Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Savivaldybės įstaigos

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ AKCIJŲ AKCINĖSE BEI UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SĄRAŠAS   

UAB „Visagino būstas
Įmonės kodas 155498117 

L. e. direktoriaus pareigas – Vytautas Šlaustas
El. p. v_bustas@visaginobustas.lt 
www.visaginobustas.lt
 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 100 proc.

valdybos nariai:

► Dmitrij Balan, valdybos pirmininkas – UAB „TECOS“  direktorius (nepriklausomas valdybos narys);

► Birutė Krapavickaitė – Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos teisininkė (nepriklausomas valdybos narys);

► Natalja Ryzik – Visagino savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė.

TEISINĖ INFORMACIJA

UAB „Visagino būstas“ struktūra

UAB „Visagino būstas“ darbuotojų pareigybių sąrašas

UAB „Visagino būstas“ atšiauraus scenarijau ataskaitos modelis

UAB „Visagino būstas“ palankaus scenarijau ataskaitos modelis

UAB „Visagino būstas“ 2021 - 2025 m. veiklos programa ir verslo planas_rew

UAB „Visagino būstas“ 2021 – 2025 metų veiklos programos ir verslo plano prioritetai ir priemonės

Viešinama informacija apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus.

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-E-538 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. ĮV-E-445 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. ĮV-E-445 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ įstatų patvirtinimo“

Dėl techninės klaidos ištaisymo Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. ĮV-E-221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“

UAB „Visagino būstas“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino būstas“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino būstas“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino būstas“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino būstas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

 

VEIKLOS ATASKAITOS

UAB „Visagino būstas“ 2022 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino būstas“ 2021 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino būstas“ 2020 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino būstas“ 2019 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino būstas“ 2018 m. veiklos ataskaita

LŪKESČIŲ RAŠTAI

Visagino savivaldybės lūkesčių raštas dėl UAB „Visagino būstas“ veiklos krypčių, bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų (2023 m.)

Visagino savivaldybės administracijos lūkesčių raštas dėl UAB „Visagino būstas“ veiklos krypčių, bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų

 

UAB „Visagino mechanizacija
Įmonės kodas 155514735 

Direktorius Jurij Gotovskij
El. p. visaginomechanizacija@gmail.com 
www.visaginomechanizacija.lt 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 100 proc.

Valdyba nėra sudaroma

TEISINĖ INFORMACIJA

UAB „Visagino mechanizacija“ įstatai

Viešinama informacija apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus

Visagino savivaldybės administracijos lūkesčių raštas dėl AB „Visagino mechanizacija“ veiklos krypčių, bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-E-361 „Dėl AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narių išrinkimo“ išrinko AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narius

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ĮV-E-367 „Dėl AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narių atšaukimo“

AB „Visagino mechanizacija“ 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

AB „Visagino mechanizacija“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

AB „Visagino mechanizacija“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

AB „Visagino mechanizacija“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

AB „Visagino mechanizacija“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

AB „Visagino mechanizacija“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

VEIKLOS ATASKAITOS

 

AB „Visagino mechanizacija“ 2022 m. veiklos ataskaita

AB „Visagino mechanizacija“ 2021 m. veiklos ataskaita

AB „Visagino mechanizacija“ 2020 m. veiklos ataskaita

AB „Visagino mechanizacija“ 2019 m. veiklos ataskaita

AB „Visagino mechanizacija“ 2018 m. veiklos ataskaita

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras
Įmonės kodas 300083879 

Direktorius – Ramūnas Juodėnas
El. p. info@uratc.lt

www.uratc.lt
 

Visagino savivaldybės akcijos proc. – 15,892 proc.

TEISINĖ INFORMACIJA

Raštas dėl savivaldybių lūkesčių, susijusių su UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ įstatai

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ Visuotinio susirinkimo protokolas 2021-04-28 Nr.29

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ 2020 m. metinis pranešimas

UAB „Utenos regiono atiekų tvarkymo centro“ 2020 m.  ataskaita

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SĄRAŠAS

UAB „Visagino energija

Direktorius – Zigmas Jurgutavičius

Taikos pr. 26A, a.d. Nr.3,  31002 Visaginas
Įstaigos kodas 110087517
Tel. (8 386) 25 901, faks. (8 386) 60 840
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt
http://www.visaginoenergija.lt/ 

Valdyba nėra sudaroma

 

TEISINĖ INFORMACIJA

UAB „Visagino energija“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino energija"  2022-2026 m. veiklos strategija

UAB „Visagino energija“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino energija“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB „Visagino energija“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

SĮ „Visagino energija“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pelno (nuostolių) paskirstymas

Visagino savivaldybės administracijos lūkesčių raštas dėl SĮ „Visagino energija“ veiklos krypčių, įmonei keliamų tikslų ir veiklos principų

UAB „Visagino energija“ įstatai

VEIKLOS ATASKAITOS

UAB „Visagino energija“ 2022 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino energija“ 2021 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino energija“ 2020 m. veiklos ataskaita

UAB „Visagino energija“ 2019 m. veiklos ataskaita

SĮ „Visagino energija“ 2018 m. veiklos ataskaita

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVIVALDYBĖ YRA DALININKĖ, SĄRAŠAS

Visagino ekonomikos plėtros agentūra

Direktorė Laura Mažintė
Taikos pr. 7, 31107 Visaginas
El. p. info@visaginas.lt
www.invisaginas.lt

VšĮ Visagino turizmo plėtros centras

L. e. direktoriaus pareigas Anastasija Jevtiuchova
Taikos pr. 7, 31107 Visaginas
Tel. 8 696 23 096, 8 651 22 004
El. p. turizmas@inkubatorius.lt
Facebook paskyra https://www.facebook.com/Visaginoturizmas

VšĮ „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“

Įstaigos kodas 300010823
Tel./faks. (8 386) 52 138
El. p. ezeru.krastas@ignalina.lt 

Visagino bendruomenės fondas

Direktorė – Eleonora Ogijenko 

Parko g. 14, 31140 Visaginas
Įstaigos kodas 155985153
Tel. 8 682 65 423 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVIVALDYBĖ YRA STEIGĖJA, SĄRAŠAS

VšĮ Visagino ligoninė

Direktorius – Kastytis Matulevičius

Taikos pr. 15A, 31107 Visaginas
Įstaigos kodas 191342858
Tel. (8 386) 75 289
El. p. vivl@sugardas.lt 
http://www.visaginoligonine.lt/ 

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras 

Direktorė –  Monika Kupstienė

Taikos pr. 15, 31107 Visaginas 
Įstaigos kodas 155936576
Tel. (8 386) 33771
El. p. info@visaginopspc.lt
http://www.visaginopspc.lt   

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, NEFORMALIOJO UGDYMO IR KULTŪROS ĮSTAIGOS

KITOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

Įstaigos pavadinimas  KONTAKTAI
Visagino sporto ir rekreacijos paslaugų centras 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Inga Stankevičienė

Vilties g. 5A, 31118 Visaginas
Įstaigos kodas 191747963
Tel. +370 678 55751
El. p. vrpc@sugardas.lt
http://vrpc.lt/  

Visagino sporto ir rekreacijos centras

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Asta Kolienė

Įstaigos kodas 302452911
Tel.  +370 657 65 932
El. p. visaginosportocentras@gmail.com 
http://vsc.sugardas.lt 

Visagino socialinių paslaugų centras  Direktorė – Stanislava Ostrouch

Taikos pr. 13, 31110 Visaginas
Įstaigos kodas 300079075
Tel./faks. (8 386) 70 053
El. p. vspc@vspc.lt
http://www.vspc.lt/ 
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras  Direktorė – Irina Ziuziova

Statybininkų g. 7, 31137 Visaginas
Įstaigos kodas 190230824
Tel./faks. (8 386) 75 280, (8 386) 72 133
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
http://vpvc.sugardas.lt/ 

 

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"