Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Korupcijos prevencijos programos

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada dėl korupcijos rizikos analizės Visagino savivaldybės veiklos srityse

Korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas


Dėl Visagino savivaldybės administracijos rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visagino savivaldybės mero 2015 m. lapkričio 19 d. potvarkio Nr. PV-74 „Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl lobistinės veiklos priežiūros Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo

Dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

Veiksmų Visagino savivaldybės administracijoje gavus  neteisėtą atlygį tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-426)

Visagino savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie pagal einamas pareigas privalo deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašas

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programa (patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-50)

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa (patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-217)  

Visagino savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2018 metų II pusmečio ataskaita

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016–2018 metų priemonių plano ataskaita

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016–2018 metų priemonių plano I pusmečio ataskaita

Visagino savivaldybės kovos su korupcija 2012–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita 

Visagino savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"