Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Dėl savikontrolės greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų atliekų, susidariusių mokymo įstaigose, darbo vietose ar namų ūkiuose, tvarkymo

Aplinkos ministerija, kuri įgaliota koordinuoti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą atliekų tvarkymo srityje[1], teikia rekomendacijas dėl savikontrolės greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų atliekų (toliau – savikontrolės tyrimo atliekos), susidariusių mokymo įstaigose, namų ūkiuose ar darbo vietose, kurios nepriklauso sveikatos priežiūros įstaigoms ir nėra speciali vieta atlikti savikontrolės tyrimus, (toliau – darbo vieta) tvarkymo.

2021 m. rugsėjo 27 d. Aplinkos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų pasitarime aptartos savikontrolės tyrimo atliekų, kurios susidaro mokymo įstaigose, darbo vietose ar namų ūkiuose, tvarkymo problemos ir nutarta, kad Lietuvoje šios atliekos, sudariusios ne sveikatos priežiūros įstaigose, turėtų būti tvarkomos vadovaujantis tarptautinių institucijų rekomendacijomis ir kitų šalių gerąja praktika.

Europos Komisijos Atskiro pavojingų buitinių atliekų surinkimo[2] gairėse (toliau – Gairės) pateikiamos rekomendacijos aštrių ir kitų galimai infekuotų atliekų (pvz., panaudotos adatos, skirtos tam tikriems sutrikimams gydyti, savikontrolės diagnostinių priemonių atliekos), kurios susidaro namuose, nedalyvaujant sveikatos priežiūros darbuotojams, tvarkymui. Gairėse nurodyta, kad specialios nacionalinės taisyklės dėl tokių atliekų surinkimo ir apdorojimo paprastai taikomos atliekoms, susidarančioms sveikatos priežiūros įstaigose, pavyzdžiui, ligoninėse, laboratorijose ar veterinarijos klinikose, bet netaikomos namuose susidarančioms sveikatos priežiūros atliekoms, kurių atskiro surinkimo sistemų paprastai nėra, išskyrus panaudotus vaistus. Tokioms namų ūkiuose susidarančioms atliekoms galima taikyti šiuos atliekų sąrašo kodus: 20 03 01 (mišrios komunalinės atliekos), 20 03 99 (kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos). Jungtinės Karalystės Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento paskelbtose rekomendacijose[3] nurodyta, kad savikontrolės tyrimo atliekos, kurios susidaro mokymo įstaigose ar darbo vietose, nelaikomos sveikatos priežiūros atliekomis. Nurodyta, kad savikontrolės tyrimo atliekas galima tvarkyti kartu su kitomis atliekomis, atskyrus jas į atskirą maišą.

Įvertinus tai, kas aukščiau išdėstyta, Aplinkos ministerija, suderinusi su Sveikatos ministerija, rekomenduoja, savikontrolės tyrimo atliekas, tokias kaip testo kasetės, nosies tamponai, veido kaukes ir pirštines, kurios dėvimos atliekant savikontrolės tyrimą, ir pan., susidarančias mokymo įstaigose, namų ūkiuose ar darbo vietose rinkti į atskirą skysčiams nepralaidų maišą, kuris turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Savikontrolės tyrimo atliekos, kurios gali būti perdirbamos, tokios kaip kartotinė ar plastikinė pakuotė, popierinė instrukcijų knygelė, turi būti atskiros ir išmetamos į tam skirtas specialias talpas, skirtas plastiko ar popieriaus ir kartono atliekoms.

Informuojame, kad medicininės atliekos, tame tarpe ir tyrimų atliekos, kurios susidaro sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“[4], Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklėse[5] nustatytais reikalavimais.

Primename, kad Aplinkos ministerijos rekomendacijos gyventojams ir atliekų tvarkytojams, kaip tvarkyti atliekas karantino metu, paskelbtos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pateiktos-rekomendacijos-gyventojams-ir-atlieku-tvarkytojams-kaip-tvarkyti-atliekas-karantino-metu. Aplinkos ministerija rekomenduoja, kad COVID-19 plitimo grėsmės laikotarpiu gyventojai tokias buitines atliekas kaip servetėles, tualetinį popierių, vienkartines apsauginės kaukės ar nebetinkamas naudoti daugkartines apsaugos priemones (apsauginius akinius, skydelius veido apsaugai, respiratorius) mestų į atskirą skysčiams nepralaidų maišą. Pripildžius maišą, jis turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

Specialias rekomendacijas dėl gyventojų, esančių izoliacijoje, atliekų surinkimo galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/esantiems-izoliacijoje-specialios-rekomendacijos-del-siuksliu-tvarkymo.

[1] Atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 2 dalis.

[2] Komisijos pranešimas (2020/C 375/01) Atskiras pavojingų buitinių atliekų surinkimas,

Žr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1106(01)&from=EN.

[3] https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-disposing-of-waste#disposing-of-rapid-lateral-flow-test-kits-at-businesses-and-schools.

[4] Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimų patvirtinimo“.

[5] Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"