Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Informacija apie sąskaitų apmokėjimą

SVARBU! už 2019 m. III ketvirtį reikia sumokėti iki š. m. rugsėjo 30 d.

Š. m. kovo mėn. Jums buvo išsiųsti metiniai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pranešimai. Primename rinkliavos mokėtojams, mokantiems mokestį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dalimis (ketvirčiais), už 2019 m. III ketvirtį sumokėti iki š. m. rugsėjo 30 d. Visi mokėjimo būdai yra nurodomi mokėjimo pranešimuose. Pažymime, kad vykdant mokėjimą svarbu nurodyti mokėtojo kodą.
Jeigu  negavote arba praradote mokėjimo pranešimą, prašome kreiptis  šiais kontaktais: el. p. vietinerinkliava@visaginas.lt, tel. (8 386) 31 432 ir (8 386) 60 559, Parko g. 14, 416 kab.
Atkreipiame dėmesį ir maloniai prašome visų  rinkliavos mokėtojų, turinčių ar naudojančių nekilnojamąjį turtą Visagino savivaldybėje, pasikeitus faktinėms aplinkybėms (pardavus, išnuomavus, įsigijus nekilnojamąjį turtą (butą, garažą, sodo sklypą)) per 5 darbo dienas informuoti Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus specialistus aukščiau nurodytais kontaktais.


SVARBU! už 2019 m. II ketvirtį reikia sumokėti iki š. m. birželio 30 d.

Š. m. kovo mėn. buvo išsiųsti metiniai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pranešimai. Primename rinkliavos mokėtojams, mokantiems mokestį už komunalines atliekas dalimis (ketvirčiais), už 2019 m. II ketvirtį sumokėti iki š. m. birželio 30 d. Visi mokėjimo būdai yra nurodomi mokėjimo pranešimuose. Pažymime, kad vykdant mokėjimą svarbu nurodyti mokėtojo kodą.
Jeigu negavote arba praradote mokėjimo pranešimą, prašome kreiptis šiais kontaktais: el. p. vietinerinkliava@visaginas.lt, tel. (8 386) 31 432 ir (8 386) 60 559, Parko g. 14, Visaginas, 416 kab.
Atkreipiame dėmesį ir maloniai prašome visų rinkliavos mokėtojų, turinčių ar naudojančių nekilnojamąjį turtą Visagino savivaldybėje, pasikeitus faktinėms aplinkybėms (pardavus, išnuomavus, įsigijus nekilnojamąjį turtą (butą, garažą, sodo sklypą)) per 5 darbo dienas informuoti Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus specialistus aukščiau nurodytais kontaktais.


PILDYKITE FORMAS TEISINGAI, KAD ĮMOKA BŪTŲ ĮSKAITYTA

Informuojame, kad neteisingai užpildžius mokėjimo už vietinę rinkliavą pavedimą, mokėjimas nebus automatiškai įskaitytas programoje. Prašome atliekų turėtojus atkreipti dėmesį į mokėjimo formų pildymą internetinėje bankininkystėje!

Kai mokėjimo pavedimas vykdomas per AB „Swedbank“ banką:
1) langelyje „Mokėtojo kodas“ būtinai pasirinkite langelį „Kliento kodas“ ir įrašykite tik mokėjimo pranešime nurodytą „Mokėtojo kodą“ (pvz.,1000000), šiame langelyje vardo ir pavardės rašyti papildomai nereikia;
2) už kiekvieną rinkliavos mokėtoją turi būti daromas atskiras mokėjimo pavedimas.

Kai mokėjimo pavedimas vykdomas per AB „Luminor“ banką:
1) pasirinkite nuorodą „Pavedimas eurais“;
2) langelyje „Kliento tipas“ pasirinkite „Privatus“ arba „Organizacija“;
3) kitame laukelyje „Indentifikavimo tipas“ pasirinkite „Kliento kodas gavėjo/mokėtojo IS“;
4) laukelyje „Identifikavimo kodas“ įrašykite mokėjimo pranešime nurodytą „Mokėtojo kodą“ (pvz., 1000000).

Prašome mokėjimo pavedimus pildyti atidžiau, kad Jūsų įmokos būtų įskaičiuotos! Dėkojome už supratimą!


VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMAI

Visagino savivaldybės administracija taip pat informuoja, kad Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo“ nutarta pakeisti Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus:
1. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie neturi kito nekilnojamojo turto, tik negyvenamuosius sodo paskirties, žemės ūkio ar garažų paskirties objektus, mokėjimo pranešimai pateikiami vieną kartą per metus. Vietinę rinkliavą mokėtojas turi sumokėti iki einamųjų metų gruodžio 22 d.
2. Mokėjimo pranešime nurodyta Vietinė rinkliava sumokama kas ketvirtį į Administratoriaus sąskaitą:
2.1. už I ketvirtį – iki einamųjų metų kovo 31 d.,
2.2. už II ketvirtį – iki einamųjų metų birželio 30 d.,
2.3. už III ketvirtį – iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.,
2.4. už IV ketvirtį – iki einamųjų metų gruodžio 22 d.
3. Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, Vietinę rinkliavą gali sumokėti už visus metus iš karto, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.
4. Rinkliavos mokėtojui, nesumokėjusiam vietinės rinkliavos per Nuostatų nustatytus mokėjimo terminus, ketvirčiui pasibaigus už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyto dydžio uždelstos sumos delspinigiai. 

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"