Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus pateikti nuomonę dėl TSP-25

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje 2023 m. kovo mėn.  planuojamo svarstyti sprendimo ,,Dėl Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. ir Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros plano iki 2030 m. tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"  

Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m (patikslintas pagal ENMIN)

Parengto  Visagino savivaldybės tarybos sprendimo esmė: 2022 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, patvirtino Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisykles.  Ministro įsakyme nustatyta, kad savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano projektą su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija suderina per 12 mėnesių nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Visagino savivaldybės administracija 2022 m. lapkričio 14 d. gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos raštą Nr. (8.1-26Mr)3-204, kuriame nurodoma, kad Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 metų yra suderintas. Suderinus planą, jis teikiamas tvirtinti Visagino savivaldybės tarybai. Pagal aukščiau paminėtų taisyklių 22 punktą, savivaldybės planus tvirtina ir įgyvendina vadovaudamosi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Parengtas Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas teikiamas svarstyti Visagino savivaldybės tarybai.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki vasario 22 dienos 15 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt 


Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"