo įstaigos, kurioje studijuos, išduotą akademinę pažymą (originalą), kurioje nurodoma, kad šis jaunuolis tikrai studijuoja. Šie studentai PSD draudžiami vieneriems mokslo metams, todėl pažymą iš ES, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino bei Šveicarijos aukštosios mokyklos TLK reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais.

Plačiau
2014-07-16  |   Dėl dėžučių elektros ir elektronikos atliekoms rūšiuoti

Visagino savivaldybės administracija nemokamai dalina gyventojams, įstaigoms, įmonėms specialias dėžutes, skirtas smulkioms elektros ir elektronikos atliekoms rūšiuoti. Į dėžutes galima mesti žaislus su elementais, buities prietaisus, kompiuterinę įrangą, įkroviklius, mobiliuosius telefonus, ausines ir pan. Ant dėžutės šonų išsamiai ir aiškiai pateikta reikalinga informacija.
Pirmąją dėžučių partiją (50 vnt.) savivaldybei pateikė UAB „EMP recycling“. Platesnė informacija apie dėžutes pateikta Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt skyriuje „Naujienos“ (2014 m. liepos 7 d. informacija „Gyventojams bus išdalinta 100 tūkst. dėžučių elektronikos atliekoms rūšiuoti“).
Pripildžius dėžutes, atliekas bus galima pašalinti smulkios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo konteineriuose, esančiuose Visagino kultūros centre (Vilties g. 5), Visagino savivaldybės administracijoje (Parko g. 14), „Atgimimo“ gimnazijoje (Tarybų g. 23), Draugystės vidurinėje mokykloje (Draugystės 12), Visagino socialinės globos namuose (Dūkšto kel. 68), VSDFV Visagino skyriuje (SODRA) (Taikos pr. 64), arba atliekas paims EMP atliekų TAKSI, paskambinus telefonu 1806.
Dėžutės dalinamos Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 422 kab. (Parko g. 14, Visaginas).
Kontaktinis asmuo – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Kardelienė, tel. (8 386) 61 092, mob. 8 655 24 360.

Plačiau
2014-07-16  |   EKSPORTAS: NAUJOS VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS

Kviečiame apsilankyti Lietuvos verslo konfederacijos organizuojamame renginyje. Renginio dalyviai bus supažindinti su eksporto strategijų kūrimu ir įgyvendinimu. Renginio metu bus analizuojama, kaip nustatyti eksporto potencialą, pasirinkti strategines kryptis ir tikslus, efektyviai atlikti užsienio rinkų tyrimus. Lietuvos Verslo Konfederacijos ekspertai dalyviams pristatys ES paramos galimybes įmonėms, siekiančioms pradėti ar plėsti eksportą.
Renginio dalyviai turės galimybę individualiai konsultuotis esamo verslo plėtros, užsienio rinkų tyrimų atlikimo bei eksporto plėtros strategijos parengimo klausimais.
Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės biudžeto lėšų. Renginio tikslas – Lietuvos įmonių eksporto skatinimas
DATA: 2014.07.25. VIETA: IAE regiono verslo inkubatorius, Taikos g. 7, Visaginas. Programa čia.
Išankstinė registracija: giedre@personpremier.lt, tel.: 8 699 85 413.

Plačiau
2014-07-15  |   „Krusnė“ ir „Linksmuolė“ tarptautiniame festivalyje Rėzeknėje

Liepos 11–12 dienomis Visagino kultūros centro kapela „Linksmuolė“, vadovas – Tomas Kochanka, ir folkloro ansamblis „Krusnė“, vadovė Diana Skvarčinskaitė, dalyvavo VII tarptautiniame etnofestivalyje „Gosti“ Rėzeknėje, Latvijoje. Visaginui atstovavę muzikantai ir atlikėjos savo programas parodė net keturiuose koncertuose. Pirmąją dieną vakaro programoje „Pjoviau šieną per visą dieną“ kolektyvai atliko atskirus kūrinius, o antrąją dieną Rėzeknės piliakalnio scenoje jie susijungė ir pristatė atsakingai ruoštą jungtinę programą. Taip pat kolektyvai reprezentavo Lietuvą lietuvių amatų kiemelyje bei antros dienos vakaro programoje – GALA koncerte. Publika juos šiltai sutiko, o ir patys jie smagiai praleido laiką.
Pirmąją dieną kolektyvų vadovai kartu su juos atlydėjusia Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Elena Čekiene buvo pakviesti į Rėzeknės mero priėmimą naujutėlaičiame, moderniame kultūros centre „Gors“, vadinamame Latgalos širdimi. Rėzeknės merui buvo įteiktos lauktuvės iš Visagino miesto.
Į festivalį „Gosti“ taip pat atvyko atlikėjai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos ir Turkijos.
Šis festivalis – tai Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo Euroregiono „Ežerų kraštas“ projekto „Trečias žingsnis“ dalis. Visagino savivaldybės administracija – viena iš šio projekto partnerių. Iš Lietuvos projekte ir festivalyje taip pat dalyvavo Ignalinos, Anykščių, Zarasų, Švenčionėlių, Utenos ir Kupiškio atstovai. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

Plačiau
2014-07-15  |   KVIEČIAME APSILANKYTI JAUNIMO VERSLUMO SKATINIMO ASOCIACIJOS ORGANIZUOJAMAME RENGINYJE

Renginio dalyviai bus supažindinti su verslo planavimo procesu: nuo idėjos iki įmonės steigimo. Esamo verslo savininkams bus pristatytos efektyvios plėtros galimybės, didelis dėmesys bus skiriamas finansavimo šaltinių analizei ir ES paramos galimybėms verslui.
Renginio dalyviams taip pat bus suteiktos individualias konsultacijos iš didelę patirtį Lietuvoje turinčių verslo konsultantų. Naujų verslų savininkai turės galimybę konsultuotis verslo planų rengimo, verslo planavimo ir įmonės steigimo klausimais. Esamų verslų savininkai turės galimybę konsultuotis ES paramos pritraukimo ir projektų paraiškų rengimo klausimais.
Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės biudžeto lėšų. Renginio tikslas – Lietuvos verslumo skatinimas.
DATA: 2014.07.25 VIETA: IAE regiono verslo inkubatorius, Taikos g. 7, Visaginas. Programa čia.
Išankstinė registracija: giedre@personpremier.lt, tel.: 8 699 85 413.

Plačiau
2014-07-15  |   Gautas lengvatinio kredito būstui įsigyti limitas

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad gautas lengvatinio kredito būstui įsigyti limitas. Prašome kreiptis į Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniąją specialistę Zitą Rakovič (Parko g. 14, 108 arba 421 kab., tel. (8 386) 33 801).
Norint gauti kreditą reikia pristatyti: pažymą apie asmens ar šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą, VĮ Registrų centro pažymą apie asmens ar šeimos turimą turtą, pažymą apie vienų metų pajamas (12 paskutinių mėnesių), turto ir pajamų deklaraciją, asmens dokumentų kopijas.

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Liepa
    2014     
AKTUALUS
KLAUSIMAS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
PAIEŠKA
SVETAINĖJE
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 938
Dabar naršo: 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema