Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Garbės piliečiai

Augančiame Visagino mieste dirbo ir dirba daugelyje veiklos sričių gerų rezultatų pasiekusių aukštos kvalifikacijos specialistų: energetikų, statybininkų, transporto, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, socialinės sferos darbuotojų. Labiausiai savivaldybės gyventojų gerovės kūrimą įtakojusiems ir savivaldybės vardą respublikoje ir užsienyje garsinusiems žmonėms suteikiami Garbės piliečio vardai.

Garbės piliečio vardo skyrimo tvarka
Iki Visagino savivaldybės įkūrimo 1995 m. šį garbingą vardą suteikdavo Vyriausybės įgaliotinis Visagine. Visagino miesto tarybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. sprendimu Nr. 101 buvo patvirtinti Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, kuriuose nurodyta, kad Visagino miesto Garbės piliečio vardą, už ypatingus nuopelnus miestui, mero teikimu suteikia miesto taryba. Teikti kandidatus garbingam vardui gauti turi teisę piliečiai, miesto meras, tarybos nariai, tarybos komitetai, visuomeninės organizacijos.
1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 36 nustatytos Visagino miesto Garbės piliečių privilegijos.
Minėti dokumentai Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. TS-382 pakeisti naujais. Dalis ankstesnių nuostatų perkelta į naują dokumentą – Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, kurių II dalis nustato Garbės piliečio vardo suteikimo tvarką. Patikslinta, kad šis vardas suteikiamas LR piliečiams, asmenims be pilietybės, taip pat užsieniečiams už ypatingus nuopelnus savivaldybės bendruomenei ūkio, verslo plėtros, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, aplinkosaugos, darnaus vystymosi bei kitose srityse, taip pat už nuopelnus garsinant Visagino savivaldybės vardą respublikoje ir užsienyje. 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.TS-70 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. TS-382 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai keičiami 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-223 „Dėl Visagino savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėties patvirtinimo“
Garbės piliečio ženklo keitimas 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-156 „Dėl Visagino savivaldybės Garbės piliečio ženklo pavyzdžio patvirtinimo“

Visagino miestas didžiuojasi savo Garbės piliečiais. Visagino miesto Garbės piliečiai:

1994 m.

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS (1932–2010) – Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Gyvenimo aprašymas

 

1994 m.

Petras PAPOVAS 
(gim. 1947 m.) – už nuopelnus miestui pakeičiant gyvenvietės statusą į miesto statusą ir įtvirtinant Visagino miesto savivaldą

Gyvenimo aprašymas

  1994 m.

Vasilijus ČIUPAČENKA (1923–2005) – fotokorespondentas, visuomenės veikėjas, pedagogas
 

1994 m.

Edmundas KRŪMINIS (1937–2011) – Ignalinos atominės jėgainės direktoriaus pavaduotojas, buvęs Visagino savivaldybės tarybos narys
 
Gyvenimo aprašymas

  1994 m.

Tatjana SEMIONOVA (1937–1994) – pirmoji Akrobatikos sporto mokyklos direktorė, sporto entuziastė, visuomenės veikėja
  1997 m.

Konstantinas ZACHAROVAS (1921–1998) – pirmasis atominės jėgainės direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35.

Gyvenimo aprašymas
  1997 m.

Genadijus NEGRIVODA (1937–2012) – atominės jėgainės techninis direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35.


Gyvenimo aprašymas
  1997 m.

Viktoras FROLOVAS (1930–2014) – Sedulinos vidurinės mokyklos direktorius. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35
  1997 m.

Stasė ČERNIAUSKIENĖ (1942–2019) – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu TS-35

Gyvenimo aprašymas
  1998 m.

Česlava PIMPIENĖ (gim. 1941 m.) – Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos direktorė. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1998 m. rugsėjo 24 d. sprendimu TS-127

Gyvenimo aprašymas
  1998 m.

Viktoras KOLOMIECAS (1938–2012) – AB „Visaginas“ direktorius, vienas iš pirmųjų miesto gyventojų, visuomenės veikėjas
1999 m., po mirties

Vladimiras ŠČIUROVAS (1955–1999) – pirmas Visagino miesto meras. Garbės piliečio vardas suteiktas Visagino savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 1 d. sprendimu TS-197

Gyvenimo aprašymas
  1999 m., po mirties

Vladimiras KARČANOVAS (1937–1999) – Vakarų statybos valdybos padalinio vadovas. Visagino savivaldybės tarybos 1999 m. spalio 7 d. sprendimu TS-212 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vladimirui Karčanovui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Vladimirui Karčanovui (po mirties).
  2005 m.

Vytautas RAPALIS (gim. 1964 m.) – Visagino šv. apaštalo Pauliaus parapijos klebonas. Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimu TS-475 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vytautui Rapaliui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Vytautui Rapaliui.
  2008 m.

Viktoras ŠEVALDINAS (gim. 1948 m.) – buvęs Ignalinos atominės jėgainės generalinis direktorius. Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu TS-180 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Viktorui Ševaldinui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Viktorui Ševaldinui.

Gyvenimo aprašymas
  2009 m.

Werneris PIONTEKAS (1945–2016) – Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu TS-249 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Werneriui Piontekui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Werneriui Piontekui už suteiktą paramą sveikatos priežiūros srityje. 

Gyvenimo aprašymas
  2010 m., po mirties

Leonidas GURINAS (1955–2010) – AB „Vilstata“ generalinis direktorius. Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu TS-32 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Leonidui Gurinui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Leonidui Gurinui (po mirties) už ypatingus nuopelnus Visagino savivaldybės bendruomenei.

Gyvenimo aprašymas
15min.lt 2012 m.

Jevgenijus ŠUKLINAS (gim. 1985 m.) – 2012 metų Londono olimpinis vicečempionas. Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu TS-148 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Jevgenijui Šuklinui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Jevgenijui Šuklinui už ypatingus nuopelnus sporto srityje ir garsinant Visagino miesto vardą pasaulyje.


  2012 m.

Vasilijus SUCHORUKOVAS (gim. 1960 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu TS-149 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vasilijui Sucorukovui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Vasilijui Suchorukovui už ypatingus nuopelnus sporto srityje, rengiant sportininkus Olimpinėms žaidynėms, Pasaulio ir Europos čempionatams. 

Gyvenimo aprašymas

  2015 m.

Josifas Samsonas ZETEISHVILI (gim. 1945 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. TS-196 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo protojerėjui Josifui Samsonui Zeteishviliui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Visagino stačiatikių šv. Panteleimono parapijos protojerėjui Josifui Samsonui Zeteishviliui už ypatingus nuopelnus savivaldybės bendruomenei kultūros, meno, švietimo, labdaros ir rėmimo srityse.   
 
Gyvenimo aprašymas

2019 m.

Vanda Beinorienė (gim. 1948 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vandai Beinorienei“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Vandai Beinorienei už ypatingus nuopelnus Visagino savivaldybės švietimo ir politinėje veikloje.

Gyvenimo aprašymas

2019 m. 

Elvyra Telksnienė (gim. 1953 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Elvyrai Telksnienei“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Elvyrai Telksnienei už svarų indėlį puoselėjant tautinį paveldą, nacionalines tradicijas ir lietuvybę Visagino savivaldybėje.

Gyvenimo aprašymas

2019 m. 

Dr. Vytautas Petkūnas (gim. 1959 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-235 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vytautui Petkūnui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas dr. Vytautui Petkūnui už ypatingus nuopelnus švietimo srityje, savivaldybės bendruomenės gyvenime, garsinant Visagino savivaldybės vardą Lietuvos Respublikoje.

Gyvenimo aprašymas

 

2021 m.

Marija Ščerbakova (gim. 1946 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Marijai Ščerbakovai“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Marijai Ščerbakovai už ypatingus nuopelnus kultūros, meno, švietimo srityse, savivaldybės bendruomenės gyvenime garsinant Visagino savivaldybės vardą Lietuvoje.

Gyvenimo aprašymas

 

2021 m.

Vitalij Nagovicin (gim. 1959 m.) – Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vitalijui Nagovicinui“ buvo suteiktas Visagino miesto Garbės piliečio vardas Vitalijui Nagovicinui už ypatingus nuopelnus sporto srityje garsinant Visagino savivaldybės vardą Lietuvoje.

Gyvenimo aprašymas

2021 m.

Galina Chutorskich (1949) – Visagino savivaldybės tarybos sprendimu (2021 m. gruodžio 17 d. Nr. TS-281) Garbės piliečio vardas suteiktas Galinai Chutorskich - už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Visagino savivaldybės kultūros, meno sritis, aktyvią visuomeninę veiklą, Visagino savivaldybės vardo garsinimą. 

Gyvenimo aprašymas
Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"