Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Pažyma dėl mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje apžiūrėjimo, pervežimo atlikti teismo medicinos ir pataloginės anatomijos tyrimus bei laikino laikymo (saugojimo) Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl asmens palaikų laidojimo iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr.TS-197„Dėl Visagino savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusiųjų neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo ir jo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl  priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017-2018 mokslo metais nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.TS-11 „Dėl Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto

Pažyma dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pažyma dėl 2016-2017 mokslo metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose  ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios 2016-2017 mokslo metais Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.TS-209„Dėl Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių  aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.TS-29 „Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmemis įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo“

Pažyma dėl prekybos alkoholiniais gėrimais uždraudimo

Pažyma dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016-2017 mokslo metais nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo

Pažyma dėl mokesčio už ugdymą suaugiems ugdytiniams Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose patvirtinimo ir mokesčio už ugdymą lengvatų nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės nuoatinės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ projekto

Pažyma dėl darnaus judumo mieste plano komiteto sudarymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Visagino savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų išdavimo, grąžinimo ir negaliojančių pažymėjimų registravimo apskaitos žurnale tvarkos aprašo“

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2017 metams vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir išmokų seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. TS-164 „DĖl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinomo“ pakeitimo“ projekto

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo NR.TS-1 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimųadministravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybės viešose vietose“

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.TS-129 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"