Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

VšĮ „Visagino ekonomikos plėtros agentūra“

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Visagine veiklą pradėjo nauja įstaiga – VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra.

VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra veiklos tikslai – užtikrinti darnią Visagino savivaldybės ekonomikos plėtrą.

Įstaigos veiklos sritys: tiesioginių Lietuvos ir užsienio investicijų, ypač kuriančių didelę pridėtinę vertę, pritraukimas. Visagino verslo subjektų konkurencingumo ir gyventojų verslumo skatinimas siekiant sudaryti palankę aplinką naujų darbo vietų kūrimuisi. Kūrybinių industrijų Visagine plėtra, sukuriant sąlygas kūrybinio verslo plėtrai. Miesto energetikos efektyvumo didinimas. Gyventojų, specialistų, talentų pritraukimas į savivaldybę. Savivaldybės ekonomikos rinkodara ir investicinės aplinkos gerinimas.

Įstaiga, vykdys ūkine ir komercine veikla, siekdama įgyvendinti šiuos veiklos tikslus:

  • Visagino savivaldybės ekonominio patrauklumo kūrimas;
  • Visagino savivaldybės pristatymas potencialiems investuotojams, bei komunikacija verslo plėtros srityje;
  • Visagino verslo rėmimo, kūrybinių industrijų plėtros, investicinio patrauklumo ir tiesioginių užsienio investicijų skatinimo, miesto energetikos efektyvumo didinimo, darnaus teritorijos urbanistinio vystymo, gyventojų, specialistų, talentų pritraukimo, miesto rinkodaros programų (strategijų) kūrimas ir įgyvendinimas.

Visagino savivaldybės direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-E-645 „Dėl viešosios įstaigos Visagino ekonomikos plėtros agentūros struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“  patvirtinta įstaigos struktūra ir pareigybių sąrašas.

Visagino savivaldybės mero potvarkiu paskirtas laikinasis direktorius su kuriuo pasirašyta terminuota darbo sutartis. Jis laikinai eis direktoriaus pareigas, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus parinktas ir paskirtas įstaigos vadovas.

Finansavimo šaltiniai. Įstaigos veiklos pajamos už suteikiamas mokamas paslaugas bei savivaldybės lėšos, skiriamos vykdyti strateginiuose dokumentuose numatytas priemones ir programas teikiant neatlygintinas paslaugas Visagino savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims.


 

Jau vykdote ar tik planuojate vykdyti verslą Visagine?

Mes norime su jumis susipažinti! VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra (VEPA) kviečia Visagine veikiančius ar norinčius pradėti veiklą verslininkus dalyvauti trumpoje apklausoje, kurią galite rasti adresu: https://form.typeform.com/to/lozyHOT9. Primename, kad fiziniai asmenys veikiantys pagal pažymą ar individualią veiklą taipogi yra verslininkai! Prašome užpildyti šią anketą iki š.m. gegužės 3 d.

Atsakant į klausimus jūsų pateikti duomenys suteiks mums galimybę jums siųsti aktualias nekomercines naujienas, kviesti į verslumo projektų veiklas, nemokamus mokymus ir seminarus, kitas svarbias apklausas. Užtikriname jus, jog mūsų informacija atitiks jūsų poreikius, o jei ji pasirodys nenaudinga, bet kada galėsite jos atsisakyti.

Naudodamiesi proga primename, kad jau dabar galite kreiptis į VEPA specialistus, kurie padės išsiaiškinti su verslo steigimu ir vystymu susijusius klausimus. Kvailų klausimų nebūna – tereikia tik patikslinti, ką iš tiesų norite sužinoti! Daugiau informacijos – info@inkubatorius.lt

Šioje apklausoje surinkti duomenys NEBUS viešinami tretiesiems asmenims be atskiro sutikimo ir bus saugomi remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"