Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Informacijos apie asmenį surinkimas

Visagino savivaldybė, įgyvendindama KPĮ 17 str. nuostatas, yra patvirtinusi sąrašą pareigybių, dėl kurių STT teikiamas prašymas pateikti informaciją apie skiriamą į pareigas asmenį. 

2024-03-19 Mero potvarkis Nr. PV-E-141 „Dėl Visagino savivaldybės mero 2023 m. balandžio 11 d. potvarkio Nr. PV-E-59 „Dėl Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo"

2023-04-06 Administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. ĮV-E-118 Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. ĮV-E-325 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023-04-11 Mero potvarkis Nr. PV-E-59 Dėl Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo

2022-07-12 Administracijos direktoriaus Įsakymas  Nr. ĮV-E-325 dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašas

Prašymų formos:

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte, forma

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, forma

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"