Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Skelbiamas darbo konkursas Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriuje

Skelbiamas darbo konkursas Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriuje

Skelbimo nr.: 52485
Skelbimo data:
2022-07-26
Skelbimas galioja iki:
2022-08-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga:
Visagino savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:
Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas:
8.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:
1,448.00
Darbo vieta (miestas):
Visaginas

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. veiklos planavimas;
4.2. stebėsena ir analizė.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Kultūros srities viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Procesų pagal priskirtas sritis planavimas;
6.2. Kultūros būklės savivaldybėje stebėsena ir analizė.

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
15. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
20. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
21. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
22. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
23. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
24. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
25. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
26. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
27. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
29. Kuruoja skyriaus vedėjo įsakymu priskirtas savivaldybės kultūros įstaigas, atsako už jų veiklos kokybės įsivertinimą, rezultatų analizę ir naudojimą veiklos kokybės tobulinimui.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);
30.3. studijų kryptis – kultūros studijos (arba);
30.4. studijų kryptis – medijų menas (arba);
30.5. studijų kryptis – paveldo studijos (arba);
arba:
30.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.7. darbo patirties sritis – patirtis kultūros srityje;
30.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
arba:
30.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.10. darbo patirties sritis – kultūros ar meno projektų valdymo patirtis;
30.11. darbo patirtis srityje – 1 metai;
arba:
30.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.13. darbo patirties sritis – etninės kultūros srities patirtis ;
30.14. darbo patirtis srityje – 1 metai;
31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
31.1. kalba - rusų arba anglų;
31.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
32. Atitikimas kitiems reikalavimams:
32.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

KOMPETENCIJOS

33. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
33.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
33.2. organizuotumas - 3 lygis;
33.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
33.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
33.5. komunikacija - 4 lygis.
34. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
34.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis;
34.2. tarpkultūrinė komunikacija - 3 lygis.
35. Profesinė kompetencija:
35.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"