Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kita aktuali informacija

2024 m. balandžio 23 d. Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai,  jai pavaldžių įstaigų vadovai, tarybos nariai dalyvavo  STT (Specialiųjų tyrimų tarnybos) vedamoje paskaitoje "Korupcijos pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose." Paskaitoje buvo kalbama apie korupcijos supratimą, jos paplitimą, skaidrumą, viešųjų pirkimų srityje pasitaikančias rizikas ir iškylančius interesų konfliktus.

2023 m. spalio 11 d. vyko STT (Specialiųjų tyrimų tarnybos) vedamas Nuotolinis praktinis seminaras „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktų valdymas“, skirtas Visagino savivaldybės darbuotojams, pavaldžių įstaigų vadovams, tarybos nariams.  Seminaro metu buvo kalbama apie iškylančius viešųjų ir privačių interesų konfliktus ir su jais susijusius korupcinius reiškinius, jų atpažinimą ir atsakomybę.

2023m. gruodžio 12 dieną Visagino savivaldybės didžiojoje salėje vyko renginys, skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Renginio metu apdovanoti Visagino savivaldybės administracijos bei Visagino savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos organizuoto piešinių, plakatų, vaizdo siužetų konkurso „Mes prieš korupciją“ dalyviai. Moksleivių kūrybiniai darbai (piešiniai, plakatai) publikuojami iki gruodžio 31d. Visagino savivaldybės pastato II aukšte. Tiksliausiu, originaliausiu ir meniškiausiai atskleidusiu temą pripažintas Alvitos Milaševičiūtės, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 4a kl. mokinės, vaizdo siužetas pavadinimu „Korupcija“ https://drive.google.com/file/d/1bnzaKLXIgipDo0iFxTvxHwW4WWwKcD0-/view?usp=drive_web


2023 m. spalio 10 d. – gruodžio 9 d. vyks Visagino bendruomenės narių piešinių, plakatų, skrajučių(lankstinukų), vaizdo projektų konkursas skirtas Pasaulinei tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.

 VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ PIEŠINIŲ, PLAKATŲ, SKRAJUČIŲ (LANKSTINUKŲ), VAIZDO PROJEKTŲ KONKURSO „MES PRIEŠ KORUPCIJĄ", SKIRTO TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI PAMINĖTI, NUOSTATAI.


2023-10-31 iki 2023-11-12 Visagino savivaldybės administracija atliko anoniminę apklausą, siekdama išsiaiškinti Visagino savivaldybės bendruomenės požiūrį į korupciją, jos paplitimą ir galimus korupcijos pasireiškimo atvejus Visagino savivaldybės institucijose ir įstaigose. Atliktas tyrimas padeda išsiaiškinti kiek plačiai paplitęs šis reiškinys institucijose ir įstaigose, bei kokia bendruomenės patirtis ir santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis,  įvertinti visuomenės nepakantumo korupcijos apraiškoms lygį, nustatyti ar imamasi pakankamai prevencinių priemonių kuriant korupcijai atsparią aplinką.

Tyrimo rezultatas


2023-08-25 iki 2023-09-08 Visagino savivaldybės administracija kaip ir pareitais metais atliko anoniminę apklausą, siekdama nustatyti ir įvertinti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, išsiaiškinti kiek plačiai paplitęs šis reiškinys institucijoje, bei kokia darbuotojų patirtis ir santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis. Atliktas tyrimas padeda įvertinti darbuotojų nepakantumo korupcijos apraiškoms lygį, nustatyti ar institucijoje imamasi pakankamai prevencinių priemonių kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką.

Tyrimo rezultatas


2023-02-14  Tarptautinės organizacijos „Transparency International" Lietuvos skyrius (TILS) pateikė naujausią savivaldybių skaidrumo tyrimą. Iš 60-imties savivaldybių Visagino savivaldybė surinko 96 balus iš 100 galimų ir tarp savivaldybių užėmė trečią vietą (2014m. - 61 balas, 2018m. – 67 balai). Atliekant tyrimą buvo vertintos ir analizuotos visos 60 savivaldybių. Analizuota kiek informacijos pateikiama šių institucijų interneto svetainėse, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą, vertintas veiklos skaidrumas. Svetainėse buvo atkreiptas dėmesys į teikiamą informaciją  apie darbuotojus, Tarybos veiklą, vykdomas antikorupcines priemones, savivaldybės įmones, biudžetą, viešuosius pirkimus, atkreiptas dėmesys į gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Savivaldybių skaidrumo vertinimą ir savivaldybių reitingą galima rasti čia: www.jurgiokepure.lt.

2022-12-01 iki 2022-12-16 Visagino savivaldybės administracija atliko anoniminę apklausą, siekdama išsiaiškinti, koks administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendras požiūris į korupciją, koks santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis, kiek plačiai šis reiškinys paplitęs administracijoje, taip pat nustatyti Administracijos darbuotojų sąmoningumo lygį šioje srityje bei pasirengimą dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones, paskatinti teikti siūlymus ir pastabas vykdant korupcijos prevenciją. Visagino savivaldybės administracijos  valstybės tarnautojų ir darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo 2022 m. tyrimo rezultatai.

2022 m. spalio 25 d. – gruodžio 9 d. vyko mokinių piešinių, plakatų, vaizdo projektų, rašinių konkursas skirtas Pasaulinei tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Kūrybinius darbus įvertino Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija. Džiugu, jog šiais metais surengtame konkurse dalyvavo rekordiškai daug - net 265 moksleiviai, kurie savo kūrybiniuose darbuose (plakatuose, piešiniuose, rašiniuose, vaizdo projektuose) itin originaliai ir aktualiai atskleidė šios svarbios temos suvokimą.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"