Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
SpausdintiTarybos posėdžių transliacija
Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo 2015 m. konkursas
Prašymų (skundų) priėmimas
Aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklės
Atliekų tvarkymas
Oro kokybės rodikliai
Išorinės reklamos įrengimas
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Neformaliojo vaikų švietimo programų konkurso aprašas
Vaikų socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašas
Vaikų socializacijos projektai
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa
Vaikų dienos centrai
Švietimo stebėsenos rodikliai
Spaudoje apie Visaginą
Gyvūnų laikymo ir auginimo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklės
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
2015-10-07 X TARPTAUTINIO MONOSPEKTAKLIŲ FESTIVALIO „ATSPINDYS“ PROGRAMA

„Kviečiu Visagino teatralus į dešimtą jubiliejinį monospektaklių festivalį „Atspindys“. Linkiu visiems žiūrovams, teatro gerbėjams įdomių spektaklių ir gerų įspūdžių“
Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė

 •   Spalio 14 d.
 17.30 val. Festivalio atidarymas. BIRUTĖ MAR (Lietuva). Margueritte Duras „Meilužis“, lietuvių kalba (Visagino kultūros centro (toliau – VKC) „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 19.00 val. IRINA JEVDOKIMOVA (Rusija). Teatralizuotas koncertas „Himnas meilei“, rusų kalba (VKC „Bangos“ salė, Parko g. 16);
 20.30 val. VLADO BAGDONO koncertas, Lietuva (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7).

• Spalio 15 d.
 17.30 val.  NARINE GRIGORIAN (Armėnija). Nathalie Fillion „Dzin“, rusų kalba (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 18.30 val. NORA BADALIAN (Armėnija). Aldo Nicolaj „Truputį daugiau, truputį mažiau“, rusų kalba (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 19.30 val.  LIDIJA DANILČUK (Ukraina). „Ričardas po Ričardo“ pagal W. Shakespeare’o pjesę „Ričardas III“, anglų ir ukrainiečių kalbos (VKC „Bangos“ salė, Parko g. 16);
 20.30 val.  JANUSZ STOLARSKI (Lenkija). „Jobas mano draugas“ pagal Gdansko Bibliją ir žydų biblines legendas, lenkų kalba (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7);
 21.30 val. Kino filmų peržiūros ir susitikimai su aktoriais (VKC „Draugystės“ kino salė, Parko g. 7).

PlačiauNaujienos
2015-10-13  |   Knygą išleidusius senjorus sveikinusi ministrė pasakė: „Kol esi aktyvus, jauti, kad gyveni“

Spalio 6 dieną vykusį Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) kūrybos darbų rinktinės pristatymą Švietimo ir mokslo ministerijoje pradėjo senjorų dainos. Visagino savivaldybei renginyje atstovavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė bei savo kūryba prisidėjusi prie knygos turinio Visagino TAU Dailės fakulteto dekanė Marija Ščerbakova. Taip pat rinktinėje yra mūsų universiteto studentės Jelenos Malouškinos kūrybiniai darbai.
Poeziją, prisiminimus į darbų rinkinį sudėję TAU atstovai dar kartą parodė, kad yra ne tik kūrybingi, bet ir dainingi. Medarbo Čoboto TAU vokalinei grupei pritarė visi susirinkusieji – kelios dešimtys senjorų, suvažiavę iš visos Lietuvos, taip pat švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Ji teigė esanti dėkinga savo amžiui, nes jis leidžia geriau pajusti suaugusiųjų švietimo reikšmę ir svarbą.

Plačiau
2015-10-13  |   LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERĖS VIZITAS VISAGINE

2015 m. spalio 12 d. Visagine apsilankė neseniai pareigas pradėjusi eiti lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava.
Visų Lietuvos savivaldybių aplankymas – vienas iš kontrolierės veiklos prioritetų. Planuojama visas 60 Lietuvos savivaldybių aplankyti per artimiausius metus, todėl nuo rugsėjo mėnesio kiekvieną pirmadienį Agneta Lobačevskytė lankosi skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Šių apsilankymų tikslas – supažindinti savivaldybių vadovybę, darbuotojus ir gyventojus su lygių galimybių užtikrinimo svarba ir priemonėmis. Šiais metais tarnybos iniciatyva darytas tyrimas parodė, kad didžioji dalis savivaldybių nesupranta nei lygių galimybių svarbos, nei kas yra lygias galimybes užtikrinančios priemonės. Būtent dėl šios priežasties kontrolierės vizitai į savivaldybes yra labai svarbūs bei suteikia puikią progą susipažinti, užduoti klausimus, diskutuoti.

Plačiau
2015-10-12  |   Paskaita „7 subjektai“

Spalio 15 d. 15 val., Visagino kultūros centro „Sedulinos“ salėje (Vilties g. 5) įvyks nemokamą paskaitą „7 subjektai“. Paskaitą ves: Rimantas Milkintas, kuris pristatys parodoje „7 objektai“ dalyvaujančių autorių kūrybą bei aptars šiuolaikinės Lietuvos skulptūros tendencijas ir jos vietą pasauliniame kontekste. Pranešėjas taip pat kalbės apie taikomąją šiuolaikinę skulptūrą Lietuvoje bei jos pritaikymą kitose srityse, dalyvius kvies į diskusiją, kurios pagrindinė tema: šiuolaikinės dailės sklaida Rytų Lietuvoje.
Paskaitos trukmė apie 1 val. Vietų skaičius neribojamas.
Lauksime Jūsų!

Plačiau
2015-10-12  |   SEMINARAS TĖVAMS, AUGINANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS

Spalio 14 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ prasidės 4 dalių seminaras-mokymai „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įtaka mokymui  ir mokymuisi“. Seminaras skirtas tėvams, auginantiems  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius kalbėjimo ar kalbos sutrikimų, ir visiems besidominantiems, kaip aktyviai ugdyti vaiko kalbą. Mokymus organizuoja, paskaitas skaito lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Dalia Nekliudova ir „Verdenės“ gimnazijos logopedė metodininkė Vilma Balčiūnienė. Seminaro metu tėveliai sužinos apie vaiko kalbos raidą ir mokymosi sėkmę, apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų įtaką mokymuisi, išmoks taikyti įvairius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo būdus, metodus, strategijas, susipažins su mokomosiomis programomis, žaidimais, lavinančiais vaikų kalbą. Tėvai gaus informacijos apie tai, kaip laiku neištaisyti kalbos ar kalbėjimo sutrikimai įtakoja tolimesnį vaiko mokymą(-si) mokykloje, išmoks motyvuoti savo vaiką, padėti jam įveikti sutrikimą. 

Plačiau
2015-10-12  |   SKELBIAMAS KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis raktelis" direktoriaus pareigas.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

Plačiau
2015-10-12  |   Kviečiame teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonę

Visagino savivaldybės administracija kviečia teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programoje (Nr. 09) numatytą smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros skatinimo savivaldybėje priemonės veiklą labai mažų paskolų (mikrokreditų) SVV subjektams arba labai mažoms įmonėms (mikroįmonėms) suteikimas – iki 25 000 Eur. Paskolos dydis negali viršyti 50 procentų įkeisto turto rinkos kainos.
Prašymai priimami iki 2015 m. spalio 23 d.

Plačiau
2015-10-12  |   "Maisto bankas" vėl kviečia dalyvauti akcijoje

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ rengiamoje maisto produktų rinkimo rudeninėje akcijoje, kuri vyks Visagine, 2015 m. spalio 16–17 d. prekybos centruose: Maxima, Taikos pr. 66, Energetikų g. 34; IKI, Taikos pr. 80A, Veteranų g. 2, Parko g. 7.
Minėtuose prekybos centruose žmonės galės nupirkti ir paaukoti ilgai negendančių produktų. Savanoriai produktus rinks 2015 m. spalio 16 d. (penktadienį) nuo 15.00 iki 18.00 val. ir 2015 m. spalio 17 d. (šeštadienį) nuo 10.00 iki 18.00 val.

Plačiau
2015-10-12  |   GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO SISTEMOS TECHNINIS PATIKRINIMAS

2015 m. spalio 21 d. 11 val. 52 min. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atliks Visagino mieste gyventojų perspėjimo sistemos techninį patikrinimą įjungiant 3 min. sirenas ir siunčiant trumpuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus. Pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų jungimo pradžia, t. y. 11 val. 52 min. ir tęsis iki 12 val. 03 min. Visą tą laiką pranešimai bus kartojami kas 1 min. Jei telefonas nustatytas teisingai, jis priims tik vieną pranešimą. Rekomenduojame visiems gyventojams nustatyti savo mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimams priimti. Ši paslauga gyventojams yra nemokama. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapyje adresu www.gpis.vpgt.lt.
Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei UAB „Sugardas“ kabelinę televiziją.

Plačiau
2015-10-09  |   VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS POSĖDIS

2015 m. spalio 8 d. įvyko Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisijos posėdis. Komisijai vadovavo pirmininko pavaduotoja – Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė.
Komisijai buvo pateiktas 31 gyventojų prašymas dėl vienkartinės materialinės pašalpos (iš dalies kompensuoti gydymo ir vaistų įsigijimo išlaidas ir kt.). Nuspręsta patenkinti 28 prašymus ir skirti 898 Eur paramą.
Posėdžio metu buvo svarstyti 24 prašymai dėl socialinės paramos, iš jų patenkinti: 5 prašymai – dėl socialinės pašalpos, 2 – dėl kompensacijos, 5 – dėl socialinės pašalpos ir kompensacijos. Taip pat buvo gauti ir dalinai patenkinti 2 prašymai dėl priklausomybės ligų gydymo.

Plačiau
2015-10-09  |   MOKINIAI SUSIPAŽINO SU VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Vietos savivaldos dienos išvakarėse, 2015 m. spalio 9 d., Visagino mokyklų devintokų grupė lankėsi Visagino savivaldybės administracijoje. Vizito tikslas – susipažinti su savivaldybės vadovų veikla.
Pirmiausia moksleiviai apsilankė pas savivaldybės administracijos direktorių Sergejų Mickevičių, kuris papasakojo jiems apie savivaldybės administracijos veiklą, pristatė savo darbotvarkę. Jaunuoliai drąsiai bendravo su direktoriumi ir uždavė nemažai klausimų apie direktoriaus pareigas, politinį pasitikėjimą, paklausti pasakojo, kaip sekasi mokytis, kuo norėtų būti baigę mokslus. Atsisveikindamas administracijos direktorius įteikė saldžių dovanėlių bei tušinukų su savivaldybės atributika.

Plačiau
2015-10-09  |   Lietuvos futbolo čempionatas Visagine

Paskutinės ,,Visagino" komandos rungtynės namuose, centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštėje:
2015-10-13 19.30 val. "Bekentas" (Vilnius);
2015-10-17 14.00 val. "Tera" (Vilnius);
2015-10-31 14.00 val. "Rotalis" (Vilnius).
Tai paskutinės rungtynės šiame sezone. Šios rungtynės lems, ar "Visagino" komanda iškovos medalius Lietuvos čempionate.
Kviečiame visus, ką domina gyvas futbolas, palaikyti savo komandą!

Plačiau
2015-10-08  |   NUSTATYTA ŠILDYMO SEZONO PRADŽIA

2015 m. spalio 8 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-1049 „Dėl 2015–2016 metų šildymo sezono pradžios“ nuo 2015 m. spalio 9 d. Visagino savivaldybėje nustatyta 2015–2016 metų šildymo sezono pradžia.

Plačiau
2015-10-08  |   Duonos šventė vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“

Ar kada nors teko užuosti, kaip kvepia ką tik iš krosnies ištraukta duona, pyragas ar šakotis? O ar teko skanauti šiltos duonelės gaminių? Ar kada nors matėte, koks sudėtingas procesas vyksta juos gaminant? Ar kada nors bandėte savo jėgas kepdami šakotį? Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai šios savaitės pradžioje, spalio 5 dieną, lopšelio-darželio kieme stebėjo ir gamino šakotį savo draugams.  Jiems padėjo UAB „Romnesa“ darbuotojai, kurie atvyko į lopšelį-darželį „Gintarėlis“ pagal vaikų socializacijos programą „Duona etninėje kultūroje ir kasdienybėje“. Pedagogės Olga Kozlova ir Jelena Zotova parengė šią programą, gavo savivaldybės finansavimą ir kartu su meninio ugdymo mokytoja Nadežda Žuliabina organizavo puikią šventę lopšelio-darželio ugdytiniams. Duonos šventėje „Duonele, duonele, surink aplink save visus draugus“ vaikai susipažino su šakočių kepimo procesu, ragavo šiltą iškeptą pyragą – šakotį. Šventėje vaikai dainavo dainas apie duoną, deklamavo eilėraščius, žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Visiems buvo linksma, įdomu ir labai skanu!  

Plačiau
2015-10-08  |   KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS ESAMOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZE

Rengdama Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginį plėtros planą, Visagino savivaldybės administracija atliko savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizę. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengta savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analize ČIA.
 Informuojame, kad šiuo metu prasideda antras plėtros plano rengimo proceso etapas, kurio metu bus rengiamas detalus plėtros tikslų, uždavinių ir priemonių planas.

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2015     
AKTUALUS
KLAUSIMAS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 1057
Dabar naršo: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema