Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti

Pareigos: Vyr. buhalteris (1 et.)
Darbo vieta: Partizanų g. 2/7,Visaginas
Darbo sutarties tipas: Neterminuota darbo sutartis 
Įdarbinama: nuo 2019 m. spalio 28 d.

Pareigybė:
1. Vyriausiojo buhalterio pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pavaldumas – vyr. buhalteris tiesiogiai pavaldus progimnazijos direktoriui.

Reikalavimai:
4. Vyriausiasis buhalteris privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį finansinį išsilavinimą ir ne mažesnį nei 1 metų finansininko buhalterio darbo stažą.
5. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
6. Turėti III (trečią) valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

  • pagrindinių priemonių, materialinių vertybių apskaitą;
  • griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;
  • užtikrina ataskaitų, kitų teikiamų dokumentų teisingumą ir savalaikį jų pateikimą finansuojančiai įstaigai (savivaldybės Finansų skyriui);
  • įformina buhalterinėje apskaitoje piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių operacijas;
  • dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarko jų apskaitą, tikrina nurašymo teisingumą;
  • apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą;
  • apskaičiuoja ir perveda mokėjimus į valstybinio socialinio draudimo įstaigą;
  • apskaičiuoja ir laiku perveda darbuotojų darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 (suvestinę redakciją nuo 2019-09-01). Darbo užmokestis priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacijos. Apie 1000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.
4. Gyvenimo aprašymas;
6. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
7. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.

Dokumentai priimami adresu: Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijoje, II aukšte, raštinėje, Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 31 671, el. p. geroji.viltis@vgvp.lt
Skelbimas galioja: Iki 2019 m. spalio 24 d. 17.00 val.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"