Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Teisės aktai

Asmens palaikų laidojimo iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (tvarkos aprašo pakeitimas)

Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo tvarka

Socialinių paslaugų kainos nuo 2020-03-01

Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (atnaujintas 2020-06-04)

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas (atnaujintas 2020-07-22)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas

Būsto pritaikymo neįgaliems finansavimo 2016–2018 metais tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas (atnaujintas 2020-09-03)

Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo tvarkos aprašas

Integralios pagalbos (Socialinės globos ir slaugos) namuose organizavimo ir teikimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimo tvarkos aprašas

Budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas

Paramos maisto produktais teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Visagino savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas 


NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-72 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"