Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus teikti pastabas dėl TSP-58

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-266 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2021m. gruodžio 23 d. sprendimoNr.TS-266 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" priedo 8.1 ir 18. p. punktuose nustatyta, kad nekilnojamojo turto paskirties garažų ne miesto teritorijoje ir sodų objektam kintamoji vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma pagal minimalias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, kas neatitinka 2013 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 711 „Dėl  „Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais) 29 ir 33 punktų kuriose nurodoma, kad nustatant kintamąją įmokos dedamąją visų kategorijų nekilnojamojo turto objektams, kurių savininkai naudojasi kolektyviniais konteineriais (tai yra neturi konkrečios kategorijos nekilnojamojo turto objektams naudotis skirtos konteinerių aikštelės), gali būti taikoma viena iš šių kintamųjų pasirinktinai: nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas, nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius, gyventojų / darbuotojų skaičius.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki 2022-03-21 dienos 15 val., el. p. marius.narusevicius@visaginas.lt


Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"