Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Rinkos konsultacijos

INFORMACIJA APIE KONSULTACIJĄ SU RINKOS DALYVIAIS

Visagino savivaldybės administracija  (toliau – Perkančioji organizacija) įgyvendindama projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0001 ir siekdama gerinti Perkančiosios organizacijos ir švietimo įstaigų teikiamas paslaugas (priėmimo į švietimo formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas), numato įsigyti bendros duomenų mainų sistemos (toliau – BDMS) sukūrimo ir diegimo paslaugas.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, siekdama tinkamai pasiruošti BDMS sukūrimo ir diegimo paslaugų viešajam pirkimui, vykdo išankstinę rinkos konsultaciją su rinkos dalyviais.
Konsultacijos tikslas: išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, rinkoje egzistuojančius sprendinius ir parengti kuo aiškesnę ir konkurenciją užtikrinančią techninę specifikaciją bei kitus pirkimo dokumentus. Sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos ir kvalifikacijos reikalavimų.
Rinkos dalyviams bei kitiems suinteresuotiems asmenims sudaromos galimybės pateikti pastabas ir pasiūlymus, atsakant į Perkančiosios organizacijos suformuluotus klausimus.
Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.
Konsultacijos būdas: Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka prašant pateikti atsakymus į pateiktus klausimus bei savo siūlymus, rekomendacijas.
Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 9 d. 11.00 val. (Lietuvos laiku) savo pastabas, pasiūlymus ir atsakymus į klausimus pateikti CVP IS priemonėmis (prašome pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis siųsdami pranešimą ir prisegdami lentelę su atsakymais).
Esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali pratęsti aukščiau nurodytus terminus paviešindama pranešimą CPV IS.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Dalią Nastajienę,  Visagino savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėją, tel. 8 682 52 562, el. p. dalia.nastajiene@visaginas.lt.

CVP Visagino savivaldybės pirkimai

Klausimynas

Bendros duomenų mainų sistemos techninė specifikacija

Kvalifikacijos reikalavimai

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"