Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Želdiniai

Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 9 d. 10 val. vyks Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis.

Darbotvarkė: Dėl UAB „Visagino energija“ pateikto prašymo kirsti saugotinus medžius buitinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje Energetikų g, Visagine.

Komisija, 2023 m. gegužės 9 d. vykusiame posėdyje, priėmė išvadą: leisti kirsti, neskaičiuojant leidžiamų kirsti želdinių atkuriamosios vertės, 10 (dešimt) 36, 23, 27, 22, 25, 21, 30, 25, 24, 21 cm skersmens juodalksnių, 1 (vieną) 22 cm skersmens klevą paprastąjį, 1 (vieną) 20 cm skersmens pušį paprastąją, nes medžiai auga valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 5348 kelio juostoje, kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribos ir buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų apsaugos zonoje nuo Taikos pr. ir Energetikų g. žiedo iki Dūkšto kel. bei trukdo eksploatuoti bei prižiūrėti minėtus vamzdynus.


Informuojame, kad 2022 m. spalio 11 d. 10 val. vyks Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis. Svarstomas vienas klausimas dėl saugotinų medžių grupės kirtimo prie gyvenamųjų namų Taikos pr. 26, 32, 38, 44, Visagine. Priimti sprendimai bus paviešinti po sprendimo priėmimo. Visi kirtimai yra numatyti ir pagrįsti techniniame projekte Nr. 0464 „Įvažiavimų į kiemus Nr. 112, Nr. 109 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16), Taikos pr., Visagine rekonstravimo projektas"

Komisijos priėmė išvadą – leisti kirsti:

 • Juodalksnis, 1 vnt. 38 cm;
 • Liepa, 1 vnt., 38 cm
 • Liepa, 1 vnt., 27 cm
 • Pušis, 1 vnt., 38 cm
 • Pušis, 1 vnt., 31 cm
 • Beržas, 1 vnt., 47 cm
 • Pušis, 1 vnt., 35 cm
 • Pušis, 1 vnt., 32 cm
 • Pušis, 1 vnt., 39 cm
 • Liepa, 1 vnt., 37 cm
 • Klevas, 1 vnt., 32 cm
 • Ąžuolas,  1 vnt., 12 cm
 • Klevas, 1 vnt., 30 cm
 • Klevas, 1 vnt., 20 cm
 • Klevas, 1 vnt., 22 cm
 • Pušis, 1 vnt., 38 cm
 • Pušis, 1 vnt., 35 cm
 • Pušis, 1 vnt., 30 cm
 • Pušis, 1 vnt., 37 cm
 • Pušis, 1 vnt., 23 cm
 • Pušis, 1 vnt., 35 cm
 • Pušis, 1 vnt., 40 cm
 • Pušis, 1 vnt., 29 cm
Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtis ir jos nuostatai
Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimai

Želdinių apsauga ir tvarkymas

Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-49 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Visagino savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-48 „Dėl Visagino savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. TS-271 "Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

2024 m. leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Visagino savivaldybės teritorijoje.

Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimai išduoti 2024-05-08

Prašymo forma.

Informacija apie želdinių priežiūrą ir tvarkymą 2023 m.

Informacija apie želdinių priežiūrą ir tvarkymą 2022 m.

Informacija apie želdinių priežiūrą ir tvarkymą 2021 m.

Želdinių ir želdynų apskaitos duomenys

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"