Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Vyksta registracija į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas

Nuo vasario 1 d. vyksta vaikų registracija į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas 2023-2024 mokslo metams. Vaikai registruojami per VIISP, prisijungus prie Asmenų registravimo į švietimo ir sporto įstaigas sistemos (toliau – Asmenų registravimo sistema) https://mr.visaginas.lt

Sudaromų klasių ir laisvų vietų skaičių mokinių tėvai gali pamatyti nuspaudę nuorodą „Įstaigų užimtumas“ →  „Veiksmai“.

Priėmimas į bendrojo ugdymo įstaigas vykdomas vadovaujantis Asmenų priėmimo į švietimo ir sporto įstaigas tvarkos aprašu, priimamų į pirmąją klasę vaikų eilės sudaromos vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-58 „Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų“. Mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne mokyklos aptarnaujamose teritorijose, į pageidaujamą įstaigą gali būti registruojami tik esant joje laisvų vietų klasėse pasibaigus pagrindiniam priėmimui (po 2023 m. balandžio 15 d.).

Šiuo metu mokiniai per Asmenų registravimo į švietimo ir sporto įstaigas sistemą registruojami tik naujiems 2023-2024 mokslo metams. Asmenys, kurie nori keisti švietimo įstaigą 2022-2023 mokslo metų eigoje, teikia prašymus tiesiogiai įstaigai (ne per Asmenų registravimo sistemą).

Atkreipiame dėmesį, kad sistema yra skirta mokinių priėmimui į įstaigą ar perkeliant iš įstaigos į įstaigą (jei yra laisvų vietų klasėse). Mokinių perkėlimas įstaigos viduje (į paralelinę klasę), taip pat perkėlimas į aukštesnę ugdymo pakopą (programą) atliekamas švietimo / sporto įstaigos nustatyta tvarka (ne per Asmenų registravimo sistemą). Tėvams, kurių vaikai toje pat įstaigoje perkeliami iš ikimokyklinės grupės į priešmokyklinio ugdymo grupę, iš pradinio ugdymo klasių į pagrindinio ugdymo programą ar iš pagrindinio ugdymo pirmos pakopos programos į gimnazines klases nereikia teikti prašymo per Asmenų registravimo sistemą. Taip pat nereikia teikti prašymo per Asmenų registravimo sistemą, kada mokiniai perkeliami iš klasės į klasę, į aukštesnio sportinio meistriškumo grupę, taip pat kada mokinys mokosi ilgalaikėse formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau FŠPU) ar ilgalaikėse sportinio ugdymo  programose.

Asmenų registravimo sistema užtikrina skaidrumu ir viešumu pagrįstą mokinių registravimą, tačiau nepanaikina tėvų prievolės pateikti visus su mokinių priėmimu susijusius dokumentus. Šie dokumentai teikiami priimančiai įstaigai, dokumentų sąrašą ir pateikimo terminus nustato priimanti įstaiga.

Nepateikus privalomų dokumentų įstaiga gali vienašališkai spręsti dėl ugdymo sutarties nutraukimo.

Priėmimui į kai kurias neformalaus švietimo ir sporto įstaigų programas galimas mokinio duomenų (sveikatos, klausos) patikrinimas. Šiuo atveju mokinio tėvai turėtų susisiekti su priimančia įstaiga ir išsiaiškinti, kokius reikia pateikti dokumentus ir / arba kada bus vaiko paskirta vaiko muzikinės klausos duomenų patikra.

Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinis priėmimas į bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas vyksta iki 2023 m. balandžio 15 d., kada bus sudaromas preliminarus klasių ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius. Vėliau vaikai bus priimami tik į laisvas vietas klasėse / grupėse, atsižvelgiant į įstaigų klasių / grupių užpildymą, todėl vaikų tėvus (globėjus, teisėtus atstovus) raginame aktyviau registruoti vaikus į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, priešingu atveju, po 2023 metų balandžio 15 d., gali būti apribotos jų galimybės pasirinkti norimą švietimo įstaigą.

Informaciją mokinių asmenų registracijos klausimu teikia Asmenų registracijos sistemos tvarkytojas Laimonas Abarius (tel. 8 601 45250, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt).

Apie priėmimą į neformaliojo švietimo ir sporto įstaigas informuosime papildomai.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"