Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę TSP-62

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto TSP-62 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. TS-164 ,,Dėl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

2021 m. gruodžio 21 d. priėmus  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-809 iškilo būtinybė pakeisti Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą, kad jis atitiktų aukštesnės hierarchijos teisės akto reikalavimus. Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos apraše patikslintos bendrosios nuostatos, aprašas papildytas punktu, kuriame reglamentuota, koks būstas sudaro savivaldybės būsto fondą, patikslinta savivaldybės ir socialinio būsto nuomos tvarka, socialinio būsto nuomos tvarka asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, patikslinta nuomos sutarčių sudarymo tvarka, nustatyta nuomos sutarčių kontrolės tvarka, patikslinta nuomos mokesčio dydžio nustatymo tvarka. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinę formą, pakeisti Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos sutarčių formų tam tikri punktai. Aprašas papildytas 3 priedu ,,Savivaldybės / socialinio būsto apžiūros aktas“.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki 2022-03-22 dienos 15 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"