Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Skelbiamas vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų finansavimo konkursas

Konkurso tikslas – didinti vaikų dalyvavimo jų poreikius atitinkančiosiose veiklose galimybes, šių veiklų prieinamumą ir įvairovę vaikų vasaros atostogų metu, prisidėti prie vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo.

Teikti paraiškas vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų konkursui kviečiamos Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, laisvieji mokytojai ir kiti juridiniai asmenys.

Vienas teikėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.  Stovyklos paraiška

Prioritetas teikiamas stovykloms, numatančioms atvirą kvietimą mokiniams registruotis į stovyklą, stovyklų vykdytojams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė, stovykloms orientuotoms į:

  • praktinį lietuvių kalbos vartojimą, pagrįstą stovyklos programos turiniu ir stovyklos vykdytojų kompetencija;
  • pilietiškumo ugdymą;
  • vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir esančių jautresnėje socialinėje situacijoje
  • (jautresnę socialinę situaciją apibrėžia Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo 8.2. papunktis), įtrauktį.

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti einamųjų metų prioritetai:

  • stacionarių, išvažiuojamųjų stovyklų vykdymas supažindinant vaikus su Lietuvos kultūriniais,   istoriniais, turizmo ir gamtos objektais;
  • stovyklų vykdymas liepos–rugpjūčio mėnesiais;
  • stovyklos vykdymas Ukrainos Slavutyčo miesto vaikų grupei;
  • galimybių sudarymas grįžtančių arba galvojančių apie grįžimą į Lietuvą užsienyje gyvenančių lietuvių (diasporos), lietuvių kilmės užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikams dalyvauti vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklose.

Rengiant paraiškas konkursui turi būti vadovaujamasi Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus  2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ĮV-E-72 (nauja redakcija).

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų konkurso tvarkos aprašas su priedais

Projektų veiklos turi būti suplanuotos ir įgyvendintos iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Skenuoti dokumentai – paraiška su visais pridedamais priedais, nurodant – „Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų konkursui“, teikiami Savivaldybės administracijai elektroninėmis informacijos perdavimo priemonėmis (DVS ar el. p. visaginas@visaginas.lt)  iki 2024 m. balandžio 2 d., 10:00 val. (imtinai). Pavėluotai pateiktos projektų paraiškos nebus vertinamos.

Kilus klausimams prašome kreiptis į  Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausiąją specialistę Rimą Vigėlienę el.p. rima.vigeliene@visaginas.lt, tel.nr. +370 610 04187, (8 386) 31789.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"