Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Seniūnaičiai

Vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi, Visagino savivaldybėje nuo 2023 metų nebebus sudaromos seniūnaitijos ir renkami seniūnaičiai.

2019-2023 metų Visagino savivaldybės seniūnaičiai kadenciją pabaigė 2023 m. balandžio 18 d.

1. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-105 „Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-166 „Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

3. Dėl Visagino savivaldybės mero 2019 m. birželio 19 d. potvarkio Nr. PV-E-73 „Dėl Visagino savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu galios


Kas yra seniūnaitis?

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaičiai renkami 4 metų kadencijai.
Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.

Kam atstovauja seniūnaitis?

Seniūnaitis atstovauja ne konkretaus asmens, o  kolektyvinius, aktualius bendruomenei interesus. Jis neatstovauja visos saviavladybės gyventojų interesų. Tai daro tarybos nariai, bendraudami tame tarpe ir su seniūnaičiais.
Seniūnaičiai atstovauja bendruomenės interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais asmenimis seniūnaičio kompetencijai priskirtais klausimais.

Kokios yra seniūnaičio funkcijos?

Seniūnaičio funkcijos – tai visi reikalingi veiksmai, kurie atliekami bendruomenės interesais ir kurie nepatenka į Seimo narių, Savivaldybės tarybos narių, kitų viešojo administravimo subjektų kompetenciją, tarp jų – gyventojų skatinimas, bendravimas su gyventojais teritorijos priežiūros ir plėtojimo, kultūrinio ir sportinio gyvenimo organizavimo klausimais, tarpininkavimas gyventojų bendravime su Savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės administracija, gyventojų pirminis konsultavimas – „kur kreiptis?“.

Kokios yra seniūnaičio teisės ir pareigos?

Seniūnaitis gali savo kompetencijos ribose:

  • Kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, kitus asmenis su prašymais, siūlymais, reikalavimais, teikti atsakymus į paklausimus.
  • Pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų, teisės aktų.
  • Gauti informaciją (tame tarpe teisės aktų projektus).
  • Dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbe ir pareikšti gyventojų nuomonę, teikti siūlymus.
  • Gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.

Kokie teisės aktai reglamentuoja seniūnaičių veiklą?

Seniūnaičio veiklos esmė grindžiama ne tiek įstatymų suteiktais formaliais įgaliojimais kiek seniūnaičio asmeniniais gebėjimais išskirti reikšmingiausias bendruomenės problemas ir svarbiausius poreikius bei laiku perduoti juos tam, kas įgaliotas priimti sprendimus. 

Seniūnaičio žinynas

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"