Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

2023 m. kvietimai teikti projektų paraiškas

Eil.Nr.
Pavadinimas
Pradžia
Pabaiga
Galimi pareiškėjai
1.

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

Vyksta nuo 2022 m. gruodžio 16 d.

Iki 2023 m. gruodžio 15 d., arba kol pakaks skirtų lėšų paramai.

Negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybes teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkas arba valdytojas

2.

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Vyksta

Iki kol pakaks kvietimui skirtų lėšų.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės kurios atitinka šiuos reikalavimus:

–  Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui;

–  nedalyvauja Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;

–  pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai B - kasyba ir karjerų eksploatavimas, C - apdirbamoji gamyba, D - elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas ir E - vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas.

3. Elektromobilių (M1, N1) skatinimas juridiniams asmenims Vyksta  Vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki 2026 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys
         

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"