Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

VšĮ Visagino turizmo plėtros centras


Nuo 2021 m. sausio 1 d. Visagine veiklą pradėjo nauja įstaiga – VšĮ Visagino turizmo plėtros centras.

VšĮ Visagino turizmo plėtros centro veiklos tikslai – formuoti Visagino kaip turistinio miesto įvaizdį, skleidžiant informaciją apie jo turistinius išteklius šalies ir tarptautiniu mastu, siekti padidinti turistų srautus Visagine.

Įstaigos veiklos sritys:

 • Visagino turizmo plėtros skatinimas, atsižvelgiant į miesto turizmo bei ekonomikos plėtros prioritetus.
 • Informacinių paslaugų apie Visagino turizmo išteklius Lietuvos ir užsienio šalių turistams teikimas, kuriant patrauklų bei svetingą miesto įvaizdį bei populiarinant jį.
 • Viešųjų paslaugų teikimas bei organizavimas, siekiant prisidėti prie bendruomenės verslumo turizmo srityje ugdymo.
 • Naujų darbo vietų turizmo srityje kūrimosi bei tokias paslaugas teikiančių įmonių konkurencingumo didinimas.
 • Informacijos apie Visagino turizmo išteklius rinkimas, kaupimas ir nemokamas teikimas visuomenei.
 • Informacijos apie turizmo paslaugas ir lankytojų skaičių rinkimas ir kaupimas.
 • Informacinių ir kartografinių leidinių apie Visagino turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimas, leidimas ir platinimas.
 • Informacijos apie turizmo paslaugas platinimas internetinėje erdvėje.
 • Metinių turizmo rinkodaros priemonių bei planų teikimas viešajai įstaigai „Keliauk Lietuvoje“.
 • Kitos su turizmo informacijos paslaugų teikimu ir turizmo skatinimu susijusios veiklos.

Įstaiga vykdys ūkinę ir komercinę veiklą, siekdama įgyvendinti šiuos veiklos tikslus:

 • Visagino turizmo verslo plėtros, realių investicijų pritraukimo bei turizmo infrastruktūros vystymas;
 • Visagino miesto turizmo rinkodaros programų kūrimas ir įgyvendinimas.

Visagino savivaldybės direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-E-646 „Dėl viešosios įstaigos Visagino turizmo plėtros centro struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtinta įstaigos struktūra ir pareigybių sąrašas.

Visagino savivaldybės mero potvarkiu paskirtas laikinasis direktorius, su kuriuo pasirašyta terminuota darbo sutartis. Jis laikinai eis direktoriaus pareigas, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus parinktas ir paskirtas įstaigos vadovas.

Finansavimo šaltiniai. Įstaigos pajamos už suteikiamas mokamas paslaugas ir savivaldybės lėšos, vykdant strateginiuose dokumentuose numatytas priemones ir programas teikiant neatlygintinas paslaugas Visagino savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"