Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Draudimas rūkyti daugiabučiuose

2020 m. spalio 1 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimą, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Nuo šių metų sausio 1 d. daugiabučių namų balkonuose, terasose ar lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, uždrausta rūkyti, kai tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas.

Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama: bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.); daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Prieštaravimą gali pateikti gyventojai

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams. 2021 m. sausio 18 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta pranešimo apie prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose, lodžijose forma. Daugiabučio namo gyventojas pasirašytą prieštaravimą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta, pateikia Savivaldybės administracijai. Pasirašytas prieštaravimas pateikiamas prašymų ir skundų priėmimo langelyje, Parko g. 14 (pasibaigus karantino apribojimams) arba el. paštu visaginas@visaginas.lt, pasirašius prieštaravimą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Gavus asmens prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name. Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jei prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.


Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, savivaldybės administracija informuoja daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.
Įsakyme nustatoma įsakymo įsigaliojimo data – ne ankstesnė nei 15 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo dienos.

Apie draudimo rūkyti pažeidimus galima pranešti policijai ar savivaldybei

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.
Policijos ar savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Nenurodžius rūkusiojo duomenų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą bauda nuo 30 iki 120 eurų gali būti skirta buto savininkui.

SVARBU! Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai turi patys užfiksuoti pažeidimą ir perduoti užfiksuotus duomenis savivaldybei arba per https://www.epolicija.lt/, o ne skambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Norintiems mesti rūkyti siūlome pasinaudoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Pagalba metantiems rūkyti.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento platinamus informacinius plakatus galite atsispausdinti čia (informacinis plakatas, lipdukas) arba nemokamai atsiimti spausdintu formatu iš NTAKD.


Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje (žr. lentelę).

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose

Eil. Nr. Daugiabučio namo adresas visagine įsakymo nr. ir data
Įsakymas įsigalioja
1.  Energetikų g. 18

2021-01-25 Nr. ĮV-E-51

2021-02-18
2.  Jaunystės g. 19 2021-01-25 Nr. ĮV-E-52 2021-02-18
3.  Taikos pr. 22 2021-01-25 Nr. ĮV-E-53  2021-02-18
4.  Sedulinos al. 44 2021-02-02 Nr. ĮV-E-70  2021-02-25
5.  Sedulinos al. 53 2021-02-02 Nr. ĮV-E-71 2021-02-25
6. Statybininkų g. 3 2021-02-02 Nr. ĮV-E-72 2021-12-06 Nr. ĮV-E-72 įsakymas neteko galios
7. Visagino g. 2 2021-02-02 Nr. ĮV-E-73 2021-02-25
8. Taikos pr. 12 2021-02-03 Nr. ĮV-E-74 2021-02-25
9. Taikos pr. 54 2021-02-08 Nr. ĮV-E-87 2021-03-05
10. Vilties g. 9 2021-02-09 Nr. ĮV-E-91 2021-03-05
11. Sedulinos al. 65 2021-02-10 Nr. ĮV-E-96 2021-03-05
12. Parko g. 1 2021-02-10 Nr. ĮV-E-98 2021-03-09
13. Sedulinos al. 35 2021-02-10 Nr. ĮV-E-99 2021-03-09
14. Sedulinos al. 75 2021-02-11 Nr. ĮV-E-100 2021-03-05
15. Statybininkų g. 10 2021-02-12 Nr. ĮV-E-103 2021-03-10
16. Sedulinos al. 11 2021-02-12 Nr. ĮV-E-106 2021-03-10
17. Taikos pr. 72B 2021-02-15 Nr. ĮV-E-111 2021-03-10
18. Taikos pr. 34 2021-02-18 Nr. ĮV-E-117 2021-03-16
19. Taikos pr. 42 2021-02-19 Nr. ĮV-E-118 2021-03-16
20. Statybininkų g. 2 2021-02-25 Nr. ĮV-E-128 2021-03-23
21. Festivalio g. 10 2021-03-02 Nr. ĮV-E-134 2021-03-29
22. Sedulinos al. 9 2021-03-04 Nr. ĮV-E-146 2021-03-29
23. Sedulinos al. 12 2021-03-05 Nr. ĮV-E-151 2021-03-31
24. Kosmoso g. 44 2021-03-08 Nr. ĮV-E-155 2021-03-31
25. Taikos pr. 6 2021-03-08 Nr. ĮV-E-156 2021-03-31
26. Jaunystės g. 3 2021-03-10 Nr. ĮV-E-159 2021-04-06
27. Sedulinos al. 46 2021-03-17 Nr. ĮV-E-167 2021-04-12
28. Energetikų g. 24 2021-04-13 Nr. ĮV-E-207 2021-05-07
29. Partizanų g.11 2021-04-26 Nr.ĮV-E-221 2021-05-18
30. Visagino g. 9 2021-05-05 Nr.ĮV-E-236 2021-05-28
31. Energetikų g. 26 2021-05-11 Nr.ĮV-E-252 2021-06-03
32. Energetikų g. 36 2021-05-12 Nr.ĮV-E-256 2021-06-04
33. Parko g.11 2021-06-02 Nr.ĮV-E-293 2022-01-25 įsakymu Nr. ĮV-E-293 neteko galios
34. Kosmoso g. 42 2021-06-07 Nr.ĮV-E-303 2021-07-01
35. Energetikų g. 54 2021-06-11 Nr.ĮV-E-310 2021-07-04
36. Tarybų g. 7 2021-06-14 Nr.ĮV-E-313 2021-07-09
37. Draugystės g. 23 2021-06-23 Nr. ĮV-E-329 2021-07-21
38. Taikos pr. 48 2021-06-25 Nr. ĮV-E-330 2021-07-21
39. Parko g. 25 2021-06-25 Nr.ĮV-E-332 2021-07-22
40.  Taikos pr. 38 2021-06-29 Nr. ĮV-E-334 2021-07-23
41. Energetikų g. 60 2021-07-01 Nr. ĮV-E-339 2021-07-27
42. Vilties g. 11 2021-07-21 Nr. ĮV-E-358 2021-08-16
43. Parko g. 23 2021-07-26 Nr. ĮV-E-365 2021-08-19
44. Statybininkų g. 12 2021-07-26 Nr.  ĮV-E-367 2021-08-19
45. Partizanų g. 5 2021-08-03 Nr. ĮV-E-379 2021-08-26
46. Energetikų g. 52 2021-08-30 Nr. ĮV-E-409 2021-09-23
47. Taikos pr. 56 2021-09-13 Nr. ĮV-E-425 2021-10-06
48. Sedulinos al. 10 2021-09-14 Nr. ĮV-E-428 2021-10-06

49.

Partizanų g. 12 2021-09-16 Nr. ĮV-E-436 2021-10-11

50.

Tarybų g. 11 2021-11-19 Nr. ĮV-E-507  2021-12-14

51.

Kosmoso g. 32 2022-02-02

52.

Partizanų g. 4 2022-04-28

53.

Draugystės g. 27 2022-06-13 Nr. ĮV-E-276 2022-07-07

54.

Festivalio g. 13 2022-06-22 Nr. ĮV-E-295 2022-07-18
55. Taikos pr. 36 2022-06-28 Nr. ĮV-E-304 2022-07-21
56. Sedulinos al. 47 2022-07-21 Nr. ĮV-E-332 2022-08-16
57. Statybininkų g. 4 2022-08-26 Nr. ĮV-E-361 2022-09-19
58. Energetikų g. 40 2022-08-30 Nr. ĮV-E-363 2022-09-20

59.

Visagino g. 25 2022-09-05 Nr. ĮV-E-371 2022-09-27
60. Taikos pr. 46 2022-09-05 Nr. ĮV-E-370 2022-09-27
61. Draugystės g. 31 2022-09-12 Nr. ĮV-E-378 2022-10-04
62. Draugystės g. 3 2022-10-25 Nr. ĮV-E-422 2022-11-22
63.

Taikos pr. 82

2022-11-08 Nr. ĮV-E-437 2022-11-30
64.

Taikos pr. 58

2022-12-14 Nr. ĮV-E-485 2023-01-09
65.

Visagino g. 10

2023-06-16 Nr. ĮV-E-186​

2023-07-05

66.

Visagino g. 23

2023-06-27 Nr. ĮV-E-194

2023-07-20

67.

Veteranų g. 16

2023-06-29 Nr. ĮV-E-196

2023-07-26

68.

Draugystės g. 21

2023-07-25 Nr. ĮV-E-221

2023-08-03 įsakymu ĮV-E-232 neteko galios

69.

Draugystės g. 21

2023-08-07 Nr. PV-E-212

2023-08-30

70

Sedulinos al. 71

2023-08-07 Nr. PV-E-213

2023-08-30

71.

Visagino g. 15

2023-09-07 Nr. ĮV-E-260

2023-09-29

72.

Energetikų g. 14

2023-09-07 Nr. ĮV-E-262

2023-09-29

73.

Sedulinos al. 45

2023-09-19 Nr. ĮV-E-284

2023-10-13

74.

Festivalio g. 1

2023-09-22 Nr. ĮV-E-289

2023-10-18

75.

Partizanų g. 16

2024-01-09 Nr. ĮV-E-12

2024-02-01

76.

Visagino g. 14

2024-04-12 Nr. ĮV-E-116

2024-03-19

77.

Vilties g. 21

2024-05-28 Nr. ĮV-E-205

2024-06-20

78.

Sedulinos al. 4

2024-06-21 Nr. ĮV-E-229

2024-07-17
79.

Kosmoso g. 38

2024-07-04 Nr. ĮV-E-243

2024-07-26

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"